Уже кто-то выиграл суд против этого банка в Киеве

Ирина Меркулова Ирина Меркулова
8 июля 2014, 23:20
без оценки
Скидываю решение суда, не могу скинуть ссылку, так как мне скинули решение суда в формате word:
Номер провадження 2/754/3752/14
Справа №754/6635/14-ц
13.06.2014 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:
головуючого — судді Смирнової Є.П.,
при секретарі Кузьменко А.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві
справу за позовом
ОСОБА_1 до
Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Актив-Банк», — Про повернення банківського вкладу, — В С Т А Н О В И В:
29.04.2014 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ПАТ «КБ «Актив-Банк», в якому просить стягнути з відповідача заборгованість по банківському вкладу в сумі 32.850,23 доларів США та витрати по сплаті судового збору в сумі 3654 грн.
При цьому позивач вказує на те, що 28.03.2013 року між ним та ПАТ «КБ «Актив-Банк» було укладено Договір № ДФО-02-137744 строкового банківського вкладу «Актив прибутковий» у доларах США, на суму 30.000 доларів США. Днем повернення вкладу є 29.03.2014 року.
Як вказує ОСОБА_1, 28.03.2014 року він звернувся у відділення № 1 Банку з письмовою заявою видати йому 31.03.2014 року депозит та нараховані відсотки в сумі 32.850,23 доларів США. Однак, йому було відмовлено у видачі грошей через відсутність коштів. 01.04.2014 року кошти з депозитного рахунку, згідно Договору № РКО-023-559571-14, були переведені на поточний рахунок № НОМЕР_1. 03.04.2014 року з поточного рахунку йому було видано 300 доларів США, в решті — відмовлено.
Позивач також зазначає, що починаючи з 04 квітня по 18 квітня 2014 року він кожен день звертався до Банку з метою повернення внесених коштів, однак, відповідач свої зобов»язання за Договором не виконав, кошти йому не повернув.
Посилаючись на викладені обставини, положення ст.ст. 526,1066,1074 ЦК України, ОСОБА_1 просить задовольнити його позовні вимоги та стягнути з ПАТ «КБ «Актив-Банк» на його користь депозитний вклад разом з нарахованими процентами в сумі 32.850,23 доларів США.

В судовому засіданні ОСОБА_1 позовні вимоги підтримав.
Представник відповідача ПАТ «КБ «Актив-Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
В своїх запереченнях на позов від 27.05.2014 року представник Банку Жирик Я.І. просить відмовити позивачу в задоволенні позову, посилаючись на те, що згідно п.10.20 Постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» перерахунок вкладу на поточний рахунок Вкладника за документом № 3285 від 01.04.2014 року, сума 30.000 доларів США вважається поверненням вкладу.
Як вказує представник Банку, згідно виписки по вкладному рахунку 01.04.2014 року сума 30.000 доларів США перераховані на поточний рахунок Вкладника за документом № 3285. Посилаючись на вказані обставини, представник відповідача вважає позовні вимоги ОСОБА_1 безпідставними та такими, задоволення яких призведе до подвійного виконання зобов»язання Банком. (а.с.22-27).
Також, в наданих запереченнях представник відповідача Жирик Я.І. просить провести судове засідання без участі представника Банку.
Враховуючи, що ПАТ «КБ «Актив-Банк» про розгляд справи повідомлений належним чином, зі згоди позивача, суд ухвалює заочне рішення, що відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.
Заслухавши пояснення позивача ОСОБА_1, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до наступного.
Судом встановлено, що 28.03.2013 року між ПАТ «Комерційний Банк «Актив-Банк» та ОСОБА_1 було укладено Договір строкового банківського вкладу «Актив прибутковий» № ДФО-02-137744, згідно якого Банк прийняв від позивача на депозитний рахунок грошові кошти в тимчасове користування у сумі 30.000 доларів США на строк 12 місяців та один день — з 28.03.2013 року по 29.03.2014 року (а.с.5).
Згідно п.1.3 Договору сторони домовились встановити процентну ставку за Депозитним вкладом в розмірі 9,5 процентів на рік.
Відповідно до п.1.4 Банк у день повернення Депозитного вкладу зараховує суму вкладу, а також проценти за користування ним, на вказані Вкладником поточні (карткові), вкладні (депозитні) рахунки, відкрити у Банку, або виплачує їх Вкладнику готівкою через касу Банку.
Пунктом 2.7 Договору передбачено, що у разі неможливості Банком виконати умови, викладені в п.1.4 та/або 2.4 цього Договору (відсутність на день початку депозитного строку вкладу відповідного строку та/або типу вкладу, затвердженого «Умовами залучення вкладів фізичних осіб у ПАТ «КБ «Актив-Банк», тощо), Вкладник доручає Банку самостійно відкрити на його ім»я рахунок для обліку вкладів на вимогу для подальшого перерахунку на нього суми вкладу та нарахованих процентів згідно Договору. За час перебування коштів на рахунку для обліку вкладів на вимогу Банк нараховує проценти за ставкою, що встановлена для вкладів «на вимогу».
Як вбачається з матеріалів справи, 28.03.2014 року ОСОБА_1 звернувся до ПАТ «КБ «Актив-Банк» із заявою про повернення грошових коштів по депозитному вкладу, строк якого мав закінчитися 29.03.2014 року. Кошти позивач просив видати готівкою ОСОБА_3 за дорученням (а.с.7).
Судом також встановлено, що за вказаною заявою позивача гроші він не отримав.
Як встановлено судом, від імені позивача його довірена особа ОСОБА_3 01.04.2014 року уклав з ПАТ «КБ «Актив-Банк» Договір на обслуговування поточного рахунку № РКО-02-559571-14, згідно умов якого Банк відкрив Клієнту поточний рахунок № НОМЕР_1 та здійснює його обслуговування згідно умов ДКБО та тарифів Банку. Договір діє безстроково (а.с.8).
Як вбачається з пояснень позивача ОСОБА_1 та заперечень відповідача, а також наданих ними Виписок по особовим рахункам, з депозитного рахунку ОСОБА_1 на відкритий позивачу поточний рахунок № НОМЕР_1 Банком 01.04.2014 року були перераховані кошти в сумі 30.000 доларів США. Призначення платежу — повернення депозиту згідно Договору № ДФО-02-137744 від 28.03.2013 року (а.с. 9, 24-25, 31-32).
ОСОБА_1 стверджує, що отримати переведені на поточний рахунок гроші він не має можливості, оскільки Банк відмовляє у виплаті готівкою, посилаючись на відсутність коштів. Було виплачено лише частину депозитних коштів з його поточного рахунку 03.04.2014 року в сумі 300 доларів США. Таким чином, обмежуються його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.
Вказані доводи позивача суд вважає обґрунтованими, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 1058 ЦК України, за договором банківського вкладу (депозиту), одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладнику таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановленому договором.
Частиною 3 цієї статті передбачено, що до відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунку (глава 72 цього Кодексу), якщо інше не встановлено цією главою або не випливає із суті договору банківського вкладу.
Згідно ч.1,2 ст. 1060 ЦК України договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).
Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.
За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов»язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.
При цьому пунктом 5 ст. 1061 ЦК України передбачено, що проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором банківського вкладу.
У разів повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.
Згідно ст.1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківськими рахунками виступають рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов»язання банку стосовно його клієнта і контрагентів, та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Відповідно до положень цієї статті операції за рахунком — це сукупність банківських операцій по зарахуванню, видачі або перерахуванню грошових коштів. При цьому під видачею розуміється операція по списанню грошових коштів із рахунка клієнта і видача їх готівкою.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» основними видами рахунків, залежно від їх призначення, є поточні та депозитні (вкладні) рахунки.
Поточним рахунком визнається рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей та для здійснення усіх видів операцій за цим рахунком відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
Поточні рахунки відкриваються фізичним особам для зберігання коштів, отримання готівки та проведення безготівкових рахунків у національній валюті з юридичними та іншими фізичними особами.
Вкладний (депозитний) рахунок — це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент відповідно до умов договору.
Як вбачається з положень ст. 1066 ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов»язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
При цьому Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Банк не має права визначати та контролювати напрямки використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд.
Враховуючи наведене та аналізуючи зібрані у справи докази, суд дійшов до висновку, що утримуючи грошові кошти ОСОБА_1 на поточному рахунку без можливості отримати ним кошти готівкою, ПАТ «КБ «Актив-банк» порушує права позивача, передбачені договором строкового банківського вкладу «Актив прибутковий» № ДФО-02-137744 від 28.03.2013 року та положеннями ст.ст. 1066,1068 ЦК України.
Посилання представника Банку на Постанову Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно якої перерахунок вкладу на поточний рахунок Вкладника за документом № 3285 від 01.04.2014 року, сума 30.000 доларів США вважається поверненням вкладу, суд оцінює критично і не приймає до уваги, оскільки відповідачем не надано доказів того, що вкладник ОСОБА_1 має реальну можливість розпоряджатися цими грошовими коштами на свій розсуд.
Навпаки, як вбачається з наданих позивачем заяв до відповідача від 29.05.2014 року, 03.06.2014 року та 12.06.2014 року про видачу коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 станом на 11.06.2014 року позивачу видано з поточного рахунку 03.04.2014 року лише 300 доларів США. Станом на 11.06.2014 року залишок коштів на рахунку становить 32.555,50 доларів США (а.с.28-30,31-32).
Згідно із ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
На підставі викладеного, суд дійшов до висновку, що відповідач ПАТ «Комерційний Банк «Актив-Банк» належним чином не виконує свої зобов'язання відповідно до умов Договору № ДФО-02-137744 строкового банківського вкладу «Актив прибутковий» від 28.03.2013 року та Договору № РКО-02-559571-14 на обслуговування поточного рахунку від 01.04.2014 року, депозитні кошти у встановлений у договорі строк позивачу не повернув, тому суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 32.555,50 доларів США, які знаходяться на поточному рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1.
Оскільки суд частково задовольняє вимоги ОСОБА_1, то відповідно до ст.ст.79,88 ЦПК України стягує з ПАТ «КБ «Актив-Банк» на користь позивача витрати по сплаті судового збору в сумі 3.654 грн.
Керуючись ст.ст. 4,10,57-60, 88, 213-214, 218 ЦПК України, ст.ст. 526, 1058, 1061,1074 ЦК України, суд, — В И Р І Ш И В:
Позов ОСОБА_1 задовольнити частково.
Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Актив-Банк» (м.Київ, вул.Борисоглібська,3, ід.код 26253000, код Банк 300852), на користь ОСОБА_1 грошові кошти, внесені відповідно до Договору строкового банківського вкладу «Актив прибутковий» № ДФО-02-137744 від 28.03.2013 року, в сумі 30.000 доларів США, а також нараховані відсотки сумі 2.555,50 доларів США, всього — 32.555,50 доларів США, які перераховані за Договором № ДФО-02-137744 від 28.03.2013 року на поточний рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк».
Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк» Актив-Банк» на користь ОСОБА_1 витрати по сплаті судового збору в сумі 3.654 грн.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом 10 днів з дня проголошення рішення.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії.
Суддя:

Комментарии (5)

+
0
l66
l66
8 июля 2014, 23:44
#
Это уже не первый иск. Один из вкладчиков по-моему выиграл ещё и компенсацию 100тыс.
Если не ошибаюсь, решение суда было выложено на финанс юа.
+
0
Ирина Меркулова
Ирина Меркулова
8 июля 2014, 23:49
Львов
#
Первое решение с выигрышем компенсации в 100 грн было в Краматорске
+
0
lavralena
lavralena
8 июля 2014, 23:55
Елена, Киев
#
Вот если бы в решении суда прописывался арест счетов банка для удовлетворения требований позывача.
+
0
Ирина Меркулова
Ирина Меркулова
9 июля 2014, 0:04
Львов
#
Насколько я поняла, арестовывать уже нечего, все, что было можно, уже вывели.
+
0
Aleks3004
Aleks3004
11 июля 2014, 18:55
алекс
#
Не в суды нужно идти, а в фонд гарантирования и НБУ

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться