Всім увага - порушення прав споживача у кредитних договорах!

abwehr1984 abwehr1984
22 марта 2015, 15:37
1
Короче так, у кредитних договорах (майже у всіх) є такий пункт про збереження конфіденційної інформації (на це з позичалаьників ніхто майже не реагує), який грубо порушує права споживача на збереження даних, що є банківською таємницею.
Такий пункт, як один з істотних умов договору, завуальований таким чином, що це ніби то письмова згода клієнта на розкриття банківської таємниці, хоча п. 1 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п. 3.1. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267 такого не передбачає і не дає банку право у кредитному договорі заздалегідь розміщувати у якості відповідного пункту так званий дозвіл клієнта на розкриття банківської таємниці, оскільки дозвіл на розкриття банківської таємниці власноручно пишеться клієнтом у довільній формі!
Так відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Також конфіденційності інформації присвячені абзаци 2 та 4 ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в яких говориться лише про службових та приватних осіб, що зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою в процесі їхньої діяльності, а не про клієнтів, що є дуже важливим аргументом!
Відповідно до абз. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Комментарии (9)

+
0
abwehr1984
abwehr1984
22 марта 2015, 15:38
тарас, Ивано-Франковск
#
Поряд з цим згідно п. 2, 3 абз. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та фінансово-економічний стан клієнтів.
Отже конфіденційна інформація і банківська таємниця, як нетотожні поняття та різні в розумінні Закону України «Про інформацію» за змістом інформації, обоє відносяться до інформації з обмеженим доступом, а тому банківська таємниця навіть не є різновидом конфіденційної інформації!!!
+
0
abwehr1984
abwehr1984
22 марта 2015, 15:39
тарас, Ивано-Франковск
#
У п. 7 Роз’яснення Юридичного департаменту Національного банку України № 18-112/1467-2599 від 19.04.2001 р. з питань виконання окремих вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту. Враховуючи викладене та зважаючи на норми ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких банківською таємницею є та інформація, розголошення якої може завдати шкоди клієнту банку, а до конфіденційної інформації, якою володіють банки, відноситься будь-яка інформація, неправомірне розголошення якої
+
0
abwehr1984
abwehr1984
22 марта 2015, 15:40
тарас, Ивано-Франковск
#
Може завдати шкоди клієнту банку, а до конфіденційної інформації, якою володіють банки, відноситься будь-яка інформація, неправомірне розголошення якої може завдати шкоди безпосередньо банку. Отже, можна зробити висновок, що інформація, яка становить банківську таємницю, не відноситься до категорії конфіденційної виходячи з наступного. По-перше, банківська таємниця є таємницею, тобто вона, відповідно до ст. 30 Закону України «Про інформацію», належить до категорії таємної інформації в силу навіть свого законодавчо закріпленого найменування. По-друге, поширення конфіденційної інформації здійснюється за бажанням юридичних та фізичних осіб у володінні, користуванні або розпорядженні яких така інформація перебуває.
+
0
abwehr1984
abwehr1984
22 марта 2015, 15:40
тарас, Ивано-Франковск
#
І навпаки, поширення (або розголошення) банківської таємниці здійснюється в чітко встановлених законодавством межах, порядку та на належним чином оформлений запит належних суб'єктів. Власник конфіденційної інформації самостійно визначає режим доступу до неї. В той же час правовий режим та зобов'язання по збереженню банківської таємниці чітко визначені законодавством.
По-третє, чітку різницю між цими поняттями проводить сам законодавець. Так, глава 10 Закону України «Про банки та банківську діяльність» має назву «Банківська таємниця та конфіденційність інформації». Як приклад: в ст. 91 Закону зазначається, що «з дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора… відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю».
+
0
abwehr1984
abwehr1984
22 марта 2015, 15:41
тарас, Ивано-Франковск
#
В п. 39.2 ст. 39 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» зазначається, що до банківської таємниці належить інформація, визначена Законом України «Про банки і банківську діяльність», а до конфіденційної інформації — інформація, що визначається іншими законами. Вживання в текстах закону понять конфіденційної інформації та банківської таємниці одного поряд з іншим зумовлює висновок про те, що ці поняття зовсім не можуть співвідноситись як загальне та окреме.
Враховуючи положення ст. 30 Закону України «Про інформацію» та зважаючи на норми частини першої ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких банківською таємницею є та інформація, розголошення якої може завдати шкоди клієнту банку, до конфіденційної інформації, якою володіють банки, відноситься будь-яка інформація, неправомірне розголошення якої може завдати шкоди безпосередньо банку.
+
0
abwehr1984
abwehr1984
22 марта 2015, 15:41
тарас, Ивано-Франковск
#
Відповідно до частини другої ст. 30 Закону України «Про інформацію» банки самостійно визначають перелік такої інформації. Таким чином, у ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» йдеться про два види інформації з обмеженим доступом — банківську таємницю та конфіденційну інформацію банку.
Відповідно до ч.1 ст. 1076 ЦК України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
+
0
abwehr1984
abwehr1984
22 марта 2015, 15:42
тарас, Ивано-Франковск
#
Відповідно до п. 1.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття.
Як свідчить судова практика з розгляду спорів за позовами клієнтів до банків про часткове визнання окремих пунктів (положень) кредитних договорів недійсними (у таких пунктах йдеться про нерозголошення даних, які є конфіденційними, а не банківською таємницею), то 21.12.2012 р. у цивільній справі № 705/2798/12 Іршавський районний суд Закарпатської області, позов споживача (клієнта) до ПАТ «Банк Форум» задоволив повністю та визнав недійсним і скасував абзац 2 пункту 6.2 кредитного договору № 0542/07/26-А від 25.12.2007 р. укладеного між споживачем та ПАТ «Банк Форум» в цілому з моменту укладення договору
+
0
abwehr1984
abwehr1984
22 марта 2015, 15:42
тарас, Ивано-Франковск
#
Аналогічні ж рішення по недійсності таких правочинів ухвалювались Іршавським районним судом Закарпатської області 10.01.2013 р. у справі № 705/2799/12, Шевченківським районним судом м. Чернівці 25.11.2014 р. у справі № 727/9130/14-ц, Заводським районним судом м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області 21.02.2014 р. у справі № 208/1351/13-ц, а також іншими судами першої та апеляційної інстанцій у аналогічних цивільних справах.
У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», до договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах.
Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів», продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.
+
0
abwehr1984
abwehr1984
29 марта 2015, 17:05
тарас, Ивано-Франковск
#
Ось так!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться