Тема: вот пример заявы о возврате депозита

fulimon fulimon
22 марта 2014, 22:13
без оценки
Голові правління
ТОВ «Український промисловий банк»
Дергун Віктору Васильовичу
01133 м. Київ, бульвар Л.Українки, 26

ПІБ заявника,
Адреса заявника, телефон

Заява
Я, ПІБ заявника, дата договору уклала договір банківського вкладу № ХХХ з відділенням №ХХ філії КРУ ТОВ «Укрпромбанк», відповідно до якого банк зобов’язався прийняти від мене гроші строком на ХХ днів, датою повернення яких є дата повернення. Відповідно до п.2.1.5 зазначеного договору банк зобов’язується повернути повністю вклад у дату повернення готівкою.
26 грудня 2008 року я повідомила у письмовій формі відділенням №ХХ філії КРУ ТОВ «Укрпромбанк» про намір розірвати договір банківського вкладу у зв’язку з його закінченням.
дата повернення я звернулася до банку з проханням повернути гроші в повній сумі ХХХ (сума прописом) гривень плюс нараховані відсотки, оскільки відповідно до статті 1060 Цивільного кодексу України банк зобов’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника.
Керуючою відділення №ХХ філії КРУ ТОВ «Укрпромбанк» мені було в грубій формі відмовлено в отриманні банківського вкладу в повній сумі без будь-яких пояснень, чим було порушено мої права, гарантовані Конституцією України та Цивільним кодексом України.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звернулася до керуючої відділенням з проханням надати письмову відповідь щодо роз’яснення її дій, на що знову ж таки отримала відмову. Всі розмови з працівниками банку записувалися мною на диктофон, що може бути підтвердженням моїх слів.
Дії керуючої відділенням №ХХ філії КРУ ТОВ «Укрпромбанк» вважаю неприпустимими по відношенню до клієнтів банку та такими, що підривають довіру вкладників до КРУ ТОВ «Укрпромбанк».
Прошу:
1.Повернути повністю банківський вклад в повній сумі ХХ (сума прописом) гривень плюс нараховані відсотки;
2.Вжити необхідних дисциплінарних заходів по відношенню до керуючої відділенням №ХХ філії КРУ ТОВ «Укрпромбанк»;
3.Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надати відповідь на моє звернення.

дата _______________ ПІБ

Відділення № Х
філії КРУ ТОВ «Укрпромбанк»,
адреса банку.

ПІБ заявника,
Адреса заявника, телефон

Згідно з Договором банківського вкладу № ХХ, який був заключений мною, ПІБ заявника, дата договору, з Відділення № Х філії КРУ ТОВ «Укрпромбанк», датою повернення вкладу у сумі ХХХ (прописом) є дата повернення.
Відповідно до п. 2.1.5. вищезазначеного Договору Банк зобов’язується повернути повністю вклад у «Дату повернення», тобто дата повернення.
У вказану дату банк не повернув вклад, тобто порушив умови договору та ряд законів України та статей Цивільного кодексу України.
У зв`язку з цим, керуючись статтями 22, 23, 525, 530, 550, 551, 552, 610, 611, 612, 623, 624, 625, 1061 (ч.4), 1066 (ч.3) та 1074 ЦКУ вимагаю:

1) нарахувати відсотки згідно договору за весь період затримки виплати банком повної суми вкладу;

2) сплатити неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання;

3) відшкодувати збитки та упущену вигоду, причому банк використовує кошти вкладників для одержання доходів, тому розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися, не може бути меншим від цих доходів (ч.3 ст.22 ЦКУ).

У разі невиконання вимог буду змушена звернутися до суду для захисту порушених прав та відшкодування моральної шкоди.

дата _______________ ПІБ

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться