Правила акції «Бонус до депозитів» (minfin)

Організатор Акції або Організатор: ТОВ «МІНФІНМЕДІА» (партнери ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Файненс.ЮА»).

Сайти партнери Акції: minfin.com.ua, finance.ua,

Основні умови

1.1. Акція «Бонус до депозитів» (далі - Акція) проводиться на території України (крім А Р Крим і непідконтрольної території України в Донецькій, Луганській області) і є безстроковою. Організатор Акції залишає за собою право призупинити дію Акції в будь-який момент без пояснення причин шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційних сторінках Акції: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/.

1.2. Організатор Акції має право в односторонньому порядку змінювати умови Акції протягом періоду її дії.

1.3. Організатор Акції залишає за собою право продовжити Акцію, в тому числі на нових умовах. Інформація щодо продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції.

1.4. Організатор Акції має право залучати третіх осіб до виконання взятих на себе зобов’язань.

1.5. В Акції можуть брати участь повнолітні резиденти України.

1.6. Перечень вкладів, які беруть участь в Акції, розміщений на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.

1.7. Для участі в Акції необхідно обрати вклад на сторінці Акції http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ і оформити Заявку на участь. При заповненні Заявки на участь, користувачі повинні вказати свої контактні дані (ПІБ, місто, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail). Оформляючи Заявку на участь в Акції, Учасник підтверджує свою згоду з її умовами.

1.8. Для отримання акційного винагороди від Організатора Учаснику необхідно протягом 30 календарних днів з моменту подачі Заявки укласти новий договір строкового вкладу з тим банком, який Учасник обрав при оформленні Заявки на участь. Оформлені до дати подання Заявки та пролонговані договори вкладу не підпадають під дію Акції. Договір вкладу повинен бути укладений на ПІБ, вказані в заявці на участь.

1.9. Після оформлення договору вкладу Учаснику потрібно підтвердити відкриття вкладу на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/, в день його відкриття або в інший день, протягом періоду дії заявки (30 календарних днів), але не пізніше останнього дня поточного місяця, в якому відкрито вклад, вказавши при цьому: номер телефону; назву банку, в якому оформлений вклад; номер договору вкладу; дату відкриття депозиту; дату закриття депозиту; суму та валюту за договором, реквізити рахунку міжнародного формату IBAN відкритого у банку України для отримання акційної винагороди у форматі:

 • № рахунку міжнародного формату IBAN
 • МФО Банку:
 • банк отримувач:
 • призначення платежу: поповнення рахунку __, ПІБ бонус від Мінфіну. Без ПДВ. (формується автоматично)
 • прізвище учасника
 • ім'я учасника
 • по батькові учасника
 • ІПН учасника
Звертаємо Вашу увагу, що при підтвердженні вкладу Ви вказуєте фактичний термін його розміщення, виходячи з якого відбувається розрахунок Вашого бонусу, де:
Місяців від днів до днів
1 міс = 24/31 60
2 міс= 54/61 91
3 міс= 85/92 121
4 міс= 115/122 151
5 міс= 145/152 182
6 міс= 176/183 212
7 міс= 206/213 243
8 міс= 237/244 273
9 міс= 267/274 303
10 міс= 297/304 334
11 міс= 328/335 364
12 міс = 1 рік 358/365 365
більше 1 року 360/366 394
13 міс 388/395 455
15 міс 449/456 547
18 міс 541/548 729
24 міс 723/730 904
30 міс 898/905 1095
36 міс 1089/1096 1103

Договір вкладу повинен діяти не менше 30 (тридцяти) календарних днів.

1.10. Учасник може розмістити і підтвердити кілька вкладів у банку, на який оформив заявку, протягом періоду дії заявки (30 календарних днів) з дотриманням умов п.п. 1.9. і отримати винагороду за кожен розміщений вклад.

1.11.В окремих випадках, Організатор, для здійснення виплати акційної винагороди, має право додатково запросити скан копії документів в Учасника, що підтверджують стан балансу на рахунку.

1.12. Забороняється одночасно брати участь в Акції на сайтах minfin.com.ua, finance.ua, за однаковим Договором вкладу.

1.12.1. Забороняється використовувати промо-коди для передачі і / або особисті промо-коди за пропозиціями банків, в яких не передбачена виплата бонусу.

Правила Акції

2.1.Виплата акційної винагороди від Організатора відбувається після надання Учасником Акції інформації про договір вкладу (див. п. 1.9, 1.11) і його перевірки.

2.2. Умови строкових вкладів, що беруть участь в Акції (тип, термін, сума, валюта і т.д.), а також розмір акційної винагороди, розміщені на внутрішніх сторінках банків-учасників, перелік яких наведено на сторінці Акції http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. Розмір акційної винагороди, що підлягає до виплати, фіксується при оформленні Заявки на участь відповідно до п.п. 1.7 даних Правил.

2.3. Якщо Учасник відкрив у період дії Акції більше одного депозиту в одному банку, пропозиції якого розміщені на сайті Акції (в тому числі на різні суми / валюти, на однакові суми, на різні типи депозитів), то акційна винагорода нараховується на всі вклади окремо (за вкладами в іноземній валюті у розрахунок береться гривневий еквівалент на дату розміщення).

Виплата акційної винагороди здійснюється в гривнях за кожен депозит, який бере участь в Акції.

2.4. Якщо за запитом Організатора Учасник не зможе підтвердити документально факт оформлення депозитного договору або Учасник Акції на момент підтвердження не мав відкритий вклад у Банку-учаснику, або вклад був відкритий до фактичного подання заявки на участь в Акції, або достроково закритий Учасником, або вклад був розміщений після закінчення терміну дії Заявки (30 календарних днів), або вклад діяв менше 30 календарних днів, а також Організатором виявлені порушення згідно п. 2.6. цих Правил, то акційна винагорода не виплачується Учаснику.

2.5. Кожен учасник Акції отримує від Організатора акційну винагороду, залежну від суми і типу депозиту. Розмір акційної винагороди для кожного депозиту вказується індивідуально для кожного з Банків-учасників на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ і виплачується одноразово від суми початкового розміщення коштів на депозиті.

2.6. При виявленні Організатором недостовірних (помилкових) даних, наданих Учасником акції, або декількох реєстрацій від одного Учасника з одним номером договору вкладу (включаючи реєстрації на сайтах партнерах Акції за одним договором вкладу) Організатор залишає за собою право виключити Учасника з участі в Акції.

2.7. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступний алгоритм дій:

 1. Оформити заявку на участь в Акції на сторінці порталу;
 2. Розмістити депозит в обраному при оформленні заявки банку;
 3. Підтвердити на порталі розміщення вкладу за процедурою, яка вказана в п. 1.9. даних правил Акції.

Від дати оформлення заявки на порталі до дати підтвердження розміщеного вкладу має пройти не більше, ніж 30 календарних днів.

Виплата акційної винагороди

3.1 Акціонна винагорода перераховується Учаснику на рахунок, відкритий у банку України при дотриманні умов зазначених в п.п.1.9. за вирахуванням податків згідно з чинним законодавством України.

3.2. Банківський рахунок, який Учасник вказує для отримання акційної винагороди, повинен бути відкритий на ім'я Учасника Акції. Акційна винагорода на банківські рахунки / карти третіх осіб (в т.ч. і близьких родичів) не виплачується.

3.2.1. Оподаткування осіб, які отримали Акційну винагороду, здійснюється згідно з чинним законодавством України. Організатор Акції виконує функції податкового агента при виплаті акційної винагороди.

3.2.2. Комісії за нарахування, зняття та інші операції за рахунком, на який виплачується бонус, оплачуються Учасниками згідно тарифів банків, де обслуговуються такі рахунки.

3.3. Акційна винагорода виплачується одноразово від суми початкового розміщення коштів за повні місяці вкладу. Виплата Акційної винагороди відбувається протягом 32 календарних днів від дати підтвердження депозиту на порталі.

Інші умови

4.1. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він є повнолітнім резидентом України, що ознайомлений і згоден з усіма правилами проведення Акції та умовами участі в ній.

4.2. Участник дозволяє Організатору використовувати свої персональні дані (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail і номер банківського рахунку, на який буде перераховуватися грошовий приз) для перерахування грошового призу.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує право Організатора на передачу добровільно наданих даних Учасника (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail і номер банківського рахунку, на який буде перераховуватися грошовий приз) третім особам, в т. ч. банкам, виключно з метою виплати акційної винагороди, а також операторам мобільного зв’язку для подальшої обробки — виключно з метою інформування Учасників з питань Акції, а так само підтверджує, що надання банками інформації про його депозитні вклади, що розміщені в рамках акції, не є банківською таємницею і не порушує Закон про банківську таємницю.

4.4. При невиконанні Учасником умов, передбачених пунктами 1.8, 1.9, 1.11, 3.1 і 3.2 цих Правил, а саме: ненадання повної інформації для здійснення виплати винагороди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту подачі Заявки, акційна винагорода не виплачується.

4.5. Умови Акції не поширюються на співробітників банку-учасника Акції, по вкладах, розміщених в цьому ж банку, а також на співробітників Організатора Акції по всім банкам-учасникам.

4.6. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними, і поширюватися на всіх Учасників акції.

4.7. Організатор не несе відповідальність за зобов’язаннями, вказаними у цих Правилах, у разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених законодавством України.

4.8. Організатор не несе відповідальності за здійснений вибір Учасником будь-якого банку і не відповідає за можливі ризики, пов’язані з розміщенням вкладу (-ів), в тому числі не є гарантом його (їх) повернення.

4.9. Організатор гарантує виплату акційного винагороди всім Учасникам, які виконали всі пункти даних Правил.

4.10. Дану Акцію проводить Організатор акції, а не банки (фінансові установи), які пропонують депозитні продукти. Ніякі положення будь-якого договору між Учасником акції і банком не мають ніякого впливу або ставлення до Правил Акції.

4.11. Все суперечливі питання, що стосуються цієї Акції, регулюються на основі переговорів і чинного законодавства України.