Депозит «Безопасный» - продолжение...

riz800580 riz800580
25 июня 2015, 9:57
без оценки
Спасибо за ответ.

Вы написали следующее:
«Доброго дня, riz800580! Дякуємо Вам за звернення! Щодо Ваших запитань:
Клієнт отримає вклад без втрати відсотків після проходження терміну 1 рік. Для цього йому достатньо звернутися на відділення протягом 10 днів від дати закінчення вкладу і написати заяву. Якщо клієнт не звернеться протягом 10 днів, то його вклад автоматично пролонгується на такий самий термін під ставку, актуальну по цьому вкладу на момент пролонгації, без втрати відсотків нарахованих за попередній 12-місячний термін.
Клієнт не втратить відсотки за 12 міс. Депозит не буде вважатися достроково розірваним».

Вопрос: как вся эта информацию относится к тому, что согласно условий договора, вкладчик должен написать заявление не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня пролонгации?
Вы указываете, что необходимо обратиться на протяжении 10 дней от даты окончания вклада, что противоречит п.1.4 Договора. Но вклад ведь фактически заключён на 24 месяца.
Распишите, пожалуйста, подробно правильную методику закрытия вклада через год без потери процентов по вкладу из-за отказа в пролонгации. Также укажите пункты Договора вклада, которые это подтверждают.
Ответ банка
Идея Банк
mariyaosidach
Ідея Банк
25 июня 2015, 10:56
Доброго дня, riz800580!
Договір банківського вкладу укладений відповідно до умов Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, розміщеного на сайті Банку www.ideabank.ua, є його невід’ємною частиною та разом з ним складає єдиний документ.
Згідно п.8.10. Договору комплексного банківського обслуговування «В разі незгоди Вкладника з новими розмірами процентних ставок, вважається, що Вкладник відмовився від такого Договору банківського вкладу та має право достроково одержати вклад без перерахунку процентів та будь-яких штрафних санкцій. У разі мовчання (відсутності письмових заперечень) Вкладника протягом перших десяти днів нового строку (терміну) вкладу, вважається що Вкладник погодився з продовженням строку (терміну) вкладу на вказаних вище умовах.»
Гарного Вам дня!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться