Lasvegas
Lasvegas
Зарегистрирован:
15 декабря 2009

Последний раз был на сайте:
16 июня 2019 в 10:23
Просмотров профиля:
Сегодня: 11
Всего: 63965

Lasvegas - блог

RSS блога
Пол:
мужской
Город:
Киев
Блог
Комментарии
Валютный форум
Отзывы
Горячая линия

видача готівкових коштів

4 сентября 2014, 12:40   + 123 голоса 16 комментариев

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Територіальним управлінням

Генеральний департамент грошово- Національного банку України,

кредитної політики банкам України,

Незалежній асоціації банків України,

Асоціації українських банків,

04.09.2014 № 29-209/ 49334 Асоціації “Український Кредитно- Банківський Союз”

У зв’язку із численними запитами банків щодо практичного застосування окремих вимог постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 “Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України” (далі – Постанова № 540) Національний банк України надає такі роз’яснення.

Згідно із підпунктом 13 пункту 1 Постанови № 540 видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях.

Наголошуємо, що зняття готівкових коштів з поточних (в тому числі карткових) та депозитних рахунків з використанням електронних платіжних засобів, здійснюється виключно в гривнях. При здійсненні такої операції використовується курс купівлі безготівкової іноземної валюти за гривню уповноваженого банку на час здійснення операції (без подання відповідної заяви клієнтом).

В той же час, якщо клієнт бажає отримати готівкові кошти в іноземній валюті з власного поточного (в тому числі карткового), депозитного рахунків, уповноважений банк здійснює видачу готівкової іноземної валюти через касу банку за заявою на видачу готівки.

Щодо практичного застосування підпункту 14 пункту 1 Постанови № 540.

Відповідно до вищезазначеного підпункту іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи − резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується одержувачу виключно в гривнях.

З метою виконання цієї вимоги уповноважені банки мають здійснювати виплату таких переказів:

готівкою в гривнях без відкриття рахунку (без подання відповідної заяви клієнтом) за курсом купівлі безготівкової іноземної валюти за гривню уповноваженого банку на час здійснення операції;

якщо клієнт бажає отримати кошти в іноземній валюті, банк здійснює зарахування таких коштів на поточні (в тому числі карткові) рахунки клієнтів.

Видача готівкової іноземної валюти з поточних (в тому числі карткових), депозитних рахунків здійснюється з урахуванням обмежень встановлених Постановою № 540.

Національний банк України звертає увагу керівників банків на неухильне дотримання вимог цього листа.

Директор Генерального департаменту

грошово-кредитної політики О. А. Щербакова

65GDKP@U0H0

Ружанська Т.В. ( (044) 256-01-38

Андрєєв А.В. ( (044) 253-68-82

 

Національний банк України оголошує проведення аукціону з продажу іноземної валюти за гривні.

4 сентября 2014, 12:14   + 73 голоса 7 комментариев

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України
Генеральний департамент

грошово-кредитної політики

04.09.2014 № 19-201/49312

Керівникам банків України

Територіальним управлінням НБУ

Департаменту інформаційних технологій

Департаменту платіжних систем та розрахунків

Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку

Операційному управлінню

Центральній розрахунковій палаті

Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій

Секретаріату Правління НБУ

Повідомлення

Національний банк України оголошує проведення аукціону з продажу іноземної валюти за гривні.

Дата проведення аукціону: 08 вересня2014 року.

Іноземна валюта, за якою укладатимуться угоди на аукціоні: долари США.

Тип операції: продаж іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів.

Мінімальна сума заявки: 1000 тис. дол. США.

Заявки мають бути подані в електронній формі за допомогою програмного комплексу “Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України” до 15 години за київським часом 04 вересня2014 року. Заявки мають містити інформацію, передбачену пунктом 2.5 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 951/11231 (зі змінами).

До заявки включаються виключно заявки клієнтів, які успішно пройшли процедуру, передбачену пунктом 12 частини 1 постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 “Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України”.

У заявці щодо мети купівлі іноземної валюти зазначається: “участь в аукціоні”. Курс гривні до іноземної валюти зазначається в заявці з точністю до двох знаків після коми.

Кожен банк має право подати одну заявку з визначенням цільових потреб.

Розмір бронювання грошового забезпечення в національній валюті для оплати іноземної валюти повинен складати 100% за кожною заявкою за визначеним банком курсом.

Грошове забезпечення в національній валюті для оплати іноземної валюти перераховується на рахунок Національного банку України 47444992702 з призначенням платежу “Участь у валютному аукціоні” до 15 години за київським часом04 вересня 2014 року.

Національний банк України попереджує, що до участі в аукціонах не будуть допущені банки:

— які не внесли грошове забезпечення в національній валюті в повному обсязі та не подали заявки у встановлені терміни;

— з якими не укладена (призупинена, розірвана) Генеральна угода про порядок проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України;

— які порушують ліміти загальної довгої відкритої валютної позиції;

— щодо яких були встановлені факти, що можуть свідчити про проведення клієнтами ризикової діяльності відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Куплена на валютному аукціоні іноземна валюта повинна бути використана за цільовим призначенням протягом п’яти робочих днів з дня зарахування цієї валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку. Невикористану за призначенням іноземну валюту в сумі, що перевищує 1000 дол. США, банк зобов’язаний продати Національному банку України. У разі, коли загальний залишок невикористаної іноземної валюти не перевищує 1000 дол. США, банк може використати її на інші цілі.

В. о. Голови О. В. Писарук

Ткачук Т.А., 230-19-52

19GDKP@U0H0

 

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А від 29 серпня 2014 р. № 540

29 августа 2014, 16:45   + 91 голос 24 комментария

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

від 29 серпня 2014 р. ____________ 540

м. Київ

Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України

Ураховуючи суспільно-політичне напруження, наявність певних елементів ризику та невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації, а також беручи до уваги економічні проблеми, пов’язані з проведенням антитерористичної операції на території України, з метою недопущення використання фінансової системи України для відмивання грошей і фінансування тероризму та врегулювання ситуації на валютному ринку України, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 33, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 та главою 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків та фінансових установ:

1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики).

Національний банк України не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання;

2) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Операції без поставки валют забороняються;

3) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень у межах однієї банківської установи;

4) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями:

без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень в один операційний (робочий) день. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів;

з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не більше ніж 150 000 гривень на місяць. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів.

Зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на:

оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;

оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);

перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

оплату витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу;

перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти;

оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів, інших обов’язкових платежів);

перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

5) банки зобов’язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не поширюються на видачу готівкових коштів:

на виплату заробітної плати, витрат на відрядження (у межах норм, установлених законодавством), пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги);

на виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

6) призупинити випуск банками ощадних (депозитних) сертифікатів. Погашення раніше випущених ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника;

7) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції;

8) установити для уповноважених банків ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) не більше 1%;

9) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України.

Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку.

Вимоги цього підпункту не поширюються на:

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані Міністерством закордонних справ України;

операції із забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами − юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та іноземними представництвами;

10) уповноважені банки зобов’язані включити суму балансової вартості придбаних облігацій внутрішніх державних позик з індексованою вартістю, зменшену на розмір нарахованого купонного доходу, до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції;

11) уповноважені банки повинні забезпечити проведення виваженої політики під час здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою і з цією метою вони мають здійснювати:

щоденний моніторинг операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в цілому по системі банку;

заходи щодо аналізу операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України стосовно їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового стану, економічної доцільності та наявності очевидної законної мети.

Керівники банків мають взяти під особистий контроль здійснення банками операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України;

12) зобов’язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 “Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку” (далі − рахунок 2900). Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше третього операційного дня з дня зарахування гривень на цей рахунок.

Уповноважений банк перераховує на рахунок 2900 такий обсяг коштів у гривнях, що достатній для здійснення операцій з купівлі зазначеного в заяві обсягу іноземної валюти, перерахованого за курсом гривні до іноземної валюти в день зарахування коштів у гривнях на рахунок 2900, але не нижче, ніж офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком України на цей день.

У разі зміни курсу іноземної валюти в день здійснення операції з купівлі іноземної валюти уповноваженим банкам дозволяється додатково зараховувати кошти в гривнях на рахунок 2900 у сумі, що не вистачає для виконання заяви клієнта про купівлю іноземної валюти. Коли клієнт не має можливості перерахувати додаткову суму гривні на купівлю іноземної валюти та згоден на придбання меншої суми іноземної валюти, банк здійснює купівлю іноземної валюти, меншу ніж вказана в заяві про купівлю іноземної валюти.

З метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій, зокрема купівлі іноземної валюти за фіктивними угодами, які мають на меті використання коштів з протиправною метою, уповноважені банки формують реєстр з купівлі іноземної валюти, який подається до Національного банку України в день отримання заяви клієнта про купівлю іноземної валюти, разом з документами, які є підставою для купівлі іноземної валюти.

Уповноважений банк має забезпечити неухильне дотримання вимог цього підпункту. У зв’язку з цим банки мають відмовляти клієнтам у кредитуванні (авансуванні) в іноземній валюті, якщо такі кошти залучаються для оплати зобов’язань клієнта в іноземній валюті з метою уникнення виконання вимоги цього підпункту;

13) видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях;

14) іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи − резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується одержувачу виключно в гривнях.

2. Установити, що на період дії цієї постанови операційний день банку триває до 18.00. Операції банку, що здійснюються після закінчення операційного дня, відображаються банком на наступний день.

3. Інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з 02 вересня та діє до 02 грудня 2014 року включно.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова В. О. Гонтарева

Інд. 29-2


ПОГОДЖЕННЯ:

Члени Правління:

Писарук О. В.

Приходько Б. В.

Ричаківська В. І.

Cмолій Я. В.

Лукасевич Б. В.

Новіков В. В.

Рашкован В. Л.

Шульга А. А.

Щербакова О. А.

Керівники структурних підрозділів [головний виконавець (співвиконавці)]

проекту постанови:

Директор Департаменту методології грошово-кредитної політики

Вагіна Н. Б.

__ ______ 2014 року

Заступник директора Департаменту методології грошово-кредитної політики – начальник управління

Чепінога Л. А.

__ ______ 2014 року

Юридичний департамент

__ _______2014 року

Редактор

__ _______2014 року

 

П О С Т А Н О В А 28 серпня 2014 року № 534

28 августа 2014, 14:41   + 72 голоса Написать комментарий

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Територіальним управлінням Генеральний департамент грошово- Національного банку України,

кредитної політики банкам України,

Незалежній асоціації банків України,

Асоціації українських банків,

28.08.2014 № 29-113/ 47778 Асоціації “Український Кредитно- Банківський Союз”

Національний банк України надсилає для використання і керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 28 серпня 2014 року № 534 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515” (далі – Постанова № 534 ).

Постанова № 534 набирає чинності з дня її офіційного опублікування (готується до опублікування 29 серпня 2014 року на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України).

Додаток: Постанова № 534 на 2 арк.

Директор Генерального департаменту

грошово-кредитної політики О. А. Щербакова

Піддубняк О. Г.,

256-01-61,

65GDKP@U0H0


Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

28 серпня 2014року___ 534

м. Київ

Про внесення змін до постанови

Правління Національного банку

України від 20 серпня 2014 року № 515

З метою підвищення ефективності застосування інструментів впливу на грошово-кредитний ринок України, зокрема вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті, відповідно до статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515 “Про врегулювання ситуації на валютному ринку України” такі зміни:

1) в абзаці шістнадцятому пункту 2 слова “не пізніше ніж” замінити словом “виключно”;

2) доповнити постанову після пункту 3 трьома новими пунктами такого змісту:

“4. У зв’язку із запровадженням вимоги щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону в розмірі 100% уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

Надходження в іноземній валюті за експортними операціями клієнтів банку мають бути продані в повному обсязі згідно з порядком, визначеним у пункті 2 цієї постанови.

5. Уповноваженим банкам не допускати надання кредитів в іноземній валюті юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів (далі – клієнти) з метою використання цієї іноземної валюти на внутрішньому ринку України.

Уповноважені банки надають кредити в іноземній валюті клієнтам виключно для оплати їх зовнішньоекономічних зобов’язань.

У разі виявлення випадків кредитування в іноземній валюті на внутрішні зобов’язання клієнтів Національний банк України застосовуватиме до банків жорсткі заходи впливу, включно до відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

6. Після закінчення функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України банк протягом наступних двох годин поточного дня подає розгорнуту заявку щодо загального обсягу обов’язкового продажу іноземної валюти, запланованого на наступний робочий день.

Розгорнута заявка уключає інформацію про загальний обсяг надходжень та загальний обсяг обов’язкового продажу за кодами іноземної валюти, інформацію про вид надходження і розширену інформацію для операцій, сума яких становить більше 50000 доларів США в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України поточного робочого дня. У розширеній інформації банк в окремому записі зазначає ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, що внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, скорочену назву юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи-підприємця, код валюти, обсяг обов’язкового продажу”.

У зв’язку з цим пункти 4 – 6 уважати відповідно пунктами 7 – 9.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 29-2

 

ПОСТАНОВА від 26 серпня 2014 року № 529

27 августа 2014, 14:46   + 79 голосов 4 комментария

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2014 року № 529

м. Київ

Про окремі питання діяльності банків

З метою створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, ураховуючи обставини, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зростання після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, керуючись статтями 6, 7, 15 і 55 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А. А.), територіальним управлінням Національного банку України (крім Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області) протягом дії цієї постанови враховувати під час визначення адекватних заходів впливу до банку показники діяльності банківської системи, а також своєчасність і повноту виконання ним своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладниками, що підтверджується відсутністю скарг і залишків на рахунках з обліку документів до рахунків, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.

2. Не застосовувати до банків заходів впливу за умови дотримання ними обмежень, установлених пунктом 3 цієї постанови:

за порушення економічних нормативів, лімітів загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції, пов’язане з обставинами, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, та/або зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, у тому числі зі зменшенням регулятивного капіталу внаслідок формування резервів за активними банківськими операціями, здійсненими на підставі договорів, укладених з контрагентами, які розташовані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також договорів в іноземній валюті, укладених до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов’язані з реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та/або

за збільшення частки негативно класифікованих активів до розміру 10 відсотків і більше від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик і формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, пов’язане з обставинами, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, та/або

за наявність у банку збитків, які виникли у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, здійсненими на підставі договорів, укладених з контрагентами, які розташовані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також договорів в іноземній валюті, укладених до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов’язані з реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та/або

за порушення порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, що пов’язане із запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зростанням курсу іноземних валют до національної валюти України після 06 лютого 2014 року.

3. Зобов’язати банки, на які поширюється дія пункту 2 цієї постанови, дотримуватися таких обмежень:

не надавати кредитів без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку України щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами, крім надання кредитів овердрафт, що надані фізичним особам за зарплатними проектами, кредитів овернайт, здійснення валютних операцій на умовах своп;

не здійснювати активних операцій з інсайдерами в частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов’язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;

не здійснювати дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вищою, ніж 50 відсотків від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;

не здійснювати викупу власних акцій;

не придбавати недержавних цінних паперів від свого імені, крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;

не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років;

не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;

не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків, крім виплат, які є складовою частиною заробітної плати та виплачуються на постійній основі;

не збільшувати обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім нерухомого майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;

не відкривати нових відокремлених підрозділів.

4. Не зменшувати регулятивний капітал банку за умови дотримання обмежень, установлених пунктом 3 цієї постанови, на суму перевищення нормативного значення економічних нормативів максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) та максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), якщо таке перевищення пов’язано зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, за договорами, укладеними до 06 лютого 2014 року, крім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов’язані з реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум за такими операціями, та договорів, укладених з інсайдерами, заборгованість за якими є простроченою.

5. Зобов’язати банки, у діяльності яких є порушення та недоліки, зазначені в абзацах другому – п’ятому пункту 2 цієї постанови, розробити та надати до 01 жовтня 2014 року Національному банку України детальний план заходів щодо усунення до 01 січня 2015 року порушень та недоліків, який має бути затверджений правлінням, підписаний головою правління і головою ради банку та містити відповідні обґрунтування планових показників.

6. Постанова набирає чинності з дня опублікування та діє до 01 січня 2015 року.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

Голова В. О. Гонтарева

Інд.40-1

 

П О С Т А Н О В А від 20 серпня 2014 р. № 515

21 августа 2014, 8:54   + 93 голоса 23 комментария

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

від 20 серпня 2014 р. 515

м. Київ

Про врегулювання ситуації на валютному ринку України

Ураховуючи суспільне політичне напруження, невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації, а також беручи до уваги економічні проблеми, пов’язані з проведенням антитерористичної операції на території України, з метою недопущення використання фінансової системи України для відмивання грошей і фінансування тероризму та врегулювання ситуації на валютному ринку України, керуючись статтею 387 Господарського кодексу України, статтями 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, розділами ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

2. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 100 відсотків.

Не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті:

на користь держави або під державні гарантії;

за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;

за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;

на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках;

за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених банках;

на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Уповноважені банки, які обслуговують власників цих коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту;

за операціями з обміну іноземної валюти на рахунках резидентів, відкритих за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України;

що надійшли як помилковий переказ.

Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами), і в російських рублях.

Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які згідно з абзацом першим цього пункту поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 “Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання” (далі – розподільчий рахунок).

Уповноважений банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цього пункту:

без доручення клієнта;

не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

3. Національний банк України здійснює моніторинг роботи уповноваженого банку з метою перевірки добросовісного характеру платежів за операціями клієнтів. З цією метою Національний банк України має право вимагати від банків призупинення проведення операцій, що мають підвищений ризик їх використання з протиправною метою, та отримувати документи, що підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій.

4. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

6. Постанова набирає чинності з 21 серпня 2014 року і діє до 21 листопада 2014 року

Голова

В. О. Гонтарева

 

Неминфиновка 2014

3 июня 2014, 10:28   + 127 голосов 279 комментариев

Есть предложение собрать очередную Неминфиновку — 05/07/14!!!

Город: Киев (ресторан под Киевом на природе, в берёзовой роще с озером (купательным))

Время проведения: с 13:00 до вечера.

При себе иметь плавки/купальник и хорошее настроение.

ТЕМА Собрания: ФСЁ, кроме финансов и политики! :)

Кто желает поучаствовать — пишите!

Предварительный список участников, обновление онлайн:

1)Вегас

2) КВВ

3) Грант

4) Девачка

5) Хамберт

6) Арканзас

7) Никмес1

8) Vadim

9) Toha (девачка)

10) wigor

11) snidke

12) LOS

13) Greka

14) Классный чувак

15) vad0001

16) Серкондр

 

Постанова НБУ «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій»

2 июня 2014, 14:08   + 62 голоса 59 комментариев

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

від 30 травня 2014 р. ____________ 328

м. Київ

Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій

З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, сприяння стабільності банківської системи України, забезпечення розрахунків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 33, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 та главою 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, та фінансових установ:

1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики).

Національний банк України не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання;

2) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями:

без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень на місяць. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів;

з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не більше, ніж 150 000 гривень на місяць. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів.

Зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на:

оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;

оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);

перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

оплату витрат на навчання;

перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти;

оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов`язкових платежів);

3) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Операції без поставки валют забороняються;

4) дозволити уповноваженим банкам, які не дотрималися вимог щодо порядку формування та зберігання обов`язкових резервів у відповідному звітному періоді резервування, здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для повернення фізичним особам вкладів (депозитів, коштів за ощадними (депозитними) сертифікатами, у тому числі процентів за вкладами, депозитами, ощадними (депозитними) сертифікатами), строк повернення (погашення) яких настав;

5) тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних дні;

6) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень у межах однієї банківської установи;

дозволити купівлю готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень, без пред’явлення документів, що посвідчують особу;

7) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України та не допускати обмежень щодо переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку.

Вимоги цього підпункту не поширюються на:

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані Міністерством закордонних справ України;

операції із забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами – юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та іноземними представництвами;

8) банки зобов’язані обмежити видачу готівкових коштів в національній валюті з поточних (у тому числі карткових) та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не поширюються на видачу готівкових коштів:

на виплату заробітної плати, витрат на відрядження, пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги);

за поточними та депозитними рахунками, за умови їх внесення готівкою та в межах внесеної готівкою суми;

9) призупинити випуск банками ощадних (депозитних) сертифікатів. Погашення раніше випущених ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника;

10) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції.

2. Інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2014 року № 245 “Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій”.

4. Постанова набирає чинності з 01 червня 2014 року та діє до 01 вересня 2014 року. Підпункт 6 пункту 1 цієї постанови діє до моменту набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 480/25257.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова С. І. Кубів

Інд. 18

ПОГОДЖЕННЯ:

Члени Правління:

Кротюк В. Л.

Приходько Б. В.

Ричаківська В. І.

Cмолій Я. В.

Удовиченко М. М.

Лукасевич Б. В.

Новіков В. В.

Рашкован В. Л.

Шульга А. А.

Щербакова О. А.

Керівники структурних підрозділів [головний виконавець (співвиконавці)]

проекту постанови:

Директор Юридичного департаменту

Новіков В. В.

__ ______ 2014 року

Заступник директора

Юридичного департаменту

Саченко І. П.

__ ______ 2014 року

Редактор

__ _______2014 року

 

Правління Національного банку України ПОСТАНОВА від 12 травня 2014 року № 271

19 мая 2014, 11:08   + 73 голоса Написать комментарий

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2014 року

№ 271

м. Київ

м. Київ

Про встановлення розміру обов’язкового продажу

надходжень в іноземній валюті

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 25 та 44 Закону України “Про Національний банк України”, а також на підставі пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 12 травня 2014 року № 270 “Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 496/25273 (далі – Постанова № 270), Правління Національного банку України постановляє:

1. Надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)], та в російських рублях, на які поширюються вимоги пункту 2 Постанови № 270, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України в розмірі 50 процентів.

Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Постановою № 270 та діє до 20 серпня 2014 року.

Голова

С. І. Кубів

Інд. 29-2


 

Правління Національного банку України ПОСТАНОВА від 12 травня 2014 року № 270 м. Київ

19 мая 2014, 11:07   + 73 голоса 6 комментариев

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2014 року

№ 270

м. Київ

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

14 травня 2014 року

за № 496/25273

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а також з метою підтримки стабільності валютного ринку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

2. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті:

  • на користь держави або під державні гарантії;
  • за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
  • за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
  • на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Уповноважені банки, які обслуговують власників цих коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту;
  • що надійшли як помилковий переказ.

Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають згідно з абзацом першим цього пункту обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, установлюється окремим розпорядчим документом Національного банку України.

Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами) (далі –Класифікатор), і в російських рублях.

Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які згідно з абзацом першим цього пункту поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 “Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання” (далі – розподільчий рахунок).

Уповноважений банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цього пункту та в установленому Національним банком України розмірі:

  • без доручення клієнта;
  • не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

3. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць.

Не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що повернуті у зв’язку з невірно зазначеними реквізитами.

Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях.

Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати кошти, які надходять із-за меж України за переказами на користь фізичних осіб в іноземній валюті, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2909 “Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку” (далі – аналітичний рахунок).

Уповноважений банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цього пункту:

  • без доручення клієнта;
  • не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на аналітичний рахунок.

Уповноважений банк здійснює зарахування гривневого еквівалента на поточний рахунок отримувача переказу не пізніше наступного робочого дня з дня здійснення обов’язкового продажу.

4. Унести до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами), такі зміни:

главу 1 після пункту 1.7 доповнити новим пунктом 1.8 такого змісту:

“1.8. Виплата переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в іноземній валюті з-за кордону на користь фізичної особи, у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць, здійснюється в гривнях і зараховується на поточний рахунок отримувача переказу (переказів)”.

У зв’язку з цим пункти 1.8 – 1.10 уважати відповідно пунктами 1.9 – 1.11;

пункт 2.5 глави 2 виключити.

5. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

6. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

7. Прес-службі (Кутерещин О. Р.) забезпечити опублікування цієї постанови в газеті “Урядовий кур’єр” протягом трьох днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Постанова набирає чинності з 20 травня 2014 року та діє до 20 серпня 2014 року.

Голова

С. І. Кубів

Інд. 29-2


 
Страницы: 123456