Мінфін - Курси валют України

Встановити
11 квітня 2023, 18:10

Група ПроКредит звітує про стабільні фінансові результати та позитивну операційну прибутковість у 2022 році

Франкфурт-на-Майні, 23 березня 2023 року — Група ПроКредит, яка працює в країнах Центральної та Східної Європи, успішно завершила фінансовий рік 2022 з прибутком у розмірі 16,5 мільйона євро та рентабельністю власного капіталу на рівні 1,9%. Якщо не враховувати АТ «ПроКредит Банк» в Україні, то рентабельність капіталу групи склала 7,8%. Операційний прибуток збільшився на 21% порівняно з попереднім роком завдяки позитивним змінам у всіх потоках доходу та покращенню результатів банків ПроКредит за межами України. Співвідношення витрат і доходів дещо покращилося і складає 64,0%, але коригуючи на разові ефекти, спричинені війною в Україні, цей показник становить 60,8%, що відповідає діапазону середньострокової цілі приблизно на рівні 60%. Цей результат включає резерви на збитки в розмірі 104,6 мільйона євро, створені в 2022 році, переважно під кредитний портфель в Україні. Частка зелених кредитів склала більш ніж 50% у загальному обсягу зростання кредитного портфелю, і наразі вони становлять понад 20% від загального портфеля. Депозитний портфель збільшився на 748 мільйонів євро (13,5%), що свідчить про подальший успіх діджитал банкінгу «ProCredit Direct» на ринках Південно-Східної та Східної Європи. Спираючись на такі грунтовні позитивні зміни, Правління підвищило середньострокову ціль щодо рентабельності власного капіталу до приблизно 12% і вбачає потенціал для досягення співвідношення витрат і доходів на рівні близько 57%. Очікується, що у 2023 році RоE підвищиться до 6−8%, навіть за несприятливих макроекономічних умов.

Кредитний портфель групи збільшився на 183 млн євро, або на 3,1% (у 2021 році — на 670 млн євро або 12,8%). Понад 50% цього зростання становлять зелені кредити. Таким чином, у 2022 році групі вдалося досягти своєї середньострокової мети щодо 20-ти відсоткової частки зелених кредитів в загальному портфелі. Вказане загальне зростання кредитів враховує зниження кредитного портфеля в Україні на 174 млн євро, без якого темп зростання становив би 6,9%. Депозити збільшилися на 748 млн євро, або на 13,5% (у 2021 році — на 643 млн євро або 13,1%) завдяки як малим та середнім підприємствам, так і приватним клієнтам.

Крім того, група ПроКредит досягла значних успіхів у впровадженні своєї стратегії сталого розвитку. Це підтверджується скороченням власних викидів вуглекислого газу на рівні групи (у сферах 1 та 2) на 44% з 2018 року.

Відзначається значне зростання операційного доходу завдяки позитивній динаміці у всіх статтях доходу та всіх банках групи ПроКредит, за винятком України.

Операційний дохід групи зріс на 58,0 млн євро або 20,6%, до 339,8 млн євро (у 2021 році — 281,9 млн євро) за рахунок збільшення чистого процентного доходу, чистого комісійного доходу та зростання за іншими статтями доходу. За винятком АТ «ПроКредит Банк Україна», всі банки групи ПроКредит звітували про позитивні результати, які здебільшого продемонстрували значне покращення прибутковості та ефективності витрат порівняно з попереднім роком.

Чистий процентний дохід збільшився на 42,6 млн євро або 19,2%, до 264,6 млн євро (у 2021 році — 222,0 млн євро). Чиста процентна маржа зросла на 25 базисних пунктів до 3,1%, завдяки переважно стабільній кредитній маржі та зростаючим обліковим ставкам. У 4 кварталі 2022 року чиста процентна маржа склала 3,3%.

Чистий комісійний дохід дорівнював 54,7 млн євро і, таким чином, на 7,6% збільшив показник минулого року (у 2021 році — 50,9 млн євро). Особливо позитивні тенденції спостерігались у доходах від банківських операцій та операцій із картками. Чистий операційний дохід від інших операціх додав ще 20,5 млн євро до загального результату, що на 11,5 млн євро більше, ніж у попередньому році (у 2021 році — 9,0 млн євро). Результат від операцій з іноземною валютою продемонстрував особливо стрімке зростання на 5,6 млн євро або 30,4%.

Витрати на персонал та адміністративні витрати зросли на 36,6 млн євро. Збільшення витрат за цією статтею пов’язане переважно з підвищенням витрат на персонал, ІТ, маркетинг і відрядження, а також надзвичайними витратами, здебільшого викликаними війною в Україні. Чисті надзвичайні статті склали мінус 10,2 млн євро. До цього переважно входять одноразові юридичні, консультаційні та аудиторські витрати, амортизація основних засобів в Україні, знецінення гудвілу та позитивний вплив від переоцінювання похідних інструментів.

Співвідношення витрат і доходів дещо покращилось до 64,0% (у 2021 році — 64,2%). Однак, виключаючи позитивні та негативні надзвичайні нарахування, що зазначені вище, співвідношення витрат і доходів становило 60,8%.

Якість портфеля залишається стабільною, за винятком України; банки продовжили зміцнювати показники резервів на покриття можливих збитків у 4 кварталі.

Порівняно з минулим роком, частка прострочених кредитів за межами України залишалася стабільною на дуже сприятливому рівні у 2,4% (у 2021 році також 2,4%). В Україні цей показник зріс на понад 10 процентних пунктів і склав 11,9%, переважно за рахунок погіршення класу кредитів, наданих клієнтам на нині окупованих територіях. Резерви на збитки за фінансовий рік склали 104,6 мільйона євро (у 2021 році — 6,5 млн євро), з яких 86,7 млн євро припадає на український портфель. Крім того, для банків за межами України у фінансовому році було створено додаткові резерви (управлінське перекриття) у розмірі 28,9 мільйона євро для врахування можливих несприятливих макроекономічних сценаріїв, зокрема щодо інфляції та підвищення цін на енергоносії. При цьому управлінське перекриття, зарезервоване в 2020 році в зв’язку з COVID, було розформовано у фінансовому році, оскільки виявлені ризики не матеріалізувалися, завдяки чому було вивільнено 16,4 млн євро. Вартість ризику для банків за межами України склала 17,8 млн євро, що відповідає 33 базисним пунктам.

Операції АТ «ПроКредит Банк» в Україні здебільшого здійснюються безперебійно завдяки вже запровадженій діджиталізації та централізації процесів. Капітал та фінансове становище банку залишаються міцними. Попри те, що збитки, які завдані заставному майну або іншим операційним активам клієнтів банку, наразі відносно невеликі, війна, що триває, та нанесені пошкодження енергопостачанню та іншої інфраструктури створюють постійні труднощі для місцевого населення та підприємств.

Правління оголошує прогноз на фінансовий рік 2023 та середньострокову перспективу

Правління вважає, що умови для ведення бізнесу у 2023-му фінансовому році здебільшого є позитивними, навіть попри триваючої агресивної війни проти України. За умови збереження несприятливих макроекономічних умов, Правління очікує зростання кредитного портфеля в розмірі середнього однозначного відсотка. Зважаючи на загальне середовище внаслідок війни в Україні, рівень ризику оцінюється з обережністю на рівні до 70 базисних пунктів, а рентабельність капіталу очікується в діапазоні 6−8%. Передбачається, що співвідношення витрат та доходів буде на рівні, досягнутому в 2022 році. Очікується, що на кінець 2023 року коефіцієнт капіталу CET1 перебуватиме на стабільному рівні понад 13%, а коефіцієнт левериджу — на рівні близько 9%.

Ґрунтуючись на загальних позитивних результатах діяльності банків ПроКредит та оцінці ситуації в Україні, Правління групи ПроКредит підвищило середньострокову ціль рентабельності капіталу з 10% до 12%. Цей прогноз не враховує значний потенціал зростання в Україні. Середньострокові амбіції щодо співвідношення витрат та доходів були встановлені на рівні близько 57% (без урахування одноразових ефектів). Передбачається, що кредитний портфель клієнтів групи буде зростати в розмірі однозначного відсотка в середині або верхній частині діапазону на рік найближчими роками, тоді як зелені кредити в середньостроковій перспективі мають досягти частки 25% від загального портфеля.

Річний звіт групи ПроКредит за 2022 рік та Звіт про вплив за 2022 рік доступні на вебсайті ПроКредит Холдингу у розділі «Зв'язки з інвесторами» за посиланням. Пакет звітів про вплив за 2022 рік складається з двох частин. Сам Звіт про вплив надає детальний огляд стратегії сталого розвитку ПроКредит Холдингу, а також показників сталого розвитку, ініціатив і цілей на майбутнє. Звіт про вплив доповнюється таблицею даних, яка спрямована на постійне покращення якості звітності та підвищення її порівнянності.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися