Мінфін - Курси валют України

Встановити
18 травня 2022, 16:18

Група ПроКредит досягає гарних показників розвитку діяльності та підвищення прибутковості майже в усіх банках, враховуючи резерви під операції в Україні, які призводять до негативного результату в першому кварталі 2022 року

Франкфурт-на-Майні, 12 травня 2022 року — Група ПроКредит, що здійснює активну діяльність передусім у Південно-Східній та Східній Європі, зафіксувала збитки в розмірі 1,7 мільйона євро в першому кварталі 2022 року, оскільки резерви на можливі втрати за кредитами для українського кредитного портфеля наклалися на високі показники решти банків ПроКредит. Завдяки помітному зростанню операційного доходу коефіцієнт співвідношення витрат і доходів поліпшився на 5,7 процентного пункту до рівня 59,1%. Рентабельність власного капіталу найбільшого сегменту групи, Південно-Східної Європи, значно зросла до 12,2%, що додатково свідчить про потужну регіональну диверсифікацію групи ПроКредит і посилення її стійкості до несприятливих подій.

Кредитний портфель зріс на 105 млн євро, або на 1,8% (1 квартал 2021 р.: +158 млн євро або 3,0%). З поправкою на вплив змін валютного курсу, темпи зростання загалом були такими ж, як і в першому кварталі 2021 року. Більш ніж 20% цього зростання склали зелені кредити.

Депозити незначно скоротилися на 25 млн євро, або на 0,4% (1 квартал 2021 р.: +123 млн євро або 2,5%). У той час як рух депозитів від фізичних осіб був позитивним, депозити бізнес-клієнтів сезонно знижувалися після різкого зростання на 270 млн євро в четвертому кварталі 2021 року.

Подальше підвищення базової прибутковості та коефіцієнт співвідношення витрат і доходів нижче 60%

Операційний дохід групи зріс на значну суму в 14,8 млн євро, або 23,6%, до рівня 77,7 млн євро (1 квартал 2021 р.: 62,8 млн євро) за рахунок вищого чистого процентного доходу, вищого чистого комісійного доходу та вищих показників інших видів операційного доходу. Крім ПроКредит Банк Україна, всі банки ПроКредит зафіксували позитивний результат у першому кварталі, і майже всі продемонстрували помітне зростання прибутковості та економічної ефективності порівняно з першим кварталом попереднього року. Значення цих обнадійливих результатів переважило суттєве збільшення резервів унаслідок вищих очікуваних кредитних збитків в Україні у світлі російської військової агресії.

Чистий процентний дохід збільшився на 10,9 млн євро, або 22,1%, до 60,2 млн євро (1 квартал 2021 р.: 49,3 млн євро). Усі банки ПроКредит зробили свій внесок у це зростання. Чиста процентна маржа зросла на 28 базисних пунктів порівняно з попереднім роком до рівня 2,9%, оскільки маржі за кредитами стабілізувалися, а базові ставки підвищилися на деяких ринках діяльності групи.

Чистий комісійний дохід, який становив 12,6 млн євро, перевищив рівень попереднього року на 5,5% (1 квартал 2021 р.: 12,0 млн євро). Особливо позитивні тенденції спостерігаються у доходах від банківських операцій та операцій із картками.

Витрати на персонал та адміністративні витрати зросли на 5,2 млн євро в першому кварталі 2022 р., тоді як операційний дохід зріс на 14,8 млн євро. Завдяки ефектам додаткового масштабування та продовженню діджиталізації коефіцієнт співвідношення витрат і доходів помітно поліпшився на 5,7 процентного пункту до 59,1% (1 квартал 2021 р.: 64,8%) і таким чином відповідає середньостроковому цільовому показнику групи нижче 60%.

Значні резерви під кредитний портфель групи в Україні з одночасною підтримкою банківської операційної діяльності загалом

Витрати на відшкодування збитків зросли насамперед через військові дії в Україні та, як наслідок, збільшення резервів на 31,9 млн євро до 35,7 млн євро. Додаткові резерви в 1 кварталі 2022 року відображають значне погіршення макроекономічних перспектив країни, що призвело до структурно вищих очікуваних кредитних збитків для всього кредитного портфеля України. Річна вартість ризику, що становила 238 базисних пунктів (1 квартал 2021 р.: 27 базисних пунктів), значно перевищує показник будь-якого періоду в нещодавньому минулому. Без негативного внеску вартість ризику ПроКредит Банку в Україні становила б 1 базисний пункт. Якість портфеля залишалася високою, а показник кредитно-знецінених позик становив 2,3%, і, таким чином, був стабільним стосовно кінця 2021 року.

Користуючись перевагами вже впровадженої діджиталізації та централізації своїх процесів, ПроКредит Банк Україна продовжує працювати без значних збоїв. Капітал та фінансове становище банку залишаються міцними, а повсякденна робота здебільшого здійснюється безперервно, оскільки співробітники банку продовжують працювати з різних місць в Україні та за її межами. Оскільки військові дії зараз більше зосереджені у східній частині країни, банк відновив свою кредитну діяльність для існуючих клієнтів, приділяючи особливу увагу наданню вкрай необхідного фінансування сільськогосподарським клієнтам, що здійснюють операції за межами поточних регіонів конфлікту.

Прибутковість найбільшого сегмента групи, Південно-Східної Європи, значно покращилася і досягла двозначного показника рентабельності власного капіталу

Південно-Східна Європа, як найбільший регіональний сегмент групи ПроКредит, у першому кварталі 2022 року внесла 70% у кредитний портфель групи та 18,2 млн євро свого чистого доходу. Помітне збільшення чистого доходу на 84%, або 8,3 млн євро, в першому кварталі 2022 р. (порівняно з першим кварталом 2021 року) було передусім зумовлене міцними ринковими позиціями, хорошим показником росту обсягів кредитування на 2,4% і подальшим операційним поліпшенням в усіх семи банках у цьому сегменті. Завдяки цьому рентабельність власного капіталу суттєво зросла до 12,2% (1 квартал 2021 р.: 7,1%), що ще більше підкреслює ефективність регіональної диверсифікації групи ПроКредит і посилює її стійкість до несприятливих подій.

Показник достатності базового капіталу 1-го рівня залишається на комфортному рівні у 13,4%, а коефіцієнт фінансового левериджу — на рівні 9,2%

Показник достатності базового капіталу 1-го рівня (CET1 на повній основі) станом на кінець першого кварталу 2022 року становив 13,4%, а коефіцієнт фінансового левериджу — 9,2%. Коефіцієнт CET1 знизився на 70 базисних пунктів порівняно з показником станом на кінець 2021 року (31 грудня 2021 р.: 14,1%), що передусім відображає наслідки погіршення суверенного рейтингу України. З урахуванням визнання прибутків за 4 квартал 2021 року, а також сторнування нарахувань дивідендів за 2021 рік, які набудуть чинності після прийняття фінансової звітності на річних загальних зборах 31 травня 2022 року, коефіцієнт CET1 становитиме 14,1%.

Сьогодні щоквартальний фінансовий звіт групи ПроКредит за 1 квартал 2022 року доступний на вебсайті ПроКредит Холдингу у розділі «Відносини з інвесторами» за посиланням.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися