Образец заявления

Aleksandov Aleksandov
12 марта 2014, 1:21
1
Знающие люди подскажите.
Такая форма заявления уместна?

Начальнику відділення/філії
_______________________________
(найменування банку)
_______________________________
(адреса банку)
вкладника
_______________________________
(П.І.Б. вкладника)
_______________________________
(адреса вкладника, засіб зв’язку)
СКАРГА
про порушення законодавства у сфері банківської діяльності
відділенням/філією ______________
«____»________р. між мною та _____________________ було укладено договір строкового
банківського вкладу (депозиту) №___, строком на _______, під процентну ставку ___% річних та
внесено готівкою до банку __________ грн.
«___»_________р. мною було подано до ____________________ заяву про повернення грошових
коштів по закінченні строку депозиту.
Однак, до цього часу ані внесених мною грошових коштів, ані процентів за користування ними,
мною не було отримано. Невиплата коштів представниками відділення/філії банку_____________
обґрунтовується ______________________.
Вважаю, що такі дії є грубим порушенням укладеного з банком договору та чинного
законодавства України.
Частиною другою статті 1060 Цивільного кодексу України встановлено, що договір банківського
вкладу укладається на умовах повернення вкладу із завершенням встановленого договором строку
(строковий вклад), за договором банківського вкладу (депозиту), незалежно від його виду, банк
зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
Згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк
(термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Відповідно до п.п. 3.3., 3.4. Положення про порядок здійснення банками України вкладних
(депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затвердженого постановою НБУ № 516
від 03.12.2003р., банки повертають вклади (депозити) та сплачують нараховані проценти у строки, що
визначені умовами договору банківського вкладу (депозиту) між вкладником і банком.
Відповідно до ст.ст. 55, 58 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносини
банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами
Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком; банк відповідає за
своїми зобов'язаннями всім своїм майном, відповідно до законодавства.
З урахуванням всього вищенаведеного, прошу усунути зазначені порушення та повернути
мені суму депозиту у розмірі ______(_____________) грн. та нарахованих процентів.
Додатково повідомляю про свій намір, у випадку незадоволення вимог цієї скарги, звернутись зі
скаргою до Національного банку України, а також до суду.
ДОДАТКИ:
1. Копія договору строкового банківського вкладу (депозиту) №___ від «__»______р. — на ___ арк.
2. Копія заяви про повернення вкладу від «__»_______р. — на ____арк.
3. Копія відповіді банку на заяву від «___»________р. — на ___арк.
______________________ (П.І.Б.)
«___»_______р.

Комментарии (6)

+
0
BogdanK
BogdanK
12 марта 2014, 18:47
#
Дійсно корисна інформація
+
0
bystander1
bystander1
26 апреля 2014, 9:41
#
Да, обстоятельная пошаговая инструкция.
Спасибо Вам.
+
0
Мила Шев-Павлш
Мила Шев-Павлш
30 мая 2014, 15:38
Киев
#
Спасибо за информацию. Начинаем писать
+
0
Мила Шев-Павлш
Мила Шев-Павлш
4 июня 2014, 15:58
Киев
#
Все хорошо — только 30 дней на каждое письмо!!!
+
0
Pecherskii
Pecherskii
26 июня 2014, 10:51
Андрій, Київ
#
Якщо депозит онлайновий
Послідовність дій, гадаю, така сама, але на що посилатись в тексті?
+
0
emon
emon
5 декабря 2014, 13:33
#
Тоже интересна эта последовательность.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться