nonnad21
Нонна Донец INVESTOR-PUB
Зарегистрирован:
24 апреля 2011

Последний раз был на сайте:
21 октября 2017 в 21:33
Подписчики (27):
izia
izia
31 год, NK.UA
indagame
IndaGame Games
27 лет, Киев
vk
vk
хутор,,лесной'
sorochan
sorochan
maxdriver
Макс Антон
26 лет, Киев
Ceme4kin
Ceme4kin
Днепропетровск
RomanZh1979
Роман Жирный
38 лет, Харьков
vavan222
vavan222
тернопіль
PSheva
Петр Шевченко
Киев
VAPCHEDEBILY
VAPCHEDEBILY
kocha
kocha
pointOFview
pointOFview
все подписчики
Нонна Донец — INVESTOR-PUB  RSS блога
Эксперт по инвестициям и риск-менеджменту на финансовых рынках Автор книги «ФОНДОВЫЙ РЫНОК – НЕ РУЛЕТКА»
4 июля 2011, 15:53

Пенсионная реформа в таком виде нарушает Конституцию

Акцент Пенсионной реформы с «поднятия пенсионного возраста» должен быть смещен в пользу роста ДОХОДОВ пенсионеров, равно как акцент Земельной реформы, с «продажи земли» — в пользу роста АГРАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА Украины.

Земля Украины – это как Газ России, только наша Земля НИКОГДА не должна исчерпаться!

1. Прежде чем голосовать, депутатам ВР нужно знать, насколько Проект Пенсионной реформы согласуется с КОНСТИТУЦією УКРАЇНИ,  и не придется ли после принятия Пенсионной реформы «в цілому» граждянам Украины обращаться в КС, защищая свои Конституционные права?!

За два месяца отстоим!

«Камнем преткновения» Пенсионной реформы стала дискуссия о НЕОБХОДИМОСТИ повысить пенсионный возраст, в том числе и как борьба с дефицитом ПФ

Более того, С. Тигипко пугает нас, на примере Греции, урезанием существующих пенсий?! Отлично, Сергей Леонидович, начинайте РЕЗАТЬ, прямо сейчас, Вашим «соратникам»! И это не будет противоречить ни одной статье КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ.

А вот в данном проекте Пенсионной реформы в контексте поднятия пенсионного возраста как раз и «… допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод…», Стаття 22…

Более того, идет прямое нарушение: Статті24. «…Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом»…

+ Розділ II, Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними….

+ Стаття 22…..Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані…. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод…

+ Стаття 24. …Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками…..

+ Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності…

+ Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності… у старості та в інших випадках, передбачених законом. …Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом…

+ Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

+ Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Так, что прежде чем нарушать путем голосования в ВР, учтите:

Розділ I, Стаття 3. …Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. …Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави….

+ Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права… Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

+ Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України….

+ Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей…

Резюме по Пенсионной реформе:

Если повышение пенсионного возраста конституционно, то так же конституционно НЕМЕДЛЕННОЕ приведение размеров пенсионных выплат в соответствие, со статьями КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ.

2. Проект Земельной реформы должен строго базироваться на:

Стаття 13. Земля, її надра, …є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією…Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону…Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству…… Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

+ Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Итак, Народ Украины, как единственный СОБСТВЕННИК Земли, в результате проведения Земельной реформы, должен ОСТАТЬСЯ ее собственником!

Только тогда не будет противоречий с КУ… каким образом?!

1. Физ. лицо может продать или купить землю только у НАРОДА Украины, ЧЕРЕЗ государственную институцию, у Гос. земельного Фонда, которому делегируются полномочия на продажу/покупку земли народом, «… права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах ..», Стаття 13…

Деятельность такого Гос. земельного Фонда (ЗФ) только тогда будет адекватна КУ, когда  ЗФ будет владеть полной, прозрачной. Исчерпывающей информацией о ВСЕХ земельных участках и территориях Украины!

Полный, прозрачный реестр или Кадастр собственников участков, паев, наделов должен показывать в режиме «он лайн» «двумя-тремя кликами, всю информацию об участке: размер, собственник, кто арендатор, стоимость аренды, сроки аренды, номер договора аренды…»

Для этого необходимо, что сейчас ВСЕ Зем. Комы, ВСЕ сель рады, всех областей, районов, сел, составили и подали, согласно общему, принятому формату, ТАКУЮ информацию, согласно спискам жителей села, района, области…

Более того, этот объем информации должен сразу «забиваться» в электронном виде», что бы не терять времени, и подаваться по мере подготовки в единый земельный Кадастр ЗФ!....

Те материалы, которые еще находятся только на начальных стадиях по оформлению, переоформлению земельных участков, паев, так же должны быть «забиты» в эту Базу!

Сразу станет видно, ГДЕ и КАКОЙ Зем. Ком или Фирма, предоставляющая такие услуги, задерживает документы Людей, по каким причинам – работа для Прокуратуры…

Задача – к декабрю 2011 полная, прозрачная достоверная База земельных участков должна БЫТЬ!

Тогда только, при наличии ТАКОГО Кадастра, каждый гражданин сможет продать земельный участок ЗФ или купить у ЗФ, за реальную цену, реализовать свое конституционное право.

Я подчеркиваю, НЕ физ. лицо у физ. лица, а физ лицо сначала продает землю ЗФ, а другой физ лицо покупает у ЗФ этот же участок, если его не устраивает другой в реестре.

Эта процедура – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ  ЗФ Украины, необходима для того, что бы обеспечить УЧЕТ земли, контроль за соблюдением Порядка операций с землей, адекватность ЦЕНЫ операций, прав и обязанностей по договорам сторон и т. д.

Если гражданин просто хочет продать землю, ЗФ покупает за средства Земельного Банка Украины на свой баланс и вносит соответствующие изменения в Кадастр…

Если эта проданная физ лицом земля была в АРЕНДЕ у фермера и ОН хочет продолжить аренду, тогда этот фермер должен иметь ПРАВО продолжить аренду этой проданной ЗФ земли, но только переоформить договор аренды, где второй Стороной уже будет выступать не прежнее физ. лицо, а ЗФ…,

То есть напрасное беспокойство фермеров, что они в смогут выкупить всю землю, на которой они сейчас работают, не должно быть, они должны продолжатьарендовать не беспокоиться, что эту землю у ник кто-то заберет, выкупив у физ. лица.

ЗФ как раз и должен обеспечит ПРИОРИТЕТНОСТЬ работающего фермера, обеспечить его возможностью продолжать, продлевать аренду, пусть только работает! Еще раз: все операции с Землей – только через ЗФ, с доступным, полным, прозрачным Кадастром!

Теперь вопрос по КРЕДИТОВАНИЮ под земельный участок.

Доступ к кредитам, – это путь к развитию фермерства и возрождению села. Но этот ДОСТУП не должен создавать даже потенциальную УГРОЗУ ПОТЕРИ земельного участка, пая. Эта угроза может навсегда уйти, если под кредит будет закладываться НЕ земля, а только ПРАВО долгосрочной АРЕНДЫ! Под любой срок, под любую сумму кредита, под любую ставку, но только НЕ ЗЕМЛЯ, а ПРАВО АРЕНДЫ!

Даже если, «у меня есть участок земли, и я хочу взять кредит, даже не не на фермерство, а с другой целью, я сначала оформляю Право аренды на СВОЮ же землю,  только это «Право аренды» будет выступать залогом под кредит! Это главное!

Никакой Банк не должен иметь право брать у меня Землю в качестве залога! Только таким образом, мы сохраним украинскую Землю, как стратегический ресурс, который, никогда, в отличие от газа в РФ, не закончится!..

Теперь по Земельному Банку.

Этот важный Субъект Земельной реформы должен выполнять две основные функции:

1. Обеспечить в денежной форме все операции купли/продажи, продления аренды между ЗФ и физ.лицами…., согласно нормативным документам и выше сказанным…

2. Выполнять санационную функцию для тех субъектов хоз.деятельности на Земле, которые, по причинам форс мажорных природных условий, не могут в полной мере или частично выполнять Кредитные Договора….

Иными словами. Земельный Банк НЕ должен Кредитовать аграриев, кредитоваться они должны во всех на выбор банках, под залог Права на аренду…

Во вторых еще и потому, что Бюджетные деньги ЗБ – это кормушка, нам это не надо!

Но, Земельный Банк, должен «подстраховать» аграриев и КБ-кредитора, на случай форс мажора, что бы КБ, смог вынести за баланс и предать в ЗБанк этот форс-кредит и продолжать кредитовать аграриев!...

Тогда процесс кредитования будет непрерывным, доходным, не таким рискованным….

Теперь, по вопросу «возрождения» села.

Сейчас ВСЕ Головы сель Рад должны заняться «выписыванием» инфраструктурных расходов.

Дело в том, что если да же прямо сейчас многим Головам вдруг выдать некую сумму денег, то не все они сразу смогут их освоить эффективно!

Поэтому, пусть составят четкий Список: объемы затрат – сумма…

Для ремонта школы – столько-то, для амбулатории «с нуля» — столько-то, для покупки инструментов в музыкальный класс школы, и в кабинет живописи – столько-то…для утилизации мусор, для очистки озера, для фруктового сада, для создания Консервного цеха, для приема молока, для ремонта фермы…, для магазина, для дороги…  для коммуникаций…

Я не говорю об аграрных бизнес планах…это само собой, если они в планах местных Органов управления…. Создать ферму, Хранилище, Цех по переработке, ветеринарную или сан. лабораторию…   

Когда такой План расходов будет составлен на 2012 год, это должно быть:

1. Автоматически учтено в Бюджете 2012, как статьи метных расходов.

2. Проект такого Плана по КАЖДОМУ населенному пункту, с проекцией на 5-10 лет, должен стать основанием приоритетности распределения налоговых отчислений.

Как это на практике может быть?

Налоги, которые раньше шли сначала шли в центральный Бюджет, а оттуда распределялись «на места», по остаточному принципу.., теперь все должно стать с головы на ноги!

Налоги самими субъектами хоз. деятельности, СРАЗУ должны  делиться на компоненту – «в местный» бюджет и на компоненту – «в гос. бюджет»

Скажем, платежи от аренды гос земли города/села – часть в гос бюджет, часть – местный…От аренды «местной» Земли – должны поступать на МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ, на счета Сель рады/Города….

То же самое и по налогам за использование ДРУГИХ ресурсов и недр….

Это соответствует Стат. 13, 14  КУ и дает возможность Земельной реформе выполнить ее основную функцию – возродить село, а не обеспечит продажу земли.

Но еще раз: со стороны местных органов должен быть четкий План расходов на 2012, потом на 5-10 лет!

Гос. Бюджет должен планироваться с позиции, что все местные платежи будут автоматически ОСТАВАТЬСЯ на местах, и только часть, предназначенная в гос. Бюджет, будет в него попадать…

ВСЕ выше описанные процессы в ПРеф:, в Земельной и одновременно как это уже обсуждалось ранее

Реформе местного самоуправления должны проходить в режиме Гражданского Контроля, в том числе за всеми денежными потоками по счетам местных советов, как это уже обсуждалось ранее.,

Логика проста, народ Украины платит налоги – имеет право контролировать ИХ использование, в данном случае, местными органами управления, согласно задекларированными статьям расходов в рамках «Планов Рад на период», опубликованных и подотчетных…

Такой Контроль возможен и законодательно полностью обеспечен:

1.  Принципиальной возможностью контролировать выполнение Планов и денежные потоки по расходам средств на каждом уровне всех Бюджетов;

2. с 1 июля Законом  «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине».

3. Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», которым вносится ряд изменений в УК, УПК и КУоАП, связанных с привлечением к ответственности за коррупцию. Среди прочего устанавливается, что не иначе как по заявлению собственника юридического лица частного права (или при его согласии) возбуждаются уголовные дела по статьям 3641, 3651, 3652 Уголовного кодекса. (злоупотребление полномочиями, превышение полномочий должностным лицом ЮЛ частного права, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).

Просмотров: 1287, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
0
Victor30288
Victor30288
7 июля 2011, 13:24
Керчь
#
Вот кого надо в депутаты выбирать, может толк какой бы вышел.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться