kolobok
Зарегистрирован:
30 января 2012

Последний раз был на сайте:
19 июня 2017 в 15:43
Подписчики (40):
nasta58m
nasta58m
Киев
indagame
IndaGame Games
27 лет, Киев
Ezop4ik
Ezop4ik
Киев
Vadim
Vadim
38 лет, Киев
demich
demich
ballistic
ballistic
Uvagaemii
Uvagaemii
51 год, Запорожье
sshadoww
sshadoww
vadimstor1
vadimstor1
Киев
a1ter
a1ter
Melissa
Melissa
ram
ram
Киев
все подписчики
kolobok — youtu.be/nmCKUVPHK7A  RSS блога
_
9 октября 2012, 10:59

Грабли казначейских обязательств

Итак, сегодня, предлагаю внимательно посмотреть на новые грабли, которые заботливо разместили на тропинке, ведущей к водопою.
 
Основные моменты выделены курсивом:
п. 1 — ликвидность бумаг относительна условна, поскольку слово МОЖЕТ зачастую сводит на нет все попытки получить живой кэш в необходимый момент. Сегодня может завтра не может :) Вроде бы одно слово, а какие интересные возможности открываются :)
п. 13 — тоже замечательный по своей сути — безусловность погашения не предусматривается, а ставится в зависимость от передбачення в бюджеті такої статті. Ты кто такой??? Давай, до свиданья!!! (с)
п.15 — в сочетании с п.13 дает мегаэффект при наличии достаточности креатива у профи. Учитывая как они уделывают ВТО с 350 позициями — креатива им не занимать :)
 
Выводы каждый сделает сам.
 
П.С. по моему девочка и мишка на картинке о чем-то догадываются :)
П.С.С. полный текст Условий размещен после картинки
 
С ув. kolobok
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 836
 
 
УМОВИ
розміщення та погашення казначейських зобов'язань
 
1. Казначейські зобов'язання розміщуються на добровільних засадах серед фізичних осіб.
 
Для підтримки ліквідності казначейських зобов'язань публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі — ПАТ «Ощадбанк») може викуповувати у фізичних осіб належні їм казначейські зобов'язання на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості у валюті їх випуску.
 
Викуплені ПАТ «Ощадбанк» казначейські зобов'язання можуть бути продані іншим фізичним особам у валюті їх випуску.
 
2. Казначейські зобов'язання випускаються двома серіями А та Б. Обсяг випуску кожної серії становить 100 млн. доларів США за номіналом.
 
Казначейські зобов'язання наступної серії розміщуються після продажу попередньої.
 
Форма бланка сертифіката казначейського зобов'язання (далі — сертифікат) затверджується Мінфіном.
 
3. Доходи за казначейськими зобов'язаннями виплачуються кожні шість місяців (далі — купонний період) після дати випуску, що зазначена на казначейському зобов'язанні.
 
Сертифікат містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 23 долари США.
 
4. Продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов'язань здійснюються у валюті випуску та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі погашення казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними у безготівковій формі, кошти перераховуються на рахунок, зазначений пред'явником сертифіката.
 
5. Розміщення казначейських зобов'язань проводиться безпосередньо ПАТ «Ощадбанк» або із залученням ним інших банків.
 
6. ПАТ «Ощадбанк» отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку в установи, які проводять розміщення казначейських зобов'язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку зазначених бланків.
 
7. Забороняється розміщувати казначейські зобов'язання, бланки сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема ті, що з'явилися під час їх виготовлення.
 
8. Розміщення казначейських зобов'язань припиняється за п'ять календарних днів до закінчення строку їх обігу та/або купонного періоду.
 
9. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань під час їх розміщення встановлюється Мінфіном.
 
Інформація про вартість продажу казначейських зобов'язань повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, в якому здійснюється їх продаж.
 
10. Під час продажу казначейських зобов'язань працівник установи, яка проводить розміщення казначейських зобов'язань:
 
повинен повідомити покупцю про вартість продажу казначейського зобов'язання;
 
на зворотному боці сертифіката ставить свій підпис, зазначає найменування та адресу установи, дату продажу і засвідчує запис печаткою.
 
Після закінчення купонного періоду казначейські зобов'язання продаються без купонів за попередні періоди.
 
11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов'язань з фізичних осіб не справляється.
 
Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов'язань визначається цими Умовами.
 
12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов'язань, ПАТ «Ощадбанк» перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів на окремий рахунок Казначейства, зазначений в угоді про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань, укладеній з Мінфіном.
 
13. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються ПАТ «Ощадбанк» за рахунок коштів державного бюджету. Для проведення розрахунків Казначейство перераховує кошти державного бюджету на рахунок ПАТ «Ощадбанк», визначений в Угоді, що зазначена в пункті 12 цих Умов, не пізніше ніж протягом передостаннього робочого дня відповідного купонного періоду або строку обігу казначейських зобов'язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті.
 
14. Погашення казначейських зобов'язань та/або виплата доходу за ними здійснюються починаючи з другого дня, що настає після закінчення строку обігу казначейських зобов'язань та/або купонного періоду.
 
Під час погашення казначейських зобов'язань пред'явникам виплачується номінальна вартість казначейських зобов'язань та дохід за несплаченими купонами.
 
Казначейські зобов'язання не можуть бути погашені достроково до зазначеної у сертифікаті дати погашення.
 
Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання доходу.
 
15. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у сертифікаті.
 
16. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються у разі, коли справжність сертифіката не викликає сумнівів, на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три четвертих його розміру і зображення серії та номера.
 
Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання, забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов'язанням.
 
У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката казначейське зобов'язання вилучається і надсилається Мінфіну для проведення експертизи.
 
17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється.
 
18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов'язаннями купон відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою «Оплачено», що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, із зазначенням дати виплати.
 
Останній купон не відрізається від сертифіката.
 
19. Під час погашення казначейських зобов'язань на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою «Погашено», що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, та зазначається дата погашення.
 
Просмотров: 2626, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (67)

+
0
Ndf
Ndf
9 октября 2012, 11:04
Був Кийов, а став ...
#
Нона Мордюкова сможет получить немного прибыли от авторского права на рекламу…
+
0
kolobok
kolobok
9 октября 2012, 11:18
#
От этого пирога каждому достанется по кусочку :)
+
0
Absolyut
Absolyut
9 октября 2012, 11:13
#
Бросай ружье и приезжай
+
0
kolobok
kolobok
9 октября 2012, 11:18
#
:)
+
0
somilitark
somilitark
9 октября 2012, 15:52
Владимир
#
Да дуриков хватит жрать, только наливай давай(***)
+
+15
kolobok
kolobok
9 октября 2012, 16:24
#
Интерес вызывает рекламная картинка :)
отсутствие обручальных колец у двух великовозрастных персонажей кагбы намекает на то что перед нами не семья, тогда откуда же дети на плакате?
Скорее всего это символизм в духе профи — обменять кэш на бумагу — проще чем забрать конхвЭтку у ребенка! :)
+
0
somilitark
somilitark
9 октября 2012, 16:42
Владимир
#
Давай бабло, к таким мелочам придераешься****
+
+7
Letos
Letos
10 октября 2012, 11:04
Вольдемар
#
Мы их развели, как котят! (с)
+
0
somilitark
somilitark
10 октября 2012, 11:06
Владимир
#
Оленят***
+
0
Letos
Letos
10 октября 2012, 11:11
Вольдемар
#
Эти сами разводятся)
+
0
mybank
mybank
10 октября 2012, 11:36
#
Это символизм в духе профи — обменять кэш на бумагу — проще чем забрать конхвЭтку у ребенка!

нет это символ того что у детей забирают будущее непонятно кто и куда… а им останется только жолуди собирать, которые сейчас зеленые как и дети на картинке.
+
0
fakON
fakON
9 октября 2012, 23:15
GUADELUPA
#
А зачем у малыша желудь в штанах? уже уделался? или то дубова веточка ???? с тонким намеком
на толстые обстоятельства ?:)
+
0
Letos
Letos
10 октября 2012, 12:15
Вольдемар
#
Если я правильно понял: я могу купить эту бумажку за гривну?
+
0
mybank
mybank
10 октября 2012, 12:20
#
Это главный вопрос
+
0
kolobok
kolobok
10 октября 2012, 12:50
#
Да нет… никакого вопроса нет
п.4. четко обозначает валюту операций
«Продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов'язань здійснюються у валюті випуску»
+
0
mybank
mybank
10 октября 2012, 13:00
#
Это другое, суть продадут ли валюту для покупки облигаций
+
0
kolobok
kolobok
10 октября 2012, 13:09
#
Покупка валюты за грн. — одна операция
покупка казначейки — другая

будет также как и с покупкой валюты под депо — полностью аналогично, а именно:
— если тихо и спокойно — какие проблемы?
— если олени оббили копытами плитку на входе — давай досвиданья! (с)
+
0
mybank
mybank
10 октября 2012, 13:42
#
Это понятно, но мнение отталкивается от целесообразности затеи, а именно забрать валюту у населения а не грн. Конечно если дол не то хотябы гривна но спектакль ждет других результатов
+
0
Letos
Letos
10 октября 2012, 14:04
Вольдемар
#
Зачем тогда эти бамажки?:) если хотят дедолларизировать население то:
1. 200 мио — это пшик по сравнению с объемами на руках
2. Я, только купив эти бамажки могу запросить купить ощад у меня их обратно и выдать нал. дол. из кассы.
+
+11
kolobok
kolobok
10 октября 2012, 14:20
#
Это всего лишь еще один дополнительный инструмент по разделению кэша и дартанянов
говорил неоднократно — им вообще фиолетово в какой валюте деньги в системе — главное, что они ЕСТЬ и они в СИСТЕМЕ
скорее всего будет использоваться как прачечная, поскольку не требуется идентификация
+
0
mybank
mybank
10 октября 2012, 14:22
#
Нал дол-казн-безнал дол-безнал грн?
+
0
kolobok
kolobok
10 октября 2012, 14:25
#
Как угодно
в том числе и для раструски
+
0
Baco
Baco
10 октября 2012, 16:29
Bacо, Киев
#
Колобок, Вы снова правы. Подпишусь ка я на ваш блог.
+
0
kolobok
kolobok
10 октября 2012, 17:22
#
Вэлком!
учитывая, что ответственные лица уверенно заявили о превышении спроса над предложением — то товарищи в погонах уже передали наверх список «подписчиков» на эмиссию :)
+
0
mybank
mybank
10 октября 2012, 18:05
#
Жду в новостях вести с полей… хочется лицезреть очереди
+
0
kolobok
kolobok
10 октября 2012, 18:12
#
:) все будет в тишине кабинетов (с)

понравилось, рекомендую :) под тегами: Украина, стеб

nickolay-myagky.livejournal.com/56017.html
+
0
kolobok
kolobok
16 октября 2012, 17:20
#
www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=354043&cat_id=53608

по наводке раздватричетырепять

:)
+
0
mybank
mybank
16 октября 2012, 17:26
#
8)
+
0
kolobok
kolobok
16 октября 2012, 17:30
#
Осталось помониторить новости в течение месяца — может и сложится 1 и 1
:)
+
0
mybank
mybank
16 октября 2012, 17:39
#
4 (скорее всего 3) раб дня 47 млн, до выборов все освоят…

до этого НБУ открыл кордоны для ввоза недекларируемой валюты… посмотрим как оправдается этот ход…
+
0
kolobok
kolobok
16 октября 2012, 20:37
#
После встречи с налоговиками артисты дополнительно задекларировали 5,4 млн доходов
economics.unian.net/rus/detail/143606
+
0
kolobok
kolobok
16 октября 2012, 20:45
#
sts.gov.ua/media-tsentr/novini/71833.html
Три з чотирьох перевірених податківцями підприємств перестають бути збитковими
+
+9
mybank
mybank
16 октября 2012, 20:59
#
Так если они отрицательные отчетности не принимают…
+
0
kolobok
kolobok
16 октября 2012, 21:02
#
Тю… а я думал що итс а кайнд оф мэджик :)
+
0
mybank
mybank
16 октября 2012, 21:51
#
Фоллоу май майнд, май френд…

после проверки или во время нее, думаешь о целесообразности содержания бухгалтера 8) как такового… т.к. его работа на результат проверки не влияет 8)…
+
0
gsv0
gsv0
18 октября 2012, 13:02
#
Ага и юристов тоже…
+
0
mybank
mybank
18 октября 2012, 13:50
#
Юристы могут оттянуть расплату на пол-года, год…
+
0
gsv0
gsv0
18 октября 2012, 15:17
#
Да я ж про результат проверки… а оттянуть можно и больше — как пойдет
+
+30
kolobok
kolobok
12 октября 2012, 15:22
#
Профи умудрились по-мойму налажать и с этой бумагой

не соблюдены требования ЗУ Про цінні папери та фондовий ринок
в разделе II статья 11 п.4 (4й абзац) требования к сертификату:
У сертифікаті казначейського зобов'язання України зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі казначейського зобов'язання України, серія та номер сертифіката казначейського зобов'язання України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента. У сертифікаті іменного казначейського зобов'язання України також зазначається ім'я власника.

зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення — забыли… печалька
с формальной точки зрения — бланк сертификата дефективный
бу га га
если есть узкие спецы по цб — поправьте меня пож. если что не так :)
+
0
Letos
Letos
12 октября 2012, 15:56
Вольдемар
#
Совести у Вас нет вообще! эта инфа должна была всплыть после удачного размещения серии «Б», что бы объяснить Ынве$торам, что за эти деффектные папирци они не получат и 6 грн!
+
+5
kolobok
kolobok
12 октября 2012, 17:26
#
Ай ай ай :)
Стаття 36. Недобросовісна емісія цінних паперів

1. Недобросовісна емісія цінних паперів — дії, що порушують процедуру емісії, встановлену цим Законом, і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів, зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.

2. Підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:

порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
+
0
Letos
Letos
18 октября 2012, 14:41
Вольдемар
#
Только что общался с девушкой из ощада: сказала, что пришло распоряжение не погашать КО досрочно, только после 2 лет. Ощад только делает выплату купона (планирует по крайней мере)
+
0
mybank
mybank
18 октября 2012, 15:00
#
Вопрос с вікупом по или ниже номинала остается 8)
девушка не говорила дол продают для покупки КО?
+
+5
Ndf
Ndf
18 октября 2012, 15:11
Був Кийов, а став ...
#
Путает небось. погашать досрочно и выкупать не ниже номинала разные процессы имхо
+
0
kolobok
kolobok
18 октября 2012, 15:18
#
Ув. Ндф прав
погашение — однозначно только после 2 лет
а выкуп — это как карта ляжет :)
+
0
Letos
Letos
18 октября 2012, 15:36
Вольдемар
#
Сорри, не так выразился, не выкупать, в этом вся фишка.
Ответ на вопрос mybank: — дол. продают для покупки КО.
+
0
mybank
mybank
18 октября 2012, 15:39
#
А люди которые купили на 47 млн об этом то и не знали… что не будут выкупать гы гы
+
0
kolobok
kolobok
18 октября 2012, 15:51
#
Здается мне, что те кто купили и те которые предъявят совершенно разные люди :)
и те которые покупали — знали что это игра в одни ворота :)
+
0
mybank
mybank
18 октября 2012, 15:59
#
А ну да, за% 8) еще один повод не покупать сейчас…
+
0
kolobok
kolobok
18 октября 2012, 15:40
#
Странные они… убрали бы эти формальности воопще… просто пришел… юсд в кассу отдал и давай, до свиданья! (с) :)
+
0
mybank
mybank
18 октября 2012, 15:47
#
Ну можно магнитик бы выдавать, но это дороже, а так 6 грн…
+
0
kolobok
kolobok
18 октября 2012, 15:51
#
:)
+
0
Ndf
Ndf
18 октября 2012, 17:42
Був Кийов, а став ...
#
Спасибо конечно за уважение… не знаю правда чем успел заслужить…
кстати, ТВА по русски а NDF по нерусски. )
+
0
Letos
Letos
18 октября 2012, 15:44
Вольдемар
#
Кстати, бакса в ощаде нету даже переводы выплатить… не то что купить 100-200 енотов…
Это началось с текущей недели, раньше можно было за день до 10к заказать и приехать забрать.
+
0
somilitark
somilitark
18 октября 2012, 15:49
Владимир
#
Повесилась мыша в закромах НБУ и прихлебателей***
+
+3
kolobok
kolobok
31 октября 2012, 11:47
#
:) как справедливо замечают некоторые форумчане — и с БМ (в миру АО) можно молока надоить:
www.ukrinform.ua/rus/news/ohrimenko_spros_na_kaznacheyskie_obyazatelstva_sohranitsya_1459924

если убрать лишнее — в сухом остатке крупица информации, а именно «средняя покупка составляет $233 тысячи», т.е. покупателями 1го выпуска выступили всего 370 человек :)

кто же эти люди?
«население» не предлагать :)

результаты и цели 1го выпуска для меня очевидны:
1. потрусили партийцев, которые сбросились на нужды так сказать прямо в бюджет аккурат с 10го дабы прогарантировать наличие мест. Сами сертификаты, поскольку «на предъявителя» — пылятся скорее всего в нужных ячейках до поры до времени
2. паралельно подготовили медийную почту для загона аленей, которым впарят следующие выпуски :) накачка медиапространства комментариями и мнениями о «населении», которое смело 1й выпуск и супер выгодности предложения — просто зашкаливают :)

сцуко… профит :)
+
0
mybank
mybank
31 октября 2012, 11:50
#
Есть положительные моменты:
— население не повелось…
— чуть отжали стыренных денег
— ввели новый инструмент — какой никакой, но новый…
+
0
kolobok
kolobok
31 октября 2012, 12:10
#
— население не повелось… чтобы продать ГМнО — нужно его предварительно обернуть в яркую обертку и обработать «покупателей»
— чуть отжали стыренных денег… от того что стыренные деньги переместились из одного кармана стыривателей в другой мне лично ни холодно ни жарко :)
— ввели новый инструмент — какой никакой, но новый… и это правильно… у хорошего рыбака в сундучке есть наживка на любой тип рыбы :)
+
0
mybank
mybank
31 октября 2012, 12:28
#
КПД от временно возвращенных в казну стыренных денег чуть больше чем если они лежат в матраце....8)
+
0
kolobok
kolobok
31 октября 2012, 12:34
#
К сожалению это не так, но у каждого мнения есть право на мнение :)
+
0
mybank
mybank
31 октября 2012, 12:41
#
Для государства, имел ввиду…
+
+11
kolobok
kolobok
31 октября 2012, 12:43
#
У нас нет государства…
+
0
kolobok
kolobok
16 ноября 2012, 16:59
#
minfin.com.ua/2012/11/16/682034/

ну что ж…

за первые 10 дней свои «купили» 87
текущая цифра 94 — т.е. потом за 20 дней с трудом распихали на первой волне «промывки мозгов» около 7

будем посмотреть :)
+
0
mybank
mybank
16 ноября 2012, 17:06
#
Пора признавать — непошло, да еще и отменили отсутствие контроля наличного ввоза…
+
0
kolobok
kolobok
16 ноября 2012, 17:10
#
Думаю продолжат… запустят новую «инф.волну» и будут тему продвигать :)
правда чем дальше тем сложнее изображать «население» сметающее КО
первая «целевая» аудитория свое отыграла, а дальше туго :)
+
0
mybank
mybank
16 ноября 2012, 17:18
#
Скорее отыграли целевую аудиторию ) )
+
+15
kolobok
kolobok
7 декабря 2012, 12:16
#
Ну что ж… май диар фрєндс — новая «целевая» аудитория определена и сроки обозначены :) Даже не сомневаюсь, что у них получится:

minfin.com.ua/2012/12/07/691523/
Доходность второй серии ниже — 8%, но госпожа Пахачук считает, что серия В будет продаваться медленнее из-за новогодних праздников. «Думаю, что к концу февраля мы закончим размещение, и уже в марте будет новый выпуск»,— говорит она.

Логически мы вычислили первую «целевую» аудиторию minfin.com.ua/blogs/kolobok/29087/#com1413799

г-жа Пахачук уверенно назвала новый срок размещения серии В — февраль 2013 года и сопоставив ее с текущими реалиями — можно уверенно нарисовать портрет «населения» которое их сметет — БИНГО! ЭТО НАСЕЛЕНИЕ КОТОРОЕ ЗАСЕЛИТ НОВЫЙ КАБМИН! ВКЛЮЧАЯ ВСЮ ВЕРТИКАЛЬ! :)

итак процесс раструски в действии — механизм чОткий :)

да… кстати Вы заметили котировки Сбера на их выкуп? правильно — нет! :)

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться