Lasvegas
Lasvegas
Зарегистрирован:
15 декабря 2009

Последний раз был на сайте:
20 ноября 2017 в 20:49
Подписчики (196):
Banderlog
Banderlog
Чернівці
Victor888
Victor888
hannibal
hannibal
Kiev
70059242
Дмитрий Кожух
120969
120969
minfin2011
minfin2011
flarya
flarya
Днепропетровск
wall
wall
sad1033465
Dr SAD "вільний селянин"
Alexandr707
Саша Ш.
Жашков city
NeAngel
NeAngel
43 года, город у моря)))
ballistic
ballistic
все подписчики
2 июня 2014, 14:08

Постанова НБУ «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій»

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

від 30 травня 2014 р. ____________ 328

м. Київ

Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій

З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, сприяння стабільності банківської системи України, забезпечення розрахунків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 33, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України «Про Національний банк України», статтями 66, 67 та главою 11 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Правління Національного банку України постановляє:

1. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків, перелік яких наведено в додатку до цієї постанови, та фінансових установ:

1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики).

Національний банк України не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання;

2) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями:

без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень на місяць. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів;

з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не більше, ніж 150 000 гривень на місяць. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів.

Зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на:

оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;

оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);

перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

оплату витрат на навчання;

перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти;

оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов`язкових платежів);

3) уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Операції без поставки валют забороняються;

4) дозволити уповноваженим банкам, які не дотрималися вимог щодо порядку формування та зберігання обов`язкових резервів у відповідному звітному періоді резервування, здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для повернення фізичним особам вкладів (депозитів, коштів за ощадними (депозитними) сертифікатами, у тому числі процентів за вкладами, депозитами, ощадними (депозитними) сертифікатами), строк повернення (погашення) яких настав;

5) тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних дні;

6) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень у межах однієї банківської установи;

дозволити купівлю готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 000 гривень, без пред’явлення документів, що посвідчують особу;

7) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України та не допускати обмежень щодо переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку.

Вимоги цього підпункту не поширюються на:

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані Міністерством закордонних справ України;

операції із забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон резидентами – юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та іноземними представництвами;

8) банки зобов’язані обмежити видачу готівкових коштів в національній валюті з поточних (у тому числі карткових) та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не поширюються на видачу готівкових коштів:

на виплату заробітної плати, витрат на відрядження, пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги);

за поточними та депозитними рахунками, за умови їх внесення готівкою та в межах внесеної готівкою суми;

9) призупинити випуск банками ощадних (депозитних) сертифікатів. Погашення раніше випущених ощадних (депозитних) сертифікатів здійснюється виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника;

10) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції.

2. Інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2014 року № 245 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій».

4. Постанова набирає чинності з 01 червня 2014 року та діє до 01 вересня 2014 року. Підпункт 6 пункту 1 цієї постанови діє до моменту набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 480/25257.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова С. І. Кубів

Інд. 18

ПОГОДЖЕННЯ:

Члени Правління:

Кротюк В. Л.

Приходько Б. В.

Ричаківська В. І.

Cмолій Я. В.

Удовиченко М. М.

Лукасевич Б. В.

Новіков В. В.

Рашкован В. Л.

Шульга А. А.

Щербакова О. А.

Керівники структурних підрозділів [головний виконавець (співвиконавці)]

проекту постанови:

Директор Юридичного департаменту

Новіков В. В.

__ ______ 2014 року

Заступник директора

Юридичного департаменту

Саченко І. П.

__ ______ 2014 року

Редактор

__ _______2014 року

Просмотров: 11728, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (59)

+
0
OLdPlane
OLdPlane
2 июня 2014, 15:13
Юрий, Днепропетровск
#
Еще раз спасибо. В опердне уже ограничение стоит (снятие 150000), а почему — постанову ищите:((
+
0
Serjisun
Serjisun
2 июня 2014, 17:10
Днепропетровск
#
Интересно, а как быть с выдачами кредитов физлицам в сумме больше 150К? Они же тоже безналом заходят на 2620*
+
0
OLdPlane
OLdPlane
2 июня 2014, 17:51
Юрий, Днепропетровск
#
Тоже история из жизни — покупка недвижимости. Сумма 300 000 грн., оплата через банк. Один платит другому. А второй сразу не может снять средства со своего счета, только 150 000. Весело:)
+
0
kmk
kmk
2 июня 2014, 19:37
#
А риелторы не предложили купить в банке квитанции за 500 грн? И рассчет в валюте.
Но если хочется в гривне, то не проблема, можно и завтра прийти за второй половиной
+
0
Andrey M
Andrey M
2 июня 2014, 21:51
Киев
#
А можно и открыть несколько счетов на родственников и знакомых в одном банке и перекинуть через ИТ банкинг по 150 на каждого или перекинуть на свои счета в разные банки и обналичить.
В принципе не вижу проблем для сумм до 1 млн грн.
+
0
kmk
kmk
3 июня 2014, 11:00
#
Да, ну, это головняк. Дешевле купить платежку, чем бегать баксы потом покупать на 15 000 грн.
+
+8
OLdPlane
OLdPlane
3 июня 2014, 11:08
Юрий, Днепропетровск
#
Задача решается еще проще. Постанова про безналичные расчеты допускает вариант внесение оплаты покупателем непосредственно на счет продавца. А 328-я Постанова разрешает снятие средств с счета в любом объеме при условии что они были внесены на счет наличными.
Нас держит бухгалтерия головного банка, которая не хочет менять схему сделки. В лом им видите ли…
+
0
Toha
Toha
3 июня 2014, 11:15
toha, Столица!
#
Допускает, но кажется в пределах суточного лимита в 10,0 тыс. грн. с одним контрагентом (лимит наличных расчетов). счас немного далека от темы, могу ошибаться.
+
0
OLdPlane
OLdPlane
3 июня 2014, 11:38
Юрий, Днепропетровск
#
10,0 — это для юриков. Для физиков другие заморочки — «Передумовою здійснення таких розрахунків є відкриття фізичною особою — покупцем на підставі договору банківського вкладу (депозиту) вкладного (депозитного) рахунку на ім'я фізичної особи — продавця, на який зараховано (мають зараховуватися) кошти. Зазначений договір має містити умови вступу у володіння коштами фізичною особою — продавцем — наявність посвідченого нотаріусом договору купівлі-продажу тощо, а також визначати умови відкликання коштів фізичною особою — покупцем.»
Вот эти условия никто и не хочет прописывать:(
+
0
Bitcoin
Bitcoin
3 июня 2014, 22:04
#
OLdPlane, несколько раз перечитал эту антиденежную постанову №328 и не могу найти упоминания о том, что если положил на свой счет наличными в валюте, то можно потом снимать со счета безпрепятственно.
Мне часто необходимы наличные доллары, т.е. я то снимаю со счета, то кладу заново на счет. Но с лимитом в 1300 долларов это полный идиотизм снимать 10000 долларов по сути 10 календарных дней, 20 тыс. — 20 календарных дней. У НБУ мозг есть? :)
Цитата: «А 328-я Постанова разрешает снятие средств с счета в любом объеме при условии что они были внесены на счет наличными.»
Поясните, пожалуйста. Буду признателен.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
3 июня 2014, 21:39
#
OLdPlane, несколько раз перечитал эту антиденежную постанову №328 и не могу найти упоминания о том, что если положил на свой счет наличными в валюте, то можно потом снимать со счета безпрепятственно.
Мне часто необходимы наличные доллары, т.е. я то снимаю со счета, то кладу заново на счет. Но с лимитом в 1300 долларов это полный идиотизм снимать 10000 долларов по сути 10 календарных дней, 20 тыс. — 20 календарных дней. У НБУ мозг есть? :)
Цитата: «А 328-я Постанова разрешает снятие средств с счета в любом объеме при условии что они были внесены на счет наличными.»
Поясните, пожалуйста. Буду признателен.
+
0
OLdPlane
OLdPlane
4 июня 2014, 7:58
Юрий, Днепропетровск
#
П.8 Постановы, третий абзац — «за поточними та депозитними рахунками, за умови їх внесення готівкою та в межах внесеної готівкою суми;»
Но Вам, скорее всего, этот пункт не подойдет — он касается только национальной валюты
+
0
kmk
kmk
4 июня 2014, 9:25
#
Вы не хотите понять, что купив платежку про оплату в гривне, вы расплачиваетесь в долларах. Ни покупатель, ни продавец не имеют головной боли по сдаче-покупке валюты, убирается курсовая разница.
+
0
OLdPlane
OLdPlane
4 июня 2014, 9:59
Юрий, Днепропетровск
#
Скажу Вам по секрету — мы говорим об одном и том же.:)
В банке должен быть порядок в выполнении всех существующих инструкций.
Покупка квитанций, как Вы называете эту операцию, сопровождает открытие счета, как минимум, покупателю, движение средств по счету и пр. И все эти операции в банке должны соответствовать нормативным документам НБУ.
+
0
kmk
kmk
4 июня 2014, 12:41
#
Это проблема банкиров — обеспечить себе тыл по документам, а продавцу-покупателю это не нужно, они платят деньги за услугу, и услуга должна быть качественной.
+
0
OLdPlane
OLdPlane
4 июня 2014, 13:12
Юрий, Днепропетровск
#
Изначально так и была обозначена проблема.
+
+14
Bitcoin
Bitcoin
5 июня 2014, 16:36
#
Зачем замедлять деньги? Нацбанк идиоты. Чем больше препон деньгам, тем хуже экономике. Это же очевидно. В 21 веке, чтобы пользоваться своими несчастными 20000 долларов, необходимо 5 карточек в разных банках. Предприниматель должен бегать в 5 банков несколько дней подряд, чтобы снять деньги и положить в случае частого пользования.
Люди вообще не понимают процессов экономики, судя по такому 3-х месячному мораторию. Ликвидировать к черту нацбанк, он, как и гаи, себя дискредитировал на 100%.
+
0
regulator
regulator
5 июня 2014, 16:39
Днепропетровск
#
А шо, ГАИ уже ликвидировали? :):):)
+
0
Bitcoin
Bitcoin
16 июля 2014, 0:29
#
Я готов выслушать любой креатив. Как мне снять с валютного счета больше, чем ежедневный лимит (эквивалент 15000 грн.)?
+
0
Andrey M
Andrey M
16 июля 2014, 15:10
Киев
#
Снять в гривне
+
0
Bitcoin
Bitcoin
17 июля 2014, 15:08
#
Сделки в долларах. Автоматически теряешь на разнице курсов. Кто-то из НБУ зарабатывает на мне. Не для этого ли сделан лимит? :)
+
0
Bitcoin
Bitcoin
16 июля 2014, 0:31
#
Самый большой креатив — это ликвидировать Нацбанк и разрешить свободное хождение валют в Украине. Кто предложит креативнее? :)
+
+7
Qwerty1999
Qwerty1999
17 июля 2014, 1:45
Qwerty, Ольгино
#
Такой креатив уже есть и некоторые по полной программе прочувствовали все прелести…

Отсутствие НБУ, хождение любой наличной валюты и в любом количестве, отсутствие любых банковских ограничений по снятию наличных средств даже с чужих счетов, беспроблемный переток капиталов из одних рук в другие и многое другое — а называется это счастье — ДНР…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
17 июля 2014, 15:05
#
А зачем гривна вообще? Если она тупо привязана к доллару?
+
0
Bitcoin
Bitcoin
17 июля 2014, 15:06
#
А ДНР — это совсем не то. Причем тут война с нанятыми боевиками и экономические вольности?
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
18 июля 2014, 21:53
Qwerty, Ольгино
#
Экономические вольности могут быть разные:
— например зайти в автосалон, выбрать любую машину и на предложение заплатить снять с предохранителя автомат;
— либо зайти в супермаркет, например «Метро» и затариться всем, на что упал взгляд, и то же все бесплатно;
Вариантов заработать денег тоже много:
— можно взять в заложники молодого человека и предложить родителям его выкупить, недорого — по цене двухкомнатной квартиры;
— можно просто проводить обыски, и изымать понравившиеся купюры из кошельков граждан;
— можно прийти на предприятие и предложить сотрудникам добровольно перечислить энную сумму в свой личный благотворительный фонд.

В общем, в ДНР масса экономических вольностей для владельцев автоматического оружия…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
21 июля 2014, 16:13
#
Ну и что? К чему этот ликбез? Я из Донецка. Я знаю это все не из телевизора, а своими глазами.
Не понимаю, причем тут ограничения на валюту, которые бьют по нам с Вами и нанятая армия России, задача которой убить Украину. Просто хочется поумничать? Ну так здесь форум не о геополитике.
Вопрос по теме, зачем нам такой нацбанк? зачем нам вообще гривна, если она на 100% привязана к доллару этим же тупым нацбанком?
В чем проблема ввести свободное хождение валют и расчеты в любой валюте?
+
0
eld2014
eld2014
21 июля 2014, 19:14
#
Это было в 1990г. в СССР и чуть позже в СНГ в магазинах с табличками «only for hard currency», результат известен — нет СССР да и СНГ призрак.

есть закон Грэшема-Коперника — неполноценные деньги вытесняют из расчетов (каналов обращения) полноценные при равной цене,

т.е. если разрешить доллар в расчетах внутри страны, то через время доллар резко начнет дорожать помимо проблем с ЗВР и т.д.

начнется бегство от гривны, возможен даже бартер, векселя, если пенсии и зарплаты платятся гривнами, то при бартере и векселях разорвет госбюджеты и пенс и соцфонды, карточки будут выброшены страну отбросит на 20 лет назад…
+
+5
Bitcoin
Bitcoin
22 июля 2014, 1:27
#
Когда сложно объясняют — это, как правило, что-то не то :)
Лично мне выгодно было бы рассчитываться в любой валюте без ограничений, с любого счета на любой счет.
А когда берут и опускают гривну на 50% и было 10к долларов, а стало 5. Это все ок? Гривна это класс? :)
Кого я кормлю когда с меня берут 0,5% при обмене валюты? И вообще за что берут? Зачем обменки? Это же коррупция от нацбанка.
Ставят какие-то ограничения в 21 веке?
А если у меня на счете 100к$, я что должен как идиот снимать по 1300 долларов 3 месяца? Или снимать в гривне, которая за 2 дня может обесцениться на десятки процентов? Я считаю, это бред. Валютный счет — обязаны выдать валюту.
Мы все время переживаем о нацбаке, о государстве. Но нужно думать о себе и только о себе. Что выгодно тебе. Вот посмотреть сколько больших отделений нацбанка в областях, какой большой и шикарный офис в центре киева. Что они там делают?
Изучают закон «Грэшема-Коперника»? :)
Симулянты :) Нужно убирать 80% чиновников. А то они только могут умничать в комментах.
+
+19
Qwerty1999
Qwerty1999
22 июля 2014, 9:21
Qwerty, Ольгино
#
«Но нужно думать о себе и только о себе.»

Так сейчас как раз и пожинаем плоды того периода, когда каждый думал ТОЛЬКО о себе.
Президент Янукович — думал ТОЛЬКО о себе и своей семье…
Все бывшее правительство, депутаты, судьи, прокуроры, таможенники, сотрудники СБУ, МВД и прочих силовых ведомств тоже думали ТОЛЬКО о себе.
А когда стало пахнуть жареным, большинство “думающих только о себе» успешно покинуло эту страну и продолжает жить в свое удовольствие, думая только о себе…
+
+5
Bitcoin
Bitcoin
22 июля 2014, 15:32
#
Я что Президент что ли? или баллотируюсь? :)
В политику вас тянет постоянно :)
Почему за мой счет постоянно нагреваются казнокрады?
Такая сущность человека думать о себе, так настроено подсознание. Нравится Вам это или нет, но Вы тоже думаете только о себе. Хотя может Вы внук (внучка) Матери Терезы :)
Я о другом, что если человек занимается самозанятостью и не просит ничего у государства, то государство хотя бы пусть не мешает и не забирает чужое. Я вам приводил примеры, когда нацбанк занимается идиотизмом, по сути делает мне, налогоплательщику, препятствия. Ничем не помогает. Симулянты. А вы про януковича. Его нет — это история уже. Надо смотреть вперед.
И так, если Вы посмотрите, во всем. Милиции нет, больниц бесплатных нет и так далее. Хватит друг другу врать уже :) Надо строить будущее, а не обманывать себя. Нацбанк — это имитация. Кабмин — имитация. Кроме призыва затянуть пояса ничего и нет.
Посмотрите Бендукидзе в ютубе про Украину :)
Вы явно чиновник, или я не прав? Все о стране-то думаете… как в нашей раше :)
+
+15
eld2014
eld2014
22 июля 2014, 15:43
#
Давайте я попробую проще пояснить,

если убрать ограничения, но почему не убрать и другие: правила дорожного движения отменить, разрешить оборот тяжелых наркотиков, оружие можно любое носить и на танке ездить (правда асфальт быстро придет в негодность), кроме того можно отменить налоги, пенсии, страхование, все равно ГНСУ только делает вид что проверяет (и это во во многом так и есть), можно также еще убрать прокуратуру, суды, таможню, и даже войска не нужны, все равно оружие же будет у всех дома, в принципе можно без проблем (здесь я почти серьезно говорю) вышвырнуть милиционеров и сорвать с них погоны публично перед строем (кроме тех кто искупил вину кровью в зоне АТО), можно также закрыть тюрьмы, распустить все госслужбы, все равно только ограничивют и штаны просиживают за казенные деньги, а еще можно отказатья от соблюдения всех международных конвенций и договоров — а на фиг они нужны, только мешают жить, и кстати правила международных перевозок — морских, воздушных и т.д. то же можно послать на хер, и паспорта тоже, и загранпаспорта не нужны, и даже можно вообще отказаться от коммунальных служб, тупо им не платить, они же только тарифы завышают и толком ничего не хотят делать, да и магазины и банки тоже торгаши еще те, только и думают о комиссиях и выручке, а можно еще и школы и больницы разогнать достали же поборами…

да и мы с Вами тоже ерундой занимаемся мешаем кому-то, занимаем теплое место, продукт зря переводим, нас с Вами нужно тоже закрыть… хотя нет, это же МЫ с Вами, нас трогать нельзя, мы лучшие…
+
+4
OLdPlane
OLdPlane
22 июля 2014, 15:45
Юрий, Днепропетровск
#
Не кормите тролля
+
0
Bitcoin
Bitcoin
23 июля 2014, 12:58
#
Это не справедливое высказывание.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
23 июля 2014, 13:13
#
Смотрите, что я пытаюсь Вам донести. Что касается ПДД. Как мне видится, то когда нацбанк ввел запрет на снятие валюты со счетов физлиц в эквиваленте 15000, то это все равно, что ГАИ бы ввело запрет на езду за рулем автомобиля более 2 часов в день. Понимаете смысл?
Если я сегодня пришел положил 10000 долларов на свой счет, а уже завтра смогу их снять только частями в течении недели. Где логика? Нацбанк убил главную функцию банка — хранить и перемещать деньги. Отсюда нездоровый спрос на ячейки.
Вы мыслите слишком шаблонно. Как школьники в школе, как учитель сказал, так и надо делать. Это тупиковый подход. Посмотрите на мир шире. Вот Вы перечислили многих контроллеров в нашей стране. Но они по-просту не выполняют своих функций. Судов нет? Какой выход — сделать верховный суд в Лондоне. Поймите, это не я придумал. Это например так сделал сингапур. Столько милиции на дорогах не нужно. У нас вообще ментов 340 тысяч кажется. Зачем столько? Что они делают?
А что у нас в стране есть пенсия? средняя 150 долларов? Вы уверены, что это пенсия — я не билет в нищету. А что у госслужащих есть зарплата? 200 долларов? Пособие по безработице больше в нормальной стране.
Я не говорил разгонять. Я сказал, признать, что они делают не правильно. Все. Вот когда придет осознание, что все системно неправильно, тогда уже можно это менять. А так Вы же все тут защищаете эту дебильную систему, значит Вам нравится. Кабмин прогнозирует рост ввп на 1%. Т.е. через десять лет наша страна выростет на 10%? :) Это же бред. Если бизнесмен будет ставить планы увеличить свой капитал на 1% в год. То он банкрот, это не бизнесмен :)
Что касаемо ограничений. Все люди разумные. Вот людям же никто не запрещает есть стекло, но они его не едят. И воду с луж мало кто пьет. Никто не запрещает, но никто и не делает. Так же?
Я не против торгашей, пусть зарабатывают хоть 1000%. Вообще любой бизнес нужно целовать с утра до вечера всем и помогать. Все, что я хочу сказать, что государство делает идиотские ограничения.
Дубль 2, посмотрите реформатора Грузии — Каху Бендукидзе. Если уже и он тролль, то тогда Вы динозавры.
+
0
eld2014
eld2014
23 июля 2014, 20:51
#
Почти все что Вы сейчас высказали, я поддерживаю. Согласен и насчет Сингапура, и Бендукидзе и т.д.

Я только хотел уточнить. Тот факт что Вы вносите в банк 12 500 долларов, но снять можете только 1250 долларов в день, это не здраво, но для того чтобы этому проблему снять, надо одновременно решить тоже еще другие вопросы в сфере финансов. Если разрешить снимать любую сумму в долларах, то думаю что на практике банки не смогут работать, даже сейчас банки не способны и 1250 долларов выдать на расход из валютной кассы.

Я работал в валютном отделе банка коммерческого банка, знаю как банк работает изнутри. Поэтому не удивляюсь что люди недовольны. Сам я делаю по другому сейчас, вношу в кассу ежедневно гривневый эквивалент 1250 долларов в кассу банка, зачисляю на долларовый текущий счет безналичные доллары, и в онлайн-банкинге делаю переброску на краткосрочные депо в инвалюте. При этом пока я в кассе делаю конверсию, одновременно со мной всегда 2-3 человека спрашивают «доллары продают, евро есть ?» и уходят грустные ни с чем.

То бишь, ограничения мне особо не мешают, тем паче что все равно ВАБ и другие выдают гривну с депо по чайной ложке.

Считаю что сравнение между НБУ и ГАИ должно быть такое, установлен знак скорости не более 60 км, возле школ не более 40, т.е можно конечно надавить на дроссельную заслонку и ускориться до 150, техника позволяет, но это опасно, поэтому НБУ выставил знак.

Как-то так :)

Спасибо за интересную беседу.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
24 июля 2014, 0:19
#
Спасибо, что не назвали троллем. Это уже эволюция :)
Поймите, я не против ограничений на депозиты.
Но я привел конкретный пример.
Для совершения сделки мне необходимо выехать из Днепропетровска в Киев. Чтобы не везти с собой наличные доллары, я всегда вносил их на счет (или хранил на ситуативном депозите), чтобы потом приехав в Киев снять их в банке. Понимаете суть? Сегодня я так сделать не могу. А должен на свой страх и риск везти сумму. Это крайне идиотически. И супер несовременно. Я спрашиваю у банка, ок, вы не выдаете валюту. Но я сегодня вношу на счет, сделайте пометку, а завтра забираю. Банк отвечает — извините, мы сможем выдать в сутки не более15000 грн. в эквиваленте
Нет, с Вашей аналогией гаи я не согласен. Если бы лимит был хотя бы 50000 грн, я думаю согласился бы. А так нет. Нацбанк запретил всем гражданам ездить более 2-х часов в день за рулем. Это мягкая формулировка :) А гаи ставит знаки, чтобы зарабатывать, а не для комфорта Граждан. Я думаю это не секрет.
Тогда рождается вопрос зачем такое дебильное гаи и такой дебильный нацбанк? Ячейки разрывают. Деньги есть у населения. Но нацбанк проводит дебилизацию страны.
Нацбанк думаю склоняет всех к гривне. Но простите, гривна крайне не стабильна. Каждые 6-8 лет идет банальный грабеж населения. Как так может быть, что вчера мой капитал был 100000 долларов, но в гривне, а сегодня 50000 долларов в гривне. Понимаете, что это банальное воровство?
Спасибо за диалог.
+
0
eld2014
eld2014
24 июля 2014, 21:27
#
«Тогда рождается вопрос зачем такое дебильное гаи и такой дебильный нацбанк? Ячейки разрывают. Деньги есть у населения. Но нацбанк проводит дебилизацию страны.
Нацбанк думаю склоняет всех к гривне. Но простите, гривна крайне не стабильна. Каждые 6-8 лет идет банальный грабеж населения. Как так может быть, что вчера мой капитал был 100000 долларов, но в гривне, а сегодня 50000 долларов в гривне. Понимаете, что это банальное воровство? „

Как вариант электронные деньги, например WEBMONEY титульный знак WMZ, т.е. доллары. Платите долларами контрагенту. Анонимность соблюдена, т.е. как при наличном расчете. Есть другие системы. Это для движимого имущества.

Если недвижимое.

Я сам например готов полинять на спрэд по доллару, но всю гривну перевел в доллар (безнал) и как только варианты по жилью и авто выстрелят буду доллары переводить в гривну или если продавец пожелает доллар наличный буду решать вопросы с банком по наличману. Т.е. мои проблемы вроде с НБУ не пересекаются.

Теперь возвращаемся к Вашим нуждам. Вам нужно наличный доллар физически переместить из пункта А в пункт Б. Не важно внутри Украины и снаружи. Опять же есть варианты. Платежная карта Payoneer (банк оффшорный, риски есть). Ваш покупатель получает эту карту. Вы ему на карту переводите доллар. Покупатель сам решает что ему нужно гривна, доллар, евро. На дороге и гривна не валяется.

То что НБУ проводит свою политику это нормально. Просто Вы по отношению к бабулькам и дедулькам слишком продвинутый клиент. Вы погоды не делаете. Пенсов 14 млн. чел. А нас с Вами ну 140 тыс. чел. а реально 14 тыс. чел. Кто нам доктор? :)
+
+9
Bitcoin
Bitcoin
26 июля 2014, 16:31
#
Спасибо Вам за комментарий.
Мне проще держать все в наличке. Чем бегать как загнанный зверь и выдумывать какие-то идиотские методы.
Я не могу согласится, что это нормально. Доктор? Здравый смысл.
Думаю, что бабушки и дедушки не попадают под эти нюансы. Нет у них много денег, а тем более валюты. Ведь нацбанк все время кричит, что надо держать все в гривне. И премьер министр.
Просто на примере нацбанка и гаи, можно уверенно говорить, что государство — враг предпринимателя и вообще всех Граждан. Люди во власти явно отстали от общества и понимания как происходят процессы. Они могут только поднимать налоги и что-то запрещать. Как можно что-то запретить здравому человеку или человеку, который заработал миллион? Только больные люди могут верить, что можно что-то запретить. Это не работает. Это просто плодит коррупцию. Динозавры правят балом.
У нас в зданиях с надписями «банк» нет денег :) И мы все дружно говорим — «это нормально».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 июля 2014, 12:34
Qwerty, Ольгино
#
Bitcoin
«Как можно что-то запретить… человеку, который заработал миллион?»

Люди, хотя-бы раз заработавшие миллион, не держат этот миллион в виде наличных дома под матрацем, а находят им более правильное применение.

У Вас интересный никнейм — попробуйте обналичить Bitcoin-ы и сложить в кошелек.

А то, что национальный банк пропагандирует единственное законное средство платежа на территории Украины — украинскую гривню — так это его прямая обязанность…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
29 июля 2014, 12:18
#
Напомню Вам, что миллион гривен это всего лишь 83$. И многие держат такие деньги в банке.
Какая обязанность? Это Вы согласились с этим или попросту сотрудник.
Обязанность нацбанка грабить и воровать у налогоплательщиков?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 июля 2014, 12:29
Qwerty, Ольгино
#
Bitcoin
«Напомню Вам, что миллион гривен это всего лишь 83$.»

Спасибо за информацию, но Вы еще и в арифтетике немного слабоваты…
+
0
eld2014
eld2014
27 июля 2014, 22:15
#
В ЕС, в Японии, в Китае, в США, в Индонезии, в Беларусь, везде есть свои ограничения. Если Вы предприниматель, то каждый день должны быть готовы творчески подходить к ограничениям, т.е. проявлять инициативу.

Я думаю, что Януковича жаба задавила в июне 2013 что Вэбмани до фига зарабатывает и не делится, к ногтю, арестовали сервера, Янукович ушел в запой в марте 2014. Сервера Вэбмани заработали, я свои деньги вернул с кошелька. Т.е. у нас не только банки бывают без денег.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
29 июля 2014, 12:21
#
Если мы будем сейчас еще впутывать ЕС или США, то точно погрязнем в рассуждениях. БЕлорусь для меня не флагман, а дикая страна, как и мы.
Ну я поздравляю Вас, что забрали деньги. Думаю на момент ареста сервера вэбмани нацбанк говорил, что так нужно для гривны и Народа Украины :)
А эксперты подобного форума кивали и говорили «какие электронные деньги, только гривны!»
+
0
Bitcoin
Bitcoin
29 июля 2014, 12:27
#
Кстати, по поводу аналогии нацбанка с гаи. На мой взгляд, есть лучше, чем запрет ездить более 2 часов за рулем.
Просто продавать 1,5-2 литра бензина в день на человека. А больше — это же нельзя, нацбанк запретил!!! Кто такой этот тупой нацбанк? Почему запретил? — Как почему? Для блага всех и для поддержания гривны! Это его прямая обязанность тупить!!!
+
0
eld2014
eld2014
29 июля 2014, 13:08
#
Талоны на сахар, на хлеб это неизбежный вариант когда дефицит, то же самое и сейчас — дефицит гривны и доллара.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 июля 2014, 13:14
Qwerty, Ольгино
#
А у кого дефицит гривны и доллара — деньги либо есть либо их нет…
+
0
eld2014
eld2014
29 июля 2014, 13:44
#
В стране, денежная база НБУ (резервные деньги) = 300 млдр. грн., депозиты населения = 400 млрд. грн., вопрос где взять гривну если все пожелают снять свои деньги одно моментно? Обычно конечно все и все не могут снять в один день, но даже если будет попытка снять 1% в один день, то кредитные платежи не помогут, и поэтому возникает кризис ликвидности, т.е. дефицит денежных средств, про доллар нет смысла даже говорить, НБУ не эмиссионный центр доллара.
+
+4
Qwerty1999
Qwerty1999
29 июля 2014, 13:49
Qwerty, Ольгино
#
А откуда такая информация, что обязательно все безналичные деньги в банках обязаны быть сняты именно в виде наличных.
Неужели для оплаты услуг ЖКХ и покупки товаров в магазинах обязательно необходимо снятие наличных — или безналичные расчеты уже запрещены…
+
0
eld2014
eld2014
29 июля 2014, 18:33
#
Это Вы задали тонкий вопрос однако…

давайте подумаем, услуги и товары это вопрос прогнозируемый, человек привык тратить по минимуму, отпуска и дни рождения это раз в году, т.е. получается что факт расхода денег через коррсчета банков это в целом величина не превышающая агрегат м1 (=м0 + текущие счета), т.е. расчетно мы выходим на то что депозиты только одних физиков тянут на сумму большую чем м1.

Для сравнения, после девала в 1 квартале 2014 коррсчета банков имели среднедневное сальдо на уровне 30 млрд. грн., т.е. в 10 раз меньше чем м0.

Выходит что страхи населения все же более критичны.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июля 2014, 13:53
Qwerty, Ольгино
#
Услуги и товары — вопрос прогнозируемый.

Большую часть своих затрат я произвожу по безналичному расчету, поэтому перетекание денежных потоков с коррсчета одного банка на коррсчет другого банка меня меньше всего волнует и никак не уменьшает сальдо на коррсчетах банков…
+
+4
Andrey M
Andrey M
29 июля 2014, 13:51
Киев
#
Вы же грамотный человек и знаете что ни одна финансовая система не выдержит если одновременно захотят снять в один день 10% а Вы о 100% рассказываете…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 июля 2014, 13:52
Qwerty, Ольгино
#
Это один из методов нагнетания ненужного ажиотажа и создания очагов напряженности…
+
0
Elena1997
Elena1997
31 июля 2014, 22:18
Елена
#
Установить 0% за перевод средств в другой банк из ваб-а. И не будет вывода депозитов в наличку на руки.
Уверена, многие сейчас забирают депозит только из-за того, что это ваб. И готовы разместить его в другом банке.
Т.е. снятие депозитов в ваб-е не грозит катастрофой всей финансовой системе.
Из банков, которые «ведут себя прилично» не бегут по 10-100 % вкладчиков.
+
0
Vadim
Vadim
27 июля 2014, 21:29
Вадим, Киев
#
Ласвегас, в твоем блоге завелись виртуальные деньги :) К чему бы это?
+
0
Lasvegas
Lasvegas
28 июля 2014, 9:05
Киев
#
Ничё страшного, лишних денег не бывает:)
+
0
OLdPlane
OLdPlane
28 июля 2014, 9:09
Юрий, Днепропетровск
#
Больше денег, хороших и разных
+
0
OLdPlane
OLdPlane
30 июля 2014, 9:37
Юрий, Днепропетровск
#
В связи с принятием постановы 449 покупка квартиры становится еще затратнее. Появляются дополнительные комиссии на сумму 0,5-1,5 процента. Комиссии в пользу банка, государству дырка от бублика. И зачем?
+
0
eld2014
eld2014
30 июля 2014, 13:11
#
Да это интересно… но пока дырка думаю очень маленькая, рынок молчит и не двигается…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться