22041983
22041983
Зарегистрирован:
4 августа 2011

Последний раз был на сайте:
11 февраля 2013 в 00:28
Подписчики (42):
lora
lora
drakon
drakon
42 года
MadeinUSSR
MadeinUSSR
42 года
astratube
Арсений Неменко
40 лет, Астрахань
indagame
IndaGame Games
27 лет, Киев
Vadim
Vadim
38 лет, Киев
VictorS
VictorS
nikolayap
nikolayap
ballistic
ballistic
dpsboss
dpsboss
Кременчуг
Likeme
Likeme
Оsterreich-Ungarn
nfl
nfl
все подписчики
Президент Украинского фонда зашиты панд от поездов
26 сентября 2012, 15:52

Постанова НБУ №393

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

 

від 25 вересня 2012 р.                                                         № 393

м. Київ

  

Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січні – серпні 2012 року, керуючись статтями 6 та 25 Закону України «Про Національний банк України», пунктом 1.11 розділу І Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2009 за № 410/16426, зі змінами (далі – Положення), яким передбачено право Національного банку України встановлювати розпорядчим документом додаткові вимоги до банків залежно від інструментів, строків рефінансування, виду забезпечення кредиту рефінансування, та з метою ефективного використання монетарних інструментів регулювання ліквідності банків Правління Національного банку України постановляє:

 

1. Рішення про підтримання ліквідності банку шляхом проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів може бути прийняте, якщо банк, крім вимог, передбачених пунктом 1.1 глави 1 розділу ІІ Положення, дотримується таких додаткових вимог:

забезпечує дотримання порядку формування обов’язкових резервів упродовж останніх шести звітних періодів, що передують даті подання заявки на участь у тендері;

дотримується встановлених економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції впродовж останніх шести місяців, що передують даті подання заявки на участь у тендері;

забезпечує в повному обсязі формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України на дату подання заявки упродовж останніх шести звітних періодів, що передують даті подання заявки на участь у тендері.

 

2. Територіальним управлінням Національного банку України в кредитних договорах, що укладатимуться з банками за кредитами рефінансування шляхом проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів, передбачати право Національного банку України достроково розірвати кредитний договір в односторонньому порядку в разі настання хоча б однієї з таких умов:

виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у тому числі звітної), яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо підтримання заявки банку на надання кредиту рефінансування строком понад 90 днів;

недотримання протягом дії кредитного договору вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку формування обов’язкових резервів, економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції, формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями;

зменшення розміру регулятивного капіталу та/або нормативів капіталу банку, установленого нормативно-правовими актами Національного банку України, на 10 і більше відсотків протягом звітного місяця.

 

3.  Територіальним управлінням Національного банку України:

забезпечити за допомогою засобів електронної пошти Національного банку України надання Генеральному департаменту банківського нагляду (щодо банків 1 і 2 групи, а також банків 3 і 4 груп Київського регіону) заявок від банків на участь у тендері з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів одразу після завершення терміну подання заявок банками, а також інформації (із зазначенням суми кредиту, процентів за користування ним, строку кредиту) щодо банків, з якими укладено за результатами проведення тендера кредитні договори та договори застави/гарантії за кредитами рефінансування строком понад 90 днів, не пізніше наступного робочого дня після укладення відповідних договорів;

здійснювати перевірку виконання банками-заявниками додаткових умов, передбачених пунктом 1 цієї постанови (з урахуванням висновку Генерального департаменту банківського нагляду щодо банків 1 і 2 групи, а також банків 3 і 4 груп Київського регіону щодо виконання банками-заявниками вимог абзаців третього та четвертого пункту 1 цієї постанови);

протягом дії договорів за кредитами рефінансування шляхом проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів здійснювати моніторинг діяльності банків-позичальників (щодо банків 3 і 4 груп, крім банків Київського регіону) на предмет виконання ними умов, передбачених у пункті 2 цієї постанови (у тому числі шляхом проведення інспекційних перевірок). У разі виявлення факту порушення цих умов розглядати питання щодо використання Національним банком України права на розірвання кредитного договору в односторонньому порядку на засіданні Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України (далі – Комісія при територіальному управлінні). Про прийняте Комісією при територіальному управлінні рішення і вжиті для його виконання заходи повідомляти Генеральний департамент банківського нагляду;

у разі виявлення факту порушення порядку формування обов’язкових резервів повідомляти Генеральний департамент банківського нагляду.

 

4. Генеральному департаменту банківського нагляду (Ткаченко О. О.) (щодо банків 1 і 2 групи, а також банків 3 і 4 груп Київського регіону):

не пізніше наступного робочого дня після отримання заявок банків на участь у тендері з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів готувати та надсилати відповідному територіальному управлінню Національного банку України висновок щодо виконання банками-заявниками вимог абзаців третього та четвертого пункту 1 цієї постанови;

протягом дії договорів за кредитами рефінансування шляхом проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів здійснювати моніторинг діяльності банків-позичальників на предмет виконання ними умов, передбачених у пункті 2 цієї постанови (у тому числі шляхом проведення інспекційних перевірок). У разі виявлення факту порушення цих умов уносити пропозицію щодо використання Національним банком України права на розірвання кредитного договору в односторонньому порядку на розгляд Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі – Комісія). Про прийняте Комісією рішення повідомляти відповідне територіальне управління Національного банку України для подальшої роботи.

 

5. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В. ) протягом п’яти днів з дати підписання цієї постанови підготувати зміни до Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків і Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.10.2007 № 395 (зі змінами), у частині виконання Комісією/Комісією при територіальному управлінні функцій, передбачених пунктами 3 – 4  цієї постанови.

 

6. Затвердити Зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 260 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2012 № 262), що додаються.

 

7. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) протягом тижня з дати підписання цієї постанови доопрацювати програмно-технологічне забезпечення «КредЛайн» з метою сприяння забезпеченню виконання структурними підрозділами Національного банку України та банками України вимог цієї постанови.

   

8. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома Генерального департаменту банківського нагляду, Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем, Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду, Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, територіальних управлінь та Операційного управління Національного банку України, а також банків України для керівництва в роботі.

 

9.  Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова                                                                                  С. Г. Арбузов

 

Інд. 29-1

Просмотров: 2943, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (7)

+
0
zorka
zorka
26 сентября 2012, 15:54
#
Спасибо
+
0
Uvagaemii
Uvagaemii
26 сентября 2012, 16:58
Андрей, Запорожье
#
Коллега, не подскажете «мыло» куда заявки засылать? Готов поучаствовать!
+
0
22041983
22041983
26 сентября 2012, 17:02
Франция
#
А вы акционер какого то банка которому нужен ресурс для поддержания ликвидности???
+
0
22041983
22041983
26 сентября 2012, 17:08
Франция
#
А лучше, пишите сюда kurt_anti@livejournal.com. Тут вас поймут и простят (с)!!!
+
0
Uvagaemii
Uvagaemii
26 сентября 2012, 17:09
Андрей, Запорожье
#
Нам энергетика хеговая!
+
0
Uvagaemii
Uvagaemii
26 сентября 2012, 17:10
Андрей, Запорожье
#
*там )
+
0
Uvagaemii
Uvagaemii
26 сентября 2012, 17:06
Андрей, Запорожье
#
Конечно! наше все Е! К! Б!!! )

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться