Поясніть будь-ласка хто небудь по платежам

vikor vikor
4 февраля 2014, 12:11
без оценки
У мене кредитка на 13000 грн. Платіж 670 грн в місяць, до 9 числа, угози йдуть ше з 25 чи 24 числа шо я повинен заплатити платіж ато життя в пекло, минулий місяць я проплатив 8 числа сьогодні 4 число я шо повинен банку платити два рази в місць а потиім кожен тижень і кожен день чи як? ну шо це таке. т Тим більше ніхто толком непояснює ситуацію з моєю карткою біля 7 місяців платилось картка була заблокована весь цей час, куда подівались гроші які я спплачував? минулий і перший місяць користування були відкриті для користування чому 7 міс. була картка закрита і кошти незрозуміло куди дівались. Лист
який приходить з банка БРС, в ньому читко вказано проплата повинна бути до 9 числа БАЖАНО до 4 а угрози ідуть ніби я реально афіріст який скривається від банка і нехоче відати гроші, зарас важкувато з зарплатою невчасно виплочують але до 9 числа я полюбому кладу гроші на картку.
Ответ банка
Банк Форвард (Forward Bank)
4 февраля 2014, 14:00
Доброго дня, шановний vikor!
Дякуємо за Ваше звернення.
У відповідь повідомляємо, що згідно Умов надання та обслуговування платіжних карток По закінченню кожного розрахункового періоду Банк формує та направляє Клієнту Виписку, яка містить:
всі операції, відображені на Рахунку протягом розрахункового періоду;
баланс на початок (вхідний баланс) і кінець розрахункового періоду (вихідний баланс). При цьому залишок грошових коштів на Рахунку вказується в Виписці як позитивний баланс, а сума основного боргу і понадлімітної заборгованості (за її наявності) — як негативний баланс (зі знаком «мінус»);
суму заборгованості на кінець розрахункового періоду;
суму рекомендованого платежу і дату його оплати;
іншу інформацію, яку Банк вважає за необхідне довести до відома Клієнта.
Виписка може надаватися Клієнту наступними способами:
— безкоштовно, безпосередньо Клієнту, у випадку його особистого звернення до підрозділів Банку, у
день звернення;
— шляхом відправлення на поштову адресу Клієнта, зазначену в Анкеті або в Заяві, листа із Випискою,
згідно встановлених умов в Тарифах;
— шляхом відправлення на електронну адресу Клієнта, зазначену в Анкеті або в Заяві, Виписки в
електронній формі, згідно встановлених умов в Тарифах.

Порядок погашення заборгованості згідно Умов наступний:
— Клієнт розміщує на Рахунку грошові кошти. Наявність грошових коштів на Рахунку при одночасній наявності у Клієнта заборгованості є достатньою підставою для списання Банком без надання Клієнтом платіжного доручення (у порядку договірного списання) грошових коштів з рахунку в погашення такої заборгованості;
— грошові кошти списуються Банком у розмірі, достатньому для погашення заборгованості в повному обсязі (за наявності на рахунку суми грошових коштів, достатньої для погашення заборгованості), або в обсязі коштів, що є на Рахунку (при їх недостатності для погашення заборгованості в повному обсязі);
— доступний залишок ліміту збільшується на суму погашеної частини основного боргу аж до відновлення ліміту в повному обсязі;
— кошти, розміщені Клієнтом на рахунку і такі, що перевищують заборгованість, відображаються на рахунку як пасивний залишок по рахунку та збільшують платіжний ліміт.

У випадку якщо в строк, вказаний у виписці як дата оплати рекомендованого платежу, Клієнт не розмістив на рахунку грошові кошти в розмірі мінімального платежу, то відповідно до Умов така обставина розглядається як пропуск Клієнтом мінімального платежу, при цьому, зважаючи на те, що Клієнт, пропускаючи мінімальний платіж, не підтверджує своє право на користування карткою в рамках договору, Банк вправі здійснити блокування картки. Таке блокування картки може бути здійснене з дати, що
слідує за датою, яка вказана у виписці як дата оплати рекомендованого платежу. При цьому блокування Карток може бути здійснене на розсуд Банку після кожного пропуску мінімального платежу. Розблокування картки, раніше заблокованої Банком відповідно до п. 4.16. Умов, провадиться Банком після надходження на рахунок грошових коштів, достатніх для оплати пропущеного мінімального платежу (всіх раніше пропущених
мінімальних платежів) у повному обсязі.

Також звертаємо Вашу увагу, що залежно від способу внесення коштів на картковий рахунок, їх зарахування може тривати до 5 днів. Відповідно, якщо Ваша розрахункова дата – 9 число кожного місяця, рекомендуємо вносити платіж не пізніше 4 числа.

Додатково наголошуємо, що СМС-повідомлення та дзвінки від співробітників Банку здійснюються з метою надання рекомендацій щодо своєчасного виконання Клієнтом своїх обов’язків згідно договору.

За додатковою консультацією, будь ласка, звертайтеся до Довідково-інформаційного центру Банку:
— 0-800-300-012, 0-800-300-880;
— 583;
— (044) 390-95-95.

Комментарии (9)

+
0
vikor
vikor
4 февраля 2014, 14:24
#
Гаразд, практично все зрозумів. Поясніть тоді будь-ласка яка психолія вваших працівників? відправляючи таке нагадування шо я мушу проплатити
минулий місяц проплата була через касу 08.01.2014

1) повідомлення від БРС 25.01.14
номер 931777764
«В случае невыполнения финансовых обязательств, согласно условиям договора, Кредитный Комитет Банка Русский станддарт имеет право: выставить заключение и взыскать всю сумму одним платежом (путем описи имущества, изьятия товара; ) инициировать процедуру передачи документов в правохранительные органы или же, согласно условиям договора, ПАБ „Банк Русский Стандарт“ имет право уступить права требования по Вашему договору третьим лицам. Оплатите долг 658грн до 10.00 27.01.20114. В случае неоплаты о решении Кредитного Комитета Вам сообщат дополнительно »
— Чому 25 числа вимагають заплатити на 27.01 число? і що якшо я проплочу не 4 а 5- 8 через касу БРС це проблема? яж нетікаю від банка і неоплати

— 2) смс 2.02.1014
«фамилия имя, скрывается от Банка Русский Стандарт ПАО(ПАО). Готовятся материалы для передачи в правохранительные органы. Вас могут привлеч в качестве свидетеля согласно ст. 73 Семейного Кодекса взыскание может быть осуществлено через арест имущества, которое является общей совместной собственностью семьи. Вы можете быстро исправить ситуацию оплати долг 658грн до 10.00 3.02.2014 »
— Ви самі написали «рекомендуємо вносити платіж не пізніше 4 числа.» то чому ваші працівникі шлють такі смс, їх в мене багато за дзвінки взагалі мовчу.
— Це виглядає як ВИМАГАННЯ ГРОШЕЙ а не нагадування.
+
0
Olgasch
Olgasch
4 февраля 2014, 22:12
Харьков
#
Согласна на все100! Рэкет… Ставят людей в такие условия, оказывая психологическое давление, что чувстуеш себя униженым. Это называется уважение к клиенту… С Приватом у меня никогда таких проблем не было. И не только у меня. Черт дернул обратиться в БРС.
+
0
vikor
vikor
4 февраля 2014, 14:27
#
І якщо карта була заблокована як ви написали, а куди ділись гроші 658Х нехай на 7 = 4606 ну згідний можливо якісь штраф а остальне де? і де я взагалі можу взяти договір т? так як картку оформляли в телефонном режимі
+
0
vikor
vikor
4 февраля 2014, 14:28
#
В мене небувало затримок на тиждень чи ше більше буквально саме пізніше була проплата саме 9 числа і через касу
+
0
vikor
vikor
4 февраля 2014, 14:30
#
І наскількі пояснювали в телефонному режимі при оформлені карткі за прострочкі є штрафи а невимагання і уголовщіною + хамством дружині.
+
0
vikor
vikor
4 февраля 2014, 14:32
#
У вашому банку немає такого поняття «людського» що в житі всяке буває і бувають дійсно складні фінансові моменти у не УХИЛЯННЯ від платежів а саме 2-3 дні затримки і небільше
+
0
ForwardBank
Ответ банка
ForwardBank
4 февраля 2014, 15:15
Forward Bank
#
Шановний vikor!
Радимо ознайомитися зі всіма способами поповнення карткових рахунків у Банку www.rsb.ua/cards/add/. Звертаємо Вашу увагу на спосіб поповнення рахунку через термінали, розташовані у відділення Банку. Терміни зарахування коштів на рахунок при використанні терміналу самообслуговування:
— Якщо операція була проведена до 16.00 в банківський день, грошові кошти будуть зараховані на рахунок в день оплати.
— Якщо операція була здійснена після 16.00 або в небанківський день, то грошові кошти будуть зараховані до 18.00 на наступний банківський день.
Комісія за таку операцію не стягується.
Нагадуємо, що виконання обов’язків Клієнта згідно договору можливе за умови, що на розрахункову дату на картковому рахунку Клієнта вже розміщена необхідна для сплати сума.
За додатковою консультацією, будь ласка, звертайтеся до Довідково-інформаційного центру Банку:
— 0-800-300-012, 0-800-300-880;
— 583;
— (044) 390-95-95.
+
0
sanch ☺
sanch ☺
4 февраля 2014, 22:02
琚 灏
#
>>>vikor
Вы вправе игнорировать такие звонки. Можете попросить представиться, ФИО, должность и причину звонка, отказал — послать на три буквы и т.п. (это если Вам скучно).
Подобные звонки, это не только вымогательство и принуждение выполнения каких либо обязательств (противозаконно), но и отношение к клиенту как к быдлу. Делайте выводы сами.
Свой экземпляр двухстороннего договора (законодательно заключается именно так), нужно затребовать официально у банка и сослаться, что в случаи отказа, его предоставить, снимаете с себя ответственность по выполнению договорных обязательств.

Учтите еще то, что срок зачисление оплаченных денег может составлять до 2-х банковских дней (если в одном банке платите и там же оформлен кредит). Т.е. желательно вносить сумму раньше.
+
0
Olgasch
Olgasch
4 февраля 2014, 22:18
Харьков
#
Согласна со звонками. А вот смс не пошлешь на 3 буквы, особенно, когда их родственникам шлют. А человек получил такое послание и в шоке ( ни чего не делал, не кому не должен-а тут такой наезд)

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться