Мінфін - Курси валют України

Встановити
17 травня 2021, 18:10

Значне зростання портфеля й поліпшення зведеного результату групи «ПроКредит» в першому кварталі 2021 року на тлі успішного 2020 фінансового року

Зростання кредитів клієнтам на 3,0% та депозитів клієнтів на 2,5% підкреслює сильні позиції групи як надійного партнера для малого й середнього бізнесу; її позиції як прозорого банку онлайн для приватних клієнтів міцнішають.

Портфель «зелених» кредитів уперше перевищив позначку в 1 млрд євро й тепер становить 18,8% від загального кредитного портфеля.

Вартість ризику, що перераховується на рік, на рівні 27 базисних пунктів — це нижче за рівень минулого року; показники кредитного ризику залишаються стабільними.

Співвідношення адміністративних витрат операційного прибутку на рівні 64,8%, що трохи нижче за коридор, встановлений керівництвом на рівні 65%-68% за рік загалом.

Зведені результати 15,6 млн євро — це підвищення рентабельності акціонерного капіталу на 7,9%; позитивний внесок у результат усіх банків «ПроКредит».

Франкфурт-на-Майні, 12 травня 2021 року — група «ПроКредит», що здебільшого активна в країнах Центральної та Східної Європи, розпочала 2021 фінансовий рік із чудовими результатами за 1 квартал. Клієнтський кредитний портфель виріс на 158 млн євро або на 3,0%, що значно більше, ніж у першому кварталі попереднього року (1 квартал 2020 р.: 42 млн євро, 0,9%). Зведений результат збільшився до 15,6 млн євро (1 квартал 2020 р.: 13,7 млн євро); це доводить підвищення рентабельності акціонерного капіталу на 7,9% (1 квартал 2020 р.: 7,0%). Поліпшення результатів значною мірою пояснюється зниженням резервів під збитки до 3,6 млн євро, зниженням вартості ризику, що перераховується на рік, до 27 базисних пунктів (1 квартал 2020 р.: 57 базисних пунктів; 6,9 млн євро). Співвідношення адміністративних витрат й операційного прибутку залишалось на рівні 64,8%, що трохи нижче за коридор, встановлений керівництвом на рівні 65%-68% за рік загалом (1 квартал 2020 р.: 64,6%). Усі банки «ПроКредит» зробили позитивний внесок у перший квартал 2021 року, що призвело до поліпшення зведених результатів.

Зростання портфеля в першому кварталі 2021 року пояснюється міцною позицією «ПроКредит» на ринку як «домашнього банку» для малих і середніх підприємств (МСП). З огляду на поки що напружену макроекономічну ситуацію, спричинену пандемією, та відповідно до сильної позиції щодо ESG (навколишнього середовища, соціальних питань і внутрішньокорпоративних відносин), банки «ПроКредит» прагнуть продовжувати активно підтримувати клієнтів МСП у боротьбі з кризою й фінансувати їхні довгострокові інвестиційні проєкти. Сюди входять зелені кредити, які зросли на 33 млн євро в першому кварталі 2021 р., а це становить понад 20% від загального приросту портфеля в розмірі 158 млн євро за цей період. Станом на 31 березня 2021 р. портфель зелених кредитів уперше перевищив 1 млрд євро, що становить 18,8% від загального кредитного портфеля.

Суттєве зростання на 123 млн євро або 2,5% у першому кварталі 2021 р. також продемонстрували депозити клієнтів (1 квартал 2020 р.: зниження на 1,7% або 74 млн євро). Збільшення депозитів відбулось переважно серед депозитів до запитання й ощадних вкладів; це може бути пов’язано, зокрема, з розвитком онлайн банкінгу для приватних клієнтів.

Надійний розподіл ризиків служить базою для отримання гарних фінансових результатів.

У першому кварталі 2021 року якість портфеля залишалася здебільшого стабільною на рівні кінця 2020 року. Станом на 31 березня 2021 р. частка знецінених кредитів у загальному портфелі становила 2,7% (31 грудня 2020 р.: 2,6%); частка кредитів на етапі 2 демонструє незначне зниження на 0,3 процентних пункти до 4,6%.

Зведені результати за 1 квартал 2021 року охоплюють витрати резервів під збитки на суму 3,6 млн євро (1 квартал 2020 р.: 6,9 млн євро); це відображається на меншій вартості ризику, що перераховується на рік, на 27 базисних пунктів (1 квартал 2020 р.: 57 базисних пунктів). Зафіксовані витрати переважно пов’язані з додатковими резервами під збитки за знеціненими кредитами й досягнутим зростанням портфеля.

Чистий дохід у відсотках становив 49,3 млн євро, це нижче за показник 1 кварталу 2020 р. — 50,9 млн євро, здебільшого через зниження базової ставки, що було здійснено в 2020 році, який позначився пандемією COVID. Більш того, зміна розподілу між статтями чистого доходу у відсотках і резервів під збитки на 1,3 млн євро з першого кварталу 2021 року сприяла зменшенню чистого доходу у відсотках порівняно з показником попереднього року, хоча ця зміна не вплинула на загальний результат. Чистий комісійний дохід, який становив 12,0 млн євро, залишався на рівні, зафіксованому в попередньому році (1 квартал 2020 р.: 12,0 млн євро).

Кадрові й адміністративні витрати зменшились на 1,1 млн євро до 40,7 млн євро в першому кварталі попри стрімке зростання портфеля. Частково це було пов’язано з меншою кількістю подорожей через пандемію COVID-19. Ця стабільна структура витрат разом зі стійким зростанням бізнесу підкреслює масштабний потенціал бізнес-моделі групи «ПроКредит».

Показник достатності базового капіталу 1-го рівня залишається стабільним .

Показник достатності базового капіталу 1-го рівня (CET1 за повною основою) станом на 31 березня 2021 р. становив 13,2%, що відповідає рівню кінця 2020 р. Зменшення розміщення ліквідності в центральних банках справило позитивний вплив на ситуацію в першому кварталі 2021 року, нівелюючи ефект значного зростання портфеля. Зведені результати за перший квартал 2021 року та зведені результати за другу половину 2020 року ще не відображено в капіталі CET1.

Група «ПроКредит» продовжує відраховувати третину всіх прибутків, відображених у зведених результатах 2019 року та зведених результатах першої половини 2020 року, на майбутні виплати дивідендів із капіталу CET1. Зведені результати за другу половину 2020 року буде відображено в капіталі CET1 після проведення річних загальних зборів 2021 року; третину також буде виділено на дивіденди.

Зручна капіталізація групи «ПроКредит» відображається, зокрема, у коефіцієнті фінансового левериджу, який залишається на рівні 9,2% та значно перевищує середній показник у банківському секторі.

Рекомендації на 2021 фінансовий рік затверджено

З огляду на позитивні зрушення в першому кварталі, правління затверджує рекомендації на фінансовий рік, викладені в річній фінансовій звітності за 2020 рік.

Правління й наглядова рада запропонували розподіл дивідендів у розмірі 0,18 євро за звичайну акцію; питання буде вирішено на річних загальних зборах, що заплановано на 27 травня 2021 року. Ця сума відповідає 20 базисним пунктам показника достатності базового капіталу 1-го рівня групи «ПроКредит», що становить максимальний рівень згідно з рекомендацією Європейського центрального банку щодо розподілу дивідендів, яка діє до 30 вересня 2021 року. Правління також має намір узгодити з наглядовою радою та запропонувати на позачергових загальних зборах не пізніше 31 грудня 2021 р. додаткову виплату дивідендів у розмірі 0,35 євро за звичайну акцію на 2020 фінансовий рік за умови, що жодна заява Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду або Європейського центрального банку не виключає такого розподілу.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися