Мінфін - Курси валют України

Встановити

Правила Розіграшу «Кращий відгук місяця»

діюча версія правил

Організатор Розіграшу або Організатор: ТОВ «МІНФІНМЕДІА»

Основні умови:

1.1 Розіграш «Кращий відгук місяця» (далі - Розіграш) проводиться на території України (крім А Р Крим і непідконтрольною території України в Донецькій, Луганській областях) щомісяця, починаючи з 01.11.2018 і є безстроковим. Організатор залишає за собою право призупинити дію Розіграшу в будь-який момент без пояснення причин шляхом розміщення відповідного повідомлення на публічних сторінках порталу «Мінфін».

1.2 Організатор Розіграшу має право в односторонньому порядку змінювати умови і правила Розіграшу протягом періоду його дії.

1.3 Організатор Розіграшу має право залучати третіх осіб до виконання взятих на себе зобов’язань.

1.4 У Розіграшу можуть взяти участь повнолітні резиденти і громадяни України.

1.5 Взяти участь можуть зареєстровані користувачі «Мінфін», які розміщують реальний відгук про банк тут згідно правил сайту в календарному місяці проведення Розіграшу.

1.6 У Розіграші беруть участь ті відгуки про банки, які були підтверджені модераторами і оцінка по ним була зарахована на момент визначення переможців. До Розіграшу не братимуться відгуки користувачів, які за останні 6 місяців вже розміщували по тому ж банку хоча б один відгук, оцінка по якому була зарахована. Не приймаються до участі в розіграші відгуки, що розміщені на порталі після прийняття рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

1.7 Головний Переможець місяця визначається за рішенням адміністрації сайту «Мінфін», яка обирає кращий відгук місяця.

1.8 Результати кожного Розіграшу публікуються на сторінці Розіграшу, в окремій публікації редакції, а також на сторінці «Мінфін» в Facebook. Після визначення результатів Розіграшу, Організатор відправляє переможцю приватне повідомлення в особистий профіль на порталі «Мінфін».

1.9 Організатор Розіграшу не несе відповідальність за дії третіх осіб, які призвели або можуть призвести до блокування сайту «Мінфін», повністю або його окремих сторінок, де можлива реєстрація, а також розміщення відгуку для участі в даному Розіграші.

1.10 Організатор Розіграшу не несе відповідальність за технічні збої, що не залежать від його волі і які вплинули на хід проведення Розіграшу.

1.11 Після відправлення Організатором повідомлення про виграш, учасник повинен протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів відправити повідомлення у відповідь, вказавши при цьому свої ПІБ, контактний номер телефону, а також реквізити для отримання призу. Якщо переможець не відреагує на відправлене йому Організатором повідомлення протягом 14(чотирнадцяти) календарних днів, тоді він втрачає своє право на отримання призу.

2. Призи Розіграшу:

2.1. Призовий фонд формується на розсуд Організатора і становить:

з 02.04.2019 р. по 30.09.2019 р. — 3000 (три тисячі) гривень,

з 01.10.2019 р. по 30.04.2020 р. — 5000 (п'ять тисяч) гривень,

з 01.05.2020 р. по 31.01.2022 р. — 3000 (три тисячі) гривень,

з 01.02.2022 р. по 30.06.2022 р. — 0 (нуль) гривень (з 24.02.2022 р. конкурс було призупинено)

з 01.07.2022 р. — 500 (п'ятсот) гривень

2.2. Кількість Призів:

Приз № 1 — 3000 (три тисячі) гривень в кількості 1 (один) — за кращий відгук місяця в період з 02.04.2019 по 30.09.2019 р.,

— 5000 (п'ять тисяч) гривень в кількості 1 (один) — за кращий відгук місяця в період з 01.10.2019 по 30.04.2020 р.,

— 3000 (три тисячі) гривень в кількості 1 (один) — за кращий відгук місяця, починаючи з 01.05.2020 р.

— 500 (п'ятсот) гривень в кількості 1 (один) — за найкращий відгук місяця в період з 01.07.2022 р.

2.3. Головний Приз № 1 в розмірі, що вказаний у п. 2.2, отримує автор відгука, який за рішенням адміністрації сайту визнаний «Кращим відгуком місяця«.

2.4. Приз перераховується переможцю в національній валюті на поточний рахунок або картку за наданими переможцем реквізитам в розмірі грошової суми, зазначеної в п. 2.3.

2.5. Організатор залишає за собою право змінити Призовий фонд, кількість Призів або додатково включити інші Призи, не передбачені цими Правилами.

2.6. Відповідальність Організатора щодо видачі Призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю призів.

2.7. Оподаткування осіб, які отримали Приз, здійснюється згідно з чинним законодавством України. Організатор виступає податковим агентом при виплаті Призу.

2.8. Комісії за зарахування, зняття та інші операції за рахунком, на який зарахований Приз, оплачуються Учасниками згідно тарифів банків, де обслуговуються такі рахунки.

3. Виплата винагороди

3.1 Винагорода перераховується Учаснику на рахунок, відкритий у банку України, в сумі, що вказана у п. 2.3 правил.

3.2. Банківський рахунок, який Учасник вказує для отримання винагороди, повинен бути відкритий на ім'я Учасника розіграшу. Винагорода на банківські рахунки / карти третіх осіб (в т.ч. і близьких родичів) не виплачується.

3.2.1. Оподаткування осіб, які отримали винагороду здійснюється згідно з чинним законодавством України. Організатор Розіграшу виконує функції податкового агента при виплаті винагороди.

3.2.2. Комісії за зняття готівки та інші операції за рахунком, на який виплачується винагорода, оплачуються Учасниками згідно тарифів банків, де обслуговуються такі рахунки.

3.3. Виплата Винагороди відбувається протягом 14 робочих днів з моменту надання реквізитів переможцем Розіграшу.

Інші умови

4.1. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує, що він є повнолітнім резидентом України, ознайомлений і згоден з усіма правилами проведення Розіграшу та умовами участі в ній.

4.2. Учасник дозволяє Організатору використовувати свої персональні дані для перерахування грошового призу і тим самим дає згоду на обробку персональних даних (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail і номер банківського рахунку, на який буде перераховуватися грошовий приз).

4.3. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує право Організатора на передачу добровільно наданих даних Учасника (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail і номер банківського рахунку, на який буде перераховуватися грошовий приз) третім особам, в т. ч. банкам, виключно з метою виплати винагороди.

4.4. При невиконанні Учасником умов, передбачених пунктами цих Правил, а саме: ненадання повної інформації для здійснення виплати винагороди протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту надання реквізитів переможцем Розіграшу, винагорода не виплачується.

4.5. Організатор не несе відповідальність за зобов’язаннями, вказаним у цих Правилах, у разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених законодавством України.

4.6. Організатор не несе відповідальності за здійснений вибір Учасником будь-якого банку і не відповідає за можливі ризики, пов’язані з перерахуванням коштів.

4.7. Організатор гарантує виплату винагороди всім Учасникам, які виконали всі пункти даних Правил.

4.8. Даний Розіграш проводить Організатор Розіграшу, а не банки (фінансові установи), який дає можливість розмістити відгук на порталі «Мінфін». Ніщо з будь-якого договору між Учасником Розіграшу і банком не має ніякого впливу або ставлення до Правил Розіграшу.

4.9. Всі спірні питання, що стосуються цього Розіграшу, регулюються на основі переговорів та чинного законодавства України.

версія правил розіграшу, що діяла до 02.04.2019 р.