Мінфін - Курси валют України

Встановити
NSV83

NSV83

0 підписників13 підписок

Був на сайті 19 липня 2024 о 01:46

На Мінфіні з 29 квітня 2014

Заблокувати

NSV83 - блог

Записи

6

22 вересня 2014, 15:38

Постанова НБУ №591 от 22.09.14

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А від 22 вересня 2014 року. № 591 м. Київ Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє: 1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515 “Про врегулювання ситуації на валютному ринку України” (зі змінами) такі зміни: 1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: “Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 75 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання”; 2) у пункті 4: в абзаці першому слова та цифри “в розмірі 100%” виключити; в абзаці другому слова “в повному обсязі” виключити. 2. Унести до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540 “Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України” такі зміни: 1) підпункт 3 викласти в такій редакції: “3) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у межах однієї банківської установи. Обмеження щодо суми операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються на випадок проведення такої операції банком з фізичною особою-резидентом у разі одночасного дотримання таких умов: фізична особа купує готівкову іноземну валюту та використовує її виключно на цілі виконання власних зобов’язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з уповноваженим банком-кредитором; банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсяг зобов’язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Банк зобов’язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою-позичальником вимоги щодо цільового використання купленої готівкової іноземної валюти”; 2) підпункт 14 викласти в такій редакції: “14) заборонити проведення таких операцій в іноземній валюті: зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України; зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України та здійснено митне оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів; з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій України; з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями; з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах); на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (крім випадків здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, виданих Національним банком України юридичним особам)”. 3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів. 4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Голова В. О. Гонтарева Інд. 29-2

+39

Коментувати

22 вересня 2014, 15:38

Постанова НБУ №591 от 22.09.14

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А від 22 вересня 2014 року. № 591 м. Київ Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє: 1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515 “Про врегулювання ситуації на валютному ринку України” (зі змінами) такі зміни: 1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: “Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 75 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання”; 2) у пункті 4: в абзаці першому слова та цифри “в розмірі 100%” виключити; в абзаці другому слова “в повному обсязі” виключити. 2. Унести до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540 “Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України” такі зміни: 1) підпункт 3 викласти в такій редакції: “3) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у межах однієї банківської установи. Обмеження щодо суми операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються на випадок проведення такої операції банком з фізичною особою-резидентом у разі одночасного дотримання таких умов: фізична особа купує готівкову іноземну валюту та використовує її виключно на цілі виконання власних зобов’язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з уповноваженим банком-кредитором; банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсяг зобов’язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Банк зобов’язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою-позичальником вимоги щодо цільового використання купленої готівкової іноземної валюти”; 2) підпункт 14 викласти в такій редакції: “14) заборонити проведення таких операцій в іноземній валюті: зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України; зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України та здійснено митне оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів; з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій України; з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями; з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах); на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (крім випадків здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, виданих Національним банком України юридичним особам)”. 3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів. 4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Голова В. О. Гонтарева Інд. 29-2

Немає голосів

Коментувати

2 червня 2014, 10:29

П О С Т А Н О В А НБУ №328 от 30.05.2014р.

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А від 30 травня 2014 р. ____________ № 328 м. Київ Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, сприяння стабільності банківської системи України, забезпечення розрахунків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 33, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 та главою 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє : 1. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, та фінансових установ: 1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики). Національний банк України не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання; 2) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями: без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень на місяць. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів; з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не більше, ніж 150 000 гривень на місяць. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів. Зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на: оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих; оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів; перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання; оплату витрат на навчання; перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти; оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов`язкових платежів); 3) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Операції без поставки валют забороняються; 4) дозволити уповноваженим банкам, які не дотрималися вимог щодо порядку формування та зберігання обов`язкових резервів у відповідному звітному періоді резервування, здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для повернення фізичним особам вкладів (депозитів, коштів за ощадними (депозитними) сертифікатами, у тому числі процентів за вкладами, депозитами, ощадними (депозитними) сертифікатами), строк повернення (погашення) яких настав; 5) тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних дні; 6) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень у межах однієї банківської установи; дозволити купівлю готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень, без пред’явлення документів, що посвідчують особу; 7) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України та не допускати обмежень щодо переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку. Вимоги цього підпункту не поширюються на: дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані Міністерством закордонних справ України; операції із забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами – юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та іноземними представництвами; 8) банки зобов’язані обмежити видачу готівкових коштів в національній валюті з поточних (у тому числі карткових) та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не поширюються на видачу готівкових коштів: на виплату заробітної плати, витрат на відрядження, пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги); за поточними та депозитними рахунками, за умови їх внесення готівкою та в межах внесеної готівкою суми; 9) призупинити випуск банками ощадних (депозитних) сертифікатів. Погашення раніше випущених ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника; 10) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції. 2. Інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови. 3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2014 року № 245 “Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій”. 4. Постанова набирає чинності з 01 червня 2014 року та діє до 01 вересня 2014 року. Підпункт 6 пункту 1 цієї постанови діє до моменту набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 480/25257. 5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою. Голова С. І. Кубів Інд. 18

Немає голосів

Коментувати

28 травня 2014, 17:12

Нужна помощь ребенку!!!

Вы можете реально помочь. Как финансово, так и информационно. Возможно, у кого-то из Вас есть возможность распространить информацию в более широкой аудитории, будем благодарны.Ценна каждая гривна, дорога каждая минута! Она еще не решила, кем хочет быть. Главное – быть живой… Ей 5 лет, у нее есть любимая игрушка – лохматая кошка со смешными ушами. И еще у нее есть все шансы продолжать жить, вырасти красавицей и радовать маму и папу… Но для этого нужна срочная пересадка сердца: у Полины рестриктивная кардиомиопатия, самый неизученный и неподдающийся лечению вид кардиомиопатии. Это дорогостоящая операция, которую, к сожалению, в Украине не проводят. В Канаде такая операция стоит 1 млн. канадских долларов, в США, Италия, Германия – от 550 тыс. евро. Специалисты Минского детского кардиоцентра дали надежду – они могут помочь! И сумма гораздо меньше – 140 тысяч долларов США, но для родных Полинки эта сумма все равно огромная. Маленькая Полина держится, как герой. Давайте поможем девочке в преддверии Дня защиты детей. Любая сумма может помочь, даже 5 грн. Так просто сделать мир немножечко лучше. Не откладывайте на потом! Реквизиты для помощи: Карта Приват Банка № 5168 7572 6258 7290 Дубовая Ирина Владимировна ИНН 2683814867 Счёт: №29244825509100 МФО: 305299 ОКПО: 14360570 Кошелёк WebMoney: R 1737 1049 5827 в рублях Z 4113 2173 0281 в долларах E 4098 6509 0682 в евро P.S. Торговая сеть «Эльдорадо» гарантирует достоверность информации и прозрачную отчетность о целевом использовании средств (по запросу). Спасибо, что вы не равнодушны!

7 травня 2014, 15:27

П О С Т А Н О В А Національного банку України №260

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 06 травня 2014 року м. Київ № 260 Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків України, запобігання та уникнення ризиків у діяльності банків, беручи до уваги Указ Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 “Про часткову мобілізацію”, Закон України “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”, Декларацію Верховної Ради України від 20 березня 2014 року № 1139-VII “Про боротьбу за звільнення України”, Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, ураховуючи неможливість здійснювати Національним банком України банківське регулювання та банківський нагляд, валютний контроль і державний фінансовий моніторинг за діяльністю окремих банків та відокремлених підрозділів банків, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також неможливість виконання такими банками та відокремленими підрозділами банків вимог Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, інших нормативно-правових актів Національного банку України, що свідчить про здійснення ними ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи кредиторів, у тому числі інших банків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 55, 63 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 19, 19-1, 23, 44, 63-65, 66, 67, 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 14, 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє : 1. Відкликати та анулювати банківські ліцензії та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій та припинити участь у системі електронних платежів Національного банку України таких банків, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ”; ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ “МОРСЬКИЙ”. 2. Скасувати реєстрацію договорів про членство/участь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ “МОРСЬКИЙ” і ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ” у міжнародних платіжних системах, створених нерезидентами. Зобов’язати платіжні організації платіжних систем, створених резидентами, припинити надання послуг цих систем ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ БАНКУ “МОРСЬКИЙ” і ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ”. 3. Заборонити банкам, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами), надавати фінансові послуги своїм клієнтам на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. 4. Заборонити банкам України встановлювати кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Зобов’язати банки України з дня набрання чинності цією постановою припинити кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Банкам після закриття кореспондентських рахунків в іноземній валюті та банківських металах повернути територіальним управлінням Національного банку України оригінали виданих їм реєстраційних номерів. 5. Заборонити банкам України відкривати відокремлені підрозділи на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Банкам, перелік яких додається до цієї постанови, припинити діяльність відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, та протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити закриття таких відокремлених підрозділів, про що повідомити Національний банк України. 6. Департаменту реєстрації, ліцензування та реорганізації банків (Пархоменко О. І.) забезпечити виключення з Державного реєстру банків записів про банки, зазначені в пункті 1 цієї постанови, та їх відокремлені підрозділи. 7. Головному управлінню Національного банку України в Автономній Республіці Крим (Денисевич М. Я.), Операційному управлінню Національного банку України (Подік С. М.) забезпечити зарахування на рахунок кредиторської заборгованості в Операційному управлінні Національного банку України залишки коштів, у тому числі обов’язкових та інших резервів, що обліковуються за кореспондентськими та/або окремими рахунками в Національному банку України банків, зазначених у пункті 1 цієї постанови, на кінець дня набрання чинності цією постановою. 8. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А. А.) повідомити центральні банки та наглядові органи іноземних держав, міжнародні банки та інші кредитні установи, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків, а також міжнародні фінансові організації про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій банків, зазначених у пункті 1 цієї постанови. 9. Департаменту платіжних систем та розрахунків (Кравець В. М.) повідомити міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами, про скасування банкам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, реєстрації договорів про членство/участь у міжнародних платіжних системах, створених нерезидентами, та повідомити платіжні організації платіжних систем, створених резидентами, про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій банків, зазначених у пункті 1 цієї постанови. 10. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А. А.), управлінням Національного банку України в Дніпропетровській (Яіцький М. М.), Запорізькій (Лушкіна І. В.), Житомирській (Гордійчук О. М.), Миколаївській (Берегуля В. О.), Одеській (Бурдейний О. І.), Сумській (Фоменко О. В.), Херсонській (Граділь А. І.) областях установити контроль за припиненням здійснення діяльності відокремленими підрозділами банків, зазначених у пункті 1 цієї постанови. 11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Кротюка В. Л. 12. Постанова набирає чинності з дня її прийняття. Голова С. І. Кубів

Немає голосів

Коментувати

30 квітня 2014, 13:35

Постанова НБУ №245 от 29.04.14

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А від 29 квітня 2014 р. № 245 м. Київ Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, сприяння стабільності банківської системи України, забезпечення розрахунків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 та главою 11 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє: 1. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, та фінансових установ: 1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики). Національний банк України не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання; 2) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями: без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень на місяць. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів; з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не більше, ніж 150 000 гривень на місяць. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів. Зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на: оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих; оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів; перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання. оплату витрат на навчання; перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти; 3) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Операції без поставки валют забороняються; 4) тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних дні; 5) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень в межах однієї банківської установи; дозволити купівлю готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень, без пред'явлення документів, що посвідчують особу; уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України та не допускати обмежень щодо переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як в межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку. Вимоги цього підпункту не поширюються на: дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають в ній постійно та акредитовані Міністерством закордонних справ України; на операції з забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами – юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та іноземними представництвами; 6) призупинити випуск банками ощадних (депозитних) сертифікатів. Погашення раніше випущених ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника; 7) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції. 2. Інші нормативно-правові акти Національного банку України діють в частині, що не суперечить вимогам цієї постанови. 3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 28 березня 2014 року № 172 “Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій”. 4. Постанова набирає чинності з 01 травня 2014 року та діє до 01 червня 2014 року. 5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою. Голова С. І. Кубів Інд. 29-2

+9

3


Головна/

NSV83