Банк нагло врет, как и звонящие и комментатор тутошний

Олекса Лірен Олекса Лірен
24 октября 2015, 14:09
без оценки
Вот віписка из Правил обслуживания в Дельта-банке, утверждены в январе 2015 года:
Банк має право:
7.15.5.1. вимагати від Клієнта дострокового повернення в повному обсязі Кредиту (....) При цьому, Клієнт ПРОТЯГОЛМ 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ (тридцяти) календарних днів з дня отримання вимоги Банку зобов’язаний повернути Банку суму Кредиту (...) ГОЛОВНЕ ТУТ: ДАТОЮ ОТРИМАНН КЛІЄНТОМ ВИМОГИ БАНКУ ЩОДО ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ вважається ДАТА, ЗАЗНАЧЕНА НА КВИТАНЦІЇ, що надається Банку відділенням поштового зв’язку при ВІДПРАВЛЕННІ КЛІЄНТУ РЕКОМЕНДОВАНОГО ПИСЬМА З ТАКОЮ ВИМОГОЮ
Ответ банка
Дельта Банк
26 октября 2015, 9:39
Олекса Лірен, доброе утро,
в процитированном Вами отрывке с Правил банковского обслуживания физических лиц в АО «Дельта Банк» речь идет о досрочном погашении задолженности.
В описанной же Вами ранее ситуации — о погашении задолженности в связи с окончанием срока Договора кредитования.
Как неоднократно сообщалось ранее, для уточнения информации по интересующему Вас вопросу необходимо перезвонить в Контакт-Центр Дельта Банка по номеру 044 428 95 95 или 0 800 500 600. Вас соединят с соответствующим отделом Дельта Банка, представитель которого ответит на все Ваши вопросы.

Комментарии (6)

+
0
Олекса Лірен
Олекса Лірен
24 октября 2015, 14:14
#
І ось ще:

7.15.10. У разі невиконання Клієнтом зобов’язань по сплаті Платежів по Договору понад 30 (тридцять) календарних днів – в односторонньому порядку достроково розірвати Договір, шляхом відправлення на адресу Клієнта відповідного Листа. Через 30 (тридцять) календарних днів з дати отримання Клієнтом відповідного Листа від Банку, Договір
вважається розірваним, у зв’язку з чим на Клієнта покладається обов’язок у строк, вказаний у Листі повернути Банку
несплачену суму Кредиту та погасити в повному обсязі Платежі, які були нараховані до дати розірвання Договору,
+
0
DeltaBank
DeltaBank
26 октября 2015, 9:41
#
Олекса Лірен, как уже сообщалось выше, в процитированном Вами отрывке с Правил банковского обслуживания физических лиц в АО «Дельта Банк» речь идет о досрочном погашении задолженности.
В описанной же Вами ранее ситуации — о погашении задолженности в связи с окончанием срока Договора кредитования.
+
0
Олександра Ларусенко
Олександра Ларусенко
25 октября 2015, 1:22
#
Дополнительно к Вашему:
Банк зобов«язаний:
7.16.2. Письмово повідомити Клієнта про передачу третій особі своїх прав (відступлення права вимоги) за Договором щодо надання споживчого кредиту.
+
0
DeltaBank
DeltaBank
26 октября 2015, 9:44
#
Олекса Лірен, на сегодняшний день уступка права требований не производилась. Кредиты, как и ранее, обслуживаются в Дельта Банке.
+
0
Олекса Лірен
Олекса Лірен
25 октября 2015, 11:16
#
Отож! Висновок: усіх «дзвонарів» відправляти далеко-далеко. «Пішитє пісьма!»
+
0
DeltaBank
DeltaBank
26 октября 2015, 9:45
#
Олекса Лірен, разъяснения по Вашему вопросу были предоставлены выше.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться