Денег не видать?

allacondor allacondor
5 июня 2014, 10:22
без оценки
Из сайта Фонда гарантування вкладів: «Під час дії тимчасової адміністрації, задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, крім зобов’язань банку щодо виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників, не здійснюється. У випадку ліквідації банку, задоволення вимог кредиторів банку – юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у порядку черги, визначеної законодавством.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від реалізації майна банку після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі якщо обсяг коштів, одержаних від реалізації майна, недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредиторові однієї черги. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги уповноважена особа Фонду не враховує суму грошових вимог цього кредитора.»

Больше всего обидно за клиентов, которые ждут поставки товаров. Что им объяснять?

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться