Минфин - Курсы валют Украины

Установить
2000qwerty2000
денег нет... но вы держитесь
Зарегистрирован:
13 апреля 2016

Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 09:40
Подписчики (19):
Alkon
Alkon
Киев
uffffff
Наталя Ех
Львов
13563378
Светлана Андриевская
56 лет, Запорожье
43560017
Anatoly Rudenkij
91794742
S H O L
Харьков
192zbw49
192zbw49
YaSvettlana
YaSvettlana
ludmila06
ludmila06
72 года, Днепр
LiliyaM
LiliyaM
messenger
messenger
54 года
kosmos240
kosmos240
LisaFadeeva
Лиза Фадеева
Днепр
все подписчики
денег нет... но вы держитесь
26 июня 2016, 2:49

закон на стороне капиталистов

по результатам сегодняшней встречи и заданных вопросов публикую ответ юриста… так сказать для экономии Ваших средств и правовой помощи ближнему…06 червня 2016 р. в інтерв’ю інтернет-виданню «Українська правда»1 голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не здійснюватиме виплат коштів за вкладами у ПАТ «Банк Михайлівський» тим вкладникам банку, які мали укладені договори з інвестиційною компанією, пов’язаною з ПАТ «Банк Михайлівський» та яким 19 травня цією компанією були перераховані кошти за укладеними договорами на рахунки в ПАТ «Банк Михайлівський».Фактично аналогічну позицію висловив і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в своєму прес-релізі, опублікованому на офіційному сайті від 25 травня 2016 року2: «20 травня цього року було проведено значну кількість операцій з переведення вкладів фізичних осіб з фінансової установи, пов‘язаної з ПАТ «Банк Михайлівський», на баланс банку, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 1 млрд грн. Так, протягом 24-25 травня до Фонду надійшла велика кількість звернень клієнтів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» щодо повернення коштів за договорами «Капітал +», «Суперкапітал» тощо, укладеними між ТОВ«Інвестиційно-розрахунковий центр» та фізичними особами через повіреного ПАТ «Банк Михайлівський». Звертаємо увагу, що ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» не є банківською установою, не є учасником Фонду і, відповідно, кошти, залучені цією компанією, не гарантуються».02 червня 2016 р. на офіційному веб-сайті Національного банку України було опубліковано повідомлення про те, що Національний банк України надіслав правоохоронним органам листа щодо діяльності ПАТ «Банк Михайлівський», яка може свідчити про наявність в діях керівників банку ознак організованої злочинності. У цьому повідомленні також зазначалося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на даний момент працює над визнанням операцій з переведення вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку, нікчемними1. З огляду на викладене вище, вкладники ПАТ «Банк Михайлівський» вкрай занепокоєні та обурені тим, що Фонд безпідставно відмовить їм у виплаті коштів за їхніми вкладами.За результатами аналізу документів, наданих заявником, та положень чинного законодавства слід відзначити наступне. Гарантії відшкодування вкладникам коштів, які знаходяться на рахунках в банках та по депозитам, строк яких закінчився, встановлені статтею 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі за текстом — Закон) та пунктом 1 частини шостої статті 36 Закону, а також підтверджуються повноваженнями Уповноваженої особи Фонду, встановленими Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 9 серпня 2012 року №14.Відповідно до частини першої статті 26 Закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами. Згідно із частиною четвертою статті 26 Закону Фонд не відшкодовує кошти: передані банку в довірче управління; за вкладом у розмірі менше 10 гривень; за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника; розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних; розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік; розміщені на вклад власником істотної участі банку; за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку; за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань; за вкладами у філіях іноземних банків; за вкладами у банківських металах; розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону (частині п’ята статті 26 Закону).Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб, а також порядок здійснення виплат коштів за вкладами протягом дії тимчасової адміністрації в межах суми, гарантованої Фондом, за рахунок цільової позики Фонду визначаються Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 № 14 (далі за текстом — Положення).Відповідно до Положення кошти протягом дії тимчасової адміністрації повертаються за рахунок цільової позики Фонду та/або за рахунок власних коштів банку. Розділ II (Діяльність із забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати коштів в період здійснення тимчасової адміністрації) Положення встановлює порядок дій банку (в особі Уповноваженої особи) стосовно виплат коштів, які знаходяться на рахунках в банках та по депозитам, строк яких закінчився.Відповідно до цього розділу з метою забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників Фонд має право надати неплатоспроможному банку цільову позику. Виплати за такими зобов'язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500000 рахунків, — не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.У разі необхідності отримання цільової позики уповноважена особа Фонду подає Фонду разом із обґрунтуванням заявку на отримання цільової позики для здійснення виплат вкладникам. До заявки додаються: розрахунок загальної суми цільової позики для здійснення виплат вкладникам; список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду; перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 — 7 частини четвертої статті 26 Закону; проект договору цільової позики.Статтею 36 Закону, зокрема, пунктом 1 частини п'ятої цієї статтівстановлено, що під час тимчасової адміністрації не здійснюється «задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку», при цьому у пункті 1 частини шостої цієї ж статті зазначається, що «обмеження, встановлене пунктом 1 частини п'ятої цієї статті, не поширюється на зобов'язання банку щодо виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті України».Операції банку по виплаті коштів за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників в період дії тимчасової адміністрації не можуть «блокуватися», зупинятися або не здійснюватися банком через визначеного Фондом банка — партнера.Право вкладника на виплату коштів за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників є беззаперечним та гарантованим державою (статті 26 Закону)1.Обмеження щодо виплат встановлюються виключно згідно з частиною четвертою статті 26 Закону.У зв’язку з цим слід наголосити, що вкладники ПАТ «Банк Михайлівський», перелік яких наведено у додатку до цього звернення, за наявною у мене інформацією, не належать до кола осіб, на яких поширюються обмеження, передбачені у частині четвертій статті 26 Закону.До повноважень уповноваженої особи в період дії тимчасової адміністрації відноситься формування списку вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду. Після надання цільової позики банк розпочинає виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників.Згідно із частиною другою статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов'язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.Згідно з інформацією та документами, наданими заявниками, окремими вкладниками з числа заявників були укладені договори позики «Капітал+» з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр». Відповідно до умов вказаних договорів заявники надавали у позику грошові кошти ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» під проценти. При цьому згідно з умовами цих договорів позичені кошти разом з процентами мали бути повернуті ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» заявникам на їхні рахунки, відкриті в ПАТ «Банк Михайлівський». Заявники стверджують, що кошти дійсно були перераховані їм від ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» 19 травня цього року в повному обсязі на їхні рахунки в ПАТ «Банк Михайлівський».Згідно з документами, наданими заявниками, договори позики з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» були укладені ними відповідно до вимог статей 1046-1053 Цивільного кодексу України. У статті 204 Цивільного кодексу встановлена презумпція правомірності правочину, тобто правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.При цьому відповідно до позиції Вищого адміністративного суду України (постанова від 21.01.2016 р. № К/800/26658/15) правочини, які визнаються нікчемними у випадках, визначених у ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», є такими, що порушують публічний порядок. А відповідно до позиції Вищого адміністративного суду України, викладеній в постанові від 09.02.2016 р. № К/800/36215/15, для кваліфікації правочину як такого, що порушує публічний порядок, необхідною є наявність умислу сторін на укладення угоди з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства. При цьому відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» доказом умислу може бути вирок суду, постановлений у кримінальній справі.Таким чином, наразі відсутні достатні підстави вважати, що договори позики між заявниками та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» такими, що суперечать закону. З огляду на викладене можна зробити висновок і про те, що на сьогодні немає правових підстав для визнання нікчемними правочинів (банківських транзакцій) щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» на рахунки заявників, як позикодавців, в ПАТ «Банк Михайлівський».Також слід звернути увагу на аргументи стосовно того, що кошти вкладників залучали фінансова компанія, а не банк, тому «ніяких гарантійних виплат не буде»2. Гроші ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» були перераховані на рахунки у ПАТ «Банк Михайлівський». А відповідно до позиції Вищого адміністративного суду України (постанова від 12 січня 2016 р. № К/800/46158/15) для вирішення питання про відшкодування Фондом коштів за вкладами немає правового значення походження коштів вкладу, оскільки Закон не встановлює обмежень, що вкладом повинні бути саме кошти, внесені безпосередньо вкладником. Ключовим є сам факт знаходження на рахунках вкладників грошових коштів. З огляду на викладене, на сьогодні вкладники, на рахунках яких знаходяться залишки коштів, перераховані від ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр»мають право протягом дії тимчасової адміністрації на виплату гарантованих їм Фондом коштів.На підтвердження фактів внесення грошових коштів на рахунки в ПАТ «Банк Михайлівський» та інформації про залишки коштів на їхніх рахунках заявники надали належним чином оформлені документи банківської установи.Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. Держава не втручається у здійснення власником права власності. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом.Отже, з наведеного слідує, що заявники мали право вільно розпоряджатися своїми коштами, які є їх власністю. У зв’язку з цим слід також відзначити, що хоча ПАТ «Банк Михайлівський» з грудня 2015 року мав статус проблемного банку, відповідно до статті 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність» рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею. Отже, вкладники, які 20 травня 2016 р. відкрили рахунки в ПАТ «Банк Михайлівський» та/або внесли кошти на свої рахунки в банку, не могли знати про віднесення банку до категорії проблемних.Таким чином, віднесення зазначених вище банківських транзакцій щодо зарахування грошових коштів заявників на їхні рахунки в ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії нікчемних правочинів буде необґрунтованим.Беручи до уваги викладене, вбачається, що на сьогодні відсутні достатні правові підстави для невключення вкладників, до списку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду протягом дії тимчасової адміністрації. Ответ по запросу….
Просмотров: 1353, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии - 3

+
0
денег нет...  но вы держитесь
денег нет... но вы держитесь
26 июня 2016, 2:54
#
… после очередной мульки от фонда о якобы левых и взятых из справочника были проанализированы документы более 60 вкладчиков банка Михайловский на предмет имели ли место фиктивные проводки как говорилось в ФБ… все документы вкладчиков были изучены юристами и банковскими бухгалтерами то есть третьей стороной…
+
0
seruj862
seruj862
1 июля 2016, 15:03
#
Так когда ехать конкретно там быть в понедельник или вторник? тоже поеду, хочу сгрупироваться.Напишите мне плиз на почту и телефон если можете Харьковчан.У меня там депозит по 14 дней, потом его пополнял-потом его не возвращали и дальше непонятны вообще движения денег откуда уходили и приходили ли вообще, а выписки не дают
+
0
денег нет...  но вы держитесь
денег нет... но вы держитесь
1 июля 2016, 15:22
#
Всеукраинский митинг у ФГВФЛ 4-5 июля 2016 г. 11:00.
(ранее объявленный митинг на 1.07 перенесен на понедельник)
Результаты встреч с ВА, Фондом и НБУ: Фонд намерен никчемить все операции с 19 по 23 мая однозначно. На следующей неделе будет реестр и начнутся выплаты без нас. Все, кто может приехать — СРОЧНО берите билеты на Киев! Киевляне, клейте листовки в метро, это очень действенно.
Обращение к координаторам всех городов! Собирайте людей и на ДВА дня в Киев! Обзванивайте людей по телефонам, фейсбука недостаточно.
Держите связь со своим координатором:
https://www.facebook.com/groups/mbank.protest/permalink/1109324212474469/
Это ссылка на листовку в PDF-файле для печати:
https://www.facebook.com/groups/mbank.protest/1119027874837436/
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться