Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Б А Н К У К Р А Ї Н И ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕДБАНКОМ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ І ПОТРАПИВ У СКРУТНЕ ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ

funk funk
13 августа 2013, 18:05
без оценки
Як банк повинен обходитися з позичальником, який потрапив у скрутне
фінансове становище?
Якщо Ви потрапили в скрутне фінансове становище, як Ви, так і банк
зацікавлені в знаходженні оптимального рішення щодо забезпечення
повернення кредиту. Реалізація майна, наданого в заставу за кредитом, є
вимушеним заходом з боку банку, до якого він вдається, коли немає
впевненості в забезпеченні повернення кредиту шляхом відновлення платежів з
боку позичальника.
Національний банк України постановою Правління від 06.08.2009 №461
схвалив Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними
особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в
скрутне фінансове становище (далі – Рекомендації №461).
Відповідно до цих Рекомендацій банки мають:
• підтримувати зв’язок з позичальником у зручний для нього час і спосіб
(зустрічі, листування, телефон, факс тощо);
• надати позичальнику повну і доступну інформацію щодо загального
розміру його заборгованості, уключаючи всі платежі, передбачені
умовами кредитного договору, та проінформувати позичальника про4
заходи, які можуть бути застосовані в разі невиконання позичальником
умов кредитного договору, у тому числі повідомити, що неналежне
виконання умов кредитного договору може негативно вплинути на
кредитну історію позичальника і в майбутньому призвести до
погіршення доступу до кредитів;
• обговорити з позичальником усі обставини його скрутного фінансового
становища для того, щоб визначити з позичальником можливі шляхи
повернення кредиту;
• разом з позичальником розробити прийнятну як для позичальника, так і
для банку програму погашення кредиту, зокрема, це може бути
реструктуризація кредиту позичальника, зміна валюти кредиту тощо.
Які існують основні шляхи забезпечення повернення кредиту?
Банк може:
• здійснити реструктуризацію кредиту;
• здійснити зміну валюти кредиту;
•продати кредит іншому банку;
•передати право вимоги за кредитним договором;
• звернутися до третіх осіб за послугами з повернення кредиту;
• здійснити звернення-стягнення на майно.
Реструктуризація кредиту означає внесення змін до раніше укладеного з
банком кредитного договору шляхом укладення додаткового договору про
продовження строку дії договору, зміни графіка платежів, зміни процентних
ставок тощо. Реструктуризація кредиту дасть змогу Вам на інших умовах
погашати кредит. Умови реструктуризації кредиту визначаються банком для
кожного позичальника індивідуально на підставі об’єктивних та беззаперечних
доказів неможливості виконувати умови раніше укладеного кредитного
договору, що підтверджені достовірними документами.
Укладаючи договір з банком, у тому числі і додатковий, переконайтеся,
що всі умови договору Вам зрозумілі, Вам надана вичерпна інформація про
сукупну вартість послуг банку відповідно до Правил № 168 і Ви повністю
усвідомлюєте всі наслідки підписання договору.
Уклавши з банкомдоговір, дотримуйтесь усіх його умов.
Якщо ж Ви не здійснюєте платежі за кредитом відповідно до умов
договору, ігноруєте нагадування, не відповідаєте на листи та телефонні дзвінки
банку, а також Вами не досягнуто згоди щодо укладення договору про
реструктуризацію кредиту, банк може звернутися до суду або до третіх осіб –
суб’єктів господарювання за послугами з повернення заборгованості за
кредитом, іншого банку з метою продажу Вашого боргу або передачі права
вимоги за Вашим кредитним договором.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться