https://www.facebook.com/pages/Приват-банк-не-отдает-депозиты/1475694132673508/

Игорь Шпак Игорь Шпак
20 июля 2014, 15:10
без оценки
ЩО ПОРУШУЄ ПРИВАТ, НЕ ВІДДАЮЧИ ВАМ ДЕПОЗИТ?

1.Те, про що Вам скаже кожен юрист: ч. 1 ст. 1058 ЦК України «обов’язком банку за договором є виплата вкладникові вкладу та процентів на нього на умовах та в порядку, встановленому договором»; ч. 2 ст. 1060 ЦК України «за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.»
2.Те, про що Вам скаже кожен професіонал банківської справи:• — Ч. 1 ст… 43 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» згідно якої, «при виконанні своїх обов'язків відповідно до вимог цього Закону керівники банку зобов'язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов'язані ставити інтереси банку вище власних.»;
— Ч. 2 ст. 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» згідно якої, «Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.»
— • Абзац 2 п. 3.3. Постанови Правління НБУ №516 від 03.12.2003р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами ». Згідно якого «За договором банківського вкладу (депозиту) незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, розміщених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором».Якщо Ви юридично грамотно склали «Вимогу про повернення вкладу» та у відповідності до Правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк» (http://privatbank.ua/terms/) повідомили про це банк.
— • Абзаци 3, 4, 5, п. 3.3. Постанови Правління НБУ №516 від 03.12.2003р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами ». Згідно яких «У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) (далі — вимога) банк зобов'язаний: прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку; взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком». Якщо Приватбанк вимогу не виконав, а Вам не видав письмове повідомлення про невиконання вимоги у відповідності до ПП НБУ №516( а приват не видасть Вам це повідомлення)

---• Абзац 6 п. 3.3. Постанови Правління НБУ №516 від 03.12.2003р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами ». Згідно якого «Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку». Якщо ВИМОГА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ Приватбанком невиконана.

---• Абзац 1 п. 3.4. Постанови Правління НБУ №516 від 03.12.2003р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами » згідно якого «Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу (депозиту) у розмірі, який установлюється в договорі банківського вкладу (депозиту). Якщо договором не встановлений розмір процентів, то банк зобов'язаний виплатити їх в розмірі облікової ставки Національного банку України.» Якщо Приватбанк не виплачує Вам проценти за вкладом у відповідності до умов договору банківського вкладу.

--• Абзац 1 п. 3.5. Постанови Правління НБУ №516 від 03.12.2003р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» згідно якого «Проценти на банківський вклад (депозит) виплачуються вкладникові на його вимогу відповідно до строків, визначених у договорі банківського вкладу (депозиту).» Якщо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не виплатив Вам проценти на суму вкладу після одержання ВИМОГИ.

--• Ст. 68 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» згідно якої «Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни». Оскільки згідно з вимогами абзацу 6 п.3.3. Постанови Правління НБУ №516 від 03.12.2003р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами » «Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту)». ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» був зобов’язаний виконати вимогу (видати Вам кошти, розміщені на депозитному рахунку та виплатити відсотки по вкладу), але не виконав її, що призвело до викривлення показників діяльності банку, звітності, яку банк надає НБУ та фінансової звітності банку.

--• Статті 54 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст… 7 та 10 ЗУ «Про рекламу». Так на офіційному сайті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розповсюджено інформацію про депозити в банку, яка є недостовірною: 1)Ви можете оформлювати вклади, поповнювати їх і керувати своїми депозитами за допомогою Інтернет-банку Приват24. Для цього Вам достатньо зареєструватися (безкоштовно) на сайті; 2) Свої вклади Ви можете поповнити кількома способами: через термінали самообслуговування банку; регулярним платежем з Картки для виплат, особистої картки або з іншого рахунку, відкритого в ПриватБанку; через Інтернет-банк Приват24; за безкоштовним телефоном 3700; в будь-якому відділенні Приватбанку по всій Україні. При цьому через термінал самообслуговування Ви можете поповнити свої вклади, оформлені не тільки в гривні, але й у доларах чи євро; 3) Ви можете в будь-який час дізнатися про стан своїх заощаджень на депозиті. Для цього просто надішліть зі свого мобільного телефону SMS з номером рахунку депозиту або останніми 4 цифрами картки «Електронна ощадкнижка» на номер 10060. В SMS-повідомленні від банку Ви отримаєте баланс Вашого вкладу; 4) Відсотки за вкладом банк зарахує на будь-яку Вашу платіжну картку, і Ви зможете одержувати їх у зручний Вам час в мережі банкоматів по всьому світу. Ви також можете розплатитися цією картою в торгових точках; 5) Тепер Ви можете здійснювати всі операції за своїми депозитами (оформлення, поповнення, отримання відсотків, закриття) у будь-якому відділенні ПриватБанку по всій Україні. Станом на теперішній час Ви не можу здійснити жодну з перерахованих вище операцій, що свідчить про недостовірність викладеної на офіційному сайті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформації про депозити.

P.S. «ЕСЛИ БАНК НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ВКЛАДЧИКАМ ИХ ДЕНЬГИ — ЭТО НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА. НЕ ЗАЩИТИТЕ СВОИ ПРАВА САМИ — ЗА ВАС ЭТО НЕ СДЕЛАЕТ НИКТО. УЧИТЕСЬ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ. УЧИТЕ БАНКИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УВАЖАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОН.»

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться