Визнали нікчемним депозитний договір «дробільщика»!

irynka irynka
3 октября 2015, 10:27
без оценки
У кого швидко сьогодні пошта працює, отримали чудовий папірчик про те, що ваш депозитний договір визнаний нікчемним згідно пункту 7 частини 3 статті 38 ЗУ «про систему гарантування вкладів».

Закінчився депозит 19.02, в той самий день з поточного рахунку перекинуті і відкриті 2 депозити на 2х різних людей.

От гади.
Що робить????
Ответ банка
Дельта Банк
5 октября 2015, 9:50
irynka, доброго ранку,
для отримання відповіді на Ваше запитання Вам необхідно подати письмовий запит на ім'я уповноваженої особи ФГВФО Кадирова В. В.

Комментарии (23)

+
0
Klient1001
Klient1001
3 октября 2015, 10:40
#
Если вы с этим не согласны то идти в суд. Но дождитесь уже списки 10 числа ориентировочно. Проверьте себя там ещё. Есть информация, что они потом у многих вернули назад этот вопрос.
+
0
irynka
irynka
3 октября 2015, 10:55
#
Дякую. Ви в цій гілці дуже авторитетна людина:)
Чи є якісь строки подачі заяв до суду, чи маю я законні підстави не погоджуватися з визнанням нікчемності (депозит не знімався достроково, гроші були на поточному рахунку), чи одразу іти в суд і самому в приймальні в довільній формі залишати позов, чи є чітка форма, без найманого юриста не обійтися?
+
0
Klient1001
Klient1001
3 октября 2015, 11:04
#
Срок полгода с того момента, как вы об этом узнали, с момента получения вами этого письма. Правовое основание есть. Но все же лучше вам в этом случае нанимать юриста. Суд в Киеве по месту нахождения ответчика. Административный. Юриста лучше нанимать того, который уже эти вопросы ведёт. Но все же дождитесь ещё немного списков. Проверьте себя. И уже если вас там нет, то в суд.
+
0
irynka
irynka
3 октября 2015, 21:47
#
Дякую!
+
0
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 11:53
#
Згідно ст. 38 Закону, уповноважена особа Фонду зобов`язана здійснити перевірку правочинів (у тому числі договорів) з метою вжиття заходів щодо «забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку», про що прямо вказано в Законі.
Формулювання мети заходів, що здійснює уповноважена особа є виключним у Законі та прямо наведено у ст. 38.
«Стаття 38. Заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку.»
За тлумаченням Національного Банку України, активи банку це ресури та кошти, що класифікуються за напрямками розміщення та використання з метою одержання прибутку. Активи банку відображаються в активі балансу банку та включають: основні засоби, матеріали, нематеріальні активи, відвернені кошти прибутку, кошти в касі банку, кошти на кореспондентських рахунках, кошти в резервних фондах банку, надані кредити юридичним та фізичним особам, надані міжбанківські кредити, державні облігації, цінні папери, вкладення у факторингові
+
0
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 11:54
#
Та лізінгові операції, інші кошти за дебіторською заборгованістю, кошті вкладені у спільну господарську діяльність,інші активи.
Тобто активи поділяються на такі, що не приносять дохід, такі як власне майно банку, та такі, що приносять прибуток: кредити, облікові активи та банківські інвестиції.
Головним для розуміння активу є те, що активи це:
вкладення від імені банку з ціллю отримання прибутку
власне майно банку у будь-якій формі, що має оціночну, амортизаційну, ліквідаційну вартість та вартість до продажу.
Всі договори, підписані від імені Банку за операціями з активами банку є договорами РОЗМІЩЕННЯ з метою отримання прибутку, або договорами власної господарської діяльності ( набуття чи відчуження основних засобів, матеріалів, нематеріальних активів).
Договора банківського рахунку та договора банківського вкладу є договорами, підписаними від імені Банку за операціями ЗАЛУЧЕННЯ, ці договора є частиною пасивів банку та відображаються в бухгалтерському обліку в пасивній частині балансу
+
0
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 11:54
#
На відмину від активів, що відображаються а активній частині балансу.
Кошти отримані Банком від клієнта у тимчасове користування, є платним пасивом банку. Банк не отримує доходу з залучення коштів, а навпаки, несе розходи у види платні за користування коштами, що є безспірним доказом неможливости віднесення договорів банківського вкладу\ рахунку до розряду активів, що приносять дохід.
Тобто договора банківського рахунку\вкладу (пасиви банку) — це залучені від клієнтів кошти на платній основі, необхідні Банку понад суму власного капіталу, та за допомогою яких банки формують свої фінансові ресурси для проведення активних операцій.
Кошти залучені Банком від клієнтів за договорами банківського вкладу\ рахунку, таким чином, є частиною фінансових ресурсів банку, але не частиною активів банку.
+
0
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 11:55
#
Крім того, договора банківського рахунку та банківського вкладу не відносяться до сфери господарювання банку, як суб`єкта господарювання, та не передбачають перехід права власності на кошти від клієнта до банку, що є абсолютним і безспірним доказом, що кошти клієнта не набувають статусу власного майна банку.
Для врахування майнових операцій банку Інструцією НБУ України спеціально передбачені розділи 3, 4 та 5 балансу банку, тоді, як депозитні операції враховуються на рахунках другого класу балансу — «Операції з клієнтами банку».
У класі 2 Плану рахунків НБУ відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами). При цьому надані кредити відображаються у активах банку, якими вони є за своєю економічною суттю та за збереження яких несе відповідальність уповноважена особа Фонду за ст. 38 Закону. Залучені кошти відображаються за пасивною частиною другого класу і є залученими фінансовими ресурсами, а не активами
+
0
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 11:55
#
Доходи від активних операцій банку та витрати від депозитних операцій банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 «Доходи» та класу 7 «Витрати». Збиток банку формується під час формування фінансового результату банку за звітний рік на рахунку 5041 «Збиток звітного року». Рахунки 5 класу за інструкцією НБУ № 280 від 17.06.2008 року не можуть кореспондувати з клієнтськими рахунками, а можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у виключно у разі разі сплати акціонерам дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів та з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік. В іншому випадку рахунки класу 5 кореспондують тільки між собою.
Тобто єдиним засобом впливу ( збільшення збитків Банку ) на фінансовий результат діяльності банку від депозитних операцій з фізичними особами є необгруноване надання преференцій у вигляді зави
+
0
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 12:18
#
Щенних відсоткових ставок за залученими ресурсами. В даному разі розходи банку за ресурсами, відображені на рахунках 7 класу дійсно мають вплив на фінансовий результат банку та привести до його збиткової діяльності. Але підпункт 7, пункту 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» прямо вказує, що «Фонд не відшкодовує кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку».
+
0
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 11:57
#
Таким чином, депозитні договори фізичних осіб, обслуговування яких мало наслідком підвищені розходи банку у порівнянні з публічними умовами, та мали негативний вплив у вигляді ризику збитковості фінансового результату не виявляються уповноваженою особою нікчемними договорами, а не відшкодовуються згідно Закону.
Виходячи з вищенаведеного, та враховуючи, що публічні депозитні договори, заключені від імені Банку з фізичними особами, не є активами Банку, не є майном Банку та є такими, що не мають негативного впливу на збитковість банку, оскільки заключені на публічних умовах, відсутні підстави для застосування до депозитних договорів положень ст. 38 Закону та визнання таких договорів нікчемними протирічить та прямо порушує ст. 38 Закону України про систему гарантування вкладів.
+
+6
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 12:01
#
Просто подавайте в прокуратуру и в админсуд. И арестовывайте имущество Кадырова с требованием возместить Вам деньги за счет его личного имущества. и моральный ущерб и на лечение
+
+6
lora1983listru
lora1983listru
3 октября 2015, 12:42
#
Стаття 38. Заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку — Ваш депозит не актив банка, не имущество банка и если заключен с Вами на публичных ставках не влияет на убыточность банка. Это Ваше имущество!!! И Ваши активы! А у Вас Ваше имущество бессовестно крадут!
+
0
irynka
irynka
3 октября 2015, 21:50
#
Дякую
+
0
Oksana Oleksiuk
Oksana Oleksiuk
3 октября 2015, 12:50
#
Все дійсно так.
+
0
владимир олефиров
владимир олефиров
3 октября 2015, 19:11
Кривой Рог
#
Однозначно в суд!!! Я уже получил на руки решения суда в мою пользу! Правда по другому банку, не спорю процедура займет не один месяц на шанс есть!!!
+
0
irynka
irynka
3 октября 2015, 21:51
#
Теж було «дроблення» суми 200+? який банк, якщо не секрет.
+
0
ariadna
ariadna
3 октября 2015, 22:01
#
А подавали в київський адміністративний суд чи можна за місцем проживання вкладника? бо я десь читала, що можна і в міський. Адвоката наймали?
+
0
Klient1001
Klient1001
3 октября 2015, 22:07
#
Можно пробовать и в миський.
+
0
владимир олефиров
владимир олефиров
4 октября 2015, 9:06
Кривой Рог
#
Пробовать можно и в миський, но не факт что он вынесет решения, а не отфутболит в админ суд!
+
+2
владимир олефиров
владимир олефиров
4 октября 2015, 9:09
Кривой Рог
#
А вообще Вам всем скажу повезло!!! В том что ликвидация еще не началась, а письма у Вас уже на руках! У VAB письма пришли через 1,5 месяца, да и к тому же после митинга который снимали 6 каналов!
+
0
depozitynet
depozitynet
4 октября 2015, 21:30
ольга, Николаев
#
Подавать можно и за местом нахождения истца (ст. 18 КАСУ если не ошибаюсь, может 19 нет возможности точно посмотреть), но подавать в окружной суд нужно, не в міський!
+
0
VISA1
VISA1
6 октября 2015, 16:28
Александр.
#
Подавать нужно в окружной административній суд по месту нахождения либо истца (вкладчика), либо ответчика.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться