Продолжение 1

Андрей  Чухманенко Андрей Чухманенко
28 ноября 2014, 11:32
без оценки
Строк дії вкладу закінчився _________________________ року, але прийшовши в (повна назва банку, відділення) отримати їх я не зміг. Начальник (директор) (ПІБ начальника, директора) у усній формі відмовив (ла) мені в поверненні вкладу и виплаті процентів у термін, встановлений даним договором.
На моє звернення на видачу мого вкладу мною була отримана відповідь згідно якої, ______________________________________________________________________.

Таким чином, виходячи з чинного законодавства України і договірних умов Договору, спираючись на статті Цивільного кодексу за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (стаття 1058 ЦК України).

Відповідно до статті 1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

При цьому, статтею 1066 ЦК України передбачено, що банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами (частина 2). Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд (частина 3).

Крім того, статтею 1074 ЦК України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

а також на статті Кримінального Кодексу України:

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться