Мінфін - Курси валют України

Встановити
29 березня 2022, 20:55

Група ПроКредит завершує 2021 рік із фінансовим результатом вище очікувань, тим самим підтримуючи впевненість керівництва у середньострокових цілях, хоча війна в Україні обмежує можливості для короткострокового прогнозу

Франкфурт-на-Майні, 24 березня 2022 року — група ПроКредит, що здебільшого активна в країнах Південно-Східної та Східної Європи, перевершила очікування на 2021 фінансовий рік попри пандемію COVID-19, яка все ще триває. Кредитний портфель зріс на 670 млн євро, або на 12,8%. Таке сильне зростання підкреслює позиціювання компанії як Hausbank (основного банку клієнта) та її досвід у зеленому кредитуванні. Завдяки вищому доходу, сильному контролю над витратами та меншим витратам на ризики, консолідований результат зріс на 92% до 79,6 млн євро. При рентабельності власного капіталу в 9,7% група перевищила прогноз на фінансовий рік на 8,0−9,5% і досягла середньострокової цілі у приблизно 10%. Попри війну в Україні, керівництво також повторює, що продовжує позитивно дивитися на середньостроковий розвиток групи в поточному контексті, підтверджуючи середньострокові цілі групи.

Кредитний портфель зріс загалом на 670 млн євро, або на 12,8% (2020 рік: +457 млн євро або 9,5%). З поправкою на валютний вплив зростання становило трохи більше 10%, що відповідає нашим очікуванням. Більше ніж 20% цього зростання було отримано завдяки зеленим кредитам, зокрема для фінансування, пов’язаного з відновлюваними джерелами енергії. Портфель зелених кредитів збільшився на 143,2 млн євро до 1,1 млрд євро. Частка портфеля зелених кредитів у загальному портфелі становила 19%.

Депозити зросли на 643 млн євро або на 13,1% (2020 рік: +566 млн євро або 13,0%). Зростання здебільшого відбулося завдяки депозитам на вимогу (до запитання) та депозитів овернайт з низькими відсотковими ставками, що служило на користь подальшого покращення структури рефінансування групи та позитивно вплинуло на чисту процентну маржу.

Покращена ситуація з прибутками, низькі ризикові витрати та подальше підвищення ефективності підвищують рентабельність власного капіталу приблизно до 10%

Консолідований чистий прибуток у розмірі 79,6 млн євро відповідає значно покращеній рентабельності власного капіталу у розмірі 9,7% у порівнянні з попереднім роком (2020 рік: 41,4 млн євро або 5,3%). Усі банки зробили внесок у збільшення консолідованого результату фінансового року на 92%, тоді як зростання прибутковості було особливо помітним у сегменті Південно-Східної Європи.

Чистий процентний дохід зріс на 10,2% до 222,0 млн євро у 2021 році (2020 рік: 201,6 млн євро). Чиста процентна маржа демонструвала позитивний імпульс протягом року, збільшившись з 2,8% (4 квартал 2020 року) до 3,0% (4 квартал 2021 року).

Чистий комісійний дохід, який становив 50,9 млн євро, перевищив рівень попереднього року на 7,3% (2020 рік: 47,4 млн євро). Особливо позитивні тенденції спостерігаються у доходах від банківських операцій та операцій з картками, при цьому комісійні витрати зростали, частково через постійне використання банківських гарантій, що приносить групі значні вигоди.

У 2021 році якість портфеля покращилася, при цьому частка кредитно-знецінених кредитів скоротилася на 0,3 процентного пункту до 2,3%, тоді як частка кредитів на етапі 2 значно скоротилася — на 1,3 процентного пункту до 3,6%. На цьому тлі витрати на відшкодування збитків різко впали до 6,5 млн євро у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (2020 рік: 28,6 млн євро), частково тому, що на витрати попереднього року сильно вплинули ефекти моделі, пов’язані з пандемією, та погіршення економічних перспектив. Вартість ризику знизилася до 12 базисних пунктів (2020 рік: 57 базисних пунктів). Ці позитивні зрушення також свідчать про те, що клієнтам МСП банків ПроКредит вдалося добре адаптуватися до викликів пандемії COVID-19 та забезпечити продовження своєї діяльності в цих несприятливих умовах.

Витрати на персонал та адміністративні витрати зросли на 9,4 млн євро в 2021 році, тоді як операційний дохід (до вартості ризику) зріс на 29,8 млн євро. Таким чином, співвідношення витрат і доходів зменшилося на 3,8 процентного пункту до 64,2% (2020 рік: 68,0%), що є дещо краще, ніж орієнтовні показники у приблизно 65%.

Показник достатності базового капіталу 1-го рівня залишається на комфортному рівні у 14,1%

Показник достатності базового капіталу 1-го рівня (CET1 на повній основі) станом на кінець 2021 року становив 14,1%, що перевищує показник, зафіксований в кінці 2020 року (31 грудня 2020 року: 13,3%) на 80 базисних пунктів. Ця позитивна тенденція здебільшого пов’язана із сильним зростанням прибутків. Консолідований результат за четвертий квартал 2021 року та 1/3 проміжного прибутку станом на вересень 2021 року (20,7 млн євро) ще не були віднесені до основного капіталу. На рівні 9,3% коефіцієнт кредитного плеча продовжує залишатися високим у порівнянні з банківським сектором загалом.

Заява стосовно війни в Україні та наслідки для групи

Основна увага групи приділяється працівникам в Україні та їхнім родинам. У співпраці з працівниками інших банків групи ПроКредит, ПроКредит Холдинг працює над тим, щоб розмістити українських колег та їхні сім'ї в академіях та навчальних центрах ПроКредит у Німеччині, Північній Македонії та Сербії, а також над тим, щоб доставити терміново необхідні ліки в Україну.

ПроКредит Банк в Україні продовжує діяльність у країні якомога краще, зважаючи на загалом складні умови. Капітал та фінансове становище банку залишаються міцними, навіть у стресових сценаріях. Повсякденна робота здебільшого здійснюється безперервно. Наразі співробітники банку працюють з різних місць в Україні та за її межами, маючи доступ до систем банку. Основні бази даних банку регулярно підтримуються на серверах у Німеччині компанією з внутрішнього програмного забезпечення групи Quipu. Наскільки дозволяють обставини, радники бізнес-клієнтів підтримують тісний контакт з позичальниками та клієнтами, які мають депозити, через цифрові канали зв’язку.

ПроКредит Банк в Україні налічує 328 співробітників і становить приблизно 13% кредитного портфеля групи. Станом на 31 грудня 2021 року власний капітал банку становив 129,9 млн євро. Банк додав 23,7 млн євро до чистого доходу групи в 2021 фінансовому році, що становить 27% до початку діяльності групи.

Діяльність групи ПроКредит охоплює загалом 12 банків, більшість активів яких безпосередньо не постраждала від війни в Україні. ПроКредит Холдинг впровадив механізми управління ризиками, які забезпечують можливість оцінки та реагування на ризики, пов’язані з групою, які можуть виникнути внаслідок ситуації в Україні та додаткових санкцій. Санкції проти Російської Федерації не мають істотного прямого впливу на групу ПроКредит. Кількість клієнтів ПроКредит, які розраховують на торгівлю з Російською Федерацією, дуже обмежена.

Через пов’язану з війною в Україні невизначеність, можливість прогнозування ключових показників результатів на 2022 фінансовий рік обмежена. Попри підвищену невизначеність також на макроекономічному рівні, керівництво очікує, що кредитні портфелі багатьох банків ПроКредит продовжуватимуть зростати приблизно на 10% у 2022 році, хоча консолідований ріст, ймовірно, буде нижче рівня 2021 року. Керівництво все ще бачить особливий потенціал зростання в секторах енергоефективності та відновлюваних джерел енергії; тому очікується, що частка зелених кредитів продовжуватиме зростати. Через війну в Україні керівництво очікує, що рентабельність власного капіталу значно знизиться у порівнянні з попереднім роком, а співвідношення витрат і доходів помітно зросте. Що стосується коефіцієнта CET1 та коефіцієнта кредитного плеча, керівництво бачить потенціал для більшого зниження у 2022 фінансовому році у порівнянні з міцним рівнем на кінець 2021 року.

22 березня 2022 року керівництво опублікувало рішення запропонувати річним загальним зборам акціонерів 31 травня 2022 року перенести на майбутній період всю суму нерозподіленого прибутку ПроКредит Холдинг за 2021 фінансовий рік (84,9 млн євро).

Середньострокові цілі для групи ПроКредит — підтверджені

Зважаючи на чітко зосереджену бізнес-модель групи ПроКредит, її тісні відносини з клієнтами та консервативну стратегію ризиків, керівництво продовжує позитивно дивитися на середньостроковий розвиток групи та підтверджує середньострокові цілі щодо зростання кредитного портфеля на 10%, співвідношення витрат і доходів нижче 60% і коефіцієнт рентабельності власного капіталу близько 10%:

«Міцні результати, досягнуті в 2021 році, дають нам впевненість у подальшому розвитку, — заявляє керівництво ПроКредит. — Війна в Україні — трагедія. Безумовно, вона ставить перед групою ПроКредит нові виклики, особливо в короткостроковій перспективі. Ми відчуваємо, що маємо хороші можливості подолати ці виклики та досягти наші середньострокові цілі. Стратегічно ми тільки ще міцніше дотримуємося наших зобов’язань підтримувати МСП у Південно-Східній та Східній Європі, оскільки для цих регіонів необхідно створити процвітання таким чином, щоб стимулювати перехід на зелену енергетику, прозорість та міжнародну економічну інтеграцію чіткіше, ніж будь-коли раніше».

Річний звіт групи ПроКредит за 2021 рік і Звіт про вплив за 2021 рік доступні станом на сьогодні в розділі «Зв'язки з інвесторами» на вебсайті «ПроКредит Холдинг» за адресою. На дату публікацій компанія замінила дискримінаційний загальний чоловічий рід у всіх німецькомовних текстах іншими інклюзивними формами мови з урахуванням гендеру там, де це дозволено законом.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися