Образец жалобы на банк в НБУ!

Jusik2006 Jusik2006
16 декабря 2013, 20:16
без оценки
Голові Національного банку України
01601, вул. Інститутська 9, м. Київ, Україна.
Від……………………

ЗАЯВА
про вжиття заходів реагування
на порушення банківського законодавства

Відповідно до ч. 8, 9 статті 7 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк України здійснює банківське регулювання та нагляд, веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках.
Згідно до ч. 3 ст. 55 цього Закону Національний банк України здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об'єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів національного банку і економічних нормативів.
Протягом тривалого часу порушення банківського законодавства має місце з 6оку ПАТ «……. банк", що призводить до порушення моїх прав та потребує невідкладного реагування з боку очолюваної Вами установи.
Так, 22 червня 2005 року я отримала від цього банку споживчий кредит на ремонт квартири в розмірі 20 000 грн. за договором N…………… Кредит було надано мені до 10.09.2007 року. Рішенням Залізничного районного суду м. Сімферополя від 22 травня 2007 року по справі N92-222/2007 термін користування кредитом було скорочено. Рішення набуло законної cили 29.05.2007 року, отже з цієї дати закінчився термін користування мною кредитом. Згідно судового рішення на цю дату я мала за6оргованість, яку повинна була сплатити 6анку в наступному розмірі: кредит в сумі 1993,95 грн., прострочена частка кредиту в сумі 4047,2 грн., відсотки в сумі14,89 грн., прострочені відсотки в сумі 109,19 грн., пеню в сумі 0,64 грн., всього 6165,95 грн. Зазначені суми були повністю узгоджені сторонами: ні з мого 6оку, ні з 6оку банку постановлене рішення не оскаржувалося. Нараховані мені банком та затверджені судом кошти за кредитним договором були сплачені мною в повному о6сязі, а виконавче провадження було закінчено у зв’язку з повним виконанням рішення суду. Після цього жодних майнових претензій на мою адресу з 6оку банку не надходило.

У грудні 2009 року я звернулася до одного з відділень банку з наміром покласти грошові кошти на депозитний рахунок на своє ім’я. Під час оформлення банківських документів мені повідомили, що за мною, нібито, обліковується заборгованість за кредитним договором N………………… на загальну суму 29 501, 52 грн.(?), а саме: за кредитом 5365,92 грн., за відсотками 14541, 91 грн., пеня 9593,69 грн. На той час в мене вже навіть не залишилося власного примірника давно виконаного в повному обсязі договору. щоб розібратися в ситуації, я письмово звернулася до директора Кримського регіонального управління (заява вх. N96666 від 22.12.2009 року) з проханням прояснити ситуацію та надати мотивований розрахунок суми заборгованості, що безпідставно за мною обліковується. Однак під час розгляду мого звернення регіональним управлінням були грубо порушені «Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 N9 168, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.05.2007 за N9 541/13808 (далі — Правила N9 168). Згідно п. 1.2.-1.3. зазначених Правил у разі усних чи письмових звернень споживачів банки зобов'язані надавати повну, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на поточні потреби, кредиту в інвестиційну діяльність, іпотечного кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту (у тому числі наданого у формі кредитної лінії, Овердрафту за картковим рахунком тощо) і мають бути оплачені споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або кредитного договору про надання споживчого кредиту. Всупереч наведеним в Правилах вимогам, відповідь від Кримського регіонального управління я отримала лише через 9 місяців після звернення. При цьому мені так і не було зазначено підстав за яких банк продовжує нараховувати проценти та пеню на давно сплачений кредит та звідки з'явилася сума заборгованості по кредиту в розмірі 5365,92 грн. Крім того, у наданій банком виписці по рахунку взагалі були відсутні відомості про сплату мною на користь банку коштів за кредитом з 29.05.2007 року (дати вступу в силу рішення суду) до його виконання.

Правила надання інформації прийняті Національним банком України з метою запобігання завданню споживачам моральної чи матеріальної шкоди через надання банками свідомо недостовірної та неповної інформації. Хочу зазначити, що за немотивованим розрахунком Кримського регіонального управління я, нібито, повинна сплати за споживчий кредит в 10 000 грн. (з урахуванням вже сплачених) всього близько 40 000 грн (!), що не відповідає здоровому глузду. Такі несумлінні дії окремих суб’єктів у сфері кредитних послуг в умовах світової фінансової кризи підривають авторитет банківської системи вцілому, що е неприпустимим.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. У зв'язку з наведеним,
ПРОШУ
Провести перевірку дотримання ПАТ "……… банк" в особі Кримського регіонального управління банківського законодавства України, нормативно-правових актів національного банку України, притягнути його до відповідальності за їх порушення під час надання кредитних послуг за договором від 22 Червня 2005 року (№………..). У разі наявності підстав, — позбавити банк ліцензій на здійснення банківської діяльності.
Вжити заходів щодо термінового надання мені з боку Публічного акціонерного товариства "………банк" в особі Кримського регіонального управління кредитного договору N…………., з повним та достовірним розрахунком заборгованості за ним на сьогоднішній час, з відомостями про використання грошових коштів, отриманих у виконання рішення суду з 29.05.2007 року по 25.02.2008 року.
Спонукати Публічне акціонерне товариство "……… банк" в особі Кримського регіонального управління припинити облік неправомірно нарахованих зобов’язань за договором та вважати їх погашеними в повному обсязі.
Відповідь за результатами розгляду моєї заяви прошу надіслати у десятиденний строк за адресою: …………. та додатково повідомити за телефоном 050 …………
Додатки:
Копії паспорту та ідентифікаційного коду заявника.
Копія рішення Залізничного районного суду м. Сімферополя.
Копія постанови про закінчення виконавчого впровадження
Копія листа до банку від 22.12.2009 р
Копія відповіді від банку від 24.09.2010р.

Дата підпис.

Комментарии (1)

+
0
Jusik2006
Jusik2006
16 декабря 2013, 22:33
#
Данный образец подходит тем, кому насчитали пеню по давно выплаченному кредиту

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться