lawbankekspert
lawbankekspert
Зарегистрирован:
8 февраля 2010

Последний раз был на сайте:
25 апреля 2016 в 03:06
Подписчики (22):
vista1
vista1
Valusha1972
Валентина Тишкова
45 лет, Черкассы
duke34
duke34
Киев
pointOFview
pointOFview
LizaVeta
LizaVeta
35 лет
AndreyM
Andrey M
38 лет, Киев
kvv
kvv
Київ
rayo
rayo
Киев
aquarius
aquarius
Mozart
Mozart
liliput
liliput
PSheva
Петр Шевченко
Киев
все подписчики
6 июня 2011, 18:19

Зміни у валютному законодавстві (епоха «реформ і стабільності»)

Тема валютного регулювання завжди була і є актуальною в нашому доларизованому суспільстві.

Тож думаю особливо цікавими для спеціалістів цього профілю будуть зміни, що відбулися в цьому напрямку, деякі з яких можуть істотно вплинути на валютний ринок. Наскільки — вирішувати Вам.

Так, 20.05.2010 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України  «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 13.04.2011 №111 (далі – Постанова №111). Відповідно до Постанови №111 внесені наступні зміни до нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання:

І. У Положенні №281 (торгівля валютною):

— внесено зміни до визначення «валютної операції на умовах «своп»» (встановлено, що такі операції здійснюються за договором (у попередній редакції — за одночасно укладеними угодами), що передбачає відтепер крім купівлі/продажу також і обмін іноземної валюти; до умов, що фіксуються у договорі, включено обсяги операцій та виключено способи платежу);

— з визначення «власні операції банку з купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти» виключено посилання на те, що до цих операцій відносяться ті операції, які проводяться з власної ініціативи банку, тобто на сьогодні до власних відносяться всі операції, що проводяться банком в межах ліміту відкритої валютної позиції на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу незалежно від їх ініціатора;

— скасовано поняття «прямий міжбанківський валютний ринок»;

— встановлено, що за допомогою Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі — Система підтвердження угод) забезпечується підтвердження всіх договорів про купівлю/продаж іноземної валюти й банківських металів незалежно від способу (готівкова/безготівкова гривня) проведення розрахунку за ними;

— виключено перелік валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками;

— скасовано вимогу щодо настання строку виконання зобов’язань в іноземній валюті як обов’язкову умову здійснення операції з купівлі іноземної валюти. Таким чином встановлено, що всі власні операції уповноваженого банку (купівля/продаж/обмін) здійснюються в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції;

— скасовано обмеження щодо купівлі уповноваженим банком іноземної валюти у Національного банку України в межах лімітів відкритої валютної позиції виключно для забезпечення виконання заяв та доручень власних клієнтів та здійснення власних операцій;

— надано право уповноваженим банкам з 30.05.2011 здійснювати між собою та на міжнародному валютному ринку валютні операції на умовах «своп» з купівлі-продажу та обміну іноземної валюти у межах 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів в строк, що не перевищує 365 календарних днів;

— встановлено обов’язковість підтвердження суб’єктом ринку, зокрема, угод з купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти, укладених з іншими суб’єктами ринку та/або з Національним банком України, під час функціонування Системи підтвердження угод;

— дозволено суб’єкту ринку виступати на міжбанківському валютному ринку України одночасно як покупцю та/або як продавцю кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів;

— скасовано вимогу, згідно з якою сума іноземної валюти, що не була куплена або продана за курсом, що визначений клієнтом у заяві або дорученні, повинна була виставлятись суб'єктом ринку на купівлю або продаж, починаючи з наступного дня функціонування Системи підтвердження угод до дня її купівлі або продажу або до зміни клієнтом заявленого та узгодженого із суб'єктом ринку курсу купівлі або продажу;

— встановлено, що комісія в гривнях стягується за торгівлю як безготівковою, так і готівковою іноземною валютою;

— скасовано обмеження щодо купівлі іноземної валюти уповноваженим банком-позичальником за власними операціями з метою погашення основної суми кредиту (позики) в іноземній валюті в обсязі, що не перевищує суми одержаних за кредитом (позикою) коштів в іноземній валюті, що раніше були продані за гривні на міжбанківському валютному ринку України;

скасовано наступні підстави для купівлі, обміну банками іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань:

  • щодо виплати вкладнику процентів за вкладом (депозитом) в іноземній валюті на підставі договору банківського рахунку, договору банківського вкладу (депозиту);
  • перед банками-кореспондентами, міжнародними системами зв'язку, інформаційними агенціями REUTERS, BLOOMBERG, міжнародними платіжними системами, членами яких вони є.

При цьому, оскільки Національним банком України не надано роз’яснень щодо порядку погашення вищезазначених зобов’язань банку в іноземній валюті (за рахунок власних коштів або купленої іноземної валюти), то, враховуючи неоднозначність тлумачення пунктів 13, 15 розділу І Положення №281, це питання є неоднозначним ;

скорочено з 90 до 30 днів термін, протягом якого, починаючи з дня оформлення, уповноваженим банком приймається до виконання заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів;

— з обов’язкових реквізитів заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів виключено гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів, що доручається продати відповідно до встановленого в заяві курсу та встановлено що такий еквівалент визначається в заяві за бажанням клієнта;

— у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 13.01.2011 №2921-VI скасовані положення щодо права клієнта доручити уповноваженому банку у заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів перерахувати зі свого поточного рахунку суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та щодо обов’язку уповноваженого банку нараховувати, утримувати та перераховувати цей збір;

— встановлено, що клієнт у заяві на продаж іноземної валюти або банківських металів може надати право уповноваженому банку, який його обслуговує, утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на поточний рахунок клієнта в національній валюті.

ІІ. У Правилах функціонування Системи підтвердження угод:

— встановлено, що уповноважений банк уключає в заявку на участь у Системі підтвердження угод усі потреби клієнтів, які не можуть бути задоволені в межах цього банку, а також власні потреби щодо купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів як за готівкові, так і за безготівкові гривні;

— закріплено, як і в Положенні №281, що уповноважений банк може брати участь у Системі підтвердження угод як покупець та/або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів;

— передбачено, що уповноважений банк у заявці на участь у Системі підтвердження угод для проведення валютних операцій на умовах «своп» додатково має зазначити дату валютування цих операцій.

 

Крім того, одночасно із набранням чинності Постановою №111, тобто з 20.05.2011, уведена в діюпостанова Правління Національного банку України від 13.04.2011 №110 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками».

Просмотров: 2512, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
0
Lukas
Lukas
6 июня 2011, 20:04
#
Не задивае, пробачте.На клавиатуре нет украинского тектса.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться