Читати українською

Налоговая ставит частных нотариусов на учет по месту проживания

Частный нотариус для того, чтобы с 2011 года иметь возможность платить налоги с чистого дохода, то есть разницы между доходом и документально подтвержденными расходами, необходимыми для его профессиональной деятельности, должен стать на учет в органах государственной налоговой службы по месту своего постоянного проживания как самозанятое лицо и получить свидетельство о такой регистрации.

В частности, согласно новому налоговому закондательству, должна быть проведена смена основных мест учета тех частных нотариусов, у которых по месту проживания и месту расположения рабочих мест (контор) разные органы государственной налоговой службы. Проводится изменение основного и неосновного места учета частных нотариусов без представления ими каких-либо заявлений в установленном порядке. Вместе с тем, по обращению частного нотариуса в органе государственной налоговой службы по основному месту учета частному нотариусу может быть заменена справка о постановке на учет по форме № 4-ОПП с указанием вида профессиональной деятельности («частный нотариус»). Для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, эта справка признается свидетельством о регистрации в органе государственной налоговой службы.

Подробнее о том, каким образом и что за свидетельство будет выдаваться частным нотариусам разъяснил глава Государственной налоговой службы Виталий Захарченко:

Протягом місяця після набрання чинності Наказом № 979 (до 14.02.2011) орган ДПС за місцем розташування робочого місця формує та направляє до органу ДПС за місцем проживання приватного нотаріуса пакет документів, перелік яких визначений підпунктом 10.1.5 пункту 10.1 розділу Х Порядку обліку.

Протягом п'яти робочих днів після надходження облікової справи та документів приватного нотаріуса до органу ДПС за місцем його проживання, такий орган здійснює взяття на облік такого платника податків, про що направляє до органу ДПС за місцем розташування робочого місця два примірники повідомлень за ф.№ 11-ОПП.

У 10-денний строк після взяття на облік орган ДПС за місцем проживання нотаріуса повідомляє нотаріуса (листом) про зміну основного та неосновного місця обліку його як приватного нотаріуса.

Після надходження повідомлення за ф. № 11-ОПП про взяття на облік приватного нотаріуса в органі ДПС за місцем проживання, орган ДПС за місцем розташування робочого місця протягом двох робочих днів знімає з обліку нотаріуса як платника податків за основним місцем обліку, формує і надсилає до органу ДПС за місцем проживання один примірник повідомлення за ф. № 11-ОПП із заповненим третім розділом, а також в електронному вигляді відомості, визначені підпунктом 10.1.7 пункту 10.1 розділу Х Порядку обліку.

Згідно з підпунктом 6.10.1 пункту 6.10 розділу VI та пунктом 7.5 розділу VII Порядку обліку одночасно із таким зняттям з обліку приватний нотаріус ставиться на облік за неосновним місцем обліку в органі ДПС за місцем розташування свого робочого місця.

До взяття на облік приватного нотаріуса в органі ДПС за місцем проживання він сплачує податки, збори, подає податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконує інші обов'язки платника податків за місцем розташування робочого місця.

Після взяття на облік приватного нотаріуса та повернення ним довідки за ф. № 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, орган ДПС за основним місцем обліку видає такому платнику податків нову довідку про взяття на облік за ф. № 4-ОПП із зазначенням виду професійної діяльності («приватний нотаріус»).

Так само може бути замінена довідка і приватному нотаріусу, у якого місце проживання та місце розташування робочого місця (контори) відповідають одному органу ДПС.

Згідно з додатком 2 до Порядку обліку для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, ця довідка визнається свідоцтвом про реєстрацію в органі ДПС.

Органом ДПС за неосновним місцем обліку (за розташуванням робочого місця) приватному нотаріусу може бути видане Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. № 16-ОПП, строк дії якого обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки про взяття на облік за ф. №-ОПП і дійсне тільки разом із такою довідкою. Видачу такого повідомлення відповідний орган ДПС здійснює на письмовий запит приватного нотаріуса протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків.

Зверніть також увагу на те, що відповідно до пункту 178.1 статті 178 Податкового кодексу України (ПКУ) особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік в органах державної податкової служби за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати свідоцтво про таку реєстрацію згідно із статтею 65 ПКУ.

Відповідно до пункту 65.5 статті 65 ПКУ наступного робочого дня з дня взяття на облік фізичній особі - підприємцю або особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, надсилається (видається) довідка про взяття на облік платника податків.

Згідно з додатком 2 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979, (далі – Порядок №979), який набрав чинність 14.01.2011, довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП, для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, визнається свідоцтвом про реєстрацію в органі ДПС.

Довідка про взяття на облік платника податків за новою формою, може бути замінена за зверненням платника податків у порядку визначеному пунктом 9.4 розділу IX Порядку обліку.

Комментарии - 2

+
0
perpetun
perpetun
26 января 2011, 12:47
ДУРДОМ!
+
0
Bambuk
Bambuk
29 января 2011, 8:24
А Васька слушает да ест. ДОРОГУ ЧЕРНЫМ НОТАРИУСАМ!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться