Мінфін - Курси валют України

Встановити
28 червня 2024, 7:30

Права громадян під час війни: як їх обмежують конституції України та країн Європи

Сьогодні, 28 червня, Україна святкує День Конституції. В Основному законі зафіксовані ключові права і свободи наших громадян. Але під час війни частину їх обмежено. Які свободи при цьому залишаються недоторканими, та чи дозволяють конституції європейських країн обмежувати права своїх громадян, «Мінфін» вирішив дізнатися у юристів.

Права в Конституції та їх обмеження

Беззаперечною особливістю Конституції України є рівень закріплення та деталізації у ній прав та свобод людини і громадянина, розповідає юрист ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners Аліна Кушнір. Саме цьому присвячено Розділ ІІ Основного закону, а це 48 статей, кожна з яких закріплює щонайменше одне право людини. Хоча, попри рівень деталізації згаданих прав, їх перелік все ж не вичерпний.

«Подібний підхід до закріплення прав людини в Основному законі не є типовим для низки інших країн світу, зокрема, і членів ЄС. Так, до прикладу, у Конституції Франції правам людини присвячено лише преамбулу, відповідно до якої «французький народ урочисто проголошує свою відданість правам людини та принципам національного суверенітету, визначеним Декларацією 1789 року, підтвердженим і доповненим Преамбулою Конституції 1946 року, а також правам і обов'язкам, визначеним Хартією навколишнього середовища 2004 року», — пояснює Кушнір.

Як відзначає адвокатка MORIS Соломія Йосипенко, цими положеннями у французькій Конституції гарантуються права на свободу, безпеку, власність, рівність перед законом, а також свободу слова, зборів й асоціацій.

Попри те, що Конституція України приділяє значну увагу переліку прав і свобод, відповідно до її ст. 64, в умовах воєнного стану можуть встановлюватись окремі їх обмеження.

Водночас, відзначає керівник практики антимонопольного та конкурентного права ЮФ «Ілляшев та Партнери» Олександр Фефелов, не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями Конституції 24, 25, 27−29, 40, 47, 51, 52, 55−63. У них йдеться, зокрема, про:

 • заборону обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, включно з гендерними;
 • заборону позбавлення громадянства і права змінити громадянство, вигнання або видання іншій державі, забезпечення захисту громадян, що перебувають за кордоном;
 • заборону піддання катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню;
 • обмеження свободи та особистої недоторканності;
 • права на житло;
 • права щодо шлюбу, сім'ї, дитинства, материнства і батьківства;
 • обмеження рівності дітей у своїх правах, заборону насильництва над ними та їх експлуатацію;
 • щодо захисту прав і свобод, прав на судовий захист, прав на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди;
 • щодо зворотної дії в часі законів та нормативно-правових актів;
 • права на професійну правничу допомогу;
 • права невиконання очевидно злочинних розпоряджень чи наказів;
 • презумпції невинуватості тощо.

За словами керуючого партнера АО «Suprema Lex» Віктора Мороза, конкретний перелік прав і свобод, які обмежуються під час воєнного стану, визначає влада.

«Зокрема, ми не можемо обрати Президента, маємо обмеження щодо масових зібрань, недоторканість житла та право власності в Україні зараз не гарантовано. Крім того, наразі в інтересах національної безпеки дозволено відслідковувати листування, телефонні розмови та іншу кореспонденцію. Обмеженим зараз є право вільно пересуватися територією України та вільно виїжджати за кордон», — пояснює він.

За словами керуючого партнера АО «Suprema Lex», всі ці права передбачені не лише Конституцією, а й Європейською Конвенцією з прав людини. Тому Україна повідомила Раду Європи про відступ від гарантованих Конвенцією прав та свобод на час дії воєнного стану. Зокрема, можлива «мобілізація власності» або порушення права на недоторканість житла шляхом розміщення там військових на час ведення бойових дій.

Як відзначає Аліна Кушнір, у тексті Конституції поряд із численними правами закріплені також й обов’язки. Так, відповідно до статті 65, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

Питання захисту державного суверенітету також розкривається у статті 17, де визначено, зокрема, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, а також справою всього Українського народу.

Які обмеження на час воєнного стану можуть запроваджувати країни ЄС

Обмеження окремих прав та свобод передбачені і в інших основних законах країн Європи, — відзначає Олександр Фефелов. Також там йде мова про неприпустимість обмежень низки прав навіть в умовах воєнного стану. Деякі норми співпадають з вимогами Конституції України.

Для прикладу, можна звернутись до положень Основного Закону Республіки Польща. Її стаття 228 передбачає, що в особливо загрозливих ситуаціях, якщо звичайні конституційні засоби є недостатніми, може вводитись надзвичайний стан, в тому числі воєнний.

«З огляду на актуальні питання українського сьогодення, звертаю увагу на те, що у період дії надзвичайного стану в Польщі не можуть проводитись вибори до Сейму, Сенату, органів територіального самоврядування, а також Президента, а періоди повноважень цих органів, відповідно, продовжуються», — говорить Олександр Фефелов.

У разі зовнішньої загрози державі, збройного нападу на територію Польщі або якщо міжнародним договором передбачені зобов’язання щодо спільної оборони проти агресії, Президент за поданням Ради Міністрів може запровадити воєнний стан.

При цьому, як і в Україні, передбачено, що низку прав і свобод не можна обмежувати. Це, зокрема, гідність людини, недопущення втрати громадянства та забезпечення заступництва за кордоном, гарантія правового захисту життя, заборона піддання катуванню або жорстокому, нелюдському чи принизливому поводженню, презумпція невинуватості, гарантія доступу до правосуддя тощо.

Частина країн ЄС, відзначає Олександр Фефелов, взагалі не розглядають питання обмеження прав і свобод на час воєнного стану в своїх конституціях, а відповідні обмеження запроваджуються спеціальними законами.

Наприклад, у відповідному законі Чехії визначено, що, з метою забезпечення оборони держави у стані загрози державі або у стані війни, свобода пересування і проживання, а також право на мирні зібрання обмежуються в необхідних межах. Зокрема, обмеження свободи пересування і проживання полягає в обов’язку підкорятися:

 • забороні входу в позначені зони;
 • розпорядженню щодо залишення в місці постійного проживання або перебування в певному місці;
 • забороні залишати будинки або споруди, призначені для захисту мешканців.

Держава має право обмежувати й інші права людини, якщо це дозволено обов’язковими для Чехії угодами.

У Конституції Фінляндії є лише загальна фіксація того, що основні права можуть бути тимчасово обмежені законом чи постановою Державної ради, прийнятою за наявності особливої причини, наскільки це необхідно під час збройного нападу на країну. Такі обмеження повинні відповідати міжнародним вимогам щодо захисту прав людини.

«Хочу відзначити, що, попри вимогу щодо зобов’язання кожного громадянина Фінляндії брати участь у захисті вітчизни або сприяти їй, відповідно до вимог закону, Конституція країни встановлює також право на звільнення особи від участі в воєнній обороні країни в силу її переконання», — відзначає Олександр Фефелов.

А ось у Франції Конституція не містить переліку прав, які не можуть бути обмежені під час воєнного або надзвичайного стану, відзначає Аліна Кушнір. «Радше, навпаки, відповідно до ст. 16, у випадках наявності загрози для нації та суверенності країни президент наділяється досить широкими повноваженнями з метою вжиття заходів, аби усунути загрозу. Ці заходи можуть включати й обмеження прав людини. При цьому межу допустимих обмежень не встановлено», — пояснює вона.

Як відзначає молодший юрист MORIS Максим Діхтярук, Конституція Австрії, подібно до української, в умовах надзвичайного чи воєнного стану допускає обмеження більшості прав людини та передбачає перелік прав, які не можуть бути обмежені.

Відповідно до правової доктрини Швейцарії, основні права та свободи людини ніколи не можуть бути порушені та обмежені. «Окрім того, Федеративною Конституцією Швейцарії не регулюється надзвичайний чи воєнний стан, а також відсутні чіткі вимоги щодо межі обмежень прав людини. Єдине, що встановлено швейцарською Конституцією, — це те, що, у разі надзвичайного стану, Федеральна рада та Федеральні збори мають право відступити від Конституції, та застосувати заходи щодо мобілізації збройних сил», — розповідає Максим Діхтярук.

Конституція Іспанії, зазначає він, також дозволяє обмеження деяких прав і свобод людини під час надзвичайного або воєнного стану, таких як свобода пересування в певні години або за певних вимог, обмеження чи нормування споживання послуг чи товарів першої необхідності.

«Варте уваги також законодавче регулювання Великобританії в контексті обмеження прав людини у випадку надзвичайного або воєнного стану. Так, Законом про надзвичайні ситуації передбачено механізм обмеження прав і свобод людини, зокрема, тимчасова цензура ЗМІ, обмеження громадських зібрань та заходів, що можуть загрожувати безпеці суспільства, а також розширення повноважень правоохоронних органів для забезпечення правопорядку», — говорить Максим Діхтярук.

Читайте також: Бронь від війни за гроші: кому пропонують дати відстрочку і скільки доведеться платити

Серед прикладів, коли обмеження прав дійсно застосовувались в Європі, Віктор Мороз наводить ситуацію в Туреччині у 2016 році під час спроби воєнного перевороту. Тоді, зокрема, заборонялися масові зібрання та обмежувалися права громадян на свободу та недоторканість. Ця ситуація набула значного розголосу й ООН закликало владу країни дотримуватися основоположних прав та свобод громадян.

Чи залишиться Конституція Законом номер один після вступу до ЄС

Як пояснює Соломія Йосипенко, Конституція залишиться Основним Законом України навіть після вступу до Європейського Союзу, адже вона є фундаментом національної правової системи і визначає головні принципи функціонування держави, її органів, а також права та обов'язки громадян.

Будь-які закони та інші нормативно-правові акти укладаються, відповідно до Конституції, а у випадку невідповідності — лише після внесення змін до неї.

«Водночас у певних сферах законодавство ЄС матиме пріоритет, оскільки норми права Європейського Союзу мають однаково застосовуватися в усіх країнах, що входять до спільноти», — зазначає Йосипенко.

Як пояснює Олександр Фефелов, вітчизняне право передбачає: якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Тому спільні норми ЄС стануть частиною українського законодавства і матимуть пріоритет щодо національного законодавства.

Читайте також: Чи дійсно західні союзники вимагають від України підвищити податки

«У випадку конфлікту між правовими нормами ЄС і нормами держав-членів, право ЄС матиме переважну силу. В низці судових справ, що розглядались Судом ЄС, визнавалось, що право ЄС має безпосередню юридичну дію. Держави-члени передали частину своїх повноважень до ЄС, чим, відповідно, обмежили свої суверенні права», — каже Олександр Фефелов.

Однак так само, як збереглись конституції країн ЄС, залишиться і Основний Закон України, а також внутрішнє законодавство.

Автор:
Олексій Писарєв
Журналіст Олексій Писарєв
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка

Коментарі - 129

+
+12
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 8:20
#
Якщо в заголовку слово конституція відноситься не лише до слова Україна, а й до слів країн Європи то:
— писати його треба в множині
— і звісно з малої букви

В іншому ж випадку перед словами країн Європи має бути слово закони бо саме про це йде мова у статті.
+
+131
zevs1
zevs1
28 червня 2024, 16:58
#
Госсапарат это граждане Украины которые по Конституции на равных должны защищать Украинский суверенитет ведь Они получают зарплату из бюджета.

Вопрос: так почему они-госсапарат установили себе шашлыки и бронь??? а для остальных бусификация работает.
+
+27
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 17:08
#
Для держапарпта мобілізація працює теж.

Бронь є не тільки у держчиновників. В Харкові бачу шашличніків кожного дня і це не чиновники.

А ви взагалі українську розумієте без Яндекс-перекладача?
+
+72
zevs1
zevs1
28 червня 2024, 17:24
#
Умник для меня не проблема писать и общаться на Украинском языке так как я родился жил и живу в Украине проблема в таких узколобых как трилитра которые дальше своей морковки ничего не видят .
+
+30
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 20:46
#
для меня не проблема писать и общаться на Украинском языке

не бачу підтверджень

навіть зараз ти відповів москальскою
+
+45
bosyak
bosyak
28 червня 2024, 20:54
#
Говорить як качка, ходить як качка, мабуть качка і є? :)
+
+27
zevs1
zevs1
28 червня 2024, 21:44
#
Трехлитровый,
В чем проблема для тебя??? Ты не понимаешь или читать не в состоянии, почему для тебя важно чтобы я перешёл на украинский язык, я же от тебя не требую перейти на венгерский или ещё какой-то язык которым владею.
+
+15
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 23:26
#
В чем проблема для тебя???

в мене проблем не має


а в тебе є, хоч ти і кажеш що «для меня не проблема писать и общаться на Украинском языке»
+
+27
mantis05
mantis05
30 червня 2024, 12:20
#
Такие как ты, и являются одной из причин, почему нарративы русни про язык вообще существуют. Ты хоть понимаешь, что ты- одна из тех проблем, почему существуют ждуны, и прочая нечисть? Ты- такой же. Рагули.
+
+15
Три літри
Три літри
30 червня 2024, 16:37
#
Такие как ты, и являются одной из причин, почему нарративы русни про язык вообще существуют

Навпаки: такі як ти і є причиною чому наративи русні про адіннарот та защемлення москалещелепних існують
+
+27
mantis05
mantis05
30 червня 2024, 22:29
#
Давным-давно, у нас был один такой алкаш, который вместе с одним наркоманом, начали вещать про убер нацию, убер язык и убер народ. Запад потом, до 2019 года имел краткое коммюнике с припиской: civil unrests, civil revolts.
Именно таких, легкодоступных и недоразвитых рагулей, чаще всего подсадить на нарративы национальные, и они такие: оооо, цэ ж нацiональний вайб! А на деле: русня ними пользуется)
+
0
Три літри
Три літри
1 липня 2024, 7:33
#
Захід навряд чи знає що у вас в дворі є якийсь алкаш щось казав про убермову, убернарід.

Як приклад в Росії таких персон купа, той же Рогозін чи Навальний. І що Захід? Захід інвестував в корумповану Росію і прямо підтримував Навального який ходив на русскіє марші. А це, ще раз, не алкаші з твого двора, це політики і доволі відомі персони.
+
0
bosyak
bosyak
14 липня 2024, 15:53
#
А Ви хоч розумієте де взялися в Україні російськомовні? І куди поділися україномовні замість яких з’явилися російськомовні?
+
0
mantis05
mantis05
14 липня 2024, 16:16
#
Ой, там то татар в Крым подкинут, то русскоязычных на слобожанщину. Зиговать там когда хоть? :D
+
0
bosyak
bosyak
14 липня 2024, 22:07
#
Зовсім історії не знаєте. Або вдаєте що не знаєте. Історію російськой імперії бачите зараз наочно, нічого не змінилося.
+
0
mantis05
mantis05
15 липня 2024, 14:28
#
Конечно знаю историю, поэтому и отлично знаю про взаимопроникновение культур, языка и быта. А те кто живёт в вакууме- пьют таблетки :D
+
0
bosyak
bosyak
15 липня 2024, 17:23
#
Ви голодомор називаєте «взаимопроникновением культур», виселення кримских татар з крима з подальшою заміною на росіян, ценз оседлості для селян, переселення в Україну російських відставних офіцерів, вивіз українців на целіну, бам, Сибір, винищення української інтелігенції. Це все ми бачимо і зараз.
+
0
mantis05
mantis05
15 липня 2024, 19:13
#
Слобожанщина, раз-раз, слобожанщина, как слышно? крымские татары, раз-раз, как слышно.
У меня у сына, была одногруппница в универе, как раз попало на майдан первый, и она вместо того чтобы учить какую-то тему на парах, рассказывала про необходимость революции, свержению кучмизма и прочей чепухи, и ей ставили нормальные такие балы) сейчас на мацкве живёт. Тенденции. Давайте еще обсудим геноцид украинского народа ляхами, и порабощение и насилие сельджуков над бедным украинским народом. История же.
+
0
bosyak
bosyak
15 липня 2024, 22:14
#
А зараз Ви нічого такого не бачите? Все Вам норм? Що з того що я перелічив неправда?
+
0
mantis05
mantis05
16 липня 2024, 11:33
#
Конечно. «У південній частині ареалу поява жуків відбувається зазвичай в другій половині квітня до початку червня. У північних регіонах хрущі з’являються в середині травня до кінця червня" — вот тоже правда и факт. Но какое это имеет отношение к теореме Пифагора? Вы не можете аргументировать правдивость чего-либо, подтверждая это фактами, которые не относятся никаким образом к этой проблеме. Очень жаль, что в СШ нет предмета философия и логика, иначе мне бы не пришлось даже время тратить на объяснение тебе таких простых истин.
+
+15
Kanarej
Kanarej
16 липня 2024, 17:47
#
Голодомор, виселення татар і багато чого ще — це злочини комунізму. І все організовували на місці українські комуністи. Під чутким керівництвом партії, яку очолював «росіянин» Сталін грузинського походження, правою рукою якого був «росіянин» Берія теж грузинського походження, а допомагало НКВС, в якому кого тільки не було, і особливо багато було євреїв. От береш просто список керівництва НКВС — а там мабуть три чверті євреї і грузини. Які розбавлені солянкою, в якій можна побачити і вірмен, і поляків, багато кого, навіть шведа.

Ну але кон’юнктура і наша пропаганда говорить, що у всьому винні росіяни, які самі мільйонами гнили в таборах, разом з українцями.
+
0
bosyak
bosyak
16 липня 2024, 17:51
#
Ок, сперечаєтесь з історії. А зараз що відбувається на Вашу думку?
+
+15
Kanarej
Kanarej
16 липня 2024, 18:03
#
А зараз відбувається російсько-українська війна. Але це вже інша історія, і про її причини говорити зараз не буду, бо дуже в багатьох зараз дах перекосило, всі просто перекачані пропагандою ненависті і брехнею. З обох сторін цієї війни. Обидва народи попали в спіраль насильства і ненависті, які характерні для міжетнічних чи міжрелігійних конфліктів, дуже нагадує відкладену на 30 з гаком років громадянську війну, яку спровокував путлер своєю невдалою спробою швиденько силою взяти під контроль Україну.
+
0
bosyak
bosyak
16 липня 2024, 20:03
#
Я про геноцид, зараз він не відбувається руками росіян? Заміщення населення на окупованих територіях, вбивства, мордування українців?
+
+15
mantis05
mantis05
16 липня 2024, 21:35
#
Потому что необразованных Мыкол и Иванов- очень просто науськивать на какую-то идею. Дичь? Конечно дичь, но как парень выше показал- вполне себе рабочая схема.
+
0
mantis05
mantis05
16 липня 2024, 21:41
#
Если ты этнический украинец, как ты считаешь: чтобы сказали твои пращуры, которых как овец продавали, насиловали сельджуки, которых убивали и держали за домашних животных- ляхи, если бы ты им сказал что они- твои новые лучшие друзья? :D как же легко забывать историю, перекручивать её, на новый лад исполнять. мммм) Украина- не для новичков, и так уж сложилось, что нас всегда соседи хотят убить.
+
0
bosyak
bosyak
17 липня 2024, 0:11
#
Ну все з Вами зрозуміло, замість чіткої відповіді про сьогодення, якийсь бред про сельджуків. Я так розумію Ваші йдуть Вас рятувати.
+
0
mantis05
mantis05
17 липня 2024, 11:11
#
«Зовсім історії не знаєте.» и «замість чіткої відповіді про сьогодення" — очень забавно выглядят. Как будто таблеточки кто-то забыл выпить. Достойный ник.
+
0
Kanarej
Kanarej
17 липня 2024, 13:40
#
Про ляхів не буду заперечувати. Особливо вони жестили в 1920—1930-ті роки після поразки ЗУНР, що в результаті призвело до тої ж Волинської трагедії та інших не настільки відомих подій. Але до чого тут сельджуки? :)
+
0
mantis05
mantis05
17 липня 2024, 18:46
#
К Крыму же. Крым то- украинский) а турки-сельджуки, тоже норм так жестили. Во время последней русско-турецкой войны, 3 корпуса крымских украинцев набрали как раз из-за мотивированности дать им люлей, за своих братюнь от Дона до Терека.
+
0
bosyak
bosyak
17 липня 2024, 21:14
#
Одна проблема, не знаю я в Україні турецькомовних і польськомовних регіонів.
+
+15
Kanarej
Kanarej
18 липня 2024, 3:37
#
Тому що турки майже не заселяли ці землі. Кримські татари були їхніми васалами після завоювання турками. Хоча регіони до Кам''янця-Подільського були певний час турецькими. Турки частково пішли в ході війн з Річчю Посполитою, і остаточо були вигнані з півдня України в ході серії російсько-турецьких війн, які відбулись починаючи з часів Петра I, і закінчуючи кінцем 19-го століття, коли Османська імперія втратила не тільки Україну, але і навіть Болгарію, яка була під турками біля 500 років, і про яких в болгар лишились дуже «теплі» спогади. Переважна більшість турок, які там жили, були змушені просто тікати. Щодо польськомовних регіонів, нагадаю, що наприклад Львів був переважно польськомовним до 2-ї світової. Потім євреїв, які складали чверть населення винищили німці, а місцеві українці в тому допомогли. А поляків трохи пізніше виселив на сучасну територію Польщі Сталін, в принципі переважну більшість поляків з усього заходу України вони вивезли. А на їх місце заселились частково росіяни та інші національності, які мігрували з колишнього СРСР, але в основному це були українці. В процесі урбанізації багато українців переїзджали в міста, в результаті на 91-й рік Львів та інші міста заходу стали практично повністю україномовними. А про поляків нагадує лише архітектура, кладовища, та польські написи, які часом виколупують з під шару штукатурки у старих будинках. От тому і немає турецькомовних і польськомовних регіонів в нас. Росіяни їх перетворили на російськомовні та україномовні.
+
+15
Kanarej
Kanarej
18 липня 2024, 3:57
#
Точніше навіть не так… росіяни за часів Російської Імперії зробили південь російськомовним. Ну не жили там українці на час завоювання тих територій у помітній кількості, тому там збирались люди з усієї імперії або навіть поза її межами, і спільною мовою була російська. А комуністи зробили захід на україномовним. Це буде точніше. Та ще й проводили українізацію всієї України… але ж про це зараз так незручно згадувати, і багато хто зараз не знає, що в магазинах було трохи не більше більше книжок українською ніж зараз, а портрет Шевченка висів якщо не в кожній хаті, то точно в кожній школі, разом з портретами багатьох інших українських письменників — звісно не всіх, а тих, кого дозволяла цензура (а вона забороняла не за мовним принципом, а за змістом). І чомусь в моїй школі з російською мовою навчання з 2-го класу (а до школи я пішов в 1983) уроки української були обов'язковими, а було і чимало шкіл з українською мовою навчання.
+
0
mantis05
mantis05
18 липня 2024, 16:27
#
Про крымских татар и их язык- вы конечно не слышали. Как и про полонизмы) просто вголосину.
+
0
mantis05
mantis05
18 липня 2024, 16:32
#
Проблема в основном была с техникумами и вышами- я точно также получал образование школьное на украинском, но поступить в универ- мог только сдавая экзамены на русском языке. Кстати, моему году поступления, читала лекции о том что нужно говорить на русском сама Иришка Фарион, будучи партийным рупором, в составе ОКО универа. Хе-хе.
+
0
Kanarej
Kanarej
19 липня 2024, 3:01
#
Со Львова значит? Ну Фарион — такая личность… Видел характеристику-рекомендацию на нее для вступления в компартию, подписанную секретарем областного комитета комсомола Львовского университета Степаном Кубівим в 1987 году. Да-да, тот самый Степан Кубів, который возглавил НБУ сразу после Майдана в 2014-м, все там завалил и вылетел с должности через пару месяцев. Интересный документ, напечатан кстати на украинском.
+
0
mantis05
mantis05
19 липня 2024, 11:12
#
Как это было: колхозною мовою- у себе розмовляйте, а тут- люди з усього СРСР, майте повагу. Сейчас очень забавно смотреть как она топит за полностью противоположное) но то такое- интернет все стерпит. Можно ведь как: розмовляешь мовою, выживанку и шаровары надеваешь- всё, ты щирий украинец, успешного успеха человек.
+
0
mantis05
mantis05
20 липня 2024, 16:48
#
Только вспомнили про неё, а она возьми и сдохни) путен путен путен
+
0
Kanarej
Kanarej
20 липня 2024, 17:44
#
Да я тоже подумал, чтоб еще не нашли убийцу в этом чате :)))
+
0
mantis05
mantis05
21 липня 2024, 17:40
#
Ахахаха) но очко, на всякий случай, перекусило лом
+
+27
Злий Інвестор
Злий Інвестор
28 червня 2024, 18:55
#
Я дивлюся ви досі шпигунів ловите, лол. Важко мабуть з таким рівнем параної :о)
+
+69
TAN72
TAN72
28 червня 2024, 8:58
#
На паузе👀
+
+151
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 9:30
#
Не на часі, після шашличків в травні приходьте
+
+341
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 9:19
#
Це все прикольно звісно, на папері виглядає добре, але хто гарантує дотримання цих прав? Ніхто. Пана гаранта «на всіх не вистачить» ©.

обмеження недоторканності житла;
Гобліни з тцк не проникали до приватної нерухомості людей? Відео всі вже бачили.

обмеження свободи та особистої недоторканності;
Людей не викрадають з вулиці? Ну викрадають.
Гобліни з тцк перестали тримати людей в гаражах, поки ті не підпишуть все що потрібно? Не перестали.

«заборону піддання катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню;»
Може гобліни перестали вбивати людей в будівлях тцк? Ні, випадків вже більше 5ти на всю країну і це тільки ті, що набули розголосу. Це як «офіційна» інфляція, котру нам малюють, щоб платити менші пенсії і соц. виплати людям, і реальна інфляція.

права невиконання очевидно злочинних розпоряджень чи наказів;
Теж ні про що, на блокпосту той в кого автомат Калашникова — той і є закон, вже гуляють по мережі відео, де людина починає наговорюватися і вимагати робити все згідно чинного законодавства, врешті решт його тупо витягнули з машини під дулом автомата і почали обшукувати, просто так, бо можуть собі дозволити.

Виконання Конституції ніхто не гарантує, а до суду ви можете взагалі не дожити. Телефони гобліни з тцк вибивають або забирають, тож ви нічого не зафіксуєте, з гаража тцк без телефону ви адвокату не подзвоните, от і виходить, що ми всі - це скот, худоба чисто, котру в стаді тримають)

Єдиний гарант — це автомат Калашникова.
+
+15
Kanarej
Kanarej
28 червня 2024, 13:06
#
Ніякий це не гарант. Бо на автомат Калашнікова знайдеться кілька автоматів Калашнікова
+
+27
NicolaZnow
NicolaZnow
28 червня 2024, 18:27
#
Вже є прецедент засудження військового за невиконання усного наказу … 5 рочків дали) щоб іншим неповадно було)) Ай да Залужний, ай маладца, щє й дисертацію написав на цю тему, ото реформу в армії провів))
+
+15
Kanarej
Kanarej
20 липня 2024, 18:02
#
Може я скажу щось таке, що не всі сприймуть, але я десь під час нашого «контрнаступу» зрозумів, що Залужний — такий самий пострадянський генерал, можливо не найгірший з цієї генеральської мафії плюс досить харизматичний, але ось ці м’ясні штурми на чисельно переважаючого противника, який сидить за суцільними мінними полями в потужних багатоешелонованих укріпленнях… на що вони сподівались? Вже через місяць стало ясно, що щось там не так, і людей там просто вбивають ні за що. Вмотивованих людей, добровольців. Вся військова наука говорить, що прорвати укріплену оборону можна тільки якщо маєш локальну перевагу над противником в кілька разів. Це має бути швидко. В протилежному випадку це перетворюється в криваве місилово, коли атакуюча сторона несе в кілька разів більші втрати, і використовує в рази більше боєприпасів. Але ні… ми майже півроку просто клали людей маючи мікроскопічні просування, а пропаганда постійно трубила: «ось-ось, ще трішки, в них майже не лишилось людей, зараз вони побіжать». А не побігли. А чого їм було бігти? І аж раптом наш наступ різко припиняється, і починається навала кілька десятків тисяч і маса техніки на Авдіївку. І не тільки Авдіївку, а й по всьому фронту почався рух. А наші так: «Ааааа в нас немає людей!!! В нас немає снарядів!!!». Так ви ж тільки що поклали вбитими і пораненими кілька десятків тисяч людей і спустили купу снарядів на наступ, який вже через місяць було зрозуміло що провалився. Треба посилити мобілізацію! Треба більше м’яса!
+
0
mantis05
mantis05
21 липня 2024, 17:47
#
Именно. Команда PR зелика сделала из него такого классного героя, забывая, что он кабинетный воин совкового разлива. У меня один из хороших друзей- комбат действующий, из тех мотивированных, что еще в приднестровье шум наводили. Вот его слова: дронов у нас становится больше, тут просто можно растянуть войну на 5 лет, и сидя в укрепах- русню в фарш превращать. Да, долго это будет, но люди не будут погибать в таких количествах. Оборонительная война, на истощение ресурсов, без всяких там контрнаступлений. Ну, и мистер Залужный, совсем забыл о тех, кто проходит эту самую войну: мало того что нету мест в больницах для раненных, нету гос программ протезирования и адаптации к жизни этих людей. А это ведь- цвет нации, а их сразу в утиль.
+
0
Kanarej
Kanarej
20 липня 2024, 18:03
#
Ну і характерна заява Залужного про те що старі воєнкоми були ефективні — це взагалі no comments… Бо ефективними вони були тільки тому що напочатку добровольців було більше ніж вони могли прийняти.
+
+101
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 9:29
#
«Водночас, відзначає керівник практики антимонопольного та конкурентного права ЮФ „Ілляшев та Партнери“ Олександр Фефелов, не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями Конституції 24, 25, 27−29, 40, 47, 51, 52, 55−63.»

Можуть. Будь-які права можуть бути порушені. Просто приходить три гобліни (тцк) + три синяки (поліцаї) до вашої квартири, вибивають вам двері і малюють документи, мовляв ви в розушуку, наша система оберіг, арма, або тупо кажуть «ви в базі в розушуку», далі вас під дулом калаша кладуть мордою в підлогу і везуть в тцк, все, велком. І пробуй потім доводь в суді, що до тебе взагалі хтось приходив. Скажуть в кращому випадку «не на часі», в гіршому повісять на тебе якусь справу за нібито держ. зраду, скажуть що ти зриваєш могілізацію і взагалі скажуть, що ти кацапський диверсант)))

Welcome to Ukraine, 6itсh :)
+
+25
TattiReuven
TattiReuven
28 червня 2024, 10:50
#
Корбана же лишили гражданства во время войны. И даже петиция президенту не помогла.
+
+29
financialGenius
financialGenius
28 червня 2024, 13:03
#
Я пропустил это , может они и меня лишат ??? Я не против буду … жаль что во время войны нельзя отказаться от гражданства только …
+
0
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 13:08
#
А чого ти не вийшов з громодянства на протязі попередніх 30 років?
+
+57
eljaaff
eljaaff
28 червня 2024, 15:03
#
Ты знаешь все 30 лет думал как отказаться от этой «счастливой» участи все руки не доходили- НО главное другое что созрело все очень давно ну лет так 15 так точно как пошли все эти революции разного цвета и в стране начался бардак…
+
+29
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 17:11
#
Ти перелогінитист забув?

Яким боком до тебе революції коли ти мешкаєш в іншій країні? До слова де саме, бо ти забув про це написати.
+
+15
zevs1
zevs1
28 червня 2024, 17:08
#
Трехлитровый,
А ты попробуй выйти из громадянства України, поки не подпіше Президент України будешь 30 лет ждать, такие процедуры никто тебя не отпустит из гражданства Украины, если думал что это так легко и просто то ты ничего в этом не понимаешь или ещё не разобрался.
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 червня 2024, 18:21
#
Так он нигде ниче не понимает) только сувать нос любит)
+
+15
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 20:44
#
А ты попробуй выйти из громадянства України

купа народу пройшла цей шлях

якщо ти мені оплатиш виїзд в Канаду та проживання там протягом пʼяти років то я охоче продемонструю тобі як це робиться
+
+15
zevs1
zevs1
28 червня 2024, 21:54
#
Трехлитровый
Ты родился в Украине и не инвалид это значит что ты крепостной и себе не принадлежишь или ты этого не понял, или ты принадлежишь какой то касте чиновников и можешь выехать из Украины?
+
+15
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 23:22
#
Пхах, ти не має грошей на задоволення своїх забаганок?
+
+15
zevs1
zevs1
29 червня 2024, 0:41
#
Трехлитровый ты же сам просил денег чтобы выехать в Канаду.
+
0
Три літри
Три літри
29 червня 2024, 1:04
#
Ні, це ти попросив мене вийти з громадянства щоб довести тобі що це можливо. Я ані слова не казав що хотів би це зробити з цікавості чи з метою оселитися в іншій країні.

Ось твої слова: «А ты попробуй выйти из громадянства України».
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
28 червня 2024, 18:56
#
Бо ти забув спитати. Це ж очевидно!
+
0
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 20:45
#
Очевидно що людина яка мешкає в Швейцарії вже кілька десятків років — отримала громадянство країни і може вийти з українського громодянства
+
+75
innapcholko
innapcholko
28 червня 2024, 21:39
#
Не может — Зелебоба не даст такой возможности — выход из гражданства Украины только с разрешения президента!
+
0
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 23:24
#
Може, ти проголосувала за Зеленського лише пʼять років тому, обмеженням на вихід з громадянства взагалі лише два роки тому зʼявились.
+
+80
bonv
bonv
28 червня 2024, 12:07
#
5 червня Київський міжнародний інститут соціології повідомив, що рівно 50% опитаних українців вважають, що президент України Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав меншість своїх передвиборчих обіцянок.
+
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
28 червня 2024, 18:28
#
Інші 50% довбограї))
+
+87
bonv
bonv
28 червня 2024, 12:08
#
23 702 — стільки голосів українці віддали на виборах п’ять років тому за Миколу Тищенка
Ось ця ганьба, яка не здатна зв’язно сказати два речення, але вже п’ять років поводиться як директор світу, — народний депутат Микола Тищенко. Це результат конкретного волевиявлення 23 тисяч 702 людей.
Вони вважали, що він достойний і найкращий представник нашої спільноти. Але не тільки. Це також результат тих, хто не пішов на вибори, тих, кому було байдуже і кому «і так це нічого не змінить».
Вацлав Гавел колись казав, що чи не найбільша проблема демократії полягає в тому, що в ній повинні брати участь всі. Це не лише про участь у виборах. Це також про вміння переконати взяти участь у виборах, піти проголосувати, переконати проголосувати вдумливо. Це постійний процес дискусії. Це обов’язок нас усіх — тільки тоді демократія може бути ефективною.
В протилежному разі ми знову і знову будемо дивуватись, а де це воно знову взялося в парламенті.
Бо те, що (не лише) сьогодні демонструє Тищенко, — це ганьба нас як спільноти. Це геть не смішно. Демократія потребує постійної роботи та постійної включеності. Не лише вкинутого бюлетеня в день виборів.
Пам’ятаймо, будь ласка, про це, аби не обирати більше орангутангів в органи влади.

Радомир Мокрик, український історик, культуролог, науковий працівник Інституту східноєвропейських студій на філософському факультеті Карлового університету в Празі
+
+112
innapcholko
innapcholko
28 червня 2024, 12:16
#
Тогда голосовали не за Тищенко — а за Зеленского. За действия Тищенко — полностью отвечает Зеленский! Как они попали в партию Зеленского — вопрос открытый!
+
+42
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 13:11
#
За действия Тищенко — полностью отвечает Зеленский!

Ні, це як раз ви вибрали до Верхоної Ради Тищенко. Зеленський в цьому не винуватий.

Как они попали в партию Зеленского — вопрос открытый!

Питання не про партію, а про Верховну Раду куди потрапляють шляхом участві у виборах.
+
+96
innapcholko
innapcholko
28 червня 2024, 13:29
#
Голосовали за партию, а не кандидатов!

К сожалению партия ЗЕ себя дискридитировала и продолжнает дискридитировать… Даже без Тищенко говна полно!
+
+30
ramarren
ramarren
28 червня 2024, 16:26
#
Трошки не так. На одномандатному окрузі голосували за партії, а на багатомандатних округах — за конкретних депутатів. Тищенко, я так розумію, пройшов мажоритарником, тому голосували за нього конкретно. Натомість, наприклад, Агрохімія пройшов саме від партії.
+
+15
innapcholko
innapcholko
28 червня 2024, 18:45
#
Или просто за депутатов из конкретной партии.
+
0
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 23:27
#
Тищенко був вибраний по 219 виборчому округу, ти хоч трохи гугли щоб не сісти в калюжу як з сіллю
+
+45
nitrolog
nitrolog
28 червня 2024, 13:57
#
Літровий, ти чудово зрозумів про що йдеться, нащо душніш тут? Ти по життю такий чи просто на форумі любиш? Мова про те що люди не дивились на того кого обирають, головне що був від зелені, ну, а зелень брала відповідно усіх підряд підбирала з вулиці і таке відчуття що то було завдання побільше сміття зібрати і завалити ним політичне середовище для подальшої деградації державності
+
0
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 23:28
#
Літровий, ти чудово зрозумів про що йдеться, нащо душніш тут?

хз про що ти тут дурніше, не маю бажання заглиблюватись
+
+45
NicolaZnow
NicolaZnow
28 червня 2024, 18:30
#
Голосували як раз за зелених. У будь-якої амьоби шанси були в рази вищі, якщо балотувалися від зелених)
Ну, а позбавити мандату мажоритарника ніяк)) Тільки здати прокурору))
+
+27
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 23:31
#
Ну якщо ви голосуєте «за зелених» на замислююч кого саме ви вибираєте на своєму окрузі — то хіба в цьому винуватий Зеленський?


коли ватніки голосувати за партію регіонів вони так само голосували «за русскоязичних» та «за свого донбаського парня» не замислюючись що обирають бандита чи водія який возить шишку

то чим ви відрізняєтесь від тупих ватників?
+
+15
ramarren
ramarren
4 липня 2024, 15:58
#
«то чим ви відрізняєтесь від тупих ватників?»

Кольором =) Хоча, цікавий феномен, в деяких мовах синій і зелений кольори не розрізняються і позначаються одним словом (типу «колір моря») =)
+
+57
nitrolog
nitrolog
28 червня 2024, 13:12
#
Вперше з вами погоджуюсь, аж дивно
+
+67
bonv
bonv
28 червня 2024, 12:08
#
Чим більше влади має правитель, тим важче йому з нею розлучатися
І тим частіше виникають різні ідеї — як би зробити так, щоб свято ніколи не закінчувалося.
Симптом — намагання за будь-яку ціну заглушити критику. Причому так, щоб критикам ще й соромно було.
Роздуми Єрмака на тему «якщо говорити про корупцію в Україні, нас вважатимуть корумпованими та не допомагатимуть» — якраз яскравий приклад.
От тільки імідж корумпованої країни формується не через «розмови» і публікації — а через випадки реального життя, які приховати просто неможливо.
Партнери здійснюють постійний моніторинг ситуації у сфері бюджетних виплат і знають про відкати, спеціально виписані під «своїх» умови конкурсів, завищені «своїми» ціни практично все.
З іншого боку, все перелічене передбачає участь надто широкого кола людей, і шила в мішку не сховаєш.
Тому скиглення «не говоріть про корупцію» нічого, окрім огиди, не викликають. Цю пісню співав ще Янукович. І де він зараз?..
Тож не хочете, щоб вас вважали корумпованою владою — викорінюйте корупцію, а не очолюйте її.

Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
+
+86
eljaaff
eljaaff
28 червня 2024, 15:07
#
Все эти права и вся эта Конституция это буфанада… я помню еще когда беркута была хочешь получить дополнительно по ребрам — скажи им что они нарушают конституцию… Все и всегда чиновники служащий и прочее плевали на нее с высокой горки… она и сейчас просто как типографский набор бумажек. Уж кто кто сам гарант просто наплевал на нее… и ни каких выборов тебе … так что уж говорить про остальных…
+
+30
mantis05
mantis05
28 червня 2024, 16:24
#
День подтирания конституцией надо ввести, обязательно) у нас даже не стесняются её нарушать любыми способами, но стесняются объявить то что у нас есть- войной. Зазеркалье.
+
+45
Злий Інвестор
Злий Інвестор
28 червня 2024, 19:19
#
Конституція України — це досить непоганий документ. Її ухвалення — це велике досягнення нашої держави. На жаль, без відповідних інституцій, що гарантують її виконання, Конституція перетворюється на шматок тексту на папері.

Велика частина відповідальності в тому, що зараз відбувається, є і на українському народі, який замість демонстрації нульової толерантності до нехтування Конституцією просто ліниво спостерігав за процесом.

Пам’ятаєте як усе починалося з бажання депутатів послабити Ющенка, який неочікувано переміг? Це перший раз, коли Конституцію змінили на догоду політичній кон’юнктурі. Народ промовчав. Наступного разу конституційний переворот влаштував Андрій Портнов у неконституційний спосіб. Народ промовчав. Потім до Конституції внесли курс на ЄС і НАТО, що є знову ж таки політичною кон’юнктурою. Народ промовчав. Народ не питав, чому жодного разу не проводився плебісцит із фундаментальних питань.

Коли до влади прийшов Зеленський, він розумів, що доля цього документа мало кого хвилює. Тому просто замінив основний закон у державі постановами ручного Кабміну і, влаштувавши повний перекіс гілок державної влади, продовжує доламувати інституції країни. Але по суті, Зеленський не робить нічого нового. Він продовжує ту політику, яка повністю задовольняє населення.

Однак, я певен, що момент прозріння настане і дію Конституції буде відновлено, а те, що відбувається зараз, стане для народу тією гіркою пігулкою, яка убезпечить у майбутньому.
+
+15
zevs1
zevs1
28 червня 2024, 19:39
#
В чьих интересах это непоганий документ, очевидно что государство в лице чиновников держит свой народ за быдло которое нужно щипать как гусей, потому народ все 30 лет независимости покидает Украину.

Или ты с этим не согласен?
+
+15
mantis05
mantis05
28 червня 2024, 20:46
#
Конституция Украины- написана хорошо, даже замечательно. Но какая разница, если она не работает? С тем же успехом, можно было принять закон, о роспуске земель рабсеи и надеяться что война из-за этого закончится. Можно придумывать что угодно, но это не будет работать.
+
0
bosyak
bosyak
28 червня 2024, 21:02
#
Ви мабуть погано вчилися в школі і не знаєте, що таке держава, чому платити податки це обов’язок. Тому реальний світ у Вас викликає несприйняття. Погугліть визначення терміну держава, країна, громадянин, підданий
+
+15
zevs1
zevs1
28 червня 2024, 22:09
#
Bosyak

Аппетит госаппарат почему не уменьшает? дайте ответ.

Но если смысл существования государства в том чтобы обдирать налогами граждан то тогда граждане тоже не понимают зачем им такое государство.
Или государство изменится и повернётся к человеку лицом или перестанет существовать.
Потому что жить по принципу государство это всё, а человек в нём ничто это как раз про Украину.
+
0
Три літри
Три літри
29 червня 2024, 10:28
#
Но если смысл существования государства в том чтобы обдирать налогами граждан то тогда граждане тоже не понимают зачем им такое государство.

Колю громодянин сприймає податки як обдирання, а не як фінансування спільних потреб — він ідіот (в давно грецькому сенсі), а не громодянин.

Коли у садовому кооперативі людям треба облаштувати дорогу то на неї скидаються навіть ті в кого немає машини. Бо по цій дорозі їздити будуть всі: і ті хто кожні вихідні приїзжає на дачу на своєму жигулі, і ті хто раз в рік чи може навіть раз в декілька років арендує вантажівку та привезе на дачу холодильник чи забере з дачі консерваці.

Так само коли мешканцям дома хочется встановити нові двері та домофон скидаються всі незалежно від того ходять вони кожного дня на роботу чи може сидять вдома в очікуванні патронажного робітника якому за допомогою домофону відкривають двері.

Держава це великий аналог такої спільноти і податки це фінасування загальних потреб: навчання дітей, будування доріг, утримання поліції, армії, судів. І це зрозуміло будь якій дорослій адекватній людині. Но в нас мабуть пів населеня підмоскалені неадеквати позбавлені соціальних навичок.

П.С.
До слова вчергове відмічаю що ти брехав що для тебе спілкування українською не є проблемою
+
+72
Kanarej
Kanarej
29 червня 2024, 16:33
#
Коли громадяни скидаються — всі бачать скільки і на що пішло. Коли держава нормально функціонує — всі так само бачать, на що пішли податки. Коли держава не функціонує нормально, за витратами немає контролю, і щороку розкрадаються мільярди та немає за це ніякої відповідальності — то і відношення до податків інше.

P.S. Наша держава — мафіозно-корупційна структура, яка маскується під демократію, а ніяка не спільнота. Але в нас певна частина населення — підпатріочені неадеквати, які думають що на щось впливають з одного боку, а з іншого — вважають що мають право нав'язувати іншим що думати, і якою мовою розмовляти, і це активно підтримується нашою мафіозно-корупційною державою, якій це дуже зручно, оскільки так менше уваги до їхніх справ.
+
+15
Три літри
Три літри
29 червня 2024, 17:00
#
Ну то контролюйте витрати — хто вам забороняє?

так само в садовому товаристві далеко не всі беруть участь у контролі, і в будинку теж.

наша держава це демократія з налагодженою зміною влади

А мафія це як раз в Росії
+
0
innapcholko
innapcholko
29 червня 2024, 18:27
#
А такие как Тищенко — кто?
+
+87
Kanarej
Kanarej
30 червня 2024, 3:46
#
Якщо людям потрібно особисто контролювати витрати у державі - то ця держава не виконує своїх функцій, оскільки в неї не закладені дієві механізми самоконтролю і відповідальності. Якщо людям потрібно виходити на Майдан і битись з поліцією/міліцією/беркутами щоб не дати черговій мафіозній групі захопити владу — ця держава не виконує своїх функцій.

В якому місці наша держава — демократія? В тому що кожен президент (крім мабуть Ющенка) намагається підім'яти під себе всі гілки влади, і йому це вдається? А може в тому, що зараз країною керують «п'ять ефективних менеджерів», яких ніхто не обирав, і імена яких навіть не називаються, а всі інші гілки нічого з себе не представляють і мовчки виконують їхні розпорядження? Чи може в тому, що стало нормою викрадати людей серед дня, бити їх і незаконно утримувати по кілька днів? А може те що правоохоронні органи кошмарять бізнес не маючи на це підстав? Чи коли суди по дзвінку виносять рішення? А згідно якого закону в нас третій рік закриті кордони — це теж ознака демократії?

Ні, це не демократія. Це мафіозно-корупційна система, яка всі 30 з гаком років займається ліквідацією цієї держави, як хрубаки її доїдають. А «зміна влади» — це лише зміна декорацій. Приходить трохи інший склад, який частково складається з тих хто вже тут був, чи був при тих хто тут був, і знову таки очолює цю систему і робить переозподіл власності і грошовх потоків на свою користь і користь тіньових вигодонабувачів.
+
+15
Три літри
Три літри
30 червня 2024, 20:16
#
Якщо людям потрібно особисто контролювати витрати у державі - то ця держава не виконує своїх функцій


маячня: якщо люди не контролюють на що витрачаються гроші в державі — держава перестає виконувати свої функції.

Це правило однаково працює і для садового товариства, і для багатоквартирного дома з моїх прикладів.
+
+72
Kanarej
Kanarej
30 червня 2024, 21:37
#
Покажи мені американця чи європейця який контролює витрати своєї держави. Якщо це не в межах його службових обов’язків. Для цього існує рахункова палата чи аналог, правоохоронна і судова система. В нас не працює нічого з цього. Максимум в варіанті спіймали, обілетили, іноді показали на камеру, а потім тихенько відпустили чи дали втікти і виїхати. За грати може сісти хіба тільки той хто заївся з верхівкою. І то можуть просто місяцями чи роками тримати в СІЗО без рішення суду. Або дрібна риба, яка не зможе відкупитись.
+
+42
nitrolog
nitrolog
2 липня 2024, 11:21
#
Літрович як завжди каже щось намагаючись показати що він всезнайка, а по факту балабол
в Америці існує система противаг, не народ бігає питати де гроші, а державні відомства питають одни в одних, і це все так створено що жодна зміна політиків не може цю систему зламати
+
+15
Три літри
Три літри
2 липня 2024, 15:12
#
Покажи мені американця чи європейця який контролює витрати своєї держави

легко: подивись на те як американців цікавлять питання медичного страхування, побудови стіни на кордоні з Мексикою
+
+30
Kanarej
Kanarej
2 липня 2024, 20:06
#
Так, їх цікавлять конкретні речі. Кому що важливіше. Відповідно вони віддають свої голоси за політиків, які пообіцяють зробити важливі для них речі. Але вони не цікавляться, скільки доларів на що було витрачено. Тому що система працює на виявлення корупційних оборудок і покарання винних, і цій системі громадяни здебільшого довіряють. А не так як в нас, коли всі все бачать і розуміють, а антикорупційні органи роблять вигляд що нічого не відбувається, аж поки їх носом не тикнуть. І навіть після цього майже 100% імовірність, що все буде поховано у суді.
+
+15
mantis05
mantis05
2 липня 2024, 20:41
#
Как раз органы у нас много что видят, но всё и всегда валится в суде. Суд- краеугольный камень всего в Украине. Пока президент и ВРУ не протянут туда реформы- ничего не будет
+
0
Три літри
Три літри
3 липня 2024, 7:20
#
Так, їх цікавлять конкретні речі. Кому що важливіше

пхах, ти зрозумів що погодився?

чи тобі треба щоб прям всі 250 міліонів контролювали абсолютно все?
+
0
Три літри
Три літри
3 липня 2024, 7:22
#
Пока президент и ВРУ не протянут туда реформы- ничего не будет

не можу не погодитись
нажаль ані папереднік, ані вчитель географії не спромоглись на реформу
+
0
innapcholko
innapcholko
3 липня 2024, 8:27
#
Хорошая аривеатура ВРУ
+
0
mantis05
mantis05
3 липня 2024, 14:35
#
Достаточно сложно что-то сделать, когда ты пчела и надо выступать против мёда. Напомню- еще сидят судьи, которых посадили на кормушку при яныке, и они еще отрабатывают старые интересы, особенно разблокированные средства яныка-младшего. Также, когда пеця понял что всё плохо- протянул последним действием своих 2 судей. Украина- не для новичков
+
0
bosyak
bosyak
14 липня 2024, 15:59
#
Поки Ви не будете обирати президента і депутатів яки будуть обіцяти зробити реформу судів і не будете контролювати що вони це роблять доти не буде судової реформи.
+
0
mantis05
mantis05
14 липня 2024, 16:17
#
Так согласно конституции- ты можешь хоть ящерку, хоть синицу выбрать- но президент не может разогнать КСУ или пальчиком пригрозить. Нужна полная поддержку ВРУ и референдум)
+
+15
bosyak
bosyak
29 червня 2024, 10:05
#
Вам також не завадило б знайти визначення слова «держава», тоді зрозумієте чому «Аппетит госаппарат почему не уменьшает». Держава не може існувати без податків громадян. «зачем им такое государство» — типу у Вас є вибір.
+
+15
zevs1
zevs1
29 червня 2024, 16:58
#
Bosyak
Ты начинай думать своей головой, почему в той же Грузии Саакашвили провёл экономическую и налоговую реформу при помощи Кахи Бендукидзе и в конституцию записали что повышение налогов возможно только после референдума, даже сегодня пророссийской партии Иванишвили ничего не светит в этом направлении они вынуждены создать условия для бизнеса чтобы его стало больше в стране и за счёт этого произойдет увеличение базы налогообложения соответственно и сборов налогов.
Но для таких как bosyak и трехлитровый это темный лес ведь задача стоит щипать гусей ведь для этого и границы закрыли чтобы щипать было легче.
+
0
bosyak
bosyak
29 червня 2024, 19:42
#
Не знаю, що там в Сакартвело. Але де Ви побачили, що я писав що підвищення податків це добре, чи погано? Вам також не завадить прочитати визначення терміну держава. На 10 пості доведеться самому тут запостити, бо читати, шукати і думати це непосильне завдання для декого.
+
+15
zevs1
zevs1
29 червня 2024, 22:44
#
Bosyak:
Для чего тебе нужна держава при 30-летнетнем уровнем воровской организации, можешь ответить.
+
+15
Три літри
Три літри
29 червня 2024, 23:22
#
Хто ж вам дохтур що ви постійно голосуєте або за комуняк, або за ворів.
+
+30
zevs1
zevs1
29 червня 2024, 23:44
#
Трехлитровый одень свою кастрюлю и отдыхай.
+
0
Три літри
Три літри
30 червня 2024, 7:27
#
Вдягай валянкі і топай до царя
+
+15
zevs1
zevs1
30 червня 2024, 17:06
#
Хорошего вам настроения, Украина одержит победу не смотря на ваш узкий кругозор.
+
0
Три літри
Три літри
30 червня 2024, 17:51
#
Саме так: ваше вузьке поле зору не впливає на перемогу України
+
+15
zevs1
zevs1
30 червня 2024, 19:26
#
Не умничай копируя моей комментарий.
+
0
Три літри
Три літри
30 червня 2024, 20:14
#
Ти висказав правильну думку, але чомусь замінив адресата.
+
+15
zevs1
zevs1
30 червня 2024, 21:29
#
Трехлитровый
Это тебе было адресовано, но ты как Безуглая а би шо ляпнуть
+
0
Три літри
Три літри
30 червня 2024, 21:48
#
Глупо мне адресований то что адресовано тебе
+
0
zevs1
zevs1
1 липня 2024, 11:49
#
Счастливого пути
+
0
Три літри
Три літри
1 липня 2024, 11:56
#
Перейшов до безсенсовних фраз? Згадай що про Буншу сказала його дружина.
+
0
bosyak
bosyak
3 липня 2024, 18:35
#
Держава це єдине що визнає Вашу власність і капітал. Не буде держави — у Вас нічого не буде. Ні землі, ні авто, ні квартири ні збережень. Воно все буде нічийним, хто сильніший той і забере.
+
+15
mantis05
mantis05
3 липня 2024, 19:19
#
Вот только государство, вполне себе имеет полное право у тебя что-то отжать, если очень хочется. Т. е. рейдерские захваты, вас ничему не учат?) Так что, что с государством, что без него- у кого больше связей и силы, тот и прав.
+
0
bosyak
bosyak
4 липня 2024, 17:49
#
А рейдерство це держава робить? Вас особисто держава рейдернула? «Отжать» можуть але по закону. Без держави це без закону.
+
0
mantis05
mantis05
4 липня 2024, 21:33
#
А суд, это не ветвь государства?) или вы считаете, там как-то всё по-другому? суд- делает пук-среньк, прокурор- стоит раком, следак- на базаре черешню продаёт, менты- крышуют продажу наркотиков. Это краткая вертикаль фемиды, держу в курсе.
+
0
bosyak
bosyak
4 липня 2024, 22:04
#
Це держава рейдернула і собі забрала? Чи злочинці?
+
0
mantis05
mantis05
5 липня 2024, 11:40
#
Если ты игнорируешь судовую ветвь государства, то государства у нас нет. =)
+
0
bosyak
bosyak
5 липня 2024, 14:24
#
Дії злочинців яки використовують вади держави не робить державу злочинною.
+
0
mantis05
mantis05
5 липня 2024, 16:52
#
Ой, ну ничего себе. А я то думал, что государство, это какой-то там зверь по типу динозавров, разве нет? Разве нееееет?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися