банк-головная боль

Olgasch Olgasch
2 февраля 2014, 23:48
1
Жульничество, обман, всяческое препядствование досрочного погашения кредита, отсутствие взаимодействия отделов и служб, угроза психическому здоровью и материальному благополучию. Это вкратце!
Ответ банка
Банк Форвард (Forward Bank)
3 февраля 2014, 10:11
Добрый день, уважаемая Olgasch!
Благодарим Вас за обращение.

В ответ сообщаем, что возможность досрочного погашения кредита — право Клиента, предусмотренное «Условиями предоставления и обслуживания кредитов ПАО «Банк Русский Стандарт»» www.rsb.ua/f/1/credits/personal_loan/documents/uslovia_po_kreditam4.pdf:
4.3. Дострокове погашення Заборгованості:
4.3.1. Клієнт має право погасити Заборгованість достроково в повному обсязі або частково в наступному порядку:
4.3.1.1. Дострокове погашення Заборгованості здійснюється автоматично в будь-яку з дат оплати чергового платежу, зазначену в Графіку платежів, шляхом розміщення Клієнтом на Рахунку до цієї
дати грошових коштів, в розмірі, що дорівнює або перевищує щомісячний платіж за Графіком платежів. При цьому для дострокового часткового погашення Заборгованості розмір мінімальної суми
дострокового погашення повинен складати не менше 500 (п’ятсот) гривень; для дострокового повного погашення Заборгованості Клієнт розміщує грошові кошти у розмірі, достатньому для такого
погашення.
4.3.1.2. У випадку розміщення на Рахунку до дати оплати чергового платежу, зазначеного в Графіку платежів, грошових коштів в сумі більшій, ніж вимагається для здійснення чергового платежу за
Графіком, а також пропущених раніше Клієнтом чергових платежів та плати(плат) за пропуск чергових платежів (але не менше встановленої цими Умовами мінімальної суми дострокового
погашення), таке розміщення прирівнюється до доручення Клієнта Банку здійснити в дату чергового платежу дострокове погашення Заборгованості.
4.3.1.3. У випадку, якщо після списання Банком в дату чергового платежу за Графіком грошових коштів в розмірі щомісячного платежу залишок грошових коштів на Рахунку буде меншим
мінімальної суми дострокового погашення – такий залишок залишається на Рахунку і не списується Банком в погашення Заборгованості.
4.3.1.4. У разі часткового дострокового погашення Клієнтом Заборгованості, Банк зобов‘язаний здійснити відповідне коригування суми щомісячного платежу за Графіком платежів в бік зменшення
такого платежу у зв‘язку із достроковим погашенням Основного боргу.
4.3.1.5. Інформацію про зміну суми чергового платежу внаслідок часткового дострокового погашення Заборгованості Клієнт може отримати, звернувшись до Довідково-інформаційного центру Банку
за телефонами 0 800 300 880, (044) 390-95-95 (для Києва), інформація про зміни номерів телефонів Довідково-інформаційного центру Банку розміщується Банком на веб-сайті Банку в мережі
Інтернет за адресою: www. rsb.ua або в представництвах/відділеннях Банку. Клієнт розуміє і погоджується із необхідністю такого звернення після кожного дострокового погашення Заборгованості з
метою отримання інформації про зміну суми щомісячного чергового платежу.

Если Вы остались не удовлетворены качеством обслуживания в Банке, пожалуйста, дополните данное обращение Вашими ФИО, номером договора, а также детальным описанием ситуации, которая вызвала Ваше недовольство, направив эти сведения на электронную почту Банка 0800300880@rsb.ua. Полученная информация станет основанием для проведения служебного расследования, о результатах которого Вы будете проинформированы дополнительно.

Комментарии (1)

+
0
sanch ☺
sanch ☺
3 февраля 2014, 8:33
琚 灏
#
Отказать в досрочном погашении и брать за такое погашение %, комиссии и штрафы противозаконно.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться