Мінфін - Курси валют України

Встановити

Правила акції «Бонус до депозитів» (minfin)

Дата публікації на сайті - «15» квітня 2024 року

1. Загальні положення

1.1. Цей документ регулює правовідносини, які виникають між Сторонами публічного договору під умовною назвою «Правила Акції «Бонус до депозитів» (далі по тексту — Правила Акції, Правила, Умови Акції, Акція).

1.2. Організатор Акції або Організатор: ТОВ «МІНФІНМЕДІА» (код ЄДРПОУ 35506859).

1.2.1. Інформаційний партнер Акції: ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА» (код ЄДРПОУ 22929966).

1.3. Веб-сайти, на яких розміщені умови Акції (надалі - Сайти): minfin.com.ua, finance.ua.

1.4. Адміністратор веб-сайту — відповідає за дієздатність сервера (серверного устаткування і програм), на якому знаходиться веб-сайт, несе відповідальність за мережеву безпеку.

1.5. Правила Акції на Веб-сайтах розміщено за наступними посиланнями:

https://minfin.com.ua/ua/deposits/conditions/

https://deposit.finance.ua/conditions/

1.6. Офіційні сторінки Акції, Сторінки Акції - https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/, https://deposit.finance.ua, https://pro.minfin.com.ua/ua/deposit— сторінки Веб-сайтів, на яких розміщені умови депозитів, в тому числі суми, строки, додаткові умови та виключення, а також розмір бонусу до депозиту, відповідно до якого буде розраховано Акційну винагороду.

1.7. Акційна винагорода — це розрахована сума до виплати Учаснику Акції, який виконав умови Акції.

Розмір Акційної винагороди, що підлягає до виплати, розраховується виходячи з розміру бонусу до депозиту, строку та суми депозитного договору, який укладено з дотриманням умов Акції.

1.8. Сторінки підтвердження депозитного договору (далі - Сторінки підтвердження):

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/confirm/?mpr=Deposits&mpl=mainmenu&mcr=deposconfirm

https://deposit.finance.ua/confirm/#cta-steps

1.9. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою.

1.10. Організатор залишає за собою право вносити зміни в Правила Акції і / або відкликати Правила Акції в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Правил Акції на Сайті відповідно до положень п. 1.5. цієї Акції, якщо інше не зазначено в Правилах Акції.

1.11.Послуги надаються Адміністратором за принципом «AS IS», тобто «ЯК Є», що зокрема, але не виключено, передбачає відсутність будь-яких гарантій щодо використання Веб-сайту та/або інших сервісів, гарантій безперебійного функціонування Системи та технічної підтримки.

2. Територія та строки проведення Акції

2.1. Акція проводиться на території України, за виключенням тимчасово окупованих та тимчасово непідконтрольних територій України та, А Р Крим.

2.2. Дана Акція розпочинає свою дію у період з моменту публікації цього публічного договору і чинна до «31» грудня 2024 року. Строк дії цієї Акції може бути продовжений Організатором. Новий строк дії Акції регулюється змінами цих Правил відповідно до п.п.1.10.

3. Учасники Акції

3.1. Учасниками Акції або Учасниками є фізичні особи резиденти чи нерезиденти України, які:

  • досягли повноліття;

  • повністю правоздатні та дієздатні;

  • отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків або позначку у паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта;

  • виконали Умови Акції, передбачені цими Правилами;

  • при заповненні форми заявки на Офіційній сторінці Акції (надалі - Заявка на участь) та при підтвердження оформлення депозитного договору надали Організатору свої дані (ПІБ, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail, місто, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), реквізити рахунку для зарахування Акційної винагороди та відомості щодо укладеного депозитного договору в банку, який визначений на Офіційних сторінках Акції, а саме з ким укладено договір (назва банку, в якому відкрито депозит), номер договору, сума договору, валюта, дата відкриття договору, дата завершення договору).

3.2. Не є Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь:

3.2.1. неповнолітні особи або особи, чия дієздатність та/або правоздатність обмежена державою, в т. ч. у судовому порядку;

3.2.2. особи, які не відповідають Умовам або не виконують Умов Акції, передбачених цими Правилами;

3.2.3. Громадяни республіки білорусь або російської федерації та інші особи, пов’язані з державами-агресорами/державами-окупантами (визнані Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом) крім фізичних осіб, які мають посвідку на тимчасове/постійне проживання в Україні та/або мають інші законні підстави перебувати на території України та їх місцезнаходження можна встановити в Україні та щодо яких відсутні інші обмеження чинним законодавством України.

3.3. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами. Відмову Учасника від їх належного виконання вважають відмовою Учасника від участі в Акції й отримання Акційної винагороди. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Умов Акції, така особа втрачає право на отримання Акційної винагороди й будь-якої компенсації.

4. Умови Акції

4.1. У цій Акції беруть участь депозитні договори, укладені з банками, перелік яких наведено на Офіційних сторінках Акції, та з дотриманням інших умов, вказаних на Офіційних сторінках Акції.

4.2. Для участі в цій Акції необхідно:

4.2.1. Подати заявку на участь на сторінці Акції. Період дії заявки 30 (тридцять) календарних днів. При заповненні заявки на участь надати Організатору свої дані (ПІБ, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail, місто).

4.2.2. У період дії заявки укласти депозитний договір з банком, який (які) визначений на Офіційних сторінках Акції та відповідно до пропозицій, що розміщено на Офіційних сторінках Акції.

4.2.3. Заповнити форму підтвердження оформлення депозитного договору на Сторінці підтвердження, вказавши: номер мобільного телефону Учасника Акції, з ким укладено договір (в якому банку відкрито депозит), номер договору, суму договору, валюту, дату відкриття договору, дату завершення договору, а також для отримання Акційної винагороди реквізити свого банківського рахунку міжнародного формату IBAN, відкритого у банку України на ім'я Учасника Акції, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) Учасника Акції.

В Акції беруть участь депозитні договори, які відповідають умовам Акції, розміщені та підтверджені одним Учасником згідно з цими Правилами.

Звертаємо вашу увагу на те, що розрахунок Акційної винагороди здійснюється виходячи з фактичного строку розміщення депозиту в днях, що конвертуються в місяці, відповідно до даних, зазначених на Офіційних сторінках Акції та на Сторінці підтвердження (дата початку договору, дата завершення договору). В межах Акції, для розрахунку Акційної винагороди, використовується наступна відповідність днів місяцям:

Місяці*

Строк депозиту мінімум, від днів

Строк депозиту максимум, до днів

1 міс =

24 — 31

61

2 міс=

55 — 62

91

3 міс=

84 — 92

122

4 міс=

116 — 123

152

5 міс=

146 — 153

183

6 міс=

177 — 184

213

7 міс=

207 — 214

244

8 міс=

238 — 245

274

9 міс=

268 — 275

305

10 міс=

299 — 306

336

11 міс=

330 — 337

365

12 міс (1 рік)

359 — 366

396

13 міс

390 — 397

427

14 міс

421 — 428

457

15 міс

451 — 458

488

16 міс

482 — 489

518

17 міс

512 — 519

549

18 міс (1,5 року)

543 — 550

730

24 міс (2 роки)

724 — 731

914

30 міс (2,5 років)

908 — 915

1096

36 міс (3 роки)

1090 — 1097

1127

* Де місяці - це кількість місяців, яка розраховується виходячи з діапазону календарних днів, а саме від параметру «Строк депозиту мінімум, від днів» та «Строк депозиту максимум, до днів»;

«Строк депозиту мінімум, від днів» — вказана мінімальна кількість днів в діапазоні місяця. При цьому значення мінімальної кількості днів може бути в межах, вказаних через «- «днів.

При цьому, значення «Строк депозиту мінімум, від днів» може починатися від однієї із зазначених у діапазоні цифр, але не може бути меншим за першу з діапазону або більше останньої з діапазону.

«Строк депозиту максимум, до днів» вказана максимальна кількість днів в діапазоні місяця.

При цьому, значення «Строк депозиту максимум, до днів» може закінчуватися будь-яким числом до вказаної в таблиці цифри включно, але не може бути менше цифри, що зазначено в таблиці для цього значення «Строк депозиту мінімум, від днів».

Показники «Строк депозиту мінімум, від днів» та «Строк депозиту максимум, до днів» можуть збігатися, але при цьому не повинні перетинатися з попереднім по кількості днів.

На Офіційних сторінках для різних депозитів можливі різні діапазони днів, але з дотриманням діапазонів в кількості днів, що відповідають місяцям згідно з даною таблицею.

4.3. В Акції не беруть участь депозитні договори:

4.3.1. оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці Акції;

4.3.2. за якими не внесено кошти у встановлений договором строк;

4.3.3. оформлені особами, які порушують умови цієї Акції та/або не можуть брати у ній участь згідно з умовами цієї Акції.

4.4. Організатор має право в односторонньому порядку змінювати Умови Акції згідно з пунктом 1.10. цієї Акції.

4.5. Учасник може укласти та підтвердити необмежену кількість депозитних договорів протягом періоду дії заявки (30 календарних днів) з дотриманням цих Правил, та отримати винагороду за кожний укладений договір за умови виконання положень цієї Акції.

4.6. В окремих випадках Організатор для здійснення виплати Акційної винагороди має право додатково запросити у Учасника скан копії документів, що підтверджують факт укладання депозитного договору (копію депозитного договору, платіжні документи щодо зарахування коштів на рахунок тощо).

5. Виплата Акційної винагороди

5.1. Виплата акційної винагороди від Організатора відбувається після надання Учасником Акції інформації про укладені депозитні договори та її перевірки згідно з цими Правилами.

5.2. Умови розміщення депозитів, що беруть участь в Акції, а також розмір Бонусу, розміщені на Офіційних Сторінках Акції, що зазначені в п.п. 1.6. цих Правил.

5.3. Розмір Бонусу, що буде використовуватися при розрахунку Акційної винагороди, що підлягає виплаті, фіксується при оформленні Заявки на участь відповідно до цих Правил.

5.4. За депозитними договорами в іноземній валюті при розрахунку Акційної винагороди до уваги береться гривневий еквівалент суми депозитного договору по курсу Національного банку України, встановленого на дату укладення депозитного договору.

5.5. Виплата Акційної винагороди здійснюється у гривні за кожен договір, який укладений згідно з умовами цієї Акції.

5.6. Кожен Учасник Акції, що виконав Умови Акції, отримує від Організатора Акційну винагороду, яка залежить від суми, строку укладеного депозитного договору та умов Акції, зазначених у цих Правилах та на сторінці Акції.

5.7. При виявленні Організатором недостовірних (неправдивих) даних, наданих Учасником акції, або кількох підтверджень щодо укладеного депозитного договору від одного Учасника з одним депозитним договором, або підтвердження депозитного договору, укладеного не на ім'я Учасника Акції, Організатор залишає за собою право виключити Учасника з участі в Акції.

5.8. Учасник Акції отримує виплату Акційної винагороди шляхом перерахування на рахунок, відкритий у банку України, суми Акційної винагороди за вирахуванням податків відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції виконує функції податкового агента під час виплати Акційної винагороди.

5.9. Комісії за зарахування, зняття та інші операції за рахунком, на який виплачується Акційна винагорода, оплачуються Учасниками згідно з тарифами банків.

5.10. Акційна винагорода виплачується одноразово за кожен укладений депозитний договір, що відповідає Умовам Акції. Виплата Акційної винагороди відбувається протягом 32 календарних днів від дати підтвердження Учасником Акції факту укладання договору згідно з умовами цієї Акції.

6. Інші умови

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він відповідає вимогам до Учасника Акції, які передбачені Правилами Акції, ознайомлений та згоден з усіма правилами проведення Акції та умовами участі у ній.

6.2. У разі невиконання Учасником умов цієї Акції, у тому числі, проте не виключно, ненадання повної інформації для здійснення виплати Акційної винагороди, Акційна винагорода не виплачується.

6.3. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними та поширюватися на всіх Учасників акції.

6.4. Організатор Акції звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань щодо Акції, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили та знаходяться поза контролем Організатора та виникли внаслідок подій надзвичайного характеру.

До таких обставин непереборної сили, зокрема відносяться: стихійне лихо (повені, землетруси та ін.), пожежі, вибухи, військові дії, війна, військовий стан, воєнний стан, терористичні акти, антитерористичні операції (АТО/ООС), повстання, революції, громадські заворушення, блокади, страйки, введення надзвичайного чи військового стану, запровадження надзвичайного режиму роботи банківської системи, окупація території України, вживані заходи будь-яким урядом, Національним банком України або іншим уповноваженим органом, які обмежують виконання зобов’язань, мають валютні обмеження, заборони чи обмеження щодо переказу коштів.

У разі настання обставин непереборної сили Організатор, на власний розсуд, має право відкласти виконання зобов’язань за умовою Акції або відмовитися від їх виконання.

6.4.1. Якщо такі обставини тривають більше 30 (тридцяти) календарних днів, Організатор на власний розсуд має право відкласти виконання зобов’язань за умовою Акції та має право відмовитися від виконання зобов’язань щодо виплати Акційної винагороди за Акцією. У цьому випадку Учасник не матиме права вимагати виплати Акційної винагороди від Організатора.

6.5. Організатор не несе відповідальності за здійснений вибір Учасником щодо депозитів і не відповідає за можливі ризики, пов’язані з укладанням депозитного договорів, у тому числі не є гарантом повернення коштів.

6.6. Дану Акцію проводить Організатор акції, а не банки, які пропонують розміщення коштів на депозитні рахунки. Жодні положення будь-якого договору між Учасником акції та банком, з яким укладено депозитний договір, не мають жодного впливу чи відношення до Правил Акції.

6.7. Усі спірні питання, що стосуються цієї Акції, регулюються на основі переговорів та чинного законодавства України.

7. Умови обробки персональних даних

7.1. Обробка персональних даних Учасника Акції:

7.1.1. Обробка персональних даних Учасника Акції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших чинних нормативно-правових актів України та умов, викладених у цих Правилах.

7.1.2. Учасник Акції, при реєстрації на Сайті та/або беручи участь в Акції, надає добровільну згоду/дозвіл на обробку його персональних даних, передбачену Законом України «Про захист персональних даних», Організатору, Адміністратору веб-сайту, а також пов’язаним/афілійованим з ним особам, банкам та іншим юридичним особам, включно, проте не виключно на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

7.1.3. Організатор та інші особи, передбачені п. 7.1.2. цих Правил, можуть збирати та обробляти наступні дані (у тому числі персональні) Учасника Акції, проте не виключно:

ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, адреса фактичного проживання, місце реєстрації, стать, сімейний стан, паспортні дані, ідентифікаційний код (індивідуальний податковий номер та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків) громадянство, фотографія, банківські реквізити Учасника Акції, контактні телефони, адреса електронної пошти, інші контакті дані за бажанням Учасника Акції, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, та іншої інформації, наданої Учасником Акції у процесі участі у Акції (надалі -«Персональні дані»).

7.1.4. Дана згода на обробку персональних даних Учасника Акції надається для виконання умов цієї Акції та для виконання мети обробки персональних даних Учасника Акції, вказаної у Розділі 7 цих Правил.

7.1.5. Учасник Акції має права щодо своїх персональних даних, які передбачені чинним законодавством України, у тому числі право на видалення своїх персональних даних з систем Організатора.

7.2. Метою обробки Персональних даних Учасника є:

1) Ознайомлення Власника персональних даних, за допомогою технічних та програмних засобів онлайн сервісу, з рекламно — інформаційними матеріалами та пропозиціями, які розміщені на веб-сайті.

2) Здійснення запитів учасників фінансового ринку та інших осіб з використанням Персональних даних Учасника, та інших даних, наданих Учасником, до сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством України, надають інформацію про Власника персональних даних та отримання додаткових даних щодо Учасника з наступною обробкою таких даних.

3) Показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу, здійснення процедури ідентифікації суб'єкта персональних даних, отримання телефонних дзвінків, SMS, MMS-повідомлень, чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, акції та іншу маркетингову інформацію.

4) Виплати Акційної винагороди. Учасник дозволяє Організатору використовувати свої персональні дані (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail та номер банківського рахунку, на який перераховуватиметься Акційна винагорода) для перерахування Акційної винагороди.

5) Передача персональних даних, передбачених цим Розділом 7, Організатору, партнерам Організатора, операторам мобільного зв’язку, третім особам для, включно, проте не виключно: виконання умов цієї Акції, інформування Учасників про умови Акції, виплати Акційної винагороди, та інших цілей, визначених Розділом 7 цих правил.

Правила Розіграшу «Зробіть депозит сильнішим та беріть участь у розіграші 30 подарунків» серед вкладників АТ «КБ»Глобус", АТ «Піреус Банк» та АТ «РВС Банк»