ЖК бул. Старый,14

ЖК бул. Старый,14

Статус

сдан

Срок сдачи

апрель 2015

Тип недвижимости

новостройка

Город

Житомир

Адрес

бульвар Старый, 14