Для кредиторів банків.

Інга Лук'яненко Інга Лук'яненко
24 февраля 2017, 22:04
3
не засчитана
ДЛЯ КРЕДИТОРІВ БАНКІВ

ЯК ЗАЯВИТИ КРЕДИТОРСЬКІ ВИМОГИ ДО БАНКУ
Кредиторами банку є юридичні та фізичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов’язань.
Кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку після прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Для цього на адресу Фонду або уповноваженої особи Фонду, якій делеговано повноваження формування реєстру акцептованих вимог кредиторів, необхідно направити письмову заяву та копії відповідних документів.
Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».
Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.
Інформацію про дату публікації та адресу, за якою приймаються заяви кредиторів, можна знайти на сайті Фонду на сторінці банку у розділі «Виведення банків з ринку».
ЩО МАЄ БУТИ ЗАЗНАЧЕНО У ЗАЯВІ КРЕДИТОРА
Заява про включення вимог кредитора до реєстру акцептованих вимог складається у довільній формі, але обов’язково має містити:
Для фізичних осіб
прізвище, ім’я, по батькові кредитора, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) (за наявності), місце проживання, дату та підпис особи.
Для юридичних осіб
найменування підприємства (установи, організації), організаційно-правову форму власності підприємства (установи, організації), код за ЄДРПОУ, П.І.Б керівника, дату та підпис керівника.
До заяви необхідно додати копії документів, що підтверджують право вимоги до банку, наприклад копії договорів банківського вкладу, банківські виписки тощо.

Комментарии (1)

+
0
Інга Лук'яненко
Інга Лук'яненко
25 февраля 2017, 0:33
Київ
#
https://www.facebook.com/groups/361736107536739/384134935296856/
За цим посиланням можна завантажити собі бланк заяви на кредиторську вимогу.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться