Мінфін - Курси валют України

Встановити

Правила акції «Бонус до депозитів» (minfin)

Організатор Акції або Організатор: ТОВ «МІНФІНМЕДІА» (партнери ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Файненс.ЮА»).

Сайти партнери Акції: minfin.com.ua, finance.ua

Основні умови

1.1. Акція «Бонус до депозитів» (далі - Акція) проводиться на території України (крім А Р Крим і непідконтрольною території України в Донецькій, Луганській області) і є безстроковою. Організатор Акції залишає за собою право призупинити дію Акції в будь-який момент без пояснення причин шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційних сторінках Акції: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/.

1.2. Організатор Акції має право в односторонньому порядку змінювати умови Акції протягом періоду її дії.

1.3. Організатор Акції залишає за собою право продовжити Акцію, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції.

1.4. Організатор Акції має право залучати третіх осіб до виконання взятих на себе зобов’язань.

1.5. В Акції можуть взяти участь повнолітні резиденти України.

1.6. Перелік вкладів, які беруть участь в Акції, розміщений на сторінці https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/.

1.7. Для участі в Акції необхідно вибрати вклад на сторінці Акції https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/ і оформити Заявку на участь. При заповненні Заявки на участь користувачі повинні вказати свої контактні дані (ПІБ, місто, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail). Оформляючи Заявку на участь в Акції, Учасник підтверджує свою згоду з її умовами.

1.8. Для отримання акційного винагороди від Організатора Учаснику необхідно протягом 30 календарних днів з моменту подачі Заявки укласти новий договір строкового вкладу з тим банком, який Учасник вибрав при оформленні Заявки на участь. Оформлені до дати подання Заявки та пролонговані договору вкладу не підпадають під дію Акції. Договір вкладу повинен бути укладений на ПІБ, вказане в заявці на участь.

1.9. Після оформлення договору вкладу Учаснику потрібно підтвердити відкриття вкладу на сторінці https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/confirm/; http://deposit.finance.ua/ в день його відкриття або в інший день, протягом періоду дії заявки (30 календарних днів), але не пізніше останнього дня поточного місяця, в якому відкрито вклад, вказавши при цьому: номер телефону; назва банку, в якому оформлений вклад; номер договору вкладу; дата відкриття депозиту; дата закриття депозиту; сума і валюта за договором.

Після підтвердження відкриття вкладу, Учаснику потрібно вибрати спосіб виплати Акційного винагороди. Всі доступні способи отримання Акційного винагороди, з описом критеріїв по кожному, відображаються Учаснику в момент підтвердження внеску.

При виборі способу виплати Акційного винагороди на рахунок в банку, Учаснику необхідно вказати реквізити рахунку міжнародного формату IBAN відкритого в банку України для отримання на нього винагороди в форматі:

№ рахунку міжнародного формату IBAN

МФО Банку:

Банк отримувач:

Призначення платежу: поповнення рахунку ____, ПІБ бонус від Мінфіну. Без ПДВ. (Формується автоматично)

Прізвище учасника

Ім'я учасника

По батькові учасника

ІПН учасника

При виборі способу виплати Акційного винагороди на віртуальну картку ПРАЙД, Учасник підтверджує право Організатора на передачу добровільно наданих даних Учасника (ПІБ, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail) третім особам, виключно з метою виплати Акційного винагороди. Учасник дає згоду на відкриття віртуальної карти лояльності ПРАЙД, в разі її відсутності, для зарахування Акційного винагороди.

Учасник підтверджує що повідомлений про використання податкової пільги, сума Акційного винагороди зараховується в повному обсязі без справляння податків. Організатор інформує Учасника про те, що податкова пільга згідно з п. 165.1.39 ПКУ може використовуватися тільки один раз в місяць.

При виборі третього способу отримання Акційного винагороди, а саме: обміняти бонус на товар, Учаснику будуть виведення товари доступні для вибору. Після здійснення вибору товару Учасник визначає кур'єра Акційного винагороди.

Учасник підтверджує, що при виборі даного способу отримання Акційного винагороди, був повідомлений про використання податкової пільги. Товар до 1500 грн. не встановлювався податком відповідно до п. 165.1.39 ПКУ. Організатор інформує, що зазначена стаття ПКУ може використовуватися тільки раз на місяць.

Звертаємо Вашу увагу, що при підтвердженні вкладу Ви вказуєте фактичний термін його розміщення, виходячи з якого відбувається розрахунок Вашого бонусу, де:

Місяців

від днів*

до днів

1 міс=

24/31

60

2 міс=

54/61

91

3 міс=

85/92

121

4 міс=

115/122

151

5 міс=

145/152

182

6 міс=

176/183

212

7 міс=

206/213

243

8 міс=

237/244

273

9 міс=

267/274

303

10 міс=

297/304

334

11 міс=

328/335

364

12 міс = 1 рік

358/365

365

більше 1 року

360/366

394

13 міс

388/395

455

15 міс

449/456

547

18 міс

541/548

729

24 міс

723/730

904

30 міс

898/905

1095

36 міс

1089/1096

1103

* нижня межа днів вказується при відсутності попереднього місяця розміщення в акції.

Договір вкладу повинен діяти не менше 30 (тридцяти) календарних днів.

1.10. Учасник може розмістити і підтвердити кілька вкладів у банку, на який оформив заявку, протягом періоду дії заявки (30 календарних днів) з дотриманням умов п.п. 1.9. і отримати винагороду за кожен розміщений вклад.

1.11. В окремих випадках, Організатор, для здійснення виплати акційного винагороди, має право додатково запросити у Учасника скан копії документів, що підтверджують стан балансу на рахунку.

1.12. Забороняється одночасно брати участь в Акції на сайтах minfin.com.ua, finance.ua, за одним і тим же Договором вкладу.

1.12.1. Забороняється використовувати промо — коди для передачі і / або особисті промо-коди за пропозиціями банків, по яких не передбачена виплата бонусу.

Правила Акції

2.1. Виплата акційного винагороди від Організатора відбувається після надання Учасником Акції інформації про договір вкладу (див. П. 1.9, 1.11) і її перевірки.

2.2. Умови строкових вкладів, що беруть участь в Акції (тип, термін, сума, валюта і т. Д.), а також розмір акційного винагороди, розміщені на внутрішніх сторінках банків-учасників, перелік яких наведено на сторінці Акції https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/. Розмір Акційного винагороди, що підлягає до виплати, фіксується при оформленні Заявки на участь відповідно до п.п. 1.7 даних Правил.

2.3. Якщо Учасник відкрив в період дії Акції більше одного депозиту в одному банку, пропозиції якого розміщені на сайті Акції (в тому числі на різні суми / валюти, на однакові суми, на різні типи депозитів), то Акційна винагорода нараховується на всі вклади окремо (за вкладами в іноземній валюті в розрахунок береться гривневий еквівалент на дату розміщення).

Виплата Акційного винагороди здійснюється в гривнях або іншим доступним способом, за кожен депозит, який бере участь в Акції.

2.4. Якщо за запитом Організатора Учасник не зможе підтвердити документально факт оформлення депозитного договору або Учасник Акції на момент підтвердження не мав відкритий вклад в Банку-учаснику, або вклад був відкритий до фактичного подання заявки на участь в Акції або достроково закритий Учасником, або вклад був розміщений після закінчення терміну дії Заявки (30 календарних днів), або вклад діяв менше 30 календарних днів, а також Організатором виявлені порушення згідно п. 2.6. цих Правил, то Акційна винагорода не виплачується Учаснику.

2.5. Кожен учасник Акції отримує від Організатора Акційна винагороду, залежне від суми і типу депозиту. Розмір Акційного винагороди для кожного депозиту вказується індивідуально для кожного з Банків-учасників на сторінці https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/ і виплачується одноразово від суми початкового розміщення коштів на депозиті.

Якщо сума Акційного винагороди дорівнює 1500 грн і менше, Учасник Акції може на свій розсуд вибрати інший тип виплати винагороди.

2.6. При виявленні Організатором недостовірних (помилкових) даних, наданих Учасником акції, або декількох реєстрацій від одного Учасника з одним номером договору вкладу (включаючи реєстрації на сайтах партнерах Акції за одним договором вкладу) Організатор залишає за собою право виключити Учасника з участі в Акції.

2.7. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступний алгоритм дій:

  1. Оформити заявку на участь в Акції на сторінці порталу;
  2. Розмістити депозит в обраному при оформленні заявки банку;
  3. Підтвердити на порталі розміщення вкладу за процедурою, яка вказана в п. 1.9. даних правил Акції.

Від дати оформлення заявки на порталі до дати підтвердження розміщеного вкладу має пройти не більше, ніж 30 календарних днів.

3.1. Учасник Акції вибирає один із способів виплати Акційного винагороди:

  1. перерахувати на рахунок відкритий в банку України, за вирахуванням податків згідно з чинним законодавством України,
  2. перерахувати на віртуальну карту Прайд (або іншого партнера акції), без вирахування податків,
  3. обміняти Акційна винагороду на Товар без вирахування податків, при дотриманні умов зазначених в п.п.1.9.

Подарунки вартістю до 1500 грн не оподатковуються відповідно до п. 165.1.39 ПКУ. Організатор інформує, що зазначена стаття ПКУ може використовуватися тільки раз на місяць, будьте уважні при отриманні подарунків від інших установ.

3.2. При виборі першого способу отримання Акційного винагороди на банківський рахунок, який Учасник вказує для отримання Акційного винагороди, банківські рахунки повинні бути відкриті на ім'я Учасника Акції. Акційна винагороду на банківські рахунки / карти третіх осіб (в т.ч. і близьких родичів) не виплачується.

3.2.1. Комісії за зарахування, зняття та інші операції за рахунком, на який виплачується бонус, оплачуються Учасниками згідно тарифів банків, де обслуговуються такі рахунки.

3.3. При виборі другого способу отримання Акційного винагороди на віртуальну карту лояльності ПРАЙД, винагороду Учаснику буде зараховано на карту Прайд. Віртуальна карта лояльності Прайд буде створена і активована, в разі її відсутності, для зарахування Акційного винагороди. Дана карта дозволяє - розраховуватися за паливо і товари магазинів в мережі АЗК WOG.

3.4. При виборі Учасником акції третього способу, обміняти Акційна винагороду на товар, Учаснику надається можливість вибрати товар із запропонованих Організатором. Перелік і кількість доступних для вибору товарів відображається безпосередньо в момент вибору Учасником способу отримання Акційного винагороди. Після вибору товару, Учасник акції вказує спосіб його отримання.

3.5. Оподаткування осіб, які отримали Акційна винагорода здійснюється згідно з чинним законодавством України. Організатор Акції виконує функції податкового агента при виплаті Акційного винагороди.

3.5.1. Учасник Акції поінформований про використання податкової пільги. Податкова пільга передбачає, що подарунки (винагороди на віртуальну карту Прайд або товар) не обкладаються податком відповідно до п. 165.1.39 Податкового Кодексу України. Організатор Акції інформує, що зазначена стаття Податкового Кодексу України може використовуватися тільки один раз в місяць.

3.6. Акційна винагорода виплачується одноразово від суми початкового розміщення коштів за повні місяці вкладу. Виплата Акційного винагороди відбувається протягом 32 календарних днів від дати підтвердження депозиту на порталі.

Інші умови

4.1. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він є повнолітнім резидентом України, ознайомлений і згоден з усіма правилами проведення Акції та умовами участі в ній.

4.2. Учасник дозволяє Організатору використовувати свої персональні дані (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail і номер банківського рахунку, на який буде перераховуватися грошовий приз) для перерахування грошового призу.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує право Організатора на передачу добровільно наданих даних Учасника (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail і номер банківського рахунку, на який буде перераховуватися грошовий приз) третім особам, виключно з метою виплати Акційного винагороди, а також операторам мобільного зв’язку для подальшої обробки — виключно з метою інформування Учасників з питань Акції, а також підтверджує, що надання банками інформації про його депозитних вкладах, розміщених в рамках акції, не є банківською таємницею і не порушує Закон про банківську таємницю.

4.4. При невиконанні Учасником умов, передбачених пунктами 1.8, 1.9, 1.11, 3.1 і 3.2 цих Правил, а саме: неподання повної інформації для здійснення виплати винагороди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту подачі Заявки, Акційна винагорода не виплачується.

4.5. Умови Акції не розповсюджуються на співробітників банку-учасника Акції, по вкладах, розміщених в цьому ж банку, а також на співробітників Організатора Акції по всіх банкам-учасникам.

4.6. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними, і поширюватися на всіх Учасників акції.

4.7. Організатор не несе відповідальність за зобов’язаннями, вказаним у цих Правилах, у разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених законодавством України.

4.8. Організатор не несе відповідальності за здійснений вибір Учасником будь-якого банку і не відповідає за можливі ризики, пов’язані з розміщенням вкладу (-ів), в тому числі не є гарантом його (їх) повернення.

4.9. Організатор гарантує отримання Акційного винагороди всім Учасникам, які виконали всі пункти даних Правил.

4.10. Дану Акцію проводить Організатор акції, а не банки (фінансові установи), які пропонують депозитні продукти. Ніщо у будь-якого договору між Учасником акції і банком не мають ніякого впливу або ставлення до Правил Акції.

4.11. Програма лояльності ПРАЙД (Програма) — комплексна система заходів, яка регулює взаємовідносини між ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» — мережа АЗК WOG в Україні та Учасниками Програми, в рамках якої учасники мають можливість накопичувати бонуси і отримувати винагороди.

Номер телефону учасника — є аналогом пластикової і віртуальної карток ПРАЙД і дозволяє учаснику накопичувати бонуси за придбання пального, товарів і послуг на АЗК.

Бонуси за Програмою ПРАЙД — одиниці виміру винагороди, які отримує Учасник при виконанні умов Програми лояльності ПРАЙД. Бонуси конвертуються відповідно до умов Програми з якими можна ознайомитись на офіційному сайті Організатора (мережа АЗК WOG в Україні). Учасник Програми накопичує бонуси на карту «ПРАЙД», 1 гривня = 1 бонус.

Зараховані бонуси за Програмою ПРАЙД зберігаються на рахунку учасника 1 (одного) календарного року з моменту зарахування. У разі, якщо Учасник Програми з яких-небудь причин не використав бонуси протягом зазначеного терміну, їх залишок автоматично анулюється. Термін дії карти (фізичної або віртуальної) не обмежений.

Бонуси за Програмою ПРАЙД не використовуються для придбання алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, карток поповнення мобільного зв’язку, страхових продуктів, товарів, послуг підпадають під категорію акційних, та окремих товарів і послуг, перелік яких може встановити Організатор, з якими можна ознайомитись на офіційному сайті АЗК WOG в Україні.

4.12. Всі спірні питання, що стосуються цієї Акції, регулюються на основі переговорів і чинного законодавства України.