Минфин - Курсы валют Украины

Установить
2000qwerty2000
денег нет... но вы держитесь
Зарегистрирован:
13 апреля 2016

Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 09:40
Подписчики (19):
Alkon
Alkon
Киев
uffffff
Наталя Ех
Львов
13563378
Светлана Андриевская
56 лет, Запорожье
43560017
Anatoly Rudenkij
91794742
S H O L
Харьков
192zbw49
192zbw49
YaSvettlana
YaSvettlana
ludmila06
ludmila06
72 года, Днепр
LiliyaM
LiliyaM
messenger
messenger
54 года
kosmos240
kosmos240
LisaFadeeva
Лиза Фадеева
Днепр
все подписчики
денег нет... но вы держитесь
23 октября 2016, 19:56

первое знакомство...депозит...иск

До Окружного адміністративного суду м. Києва

01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корп.1

ПОЗИВАЧ:

ПРЕДСТАВНИК ПОЗИВАЧА:

----------------------------------------------------------,

______________________ року народження

податковий номер:________________________

місце реєстрації проживання: _______________

__________________________________________

засоби зв’язку: телефону не має

Маринушкін Арсен Григорович,

(Адвокатське бюро «АРСЕНА МАРИНУШКІНА»)

юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 46

адреса для литування: 01001, м. Київ -01, а/с № 484

засоби звязку: телефон: +38 (093)610-93-10

ВІДПОВІДАЧ:

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський”

Волков Олександр Юрійович

01001, м. Київ, пров. Рильський, буд.10-12/3

засоби зв’язку: вістуні

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання протиправної бездіяльності

та зобов'язання вчинити дії

Позивач є вкладником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський», що підтверджується укладеним договором №____________від______________

На підставі рішення Правління Національного банку України від 23.05.2016 № 14/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.05.2016 прийнято рішення № 812 про запровадження з 23.05.2016 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Банк Михайлівський».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 12 липня 2016 року

№ 124-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) прийнято рішення від 12 липня 2016 р. №1213, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський» з 13 липня 2016 року до 12 липня 2018 року включно, про зазначено на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до вимог ч.3 ст. 18 Закону Украйни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за посиланням в мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1702 від 01 вересня 2016 р. змінено уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

Згідно з зазначеним рішенням всі повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», визначені Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Волкову Олександру Юрійовичу з 05 вересня 2016 р.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд інформує про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному сайті, позивач дізнався, що з 15 липня 2016 року почались виплати гарантованої суми вкладникам через банки – агенти. Для отримання гарантованої суми відшкодування вкладникам необхідно звернутися до банків – агентів для отримання коштів, але позивач дізнався про, те що його не було включено до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду..

У зв’язку із чим, повивачем на адресу відповідача було скерована заяву, із вимогою включити до переліку вкладників, яка отримана «_________»______________2016 року

«_____»__________________ Уповноважена особа повідомила, що виплати коштів тимчасово обмежено строком до 6 місяців, у зв’язку із проведенням перевірки правочину.

Але такі дії відповідача є протиправними, а обмеження в виплаті та не вжиття відповідних заходів встановлених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», не ґрунтуються на вимогах закону.

Оскільки в Банк була введена тимчасова адміністрація, а згодом розпочата процедура ліквідації, порядок повернення коштів, за вкладами, регулюються нормами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі за текстом – Закон) та іншими нормативно-правовими актами, що передбачають порядок виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі за текстом — Фонд) гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа — підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката (п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону).

Згідно пункту 3 статті 2 Закону вклад — це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Враховуючи викладене, я позивач є вкладником в розумінні Закону та має право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду.

Згідно ч. 2 ст. 38 Закону протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов’язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною 3 цієї статті Закону.

Внесення готівкових коштів через касу банку регулюється Законом України «Про національний банк України», Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України», Постановою Правління Національного банку України №174 від 01.06.11 р. «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні».

Так, відповідно до ст. 33 Закону України «Про національний банк України», для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює, зокрема, визначення порядку ведення касових операцій для банків, інших фінансових установ, підприємств і організацій.

Статтею 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України — в іноземній валюті.

До банківських послуг належать, зокрема, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб.

Порядок ведення касових операцій регулюється Постановою Правління Національного банку України №174 від 01.06.11 р. «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» (далі — Постанова №174).

Відповідно до абз. 14, 15 пункту 4 розділу 1 Постанови №174, касові операції — операції з видачі готівки, її приймання, обміну не придатних до обігу банкнот (монет) та виведених з обігу на придатні до обігу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу, вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет), валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами, а також операції з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, інших цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках.

Касовий документ — документ, який оформляється для здійснення касової операції.

Пунктом 5 Постанови №174 встановлено, що Банк (філія) зобов'язаний здійснювати касове обслуговування клієнтів на підставі договірних відносин через касу банку.

Відповідно до п. 8 розділу 1 Постанови №174, Банк, під час здійснення касових операцій має забезпечувати, зокрема, своєчасне та повне оприбутковування готівки, документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку, своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку, належний внутрішній контроль за касовими операціями банку.

В свою чергу, порядок прийняття Банківською установою готівки від клієнта регулюється розділом 4 Постанови №174.

Так, відповідно до п. 2.1. розділу 4 Постанови №174, Банк (філія, відділення) приймає від клієнта готівку для здійснення її переказу через операційну касу і платіжні пристрої.

Пунктом 2.2. розділу 4 Постанови №174 встановлено, що Банк (філія, відділення) здійснює приймання від клієнта готівки національної валюти через операційну касу за такими прибутковими касовими документами: за заявою на переказ готівки — від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб — на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб — на рахунки банку (філії, відділення), у тому числі на погашення кредиту, інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку.

Пунктом 2.9. розділу 4 Постанови №174 визначено, що Банк (філія, відділення) зобов'язаний видати клієнту після завершення приймання готівки квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити: найменування банку (філії, відділення), який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час — час виконання операції або напис чи штамп «вечірня» чи «післяопераційний час»), а також підпис працівника банку (філії, відділення), який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку (філії, відділення), засвідчений електронним підписом САБ.

Враховуючи викладене, позивачем, на виконання своїх обов'язків за Договором, було внесено (залучено) кошти на депозит у розмірі 200000грн., що підтверджується квитанцією №209713 від 03.12.2014 року і призначенням платежу _________________

На банківській квитанції присутні усі реквізити, визначені п. 2.9. розділу 4 Постанови №174, зокрема: зазначено найменування банку, зазначено дату здійснення касової операції, проставлено штам Банку із датою зарахування коштів, проставлено печатку АТ «ЗЛАТОБАНК» та підписано працівником банку.

Таким чином, позивач має належні та допустимі докази того факту, що ним було внесено (залучено) кошти на депозит через касу банку.

Пунктом шостим розділу ІІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 № 14 (в редакції до внесення змін згідно із рішенням від 29 вересня 2014 № 104, які набрали чинності 11 листопада 2014 року) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2012 за № 1548/21860, передбачено, що протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно, зокрема: зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування; зміни розміру належних їм сум; зміни особи вкладника; змін реквізитів вкладників; змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників. Додаткова інформація залежно від її типу надається окремими файлами, що формуються згідно з додатками 9 та 10 до цього Положення.

За приписами ч. 1 ст. 55, ч. 3 ст. 124 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

З метою реалізації конституційних прав кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, захисту виборчих прав, права на доступ до публічної служби тощо в Україні в системі судів загальної юрисдикції утворено адміністративні суди.

За змістом ч. 2 ст. 4 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Беручи до уваги, що спір у даній справі не стосується майнових вимог до банку, а справу про банкрутство відносно банку як боржника не порушено, зазначена справа підсудна адміністративному суду, що відповідає правовим позиціям викладеним у п .25 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» від 20 травня 2013 року №8, інформаційному листі Вищого адміністративного суду України

№ 992/11/14-14 від 25 липня 2014 року, ухвали Вищого адміністративного суду України від

1 квітня 2016 року № К/800/2106/15.

Керуючись вищезазначеним та ст. ст. 2,6,71 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. ст. 512, 514, 516, 599, 1058, 1074 ЦК України, на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,-

ПРОШУ СУД:

2. Зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський» Волкова Олександра Юрійовича подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо позивача — як вкладника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський», який має право на відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за договором №___________ від

Додаток:

1. Копія позовної заяви разом із додатками для відповідача.

2. Копія паспорту та податкового номеру позивача.

3. Копії документів, які підтверджують статус позивача як владника.

4. Копія листа на адресу Уповноваженої особи.

5. Копія довідки про рахунки.

6. Копія листа НБУ від 11.07.2016 року

7. Копія Висновку Науково – правової експертизи від 10.08.2016 року;

8. Договір про надання правової допомоги адвокатом (примірник для суду).

9. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (примірник для суду)

10. Оригінал документу, яким підтверджено сплату судового збору (примірник для суду).

Представник позивача

адвокат А.Г. Маринушкін

«___» жовтня 2016 р.

Просмотров: 888, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться