Lasvegas
Lasvegas
Зарегистрирован:
15 декабря 2009

Последний раз был на сайте:
23 ноября 2017 в 17:35
Подписчики (196):
Banderlog
Banderlog
Чернівці
Victor888
Victor888
hannibal
hannibal
Kiev
70059242
Дмитрий Кожух
120969
120969
minfin2011
minfin2011
flarya
flarya
Днепропетровск
wall
wall
sad1033465
Dr SAD "вільний селянин"
Alexandr707
Саша Ш.
Жашков city
NeAngel
NeAngel
43 года, город у моря)))
ballistic
ballistic
все подписчики
13 сентября 2011, 11:57

Постанова НБУ № 278: «Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України»

Від 11 серпня 2011 р.                                                                                                                   № 278

м. Київ

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

6 вересня 2011 р.

за № 1050/19788

Відповідно до статей 7 і 44 Закону України «Про Національний банк України» та розділів IIі IIIДекрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України постановляє:

    Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за № 21/7342 (зі змінами), що додаються.  Генеральному  департаменту   грошово-кредитної   політики  (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України  та банків України для використання в роботі. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Колобова Ю. В. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова                                                                                  С. Г. Арбузов

 

Інд. 29-1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

11.08.2011 №278

Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

1. У главі 1:       

1.1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

“1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзацах другому – шостому пункту 1.2 цієї глави, на суму, що не перевищує 50 000 гривень, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний зазначити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, у довідках та квитанціях, передбачених главою 5 цієї Інструкції.

Під час проведення зазначених операцій на суму, що перевищує 50 000 гривень, банк (фінансова установа) зобов’язаний (а) зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, серію та номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня.

Вимоги, установлені цим пунктом щодо подання документів, які посвідчують особу, а також щодо ідентифікації особи під час проведення валютно-обмінних операцій, не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування (далі – банкомати) банків”.

1.2. Главу після пункту 1.3 доповнити новим пунктом такого змісту:

«1.4. Агенти – юридичні особи здійснюють операції, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 1.2 цієї глави, у порядку, визначеному пунктом 1.3 цієї глави».

У зв’язку з цим пункт 1.4 уважати пунктом 1.5.

1.3. У пункті 1.5:

після слів «через касу банку (фінансової установи)» доповнити словами «в операційному залі об’єкта поштового  зв’язку [далі – каса банку (фінансової установи)]»;

цифри «80 000» замінити цифрами «150 000».

2. Пункт 2.17 глави 2 виключити.

3. Пункт 3.3 глави 3 виключити.

4. У главі 4:

4.1. Пункт 4.3 доповнити другим реченням такого змісту: «Банк має право через банкомати здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні».

4.2. Главу після пункту 4.6 доповнити новим пунктом такого змісту:

“4.7. Меню банкомата для споживача має містити інформацію про:

        курс купівлі іноземних валют;

        ознаки платіжності банкнот іноземної валюти”.

У зв’язку з цим пункти 4.7 – 4.23 уважати відповідно пунктами 4.8 – 4.24.

4.3. Абзац четвертий пункту 4.10 викласти в такій редакції:

«торговий патент або його нотаріально засвідчена копія».  

4.4. Пункт 4.18 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.19 – 4.24 уважати відповідно пунктами 4.18 – 4.23.

5. У главі 5:

5.1. У пункті 5.1:

пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«чек банкомата;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий уважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Довідки за формою № 377, квитанції за формами № 377-А, 377-і, 377-І, 377-К та чек банкомата є касовими і розрахунковими документами».       

5.2. Главу після пункту 5.5 доповнити новим пунктом такого змісту:

«5.6. Чек банкомата видається під час здійснення через банкомат операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні».

У зв’язку з цим пункти 5.6 – 5.15 уважати відповідно пунктами 5.7 – 5.16.

5.3. У пункті 5.13 слова «Назва валюти в довідках та квитанціях» замінити словами «Назва валюти в довідках, квитанціях і чеках банкоматів».

5.4.  Пункт 5.16 після цифр і літери «377-І» доповнити словами «та чек банкомата». 

6. У главі 6:

6.1. Пункт 6.2 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

«банкомати з оформленням чека банкомата про здійснення операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим.

6.2. Главу після пункту 6.3 доповнити новим пунктом такого змісту:

«6.4. Здійснення дробних трансакцій під час проведення операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти забороняється».

У зв’язку з цим пункти 6.4 – 6.8 уважати відповідно пунктами 6.5 – 6.9.

7. Колонку 6 додатка 6 до Інструкції доповнити словами «чека банкомата».

8. У додатку 11 до Інструкції:

8.1. У реквізитах слова «(ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів)» замінити словами «(дані згідно з абзацом другим пункту 1.3 глави 1 Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за № 21/7342)».

8.2. У підрядковій примітці слова і цифри «що перевищує 15 000» замінити словами і цифрами «що не перевищує 50 000».

Директор Генерального департаменту

грошово-кредитної політики                                                        О. А. Щербакова

Просмотров: 14839, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (31)

+
+4
zorka
zorka
13 сентября 2011, 12:00
#
Спасибо
+
+10
Finn
Finn
13 сентября 2011, 12:36
Helsinki
#
Многабукав!
+
0
FANTOMAS
FANTOMAS
13 сентября 2011, 17:48
Марс
#
Можно было ограничиться фразой:
цифри «80 000» замінити цифрами «150 000».
+
0
Finn
Finn
14 сентября 2011, 9:13
Helsinki
#
Так этим буквоедам всё подавай! ) ) )
+
+5
perpetun
perpetun
13 сентября 2011, 13:25
#
Ааа, это что валюту по паспорту покупать-продавать!?

==“1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзацах другому – шостому пункту 1.2 цієї глави, на суму, що не перевищує 50 000 гривень, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний зазначити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, у довідках та квитанціях…
[...] Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня.==
— 1.2. До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і
дорожніми та іменними чеками (далі — валютно-обмінні операції)
належать:
купівля у фізичних осіб — резидентів і нерезидентів
готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти
за готівкову гривню;
зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних
готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;
купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а
також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;
конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї
іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної
держави;
прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних
чеків.
+
+6
Lasvegas
Lasvegas
13 сентября 2011, 13:52
Киев
#
НБУ в 2 раза увеличил дневной лимит продажи наличной валюты в одни руки news.zn.ua/articles/87742
+
+5
FANTOMAS
FANTOMAS
13 сентября 2011, 14:09
Марс
#
Теперь шо даже если 10 баксов купить надо по-любому паспорт?
+
0
perpetun
perpetun
13 сентября 2011, 14:11
#
Ага
+
0
sla
sla
13 сентября 2011, 17:31
Вячеслав, Киев
#
Мне на днях попросили помочь продать доллары. В банке не более чем на 15тыс.грв без предъявления посвидчення. Это сейчас, значит, можно больше?
+
0
Lasvegas
Lasvegas
13 сентября 2011, 17:32
Киев
#
Это значит что поменять один доллар можно только с посвидченням
+
0
FANTOMAS
FANTOMAS
13 сентября 2011, 17:32
Марс
#
Теперь без паспорта (или прав) вообще нельзя купить/продать по ходу
+
0
at3894ao
at3894ao
15 сентября 2011, 14:41
Олег, fr
#
Почему!!! продать можна энную сумму а вот купить у банков только с документом (passport)
+
+6
markiza
markiza
14 сентября 2011, 19:28
александра, харьков
#
Сегодня покупала 5000 дол.потребовали паспорт, но не ксерили
+
0
Uvagaemii
Uvagaemii
14 сентября 2011, 23:10
Андрей, Запорожье
#
С вас еще и свидетельство о браке надо )
+
0
Lasvegas
Lasvegas
15 сентября 2011, 9:32
Киев
#
Помоему вступает в силу с 26-го! пока подготавливают, это во первых, а во вторых и не должны ксерить на такую сумму!!!
+
0
Vadim
Vadim
15 сентября 2011, 9:35
Вадим, Киев
#
«4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.» поки чекаємо…
+
0
sla
sla
15 сентября 2011, 9:45
Вячеслав, Киев
#
Я так понял, до 50т.грв нужно только ФИО, если свыше тогда всё
+
0
Lasvegas
Lasvegas
15 сентября 2011, 9:56
Киев
#
Нужен документ удостоверяющий личность — данные оттуда вносятся в квитанцию, но документ не ксериться!!!
+
0
Vadim
Vadim
15 сентября 2011, 10:04
Вадим, Киев
#
Кстати слова «Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний зазначити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)...» подразумевают возможное отсутствие у клиента отчества (?) или ФИО вообще (???).
+
0
Lasvegas
Lasvegas
15 сентября 2011, 10:04
Киев
#
У иностранцев нету отчеств ГЫГЫ, да думаю лазейка что бы ваще ничё не брать
+
0
Romulus
Romulus
15 сентября 2011, 10:04
#
Вообще клиента:)
+
0
sla
sla
15 сентября 2011, 10:09
Вячеслав, Киев
#
Клиенты, они и в масках бывают, зачем на кассира вешать нарушение инструкции?
+
0
FANTOMAS
FANTOMAS
15 сентября 2011, 10:44
Марс
#
:):):) интересно ты видел человека без Фамилии и Имени?
ну кроме Фантомаса конечно :):):)
+
0
Vadim
Vadim
15 сентября 2011, 10:46
Вадим, Киев
#
Да, и не одного: minfin.com.ua/users/hto minfin.com.ua/users/necto :)
+
0
Natta
Natta
15 сентября 2011, 10:16
Киев
#
Все в банкоматы самообслуживания! Там документа не надо. Интересно, какой банк будет самым оперативным в этом вопросе?
+
0
Lasvegas
Lasvegas
15 сентября 2011, 10:24
Киев
#
В банкоматах можно ТОЛЬКО сдавать валюту!!!
+
0
Romulus
Romulus
15 сентября 2011, 10:26
#
А это разве не валютообменная операция
+
+7
Lasvegas
Lasvegas
15 сентября 2011, 10:30
Киев
#
6.1. Пункт 6.2 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

«банкомати з оформленням чека банкомата про здійснення операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні».

ТОЛЬКО з купивли банком валюты!!! ПРодажа — НЕТ!
+
0
Romulus
Romulus
15 сентября 2011, 10:40
#
Ясно
+
0
Uvagaemii
Uvagaemii
15 сентября 2011, 10:37
Андрей, Запорожье
#
Не будет никто оперативным )
+
+4
vitalinagoya
vitalinagoya
22 сентября 2011, 20:16
#
Ще більше безглуздіших змін НБУ не міг придумати?? хотілося б знати прізвище того придурка, який придумав ці зміни. По-перше, значно ускладнюється робота касирів банку та обмінного пункту (зняття копії документа, займатиме час, а це приблизно 200 чоловік в день), по-друге, населення не готове надавати особисті дані, при кожному обміні, а це означає, що більшість людей здійсюватиме валюто-обмін в тіні. Таким чином, попри бажання влади легалізувати доходи населення, відбудеться обернена реакція.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться