Фінанасовий звіт

dsds dsds
22 июля 2014, 12:40
без оценки
Питання чому не повертали кошти хоч потрохи, коли були активи і кошти на коренспондентських
Звіт про фінансовий стан ЄВРОГАЗБАНКУ

Активи
Готівкові кошти 844 005,71
Кошти у Національному банку 2 822 809,31
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ 10 052 700,00
Кошти в інших банках 7 405 030,14
Резерви під заборгованість інших банків (118 519,35)
В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках
751 873,13
Цінні папери в торговому портфелі банку 377 248 946,95
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч. 0,00
Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу; 0,00
Кредити та заборгованість клієнтів 1 908 191 959,46
Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам
(90 982 794,67)
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0,00
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ 0,00
Основні засоби та нематеріальні активи 249 293 278,25
Нараховані доходи до отримання, у тому числі 132 682 873,18
Нараховані доходи по МБК 0,00
Нараховані доходи по кредитам 68 653 529,04
Нараховані доходи за цінними паперами 64 029 344,14
Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок 0,00
Інші активи 112 195 149,93
Усього активів 2 709 635 438,91
Зобов'язання
Кошти банків в т.ч. коррахунок 294 131 098,23
В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків 61,64
Кошти клієнтів 1 895 671 745,47
депозити фізичних осіб 1 090 082 683,25
поточні рахунки фізичних осіб 609 462 788,75
депозити юридичних осіб 120 341 437,40
поточні рахунки юридичних осіб 75 784 836,07
Інші депозити 0,00
Боргові цінні папери, емітовані банком 5 079 256,58
Нараховані витрати до сплати, у тому числі 25 839 756,56
Нараховані витрати по МБК 0,00
Нараховані витрати за коштами клієнтів банку 25 732 586,01
Нараховані витрати за цінними паперами 107 170,55
Кошти, отримані від філій 0,00
Інші зобов’язання 112 425 325,74
Субординований борг 75 219 178,08
Усього зобов'язань 2 408 366 360,66
Власний капітал
Зареєстрований статутний капітал банку 290 000 000,00
Сплачений незареєстрований статутний капітал банку 0,00
Власні акції банку, які викуплені в акціонерів 0,00
Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу 0,00
Статутний капітал 290 000 000,00
Емісійні різниці 0,00
Резерви 11 667 686,16
Резерви переоцінки 0,00
Фінансовий результат поточного року (398 607,91)
Усього власного капіталу 301 269 078,25
Усього зобов’язань та капіталу 2 709 635 438,91

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 11 липня 2014 року за даними звітності складала 1 265 548 792,9 грн.

Комментарии (2)

+
0
Игорь Шпак
Игорь Шпак
22 июля 2014, 12:57
#
Не возвращают, поскольку в банке бооольшие проблемы.
+
0
dsds
dsds
23 июля 2014, 13:45
#
В банке нет проблем по показателям, это вам так говорят, полная маячня. Просто можна все деньги украсть подумало руководство, а вкладчиков спихнуть на ФГВФО, а потом говорим что у нас армии нет, соцвыплаты незачто и тд. Пока власть будет платить за каждого вора и пока власть будет разновидом бизнеса толку никакого… не будет… какие налоги мы б не платили и какие хорошие законы у нас бы не были...!!!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться