Прімоколект

kirpoison85 kirpoison85
29 декабря 2016, 8:37
без оценки
Шановні, розкажіть будь ласка як тепер відбуватиметься процедура сплати і тп з тою переуступкою? Повинен новий договір бути укладений? Мають поінформувати? Буду вдячна, думаю іншим людям теж буде цікаво. Юристи форуму, не мовчіть, надайте консультацію
Ответ банка
Дельта Банк
29 декабря 2016, 9:35
kirpoison85, доброго ранку,
інформація, що Вас цікавить, за посиланням: http://deltabank.com.ua/press/news/2016/12/3278/

Комментарии (11)

+
+1
natusyafed
natusyafed
31 декабря 2016, 20:45
Наталия
#
В это хотят все верить оно так и будет
+
0
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:03
#
ЩОДО ТОВ «КУА «ПРІМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ»» ЯК НОВОГО КРЕДИТОРА
Нижче викладена інформація надається для напрацювання стратегії поведінки всім боржникам (позичальникам) за кредитними договорами з ПАТ «Дельта Банк» у стосунках з новим кредитором ТОВ «Компанія з управління активами «Прімоколект-Капітал»» (далі – ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»»). Всі перелічені тут документи (закони, положення, постанови) в повному обсязі легко знайти в Інтернеті за вказаними реквізитами і назвами або за наведеними сайтами.
До справи.
Відповідно до «Договору відступлення прав вимоги» № (невідомий) від 23.12.2016р., укладеним між ПАТ «Дельта Банк» і ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»», право вимоги за кредитними договорами, переліченими у додатку у кількості 16589 шт., перейшло до ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»», як нового кредитора.
При цьому права грошової вимоги за кредитними договорами, укладеними банківською фінансовою установою (ПАТ «Дельта Банк») залучаються до активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прімоколект Венчурний Фонд-1», управління яким здійснює ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»».
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Прімоколект Венчурний Фонд-1» за своєю суттю відноситься до інституту спільного інвестування (ІСІ), діяльність якого регулюється і регламентується відповідними законодавчими і нормативними актами України.
Для проведення відповідної діяльності на ринку цінних паперів і фондовому
+
0
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:11
#
Для проведення відповідної діяльності на ринку цінних паперів і фондовому ринку України ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» має Ліцензію від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) і тому є підконтрольним і підзвітним цьому державному регулятору.
В Постанові НКЦПФР № 723-ЦД-1-КУА від 20.05.2015р. про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів по факту порушення з боку ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» (код за ЄДРПОУ 36676934; місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3 А) вимог пункту 3 частини V «Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2013 р. за № 1689/24221 (далі — Положення № 1753), а саме: право грошової вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою, було залучено до активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прімоколект Венчурний Фонд-1», управління яким здійснює ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»», хоча сума наданого фізичній особі кредиту становила менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
(Повний текст Постанови НКЦПФР № 723-ЦД-1-КУА від 20.05.2015р. наведений на сайті: http://smida.gov.ua/db/prof/36676934).
+
0
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:26
#
Наводжу витяг з чинного «Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», на яке є посилання в Постанові НКЦПФР № 723-ЦД-1-КУА від 20.05.2015р. (Повний текст «Положення…» наведений на сайті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1689-13):
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
10.09.2013 № 1753
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2013 р.
за № 1689/24221
ПОЛОЖЕННЯ
про склад та структуру активів інституту спільного інвестування
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та установлює вимоги щодо складу та структури активів інституту спільного інвестування (далі — ІСІ) з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.
2. Склад та структура активів ІСІ визначаються регламентом ІСІ відповідно до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі — Закон), цього Положення та інших законів України.
………………………………………………………………………………………………………………
II. Загальні вимоги щодо складу та структури активів ІСІ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
V. Вимоги щодо складу та структури активів недиверсифікованого ІСІ
1. Активи недиверсифікованого ІСІ можуть становити всі активи, визначені в
+
+4
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:28
#
V. Вимоги щодо складу та структури активів недиверсифікованого ІСІ
1. Активи недиверсифікованого ІСІ можуть становити всі активи, визначені в розділі ІI цього Положення, з урахуванням встановлених законодавством обмежень для недиверсифікованих ІСІ.
………………………………………………………………………………………………………………
3. Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.
До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.
Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.
Права вимоги можуть бути залучені виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами. Залучення компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення з банківською установою договорів відступлення права вимоги. Предметом договору відступлення права вимоги може бути право вимоги за кредитним договором, оцінка вартості якого проведена банківською установою з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зо
+
+4
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:32
#
Предметом договору відступлення права вимоги може бути право вимоги за кредитним договором, оцінка вартості якого проведена банківською установою з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладання такого договору.
{Абзац четвертий пункту 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2132 від 17.12.2015}
Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів венчурного ІСІ, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
………………………………………………………………………………………………………………
Т.в.о. директора
департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних
інвесторівВ.В. Дерев’янкін
+
+4
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:34
#
На сайті http://deltabank.com.ua/press/news/2016/12/3278/ наведене Повідомлення від 26 грудня 2016 року про відступлення прав вимоги з 23.12.2016 за кредитними договорами і доданий архів 76_1.7z (7Z, 340,5 КБ) з переліком цих кредитних договорів (кредитний портфель фізичних осіб, за беззаставними кредитами) у кількості 16589 шт.
На сайті http://prozorro.sale/auction/UA-EA-2016-11-07-000071 наведене Оголошення аукціону з продажу прав вимоги за кредитами № лоту: Q4038192926b159, з якого видно, що учасник торгів ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» 05.12.2016р. стало переможцем, запропонувавши 7 965 245,82 грн. при початковій ціні продажу лоту: 7 886 382,00 грн. без ПДВ, що призначив ПАТ «Дельта Банк».
Тобто, ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» придбав кредитний портфель фізичних осіб, за беззаставними кредитами у кількості 16589 шт. скопом за 7 965 245,82 грн., набувши для себе статусу нового кредитора.
Але тут кожному боржнику (позичальнику) треба розуміти наступне, що ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» стало новим кредитором не для абстрактного кредитного портфелю фізичних осіб, за беззаставними кредитами у кількості 16589 шт., а безпосередньо для кожного із загалу 16589 конкретного боржника (позичальника) за його індивідуальним кредитним договором. І вимагати повернення боргу новому кредитору належить не з абстрактного кредитного портфелю фізичних осіб, а з конкретного боржника (позичальника) за його індивідуальним кредитним договором.
+
+4
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:36
#
Великою вірогідністю можна сподіватись, що кожен з кредитних договорів у кредитному портфелі фізичних осіб, за беззаставними кредитами у кількості 16589 шт., за сумою наданого фізичній особі кредиту становить менше 1500 (одна тисяча п’ятсот) мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
За цих умов ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»», яке здійснює управління Закритим недиверсифікованим венчурним пайовим інвестиційний фондом «Прімоколект Венчурний Фонд-1», до активів якого залучаються права грошової вимоги за кредитними договорами, укладеними банківською фінансовою установою (ПАТ «Дельта Банк»), є порушником вимог пункту 3 частини V «Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», а саме: Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів венчурного ІСІ, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
Тобто, ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» у законний спосіб не може залучити до складу активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прімоколект Венчурний Фонд-1» право вимоги за конкретним кредитним договором, укладеним ПАТ «Дельта Банк» з фізичною особою, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить менше 1500 (одна тисяча п’ятсот) мінімаль
+
+5
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:39
#
Тобто, ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» у законний спосіб не може залучити до складу активів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Прімоколект Венчурний Фонд-1» право вимоги за конкретним кредитним договором, укладеним ПАТ «Дельта Банк» з фізичною особою, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить менше 1500 (одна тисяча п’ятсот) мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
+
+4
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:40
#
В умовах надокучливого, наполегливого або агресивного намагання з боку ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»», в якості нового кредитора, будь-яким чином вимагати повернення боргу від конкретного боржника (позичальника) за кредитним договором, укладеним свого часу з ПАТ «Дельта Банк», цей боржник (позичальник):
1. Відповідно до законодавства України про звернення громадян, має право звернутись із заявою до голови НКЦПФР (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30) про притягнення до відповідальності аж до позбавлення Ліцензії ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» за незаконні дії по відношенню до боржника (позичальника) за кредитним договором, сума якого становить менше 1500 (одна тисяча п’ятсот) мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
2. При розгляді у суді цивільної справи щодо кредитного договору за участю ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»», боржник (позичальник), незалежно від свого судового статусу (позивач або відповідач), має право залучити в якості третьої особи НКЦПФР, якій треба бути заявити вимогу про надання суду правової позиції (оцінки) державного регулятора ринку цінних паперів та фондового ринку діям ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»» у вимаганні від боржника (позичальника) повернення боргу за кредитним договором, сума якого становить менше 1500 (одна тисяча п’ятсот) мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
+
+11
KoVPich
KoVPich
2 января 2017, 19:45
#
Ось на таких засадах і треба буде будувати свої відносини з хитромудрим новим кредитором ТОВ «КУА «Прімоколект-Капітал»».
І не треба впадати у відчай, а треба наполегливо відстоювати свої права і інтереси!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться