uainvestor
uainvestor Рефлексії
Зарегистрирован:
22 сентября 2011

Последний раз был на сайте:
7 июля 2020 в 09:23
Просмотров профиля:
Сегодня: 2
Всего: 51910

uainvestor - блог

Пол:
мужской
День рождения:
1 августа 1958
Город:
Дніпро
Место работы:
Блог «Рефлексії»
E-mail:
uainvestor@i.ua
Skype:
uainvestor1
Власним розумом і власною працею.
Блог
Комментарии
Валютный форум
Отзывы
Горячая линия

Українці й поляки - один народ, або Коли можна буде говорити про Нову Річ Посполиту

7 июля 2020, 9:15   + 0 голосов 1 комментарий

Сотні років триває суперечка про те, чи є українці та московити одним народом. При цьому ніколи не виникало питання, а чи можливо, що насправді одним народом є українці і поляки.

Питання крові – це головне питання історії людства. Нагромаджуючи протягом життя матеріальні блага, кожна звичайна людина завжди намагається передати їх у спадок найближчій по крові людині: батько і матір сину, або дочці, брату, або сестрі тощо. Люди часто готові віддати життя за своїх кревних родичів, за свій народ. Тисячі років історії людства тривали династичні війни. В певній мірі, навіть найкривавіша війна всіх часів і народів – Друга світова – також мала чітко окреслену расову складову. Люди, що ведуть осмислений, а не рослинний, спосіб життя завжди прагнуть дослідити свій родовід на сотні років вглиб віків. Міфи про братерську кров часто є засадничими у формуванні імперської ідеології – Російська імперія і міф про триєдність російського народу: великороси, малороси, білоруси.

Що відрізняє міф від наукової теорії? Відсутність наукової аргументації у першому випадку і наявність її у другому. Ми вже писали у попередній статті про те, що формула крові народу, тобто набір частот, з якими зустрічаються серед нього різні групи крові, може слугувати тим маркером, за яким можна дослідити його спорідненість з іншими народами світу [1, 2]. Ми ще раз повертаємось до цього питання, використовуючи на цей раз статистичні дані, що охоплюють практично всі країни світу, і беручі до уваги резус-фактор крові [3].

Сотні років між українськими націоналістами і московитськими шовіністами триває суперечка про те, чи є українці та московити одним народом. Точка зору московитських шовіністів, що збігається з офіційною точкою зору їх держави, – українці і московити один народ, до того ж слов’янський. Слов’янськість розуміється у цій суперечці як кровна спорідненість з іншими народами Європи, що розмовляють слов’янськими мовами, а не лише спорідненість мовна. Точка зору українських націоналістів – слов’янами за мовою і по крові є лише українці, а московити – народ угро-фіно-тюркського походження, що нині розмовляє слов’янською мовою, штучно створеною на основі церковно-слов’янської мови.

При цьому в українських націоналістів ніколи не виникало питання, а чи можливо, що українці і поляки один народ, на відміну від українців і московитів? Не виникало з однієї простої причини. Століттями українська творча інтелігенція, так само як і весь український народ, виховувалась у антипольському дусі.

Отже, звернемось до фактів. Частоти груп крові народу можна розглядати як Декартові координати точки у просторі відповідної розмірності. Будемо виходити з найпоширенішої в медицині практики, чотирьох груп крові: 1 (О), 2 (А), 3 (В), 4 (АВ), що в комбінації з двома значеннями резус-фактора утворюють вісім таких координат. Таким чином, кожному народу відповідає точка у восьмивимірному просторі. Рівень спорідненості різних народів визначається відстанню між такими точками. Детальніше про алгоритм обчислення ми розповідали в наших попередніх статтях [1, 2]. Зазначимо, що на відміну від них, нами використані лише дані, що стосуються населення країн, але не окремих народів, що там мешкають. Всього розрахунки виконані для 105 країн світу, але ми тут наведемо лише початкову частину загальної таблиці, де країни розташовані у порядку зменшення спорідненості (збільшення відстані). У таблиці 1 всі відстані взяті щодо населення України. Ми запропонували таку класифікацію спорідненості: 0 – 5 – близькі родичі, 5 – 7.5 – не дуже далекі родичі, 7.5 – 10 – далекі родичі, >10 – дуже далекі родичі або не родичі взагалі. Орієнтиром у такій класифікації може служити хоча б відстань за формулою крові між населенням Південної та Північної Кореї. Ця відстань становить 4.347. При цьому ні у кого не виникає сумнівів, що це один народ.

Звертає на себе увагу, що з десяти найбільш споріднених з населенням України народів, шість є слов’янськими за мовою. Це маленький двомільйонний народ Північної Македонії, це значно більший за чисельністю народ Сербії, це найбільший після українців за чисельністю слов’янський народ – поляки, а також хорвати, населення Боснії і Герцеговини, далі населення неслов’янських Ізраїлю і Латвії, слов’янської Словенії, неслов’янських Фінляндії і Австрії. Не дуже далекими родичами є турки, румуни, молдовани, слов’янські народи: словаки, болгари, чехи, неслов’янські народи: шведи, угорці, литовці, населення Ліхтенштейну, греки, естонці, німці, люксембуржці. Далі йдуть вже дуже далекі родичі московити і населення Південної Африки тощо. Тому на питання: «Чи є українці слов’янами не лише за мовою, але і по крові?» слід відповісти ствердно, оскільки більшість їх найближчих родичів є саме слов’янами за мовою і близькими кревними родичами. Особливо приємно, що найбільший після українців слов’янський народ поляки є нашим найближчим родичем. Якщо ж українців і поляків порівнювати з північними і південними корейцями, то підстав вважати їх одним народом значно більше, ніж це є стосовно корейців.

Таблиця 1

Країна

Відстань

North Macedonia

2.449

Serbia

3.151

Poland

3.162

Croatia

3.742

Bosnia and Herzegovina

Israel

Latvia

4.138

Slovenia

4.243

Finland

4.69

10

Austria

4.899

11

Turkey

5.278

12

Romania

5.282

13

Moldova

5.372

14

Slovakia

5.47

15

Bulgaria

5.831

16

Czech Republic

5.831

17

Sweden

18

Hungary

6.164

19

Lithuania

6.164

20

Liechtenstein

6.355

21

Greece

7.284

22

Estonia

7.377

23

Germany

7.483

24

Luxemburg

7.483

25

Russia

7.906

26

South Africa

8.246

В Таблиці 2 відстані наведені щодо поляків. Тут вже населення України займає третю позицію рейтингу. А передує їй та сама Північна Македонія, що і у Таблиці 1, практично з тим самим рівнем спорідненості. Взагалі, і для українців, і для поляків багато близьких родичів живе саме на Балканах. Можливо, обмін населенням між цими регіонами Європи тривав тисячоліттями. Але як символічно, що маленький слов’янський балканський народ македонці є надзвичайно і однаково близьким і для поляків, і для українців. Весь список близьких і не дуже далеких родичів поляків і українців доволі схожий. Тут вже коментар зайвий.

Таблиця 2

Країна

Відстань

1

Latvia

2.742

2

North Macedonia

2.828

3

Ukraine

3.162

4

Slovenia

3.742

5

Moldova

3.881

6

Finland

4.472

7

Hungary

4.69

8

Israel

4.69

9

Serbia

5.092

10

Croatia

5.099

11

Bosnia and Herzegovina

5.292

12

Slovakia

5.506

13

Romania

5.718

14

Czech Republic

5.831

15

Austria

6.325

16

Bulgaria

6.325

17

Russia

6.38

18

Turkey

6.485

19

Estonia

6.544

20

Lithuania

7.211

21

Sweden

7.483

У Таблиці 3 відстані наведені вже відносно московитів. У московитів практично нема близьких родичів, якщо не рахувати три маленькі республіки колишнього Радянського Союзу: Естонію, Молдову і Латвію, які активно і результативно асимілювались у часи існування тої держави. Звертаю увагу, що жодного слов’янського народу нема серед близьких родичів. Навряд чи такий народ можна вважати слов’янським по крові. А якщо і слов’янським, то лише за мовою. Не дуже далекі родичі московитів – це угорці, фіни, казахи. Згадаємо тезу про угро-фіно-тюркське походження московитів. Правда серед не дуже далеких родичів зустрічаються і три слов’янські народи: поляки, македонці і словаки. Як кажуть, не без того.

Таблиця 3

Країна

Відстань

1

Estonia

2.449

2

Moldova

3.056

3

Latvia

4.254

4

Hungary

5.339

5

Poland

6.38

6

Finland

6.519

7

North Macedonia

6.79

8

Kazakhstan

6.964

9

Israel

7.021

10

Iran

7.302

11

Slovakia

7.469

Чи можна вважати українців і московитів братніми народами? Формально вони далекі родичі, якщо вести мову про населення. Але ступінь спорідненості швидко зменшується, якщо з населення України виокремити 20% етнічних московитів. Вона зменшується ще більше, якщо з населення Московії виокремити 15% українців. У такому вигляді населення України і Московії перестають бути навіть далекими родичами. І це не дивлячись на чотириста років існування українців і московитів в межах однієї держави. Ні, ми, на мою думку, з ними не кревні родичі.

Чи випливає із безпрецедентно високої кревної спорідненості польського і українського народів необхідність творення ними спільної держави – Нової Речі Посполитої? У жодному разі. У нинішніх умовах це не вигідно в першу чергу полякам. Без нас це країна, що бурхливо економічно розвивається найвищими темпами в Європі. Це єдина країна, населення якої продовжує зростати, тоді як решта країн Європи вимирають. На мою думку, це відбувається тому, що Польща – це єдина країна Європи, яку очолюють реальні націоналісти, а не витворені спецслужбами. Україна в усьому є протилежністю Польщі. Її економіка ледве животіє, її населення вимирає, її здебільшого очолюють люди, яким до української національної ідеї як до неба.

Ми з поляками однояйцеві близнюки, але про спільну державу – Новітню Річ Посполиту, або Балто-Чорноморський союз мова йтиме лише у разі, коли для більшості українців націоналістичне гасло «Армія, Мова, Віра» стане святим.

Література:

1. Швець В. Т. Українці та їх крові родичі з точки зору математика. Народний оглядач. щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки. — sd.org.ua. — 2020. – 3 березня.

2. Швець В. Т. Українці і братні народи. Чорноморські новини. – № 19. – 12 березня 2020

06.07.2020 — 20:49

Валерій Швець

Джерело

 

Чим союз України, Польщі та Білорусі небезпечний для Німеччини

30 июня 2020, 18:02   + 30 голосов Написать комментарий

Економіки країн — майбутніх членів Міжмор'я — відмінно доповнюють одна одну і мають потенціал для перетворення на найпотужнішу і найдинамічнішу силу оновленої Європи. Економіка Німеччини в категорії високо запитуваних технологій вже поступається «потенційному союзу» країн Балтійсько-Чорноморської осі.

Існують теми, які в тій чи іншій мірі популярні завжди. Вони то відходять з центру уваги, то повертаються в коло обговорюваних питань знову. Одна з таких тем — методи і концепції спільного розвитку Східної Європи. Ось і зараз на тлі зміни моделей економік і супутніх великих і малих криз в регіоні заговорили про регіональну кооперацію.

Думаючи про майбутнє України, природно, варто поставити собі питання: ким і чим буде країна через 10,15, 20 років. Які відносини з сусідами. Яка ресурсна база. Причому в останньому ключовим є вже не природні ресурси, а технології, знання, люди.

Мало проводити реформи заради реформ. Необхідно думати про своє місце в світі. Бажано унікальне, потрібне всім. Це дає гарантії розвитку, доходів. А також безпеки і суб'єктності.

Виникає питання: а як оцінити перспективи України? Складно. Можна писати розлогий текст з купою формул і довгими поясненнями. Але навіщо, якщо частина такої роботи зробили за тебе інші. Дивовижно, але мало хто звернув увагу на текст «Що Росія може і не може виробляти замість нафти». Його написав для Московського центру Карнегі Марат Атнашев.

Суть не в статті, а в методології, розробленої і запропонованої проектом Harvard's Center for International Development (CID).

Ідея проста: кожне нове наукове знання стає доступним після освоєння декількох суміжних. При цьому важливі не тільки теоретичні знання, а й практичний контакт — передача технологій. Адже опір матеріалів та фізику згоряння проходять в університетах (а може і деяких в школах) сотні тисяч людей. Але спроектувати більш-менш вдалий двигун внутрішнього згоряння здатні не багато. Пустити в серію — ще складніше.

Ось на цьому фахівці Гарвардського Університету під керівництвом доктора Ріккардо Хаусмана і створили модель складності економік.

Все геніальне просто: використовується теорія графів для демонстрації зв'язків між різними технологіями. В першу чергу технологіями випуску продуктів, доступних на світовому ринку. Експорт країни наноситься на базову матрицю. Тобто позначаються точки. І по тому, як розміщені ці точки можна оцінити складність економіки. Ось граф світового виробництва за типами продукції.

Щоб не займатися рерайтом дам цитату з тексту пана Атнашева: «Виділяються кілька великих кластерів: легкої промисловості (зелений), машинобудування (синій), електроніки (бірюзовий), хімії і фармацевтики (фіолетовий), сільського господарства (жовтий). Відстань між точками відображає простоту освоєння однієї технології при наявності іншої.

Економіка природним чином розвивається навколо існуючих технологій, поступово освоюючи сусідні простори. Стрибки на віддалені точки занадто ризиковані і рідко вдаються. Для освоєння нової технології необхідний контакт з експертом і накопичення в його присутності достатнього особистого досвіду».

Якщо продукція країни знаходиться «на периферії павутини» — маємо справу з сировиною. І стає зрозуміло, що навіть чудово вирубуючи ліси, вирощуючи зерно або виплавляючи метал, зайнятися, наприклад, новими матеріалами, хімією високих з'єднань ой як непросто. Така країна може бути багатою до тих пір, поки її ресурс-сировина затребувані. Але найменші коливання цін загрожують колосальними проблемами. Що, в принципі і спостерігаємо сьогодні.

І навпаки, економіка зі складною структурою є більш стійкою. Адже якщо випуск одного типу продукції передбачає володіння декількома технологіями, можна легко (і без великих витрат) змінити систему господарювання. Та й перспективи подальшого розвитку такої країни дуже і дуже непогані.

Виходячи з положення продукції і структури економіки, виведено маркер під назвою Індекс складності економіки (Economic Complexity Indicator, (ECI)). Кому цікаві математичні викладки за цим параметром і іншим, згаданим нижче, — ось посилання на формули.

Крім того фахівці ввели ще один термін — стійку конкурентну перевагу (Revealed Comparative Advantage — RCA). Якщо грубо, то це оцінка наскільки та чи інша країна виробляє товару більше «своєї природної частки». Де частка — сукупне виробництво, пропорційно розділене між усіма країнами. Природно, що у сировинних економік RCA по ключовим сировинним ресурсам великий. Але це нічого не дає. Чому: читай вище.

А ось показник RCA по складним технологіям, розміщеним в середній частині графа, — вже щось значить.

Де Україна сьогодні?

На цьому етапі спробуємо визначити місце різних країн регіону, а також шлях розвитку.

Для простоти і наочності порівняння з звів дані графіків за 2000, 2009 і 2014 роки трьох країн: Білорусі, Україні та РФ. Адже стартові умови — пострадянські економіки — були у всіх приблизно однакові.

Чому ці періоди? 2000 і 2009 — роки після криз. 2014 року — останнє актуальне оновлення. Тобто можна простежити динаміку, які висновки зробили уряди країн з потрясінь.

Великі кола — товари з великим коефіцієнтом RCA. Складність економіки можна оцінити за кількістю точок в центрі «сірого клубка».

Як бачимо, спочатку три країни перебували в більш-менш однакових умовах. У РФ було мало технологій «в центрі». Але працювала практично вся периферія. Що при грамотному витрачанні коштів від продажу сировини давало можливість ускладнити економіку. В Україні і Білорусі ситуація була кращою. Але динаміка, на жаль, невтішна.

Всі три країни почали сповзати на периферію складності своїх економік. З різною швидкістю. Росія, природно, лідер в категорії «як вбити перспективу власної країни» — за 14 років повністю очистила центр графа.

В Україні і Білорусі ніби краще, але теж безрадісно. Є кущі. Але вони з кожним роком стають рідше. Суть не у втратах технологій, а в відставанні. Нові знання вводяться в економіку, а старі поступово відходять на периферію. У такому явищі, як розвиток, потрібно дуже сильно бігти, щоб хоча б залишитися на місці.

Любителям цифр дам таблицю індексів ECI по роках

Україна, ECI= Білорусь, ECI= Росія, ECI=

2000р. 0,5245137 0,8852488 0,5337269

2009р. 0,5010821 1,013483 0,1267938

2014р. 0,4206843 0,8093519 0,0518671

Для порівняння: ECI Німеччини за 2014 рік склав 1.922, Чехії 1.673 і Польщі 0.93.

Картина безрадісна: до складних і стійких економік, так би мовити, «три дні на оленях». Це — якщо думати лінійно. А якщо поглянути на діаграми під іншим кутом?

Технології, як відомо, не народжуються у повітрі. Їх хтось передає. Тобто, якщо держава займається залученням інвестицій і, найголовніше, науково-технічним співробітництвом з іншими, складність економіки збільшується. Питання з ким співпрацювати.

Регіональна кооперація як шлях до суб'єктності, успіху і розвитку

І тут мені пригадалася стара, дуже стара ідея. Яка має безліч назв: було ВКЛ, потім Річ Посполита. Потім була ідея українських еліт трансформувати її. Республіку залишити. Але кількість народів збільшити до трьох. Вийшло так, як вийшло.

Але потім були тези «слов'янського світу» (якщо пам'ятаєте, спочатку вони формулювалися хорватами і чехами без «участі» Росії). Пізніше — Інтермаріум Пілсудського. Сьогодні «Балто-Чорноморська дуга». Одним словом назв багато — суть одна.

Та й сам я в свій час писав про те, що економіки, наприклад, Білорусі та України прекрасно доповнюють одна одну. Наклав діаграми одна на одну. Так воно і є. Жодного (!) перекриття основних експортних технологій. Пішов далі: додав Польщу, Словаччину, Литву і Румунію. І для порівняння дав граф німецької економіки.

Цікаве порівняння, чи не так? Причому (спеціально перевіряв) перетинів графіків практично нема. Ну, якщо бути точним, є збіги в трьох точках. З більш, ніж 150-ти. А ось якщо говорити про доповнення технологій, стає очевидно, що в разі подібної кооперації така «спільна економіка» за своєю складністю і перспективам розвитку перевищує можливості економіки Німеччини. Навіть у фінансовому плані: банальний експорт. Сумарні показники країн за 2014 рік склали близько 450 млрд. доларів. У Німеччині 1 320 млрд. Цифри вже можна порівнювати.

Вирішив ускладнити завдання. Зазначений вище графік — відображення технологічної складності при виробництві товарів з рівнем стійкої конкурентної переваги (RCA) рівним одному. Тобто товари, які не такі вже й унікальні для світового ринку. Поставив параметр RCA на 5,5 (дуже висока конкурентна перевага), отримав графіки і знову звів їх в одне. Картина вийшла ще більш вражаюча:

Країни регіону мають технології і товари з надзвичайно високою конкурентною перевагою практично у всіх областях. Причому значна їх частина знаходиться в середині графа. Це складні технології, товари з високою доданою вартістю.

І для порівняння Німеччина… Де нема ЖОДНОЇ позначки. Тобто найбільша економіка Європи в категорії високо запитуваних технологій вже поступається «потенційному союзу» країн, що розвиваються.

Що з цим робити або чому потрібно шукати нових союзників

Забавна картина, чи не так? Чудова ілюстрація справедливості тез про успіх регіонального союзу країн Східної Європи. Не обов'язково (і навіть небажано) мати союз у вигляді держави. Але щось на зразок економічного інтеграційного об'єднання — чому б і ні. Тим більше, що таке формування за своїм існуючим (!!) потенціалу може пережити можливу кризу старенької Європи з її Європейським Союзом. Тим більше, що оцінки потенціалу зростання економік у всіх країн досить великі. Той же Гарвард дає наступні прогнози перспектив середньострокового зростання: Україна — 41-е місце в світі за темпами зростання, Румунія 43, Словаччина 45 Білорусь 51, Польща 53, Литва 70-е. Це без урахування кооперації — оцінка кожної з країн «окремо». У рейтингу, нагадаю, 121 держава.

З іншого боку, є і ложка дьогтю. Я не дарма привів в ілюстраціях дані Німеччині. Погодьтеся, позиція цього європейського гіганта в разі виникнення «скромною групи країн, що розвиваються» буде вже не такою істотною. Йдеться про появу нового центру сили. І тут не потрібно бути екстрасенсом, щоб зробити висновок: подібний сценарій дуже і дуже неприємний Берліну. Можливо, і Парижу. Тобто сьогоднішні союзники по «Нормандській четвірці» вже завтра будуть думати, що робити з Україною, Польщею, Білоруссю, Литвою. Якщо ці країни почнуть рух один до одного.

З іншого боку, на двох потужних європейських державах світ клином не зійшовся. І це вже завдання дипломатів: шукати точки дотику інтересів з іншими гравцями. На континенті є і Британія, і Швеція. У світі — Японія, США, Китай.

Одним словом, цікавий сценарій вимальовується. Ще цікавіше буде спостерігати за його реалізацією і результатами роботи.

Переклад з російської — AR25.org

Ігор Тишкевич, «Хвиля»

Наші інтереси:

Гарний аналіз ситуації. Вказує на чудові перспективи Співдружності Міжмор'я.

 

Україна отримала від США першу партію ракет Javelin за контрактом, підписаним у грудні 2019 року

25 июня 2020, 17:49   + 30 голосов Написать комментарий

https://www.ar25.org/article/ukrayina-otrymala-vid-ssha-pershu-partiyu-raket-javelin-za-kontraktom-pidpysanym-u-grudni

Сполучені Штати передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021 — 2022 роках.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

16 червня 2020 року до України у рамках пілотного проєкту за програмою Уряду США «Міжнародні військові продажі» надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме — ракети до протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США.

Для потреб Збройних Сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу «Джавелін».

Проєкт передбачає постачання для Збройних Сил України комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів впродовж всього життєвого циклу.

Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021 — 2022 роках.

Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами.

Раніше ми повідомляли, що Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам.

Наші інтереси:

Військова співпраця зі США.

Підписуюсь на новини

В тему:

Військово-технічна допомога США склала 70% іноземної допомоги Україні, — МіноборониСША схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів, 72 гармат та іншого обладнання на $600 млн.

Теги:
 

Неплатникам хочуть списати борги за комуналку: сенсаційний законопроєкт пройшов комітет Верховної Ради

22 июня 2020, 14:06   + 15 голосов 3 комментария

https://www.ar25.org/article/neplatnykam-hochut-spysaty-borgy-za-komunalku-sensaciynyy-zakonoproyekt-proyshov-komitet

Списання заборгованості населення за спожиту електроенергію здійснюється коштом Державного бюджету України. Дивовижно, але факт: одні наповнюють бюджет і нічого з нього не отримують, інші не наповнюють і отримують навіть за свої борги. Проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року» пройшов схвалення комітету ВР.

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики на засіданні дійшов висновку, що проєкт закону №3323 відповідає вимогам чинного законодавства і не містить корупційних ризиків. Відповідне рішення ухвали у Раді 16 червня, передає «Главком».

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом передбачається списання заборгованості населення за наступні види послуг:

— за природний газ перед постачальниками природного газу для потреб побутових споживачів, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року;

— за централізоване опалення та постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є надавачами цих послуг, станом на 1 січня 2020 року;

— за постачання електричної енергії для кожного класу споживачів перед відповідними постачальниками послуг, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року.

Списання заборгованості відповідно до цього Закону здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Списання заборгованості населення перед відповідними суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, а також централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється шляхом взаємозаліку за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що списання заборгованості населення за спожиту електроенергію здійснюється коштом Державного бюджету України.

Раніше ми писали про надання населенню субсидій як про соціальну бомбу, яку закладає на десятиліття вперед нерозважлива політика влади.

Але цей законопроект перевершив всі норми здорового глузду і розбещує безвідповідальне населення, яке буде й надалі чекати подачки від держави, а держава буде купувати своїми подачками їхню електоральну прихильність.

Наші інтереси:

Розуміти, що нинішня влада заради популярності серед охлосу буде йти на непродумані і навіть абсурдні кроки. Отже, треба чинити їй спротив всіма доступними, в першу чергу, інформаційними зусиллями й показувати некомпетентність і недолугість цієї влади.

Підписуюсь на новини

В тему:

Як змусити українців відмовитися від популізму

Ідентифікація середнього класу і Три арійські закони життя (+аудіо)

 

Чому саме «Живе Слово»?

22 апреля 2020, 17:21   + 0 голосов Написать комментарий

Технологія самозцілення українськими «цифронами, звуконами та інформосотами» стала базовою для формування нового українського етносу. Це вже ключовий елемент Арійського Стандарту. При цьому виникає природне запитання: «А чому сАме ЖС? Адже є багато інших ефективних систем самовдосконалення».

Відразу ж розставимо крапки над «і»: системне застосування нами технології «Живе Слово» не є проявом романтики, дитячого захоплення чи якогось там фанатизму. Ми ясно усвідомлюємо, що у світі є багато цікавого і корисного для саморозвитку. Зі всього цього розмаїття людина вибирає те, що їй найбільше підходить. І тут не може бути жодних обов’язкових стандартів. У випадку, коли кожен діє сам по собі і на власний розсуд, можна лише сказати «вільному воля!» і побажати успіхів.

Але в нас інший випадок. Радикально інший. Ми ставимо за мету не просто індивідуальне самозцілення людини, а формування нової людської спільноти – нового українського етносу, спроможного здійснити енергійний перехід до нової цивілізації. Це справа зовсім іншого рівня.

Уявіть собі, що ви полководець і створюєте свою армію. Ви залучаєте до неї сотні, тисячі чи навіть мільйони добровольців. Як зробити так, щоб ці неповторні, унікальні, неподібні один на одного яскраві особистості діяли злагоджено, солідарно, як єдиний живий організм?

Вочевидь, потрібні чинники, які будуть єдиними для всіх, а тому виступатимуть в ролі своєрідного «об’єднуючого каркасу». Наприклад, мова спілкування, стиль одягу, символіка, обряди. Можливо, найпоказовішим є приклад зі зброєю: ви не зможете ефективно її застосувати, якщо кожен буде воювати зі своєю «пушкою». Треба вибрати оптимальну зброю, яку ви можете самостійно виробляти, розвивати і вдосконалювати. Імпорт небажаний, найнадійніше користуватися своїм.

Одухотворена, вольова, розумна і здорова людина – це головна зброя в сьогоднішній боротьбі за творення кращого майбутнього. Щоб зробити її досконалішою, потрібно одночасно працювати на всіх трьох рівнях – світоглядно-вольовому, психічному і фізичному. Відповідно, потрібні прості, ефективні і придатні для масового застосування технології, що зміцнюють 1) дух, 2) душу і 3) плоть.

Почнемо з душі. Саме на неї головним чином спрямована технологія «Живе Слово», адже вона відновлює психіку людини та її біоенергетику (відновлення фізичного тіла є прямим наслідком відновлення душі). Водночас ця технологія створює сприятливі передумови для зміни світогляду людини, посилення її духовно-вольових якостей. Тобто «Живе Слово» діє на всіх трьох рівнях. Тому це оптимальна технологія для творення нового багатомільйонного українського етносу – просвіченого, з творчим мисленням і здоровим тілом.

В чому її головні переваги?

1. Це технологія наша, українська, а не китайська, індійська чи американська. Її створив український лікар і мислитель Олександр Володимирович Філатович. Вона грунтується на силі української мови. Ми її чимраз більше розуміємо і постійно розвиваємо. Її майбутнє залежить лише від нашої волі, а не від волі іноземних «гуру».

2. Вона проста для навчання і масового поширення. Для того, щоб навчити людину користуватися «Живим Словом», достатньо 15-20 хвилин.

3. Вона універсальна, тому що спрямована не на ліквідацію якоїсь хвороби, а на активізацію природного механізму самовідновлення, який є в душі кожної людини. Тому, при застосуванні достатніх зусиль, вона дозволяє відновити здоров’я людини практично з будь-якого стану. Все залежить від волі людини.

4. Окрім фізичного зцілення, застосування технології веде до поліпшення долі людини, що виражається в гармонізації стосунків з ближніми, позитивній зміні соціального оточення, вдалому одруженні, знаходженні цікавої роботи. Одним словом, відбувається перехід у вищий простір буття – див.: «Мамай на драконі».

5. Після здобуття початкового досвіду самозцілення-самооновлення, людина сама невимушено перетворюється на вчителя і може навчити цій технології будь-яку кількість бажаючих. Саме в такий спосіб Україною вже котиться хвиля очищення, оздоровлення і омолодження «Живим Словом».

6. Ця технологія не потребує грошей, медикаментів, обладнання, офісів тощо. Людина може бути гола і боса, але якщо вона має волю і знання, то спроможна стати повністю здоровою і здобути все, що їй потрібно для життя.

7. Застосування цієї технології веде до «українізації українців» – русифіковані українці повертаються до рідної мови. Водночас відбувається «арієзація українців», тобто перетворення їх на енергійну, сонячну, активно творчу, пасіонарну спільноту.

8. Технологія «Живе Слово», укорінена в багатотисячолітню українську традицію єднання людини з Творцем Всесвіту, – дозволяє долучатися до енергетики наших предків: мисливців на мамонтів кроманьйонської Борії та аріїв Трипільської цивілізації, кімерів і галлів, сколотів і сарматів, антів, русів і козаків. У «Добрій новині» обряд єднання з Творцем і оновлення Словом називається «хрещення Святим духом» – див. «Водою і вогнем».

9. Ця технологія також дозволяє захистити місцеві громади від проникнення ворожих агентів до її керівництва. Обов’язковою умовою входження до керівних органів українських громад має бути знання напам’ять базових текстів «Живого Слова». Для того, щоб їх запам’ятати, потрібно постійно здійснювати практику «Живого Слова». Людина ж, яка це робить, очищує свою психіку від злих намірів і перетворюється з ворога на друга.

Очевидно, що практика «Живого Слова» не заважає людині займатися будь-якими іншими практиками. Однак саме «Живе Слово» є об’єднуючою технологією, що надає багатомільйонній спільноті здатність до синхронних злагоджених дій та інтуїтивного розуміння один одного, формує сонячний психоенергетичний банк – арійський український егрегор.

Окрім «Живого Слова», спрямованого передусім на оздоровлення ПСИХІКИ, Арійський стандарт передбачає обов’язкове володіння ще двома практиками, спрямованими безпосередньо на духовно-вольове начало людини та її фізичне тіло.

Для відновлення правильного СВІТОГЛЯДУ І НЕЗЛАМНОЇ ВОЛІ корисно регулярно перечитувати «Добру новину Ісуса Хреста, сина Божого» (очищену від фарисейських вставок) і розмірковувати над нею. «Добра новина» – це потік абсолютно позитивної, надихаючої, оптимістичної інформації, яка впорядковує мислення і радує душу. В ній описані світоглядні, організаційні та обрядові засади нової Хрестової громади. Це послання кризовому людству, точна інструкція з Переходу на вищий рівень буття.

Для швидшого відновлення ФІЗИЧНОГО ТІЛА потрібно знати «5 тибетських вправ для оздоровлення і омолодження» (їх ще називають «Око відродження»). Подібно до «Живого Слова», ця система надзвичайно технологічна: її легко вивчити, її легко застосовувати, її легко передавати іншим. Вона добре узгоджується з «Доброю новиною» і «Живим словом», її можна практикувати де завгодно і коли завгодно — див.: «П’ять тибетських перлин для оздоровлення і омолодження».

Таким чином, в ролі «системоутворюючого каркасу» нового багатомільйонного українського етносу застосовуємо три головні чинника:

1) автентичний документ «Добра новина Ісус Хреста, сина Божого» – для зміцнення духовно-вольового начала;

2) технологію самовідновлення «Живе Слово» – для очищення психіки і формування потужної біоенергетики з наступним відновленням фізичного тіла;

3) технологію оздоровлення і омолодження «5 тибетських вправ» – для прискореного відновлення і гармонізації фізичного тіла.

Додаткова інформація у статті «Друзі і вороги Царства божого»

 

Режим самовідновлення. Натисни кнопку!

22 апреля 2020, 17:14   + 0 голосов Написать комментарий

Ознакою досконалої технічної системи є наявність режиму самовідновлення. Прикладом є сучасні космічні апарати, складні комп’ютерні комплекси. Або ж згадайте фільм «Термінатор-2»: коли «Шварцу» стає зовсім погано, він вмикає резервне джерело живлення і продовжує діяти. Людина — це найдосконаліше Боже створіння. Творець передбачив в її конструкції «образ Божий» — точну інформацію про те, якою вона має бути в ідеальному стані.

Відповідно, людина має механізм, що дозволяє їй відновитися, тобто наблизити свій реальний стан до ідеального «шаблону». Причому без жодної хімії, уколів і пігулок — для цього потрібні лише знання і воля їх застосувати.

Про випадки спонтанного самозцілення, аж до регенерації втрачених органів, існує чимало повідомлень. Найчастіше вони пов’язані з феноменом віри, коли людина щиро і переконано звертається за допомогою до вищих світлих сил. Тоді в ній щось «перемикається» і вона отримує бажане. Найчастіше зцілення відбуваються у святих місцях, адже з ними пов’язані великі запаси психічної енергії, накопичені віруючими людьми. Тож саме тут найбільша вірогідність отримати доступ до цієї чистої енергії й використати її для свого оздоровлення.

ДЕРЗАЙ, ДОЧКО!

Надзвичайно показовий приклад миттєвого самозцілення подає Євангеліє в оповіданні про жінку, яка «дванадцять років страждала на кровотечу й натерпілась чимало від багатьох лікарів та витратила все, що мала, а полегші ніякої не зазнала, ба й, навпаки, ще гірше їй стало» (Марко 5.25-26). Погодьтесь, виглядає цілком актуально, адже сучасна медицина також не лікує хронічні хвороби. Так от, ця жінка «почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду й доторкнулась Його одежі. Мовила бо: «Як доторкнуся до його одежі — видужаю». І висохла тієї ж хвилини її кровотеча, і вона почула тілом, що видужала від недуги. Ісус, вмить почувши, що з Нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав: Хто доторкнувся до моєї одежі? А що всі відпекувались, Петро мовив: Бачиш, як натовп тиснеться до Тебе, і питаєш: хто Мене доторкнувся? Ісус сказав: Хтось доторкнувся до Мене, бо Я чув, як сила вийшла з Мене. І озирнувся навколо, щоб побачити ту, що так вчинила. Жінка ж, налякана, побачивши, що не втаїться, — знала бо, що сталось з нею, — тремтячи підійшла й, упавши Йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до Нього доторкнулась і як негайно одужала. Він їй сказав: Дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі й будь здорова від твоєї недуги».

Євангеліє (Добра Новина) — це послання сучасному кризовому людству. Яку важливу інформацію доносить до нас згадане оповідання?

По-перше, жінка мала волю зцілитися. Вона вірила, що це можливо, була в цьому твердо переконана. Слово «віра» означає вищу силу духовного походження. Ісус вживає слово «віра» саме в значенні «сила»: «Істинно кажу вам: коли матимете віру хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: Перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не буде для вас неможливого» (Матвій 17.20). Джерелом віри є правильний світогляд, адже людина здатна робити лише те, що вважає можливим. Тому-то такий величезний потенціал віри в малих дітей — для них бо немає неможливого: «Істинно кажу вам: хто царства Божого не прийме, як дитина, той не ввійде до нього» (Лука 18.17), «Царство Боже здобувається силою, і ті, хто застосовують силу, схоплюють його» (Матвій 11.12). Тут йдеться саме про силу віри. Нагадаємо, що євангельське Царство Боже — це боголюдський стан, коли божественне начало людини царює над всім її єством.

По-друге, згадана жінка вступила в духовний контакт з Ісусом та пов’язаною з ним енергією. Вона «налаштувалася на його хвилю», увійшла з ним в резонанс. Фізичний доторк був лише «спусковим гачком» для енергетичної взаємодії.

По-третє, після «короткого замикання» жінка миттєво отримала стільки енергії, скільки їй було потрібно для зцілення. Очевидно, порція була немалою (адже жінка була серйозно хворою), тому Ісус відразу ж відчув витікання енергії.

По-четверте, Ісус висловив радість, що жінка спромоглася це зробила своїми силами. Він заохотив її розповісти всім навколишнім людям про те, що з нею сталося, і подав її вчинок як добрий приклад для інших. Тому що добрі справи кожної людини повинні ставати набутком всього суспільства — це надихає людей і заохочує їх до вдосконалення. В арійській традиції чесне відкрите життя і широке інформування про свої шляхетні вчинки називається «шляхом слави». Якщо хочемо жити у світлі та здоров’ї — треба активно наповнювати свій інформаційний простір позитивними, світлими, життєстверджуючими новинами: «Хай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачачи ваші добрі вчинки, прославляли вашого Батька, що на небесах» (Матвій 5.16).

Отже, кожна людина має в собі інформацію про стан ідеального здоров’я і може сама себе зцілити. «Дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе», — це одне з найголовніших послань Доброї Новини. Людина здатна до самовідновлення! А для того, щоб ніхто в цьому не сумнівався, Ісус дозволив себе вбити і здійснив ВОСКРЕСІННЯ — цілковите відновлення свого понівеченого тіла. Ця подія є найвищою точкою Доброї Новини, а її матеріальним підтвердженням є Туринська плащаниця — фотографія Ісуса в момент його воскресіння. На ній зафіксовано миттєвий і надзвичайно потужний спалах чистої енергії, який і випалив на поверхні полотна зображення Боголюдини.

Отже, потрібна енергія. Де сьогодні реально її взяти? Найнадійніше було б згенерувати її власними силами, щоб ні від кого не залежати. Але як? Звернімось до думки найбільшого експерта в царині зцілення і самозцілення — Ісуса Хреста. Він розкрив таємницю того, що найбільше руйнує людину: «І, прикликавши знову народ, промовляв до нього: Слухайте Мене всі й розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити; те, що виходить з людини, те оскверняє людину» (Марко 7.14-15). «З нутра бо, з серця людини, виходять лихі думки, недобрі наміри, розпуста, злодійство, душогубство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, гординя, безум, богохульства. Уся ця погань виходить із нутра й оскверняє» (Матвій 15.10-20).

Річ у тім, що людина — це триєдина істота, яка має дух (є втіленою духовною сутністю), психіку (душу) і плоть. Саме від стану духу й душі безпосередньо залежить біоенергетика людини, яку зазвичай позначають словом «біополе». Якщо здорове біополе, то здорова й плоть. Навіть якщо людина пошкодить себе на фізичному рівні, скажімо, з’їсть неякісну їжу чи застудиться, то потужне біополе підтягне її плоть до ідеального внутрішнього «шаблону», до стану здоров’я. Звісно, зовнішні чинники (температура, вологість, харчування, електромагнітні поля, інфекції тощо) також впливають на людину, але головним чинником фізичного здоров’я все ж таки є гармонійне біополе. Якщо ж воно деформоване, то жодні ліки чи фізичні процедури нічого не дадуть. Саме цю істину й доносить до нас Євангеліє.

Залишилося вияснити спосіб формування здорового біополя. Тут логіка проста: якщо погані думки і брудні слова руйнують «нутро» людини, то для його відновлення потрібні добрі думки і чисті слова. Навряд чи хтось буде заперечувати зцілюючу силу позитивного мислення і доброго слова. Ще більшу силу, як відомо, мають спеціальні молитви і замовляння. На жаль, їхня дія дуже індивідуальна, тож такого роду лікування зазвичай займає тривалий час, а якщо й допомагає, то не всім і не завжди.

ЖИВЕ СЛОВО ТВОРИТЬ ЖИТТЯ

Розв’язок цієї проблеми знайшов український лікар і мислитель Олександр Філатович. Будучи досвідченим хірургом і терапевтом, він зрозумів, що сучасна медицина бореться не з причинами, а з наслідками. Причини ж заховані в світоглядних і біопольових деформаціях. Після наполегливих багаторічних пошуків він відкрив метод відновлення людського біополя, який згодом довів до технологічного рівня, придатного для масового застосування.

В Україні ця технологія відома під назвою «Живе Слово», передусім завдяки вдячним відгукам тисяч людей, які здобули досвід самозцілення. Серед них є чимало журналістів, урядовців, парламентарів, тому повідомлення про технологію вольового самовідновлення можна знайти в урядових та парламентських газетах, журналах, електронних ЗМІ. Зокрема, щомісячні зустрічі з Олександром Філатовичем відбуваються в живому ефірі загальноукраїнського «5 каналу» в телепрограмі «5 елемент». Найбільше ж інформації про технологію та її автора сконцентровано на інтернет-сайті «Народний Оглядач».

Як практично відбувається самозцілення? Людина читає спеціальні гармонійні тексти — своєрідну духовну поезію — і відновлює своє біополе, а вже до нього неминуче «підтягується» її плоть. Зцілення досягається виключно власними силами: світлим словом і світлою думкою. Всі зовнішні чинники — харчування, вода, здоровий спосіб життя, спілкування зі світлими людьми — також важливі, проте мають допоміжний характер. Найважливіше, що люди, які здобули практичний досвід самозцілення, потім навчають своїх знайомих — і Україною котиться хвиля оздоровлення.

Віра людини та її цілеспрямована праця над собою здатна подолати будь-які недуги. На цю перспективу вказує досвід зцілення тисяч людей від хронічних хвороб, повного відновлення після інфарктів та інсультів. Безслідно «розчиняються» хвороби, які офіційна медицина вважає невиліковними. Не секрет, що вона не лікує хронічні хвороби, а лише послаблює їх прояви, дає тимчасове поліпшення. І тепер ми розуміємо чому. Бо вона працює лише з фізичним тілом людини, тобто з проявленими наслідками хвороб, ігноруючи їх духовно-світоглядні та психоенергетичні першопричини. Цієї теми ми вже торкалися у статтях «Живе Слово в демографічній стратегії Третього Гетьманату» і «Світоглядні основи вакцинації».

СКАНУВАННЯ І РОЗЧИНЕННЯ

Уявіть собі електромагніт у формі ідеальної кулі, який утримує навколо себе певну пластичну оболонку. Магнітне поле достатньо потужне, тому ця тісно облягаюча оболонка також має форму ідеальної кулі. Тож навіть якщо її в якомусь місці деформувати, то через певний час вона повернеться до попередньої форми. А тепер уявіть, що сила магнітного поля різко послабилась. Тоді за найменшого доторку ця оболонка може відстати від поверхні кулі — подібно як штукатурка відстає від стіни. Як її повернути на місце? Просто беремо і механічно притискаємо. «Штукатурка» стала на місце, проблема начебто вирішена — проте навколо виникли нові відшарування та тріщини. Тобто в цілому стало ще гірше. Єдиний спосіб повернутися до ідеального стану — підвищити потужність магнітного поля, і тоді все природно владнається.

«Електромагніт» — це психоенергетичний каркас людини, «пластична оболонка» — це людська плоть. Послаблення біополя призводить до фізичних деформацій у вигляді хвороб. Спроби суто фізичного впливу створюють лише видимість вирішення проблеми. Тому то й кажуть, що заліковуючи одну хворобу, людина здобуває кілька нових. «Одне лічиш, друге калічиш» — це про методи нинішньої медицини. Серед них є й чимало корисних, тож їх можна і треба ефективно застосовувати — але лише як допоміжний засіб до головного — відновлення гармонійного біополя.

У процесі читання людиною Живого Слова перш за все відбувається автоматичне сканування її внутрішньої структури. Персональна система самозцілення людини визначає ділянку найбільшого відхилення її реального стану від ідеального. Ця зона найбільшої деформації позначається як «проблема номер один» і саме тут відбувається концентрація зцілюючої енергії, згенерованої і накопиченої людиною в процесі читання. Вилікування хронічної хвороби відбувається через її загострення: недуга виходить з людини, виявляючи себе виразними зовнішніми проявами. Зазвичай таке зцілююче загострення триває від одного до трьох днів. Після цього система самозцілення знаходить «проблему номер два», знову її безслідно «розчиняє», потім знаходить наступну проблему і так далі до повного відновлення.

ЗА ПРИКЛАДОМ БОГОЛЮДИНИ

Швидкість відновлення залежить від кількості енергії, яку згенерує людина в ході читання Живого Слова. Чим більше енергії — тим швидше зцілення. Володіючи величезним запасом психічної енергії і маючи підтримку Творця, Ісус здійснив відновлення свого тіла по всьому об’єму — у вигляді миттєвого воскресіння. У нас же немає такого енергетичного ресурсу, тому власне воскресіння ми робимо поступово, орган за органом, система за системою. Для цього практикуємо чисті думки, добрі слова, шляхетні вчинки.

У такий спосіб ми наслідуємо Сина Божого, славимо Творця, вдосконалюємо себе, одухотворюємо навколишній світ. Це і є сонячний, арійський шлях. Це і є практичне хрестиянство: «Бути хрестиянином — це, власне, не що інше, як наслідувати Ісуса Хреста у людській природі, в міру свого покликання», — пише св. Василій Великий. «Станьмо подібними до Хреста, бо Він став подібний до нас. Зробімося богами задля Нього, бо Він став людиною задля нас», — закликає св. Григорій Богослов. Хай Буде!

 

Половина захворювань грипом проходить без жодних симптомів.

22 апреля 2020, 17:02   + 0 голосов Написать комментарий

Кожна п`ята дитина у Великобританії вже перехворіла на грип A/H1N1, однак більшість з цих дітей та їх батьків не має про це ані найменше уявлення.

Про цей висновок британських учених написала газета Daily Telegraph, повідомляє NEWSru.

Нещодавні аналізи крові, взяті у населення Сполученого Королівства під час медоглядів, засвідчили, що новим вірусом у період першого спалаху інфекції навесні і влітку цього року було інфіковано значно більше людей, чим вважалося.

У ряді районів Великої Британії, зокрема у Лондоні, фахівці Агентства з охорони здоров`я після проходження літнього піку захворюваності виявили антитіла до грипу A/H1N1 у крові кожної третьої дитини. Це означає, що ці діти вже перенесли хворобу.

У масштабах усієї країни антитіла до нового вірусу за цей час набув кожен п`ятий маленький британець. Медики припускають, що приблизно у половини з них захворювання, спричинене грипом A/H1N1, пройшло без симптомів.

Це підтверджує той факт, що віруси несуть оновлення людського генокоду. Якщо людина отримує вірус у стані чистоти, то вмонтування в генокод нової інформації відбувається непомітно. Очевидно, що найчистішими є діти.

Якщо інформаційна системи забруднена, то вірус намагається її очистити — звідси такі типові прояви очищення як нежить, пронос, відсутність апетиту, підвищена температура тощо.Докладніше про це у статті «Віруси – добрі вісники Всесвіту».
 

/>
 

Віруси - добрі вісники Всесвіту

22 апреля 2020, 15:42   + 0 голосов Написать комментарий

Замість боротися з природою, треба очищувати себе й суспільство.

1. УЧИТЕЛЬ-ЕКЗАМЕНАТОР

Уявіть: до навчального класу приходить вчитель. Йому доручили донести до учнів життєво важливу інформацію. Ті, що її сприймуть – перейдуть у наступний клас. Частина учнів все схоплює «на льоту», тож учитель робить відмітку і відразу ж відпускає їх гуляти. Решті учнів учитель починає пояснювати те ж саме вдруге, втретє, вчетверте… Напруження зростає, хтось починає нервувати, закипають пристрасті. Нарешті до більшості «доходить», вони отримують залік і з полегшенням покидають клас. А що з тими, які так і не спромоглися засвоїти урок? Вони залишаються «на другий рік».

2. РОЗВИВАЙСЯ АБО ЙДИ ГЕТЬ!

Всесвіт – це ідеальна школа, створена Творцем для розвитку людини. Цей вселенський живий організм постійно розвивається. Щоб перебувати з ним у єдності, людина також повинна розвиватися – духовно-світоглядно, психічно, фізично. Припинення розвитку означає смерть.

Якщо використовувати комп’ютерні аналогії, то аби відповідати вимогам часу, повинні розвиватися і користувач-оператор («дух», носій волі), і програмне забезпечення («душа»), і сама апаратна частина («плоть»). Зрозуміло, що до певної міри всю цю триєдину систему можна розвивати на старому «залізі», проте неминуче настає момент, коли треба робити «апгрейд» – оновлення, вдосконалення «плоті».

Центральна частина «апгрейду» людини на фізичному рівні – це вдосконалення її генокоду. За цією генетичною програмою щорічно відбувається оновлення людини. Для вдосконалення комп’ютера ми купляємо нові деталі в магазині. А де взяти новаторські рішення для розвитку свого генокоду? Їх нам приносять віруси. Безкоштовно.

3. АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ: УВІМКНУТО!

Кожного разу віруси несуть життєво важливу інформацію про те, що Всесвіт змінився. Більше того, вони приносять готові «блоки», які нам потрібно лише вмонтувати у власний генокод. Це нагадує фрагмент програмного коду, який ми вставляємо в текст генетичної програми свого тіла.

Ця аналогія найкраще зрозуміла користувачам комп’ютерів, яким час від часу доводиться оновлювати програмне забезпечення. Зазвичай, кожне таке оновлення закриває виявлені «дірки в системі», підвищує стабільність її роботи, захищає від нових зовнішніх загроз. Якщо система в порядку, то оновлення відбувається автоматично і майже непомітно для користувача. Якщо система менш впорядкована, то буває, що для оновлення треба докласти певних зусиль. Але якщо система перебуває в надто забрудненому, хаотичному стані, то спроба оновлення може призвести до її «зависання». Тому доводиться перевантажувати систему і починати новий сеанс. Подібне відбувається з апгрейдом людського генокоду.

4. ОНОВЛЕННЯ ГЕНОКОДУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ОЧИЩЕННЯ

Якщо людина як біологічно-інформаційна система перебуває у стані чистоти, то сприйняття нею інформації від вірусів відбувається непомітно для неї – автоматично. Людина каже, що до неї «нічого не причепилося», хоча насправді внесення інформації відбулося.

Якщо ж організм забруднений і противиться оновленню, то вірус намагається очистити людину і примусово змінити її генокод. Згадайте, як відбувається апгрейд комп’ютерного «заліза»: майстер знімає кришку, бере пилосос і очищає середину від пилу. І лише після цього знімає старі деталі і ставить замість них нові. Так само «майстер-вірус» починає оновлення людини.

Прояви очищення, ініційованого вірусом, всім знайомі на прикладі грипу: нежить (очищення слизових оболонок носу), кашель (очищення легень), температура (прискорення обміну речовин), пронос (очищення системи травлення), іноді блювота (очищення шлунку), потовиділення (очищення через пори), відсутність апетиту (зменшення забруднення через їжу), упадок сил (щоб людина менше рухалась під час апгрейду). Тому-то для «боротьби з грипом» рекомендують спокійно лежати в ліжку: операція оновлення генокоду вимагає спокою, подібно як при інсталяції нової програми рекомендують зупинити роботу всіх інших. Також корисно багато пити теплої рідини (очищення, підтримання водного і температурного балансу), їсти тільки рослинну їжу (очищення) або взагалі обмежитися напоями. Ще рекомендують прополіскувати ротову і носову порожнину соляним розчином (очищення слизових оболонок), приймати соляні ванни (очищення шкіри).

Якщо ж людина перебуває в дуже брудному стані і взагалі неспроможна сприйняти інформацію оновлення, то вірус швидко накопичується в клітинах, розпадається і своїми залишками отруює організм. На тлі загального ослаблення активізуються інші збудники хвороб. Можна сказати, що «майстер-вірус» зробив остаточний висновок: ця система не підлягає оновленню – треба перезавантажувати. Людське тіло вмирає, а звільнена безсмертна духовна сутність, після деякого відпочинку в тонкому світі, йде на нове втілення у наш світ. Цей фундаментальний механізм багатократного земного втілення безсмертного духу називається палінгенезією (в євангельській термінології) або реінкарнацією.

Якщо смерть настала в дитинстві чи молодості, то народження в новому тілі може відбутися вже через рік. Якщо ж людина вмерла у зрілому віці, то відпочинок у світі духовних сутностей може тривати десятки років. Знову ж таки, це подібно до оператора, в якого завис комп’ютер. Якщо він тільки почав роботу і почувається бадьорим, то після зависання системи тут же робить перевантаження і починає новий сеанс. Якщо ж він втомився, то йде на відпочинок і може розпочати новий сеанс «віртуального життя» вже наступного дня.

5. ДОКАЗИ

Якщо уважно проаналізувати програмне забезпечення комп’ютера, то в ньому можна побачити сліди попередніх оновлень і навіть встановити, коли вони були здійснені. Відповідно, якщо віруси здійснюють оновлення генокоду, то в ньому мають бути фрагменти цих вірусів. Але чи є вони?

Так, є. Згідно з даними молекулярної генетики, принаймні 8–10% геному людини складається з фрагментів т. зв. ретровірусів. В цілому ж геном людини більше ніж на 32% складається з інформації, що кодується вірусоподібними елементами. За допомогою вірусів може відбуватися так зване «горизонтальне перенесення генів», тобто передача генетичної інформації не від батьків до дітей, а між двома неспорідненими особами (навіть такими, що належать до різних видів).

Віруси здійснили великий внесок в біологічну еволюцію людини. Найвідомішим є ген p53, який називають «головним генним регулятором», оскільки він керує широким діапазоном найважливіших генів. Ген p53 суттєво підвищує стабільність роботи генокоду, натомість його пошкодження призводять до онкологічних захворювань. У 2007 році американські вчені встановили, що вмонтування p53 в геном було здійснено ретровірусом приблизно 40 мільйонів років тому. Очевидно, що вдосконалити дуже складну систему може тільки ще досконаліша надбудова. Найважливіше, що цю надбудову приніс вірус. Це перший і найсильніший доказ на користь концепції мудрого Творця і доброзичливого Всесвіту.

А чи є шкідливі віруси? Як для кого. Для учня, який не знає предмету, вчитель-екзаменатор може вважатися шкідливим, адже він залишає «на другий рік». Натомість добре підготовлені учні вважають вчителів своїми друзями. Подібно з вірусами: для еволюції людини вони всі приносять користь. Доказом є те, що люди, які перебувають у стані внутрішньої чистоти, взагалі ніколи не хворіють. Це вже другий доказ.

Третій доказ: дія вірусу починається з очищення, що свідчить про його добрі наміри.

Четвертий: після виконання свого призначення – внесення нової інформації – вірус різко втрачає активність і «зникає».

П’ятий: після отримання інформації від конкретного штаму вірусу, організм стає несприйнятливим до нього, точніше, така людина стає для нього «нецікавою» (бо який сенс робити той самий апгрейд).

Шостий: нові штами вірусів з’являються постійно, адже Всесвіт еволюціонує щодня і щогодини.

6. ЧИ ТРЕБА ЗАХИЩАТИСЯ ВІД ВІРУСІВ?

А який сенс захищатися від вчителів, які прагнуть зробити тебе досконалішим? Боротися треба не з природою і її Творцем, а з брудом всередині людини і всередині суспільства.

7. ЧИ ДОПОМАГАЮТЬ ВАКЦИНИ?

Поміркуйте самі. По-перше, вакцини – це відверто отруйний «коктейль» зі збудників хвороб, ртуті, формальдегіду, алюмінію, залишків абортивного матеріалу (вбитих ненароджених дітей), тваринних вірусів та іншої гидоти. Очевидно, що забруднення організму лише заважатиме вірусам спокійно донести до організму потрібну інформацію.

По-друге, нові штами вірусів з’являються постійно, а кожна вакцина, за словами виробників, робиться проти одного конкретного штаму. То що, кожного року робити по кілька щеплень? Фармацевтичне лобі, орієнтоване на розширення ринку збуту і збагачення за будь-яку ціну, радісно скаже: Так! Адже вакцинації руйнують імунітет, отже збільшують кількість покупців в аптеках.

По-третє, у наш час вакцинації є головними причинами епідемій – про це свідчить світова статистика. Очевидний приклад: все населення України щеплене від туберкульозу – в результаті у нас чи не найбільша в світі епідемія цього ж туберкульозу.

8. ЧОМУ КОМП’ЮТЕРНІ АНАЛОГІЇ ТАКІ РЕАЛІСТИЧНІ?

Тому що Всесвіт цілісний, у ньому «що нагорі, те внизу». Творячи техносферу, людина уподібнюється Творцю Всесвіту і діє за тими ж правилами.

9. ЯК ОЧИСТИТИСЯ І НІКОЛИ НЕ ХВОРІТИ?

Оскільки Всесвіт створений досконало, то бути здоровим у ньому дуже просто. Життя розгортається від думки до реалізації. Думка – це зерно, а життя – це урожай. «Що посієш, те й пожнеш» – це непорушний закон причинно-наслідкового зв’язку. Ми не можемо його скасувати, але ми можемо вибирати зерно, яке сіємо у свою свідомість. Позитивні думки в голові людини творять навколо позитивну реальність, негативні – негативну.

На практиці неможливо просто так взяти й зупинити руйнівні, депресивні, брудні думки. Єдиний надійний спосіб – витіснити їх творчими, світлими, чистими думками. Для цього у нас є мова: якщо людина багатократно промовляє сонячні слова, то в її свідомість входить сонце.

Про це люди знали тисячі років і мільйони разів могли переконатися у силі афірмацій (словесних формул). Наприклад, якщо протягом тривалого часу регулярно повторювати щось на зразок: «Я сильний, здоровий, гармонійний, радісний», то життя неминуче зміниться на краще. Кожен може сам придумати свою афірмацію. Сучасна технологія самооновлення «Живе Слово» пропонує готову систему оздоровлюючих текстів. Її ефективність на порядок вища, зокрема через те, що з першого ж моменту її застосування в людину вливається сонячна енергія, накопичена тисячами її попередників.

10. А ЩО БУДЕ, ЯКЩО НЕ ОЧИЩАТИСЯ?

Нічого особливого. Лише те, що завжди відбувається в ході еволюції: брудні ставатимуть слабкішими, чисті ставатимуть сильнішими. Слабкі порівняно швидко вимруть, а сильні стануть господарями життя, житимуть у радості й залишать після себе багато чистих і сильних нащадків. Щасливі чисті серцем, бо вони успадкують землю. Хай Буде!

13.11.2009 — 10:51

Ігор Каганець

https://www.ar25.org/node/17740

 

Генетичний апгрейд, або Чому діти не хворіють на коронавірус (+аудіо)

22 апреля 2020, 14:11   + 0 голосов Написать комментарий

У недавньому дослідженні епідемії коронавірусу COVID-19, результати якого опублікував медичний журнал Journal of the American Medical Association, йдеться про те, що захворювання торкнулося перш за все людей у ​​віці від 40 до 59 років. Натомість до середини січня не було відомо про жоден випадок зараження людей молодше 15 років. «Випадки захворювання серед дітей дуже рідкісні», – йдеться в дослідженні.

Тобто зараження відбувається, розповідають вчені, однак симптоми або взагалі не проявляються, або майже не проявляються. «Через нез’ясовані поки для нас причини діти або не підхоплюють цю інфекцію, або захворювання минає в більш м’якій формі», – говорить Іен Джонс, професор, вчений-вірусолог з Університету Редінга.

Така ж ситуація спостерігалася і під час спалаху SARS в 2003 році. Жертвами вірусу тоді стали 800 осіб – 10% від усіх інфікованих. Та інфекція теж майже не зачепила дітей.

Подібне відбулося і в 2009 році під час епідемії так званого «свинячого грипу». Наприклад, кожна п’ята дитина у Великобританії перехворіла на грип A/H1N1, однак більшість з цих дітей та їхніх батьків не мали про це жодного уявлення. Британські фахівці Агентства з охорони здоров’я після проходження літнього піку захворюваності виявили антитіла до грипу A/H1N1 у крові кожної третьої дитини. Це означає, що ці діти вже перенесли хворобу. Медики припускають, що приблизно у половини з них захворювання, спричинене грипом A/H1N1, пройшло без симптомів.

– І що це все означає?

Пояснення на диво просте і зрозуміле.

Щоб вижити в нашому світі, необхідно безупинно розвиватися. Яскравим прикладом є комп’ютерні операційні системи, які постійно отримують зовнішнє оновлення. Це вдосконалює наявний програмний код, посилює безпеку. Періодично виникає потреба оновлення не лише «софту», а й «заліза». Під час такої модернізації – апгрейду – до комп’ютера додають зовсім нові блоки або замінюють старі.

Найскладнішою інформаційною системою є людина. Її розвиток у мінливому середовищі також потребує періодичного апгрейду. Базовою операційною системою людини є її генокод. Зовнішнє оновлення цієї системи й забезпечують віруси.

Згідно з даними молекулярної генетики, принаймні 8–10% геному людини складається з фрагментів т. зв. ретровірусів. У цілому ж геном людини більше ніж на 32% складається з інформації, що кодується вірусоподібними елементами.

Як бачимо, віруси здійснили великий внесок в біологічну еволюцію людини. Найвідомішим є ген TP53, який називають «головним генним регулятором», оскільки він керує широким діапазоном найважливіших генів. Кодований цим геном білок p53 суттєво підвищує стабільність роботи генокоду, натомість його пошкодження призводять до онкологічних захворювань. У 2007 році американські вчені встановили, що вмонтування TP53 в геном було здійснено ретровірусом приблизно 40 мільйонів років тому. Очевидно, що вдосконалити дуже складну систему може тільки ще досконаліша надбудова. Найважливіше, що цю надбудову приніс вірус.

– Чому при здійсненні вірусного апгрейду одні його взагалі не помічають, а інші – хворіють і навіть вмирають?

Це залежить від стану людини. Для успішного апгрейду система має перебувати у стані достатньої чистоти. Тому перед заміною деталей комп’ютера майстер спочатку його очищує від пилу.

А що робить вірус-оновлювач? Якщо система чиста, то оновлення відбувається легко і невимушено. Очевидно, що найчистішими є діти, тому принаймні половина з них взагалі не помічає жодного «генетичного апгрейду».

Якщо ж система забруднена, то вірус намагається її очистити – звідси такі типові прояви очищення як нежить, пронос, відсутність апетиту, підвищена температура, пітливість тощо. А ще загальна слабкість, щоб людина менше рухалась. Подібним чином при інсталяції нової комп’ютерної програми необхідно припинити роботу всіх інших програм. Тому єдиний спосіб лікування вірусних інфекцій – очищення і спокій.

У випадку критичного забруднення організму спроба його очищення може закінчитися смертю. Подібним чином спроба оновити засмічену операційну систему може завершитися її «зависанням». Ось чому внаслідок вірусного зараження вмирають переважно люди старі або хронічно хворі. Тоді єдиний вихід – перезавантаження, тобто продовження життя в новому сеансі земного втілення.

Життя триває!

Додаткова інформація у статті: Віруси забезпечують еволюцію людини та її пристосування до змін довкілля – професор Костянтин Уманський

Ellen McLain — Still Alive

19.02.2020 — 21:21

Ігор Каганець

ar25.org/node/44635


Докладніше усе це вже було описано у статті 2009 року «Віруси – добрі вісники Всесвіту». Сучасна епідемія коронавірусу COVID-19 лише підтверджує правильність висновків 10 річної давності.

 

Віруси - санітари лісу, а також його комунікатори, оновлювачі та застерігачі

21 апреля 2020, 22:18   + 0 голосов 10 комментариев

18.04.2020 — 21:07

Ігор Каганець

Віруси – санітари лісу, а також його комунікатори, оновлювачі та застерігачі.

Нинішній глобальний психоз щодо Covid-19 став можливим завдяки тому, що в масовій свідомості уявлення про віруси перевернуті з ніг на голову. Природне явище, спрямоване на розвиток людини та суспільства, представлене як найбільша загроза життю. Це повністю суперечить і науці, і релігії, і здоровому глузду.

Істинна релігія та істинна наука мають узгоджений погляд на віруси. Якщо його виразити одним словом, то це «захоплення». Згідно з релігією, віруси є проявом досконалості Всесвіту, сотвореного добрим і досконалим Творцем. Згідно з наукою, «Вірус – це взірець, вершина універсальності, уніфікованості, економності живої природи. У його нескінченно малому просторі зосереджена програма розвитку, потужна система стимуляторів трансформації, здатна переінакшити діяльність клітини». Погляньмо, які головні функції виконують віруси.

Мова спілкування між живими істотами

За допомогою вірусів живі істоти діляться між собою генетичною інформацією. Це нагадує «розумний будинок», в якому різноманітні пристрої сигналізують одне одному про свою присутність і обмінюються корисною інформацією. Кожен вірус – це змістовне повідомлення про зміни у біосфері.

Завдяки такому спілкуванню екосистема підтримує свою цілісність. Якби його не було, то живі істоти, прагнучи до самобутності, перестали б розуміти одне одного, що призвело б до розпаду екосистеми.

Завдяки вірусам живі істоти отримують готові фрагменти генокоду, які можуть використати для власного розвитку. Якщо використовувати комп’ютерні аналогії, то отримання організмом вірусної інформації нагадує оновлення (апгрейд) операційної системи. Величезна кількість фрагментів вірусного коду в людському генокоді свідчить про те, що наш генокод пережив кілька мільйонів актів модернізації. Відповідно, сам процес вірусного апгрейду є абсолютно природним, постійним, необхідним і корисним.

Очищення – індивідуальне і колективне

Для того, щоб вірус здійснив апгрейд організму, цей організм має бути достатньо чистим. Якщо ж організм занадто забруднений, то вірус вмикає природну програму очищення, проявом якого є нежить, підвищена температура, пронос, посилене потовиділення, кашель, відсутність апетиту, небажання рухатися. Подібним чином кожен з нас, ремонтуючи якийсь пристрій, починає з очищення його від бруду.

Що більше забруднення організму, то інтенсивніші прояви очищення. Яскравим прикладом є нинішній коронавірус SARS-CoV-2. Діти зазвичай чисті, тому коронавірус їх взагалі не чіпає.

«99,5% людей, які заразилися коронавірусом, не мають жодних симптомів хвороби або мають легкі симптоми» – стверджує німецький інфекціоніст професор Сухаріт Бхакді (Sucharit Bhakdi). «Нема підстав для побоювання смерті у зв’язку з поширенням хвороби… Ковід-19 – смертельна хвороба лише у виняткових випадках, а в більшості випадків це нешкідлива вірусна інфекція» – розповідає відомий німецький патологоанатом професор Клаус Пюшель (Klaus Püschel).

Згадані вище «виняткові випадки» – це коли організм настільки забруднений, що вірусний апгрейд неможливий. Не маючи змоги оновити генокод людини, вірус відправляє людину на перезавантаження (реінкарнацію) – для продовження життя її безсмертного духу в новому тілі – чистому і здоровому. Для такої людини вірус здійснює акт милосердя.

По суті, віруси виступають в ролі «санітарів», які очищують популяцію від осіб, неспроможних до генетичного апгрейду. Це як у відомій екологічній моделі «вовки–зайці»: вовки, полюючи на зайців, з’їдають найбільш слабких і хворих – і цим сприяють здоров’ю популяції. Якщо знищити популяцію вовків, то це завдасть шкоди популяції зайців, відтак вовки корисні для зайців.

Важливий момент: з погляду кожного конкретного зайця, вовк є його ворогом. Натомість з погляду всієї популяції, кожен вовк є корисним «санітаром». Вовки здійснюють очищення «заячого народу» і підтримують баланс усієї екосистеми. Приблизно так діють і віруси.

Застерігачі та відлякувачі

Окрім функцій комунікації та очищення, віруси виступають в ролі індикаторів, які попереджують про неправильне життя і наближення до небезпечної межі. Наприклад, майже все населення земної кулі є носієм вірусу герпесу. Якщо людина здорова, то цього вірусу не видно і не чути. Натомість активізація герпесу вказує на послаблення імунітету і нагадує людині, що пора зайнятися своїм здоров’ям.

Проте існують і дуже агресивні, хоча й рідкісні віруси, наприклад, вірус сказу. Їх сенс у тому, щоб спонукати людей тримати в порядку свою територію і перебувати у просторі позитивних подій.

Релігія знань, наука, віра

Етимологічно слово «релігія» (від «ре», «пере» – повторення, і «лига» – зв’язок) означає «відновлення зв’язку» між людським і божественним. Для здійснення відновлення зв’язку необхідні точні знання.

Слово наука походить від слова «оу» – цілісність, первинність, зародок, яйце, нульовий рівень – О. «Оу-ка» (ука) – це фундаментальні, цілісні знання. «Наука» – це те, що розвивається НА фундаменті цілісних знань. Звідси слова «укий» – вчений, «неук» – невчений, невіглас, Україна – країна-початок, Оу-країна. Тому істинна наука завжди цілісна, несуперечлива, гармонійна.

Віра – це сила, основана на переконаннях, а переконання основані на знаннях.

Тому істинна релігія – це релігія знань. Вона завжди веде до науки.

З другого боку, істинні знання завжди активні: вони прагнуть реалізації і спонукають людину до дії. Тому істинна наука веде до релігії.

Релігія знань – головний мотор усвідомленої еволюції. Надважливим компонентом еволюції є віруси. Ці добрі вісники Всесвіту інформують нас про зміни, вдосконалюють генокод, очищують від бруду і застерігають перед небезпеками.

Тому боротися з вірусами не лише безглуздо, а й шкідливо: з ними треба дружити. Що краще розумітимемо феномен вірусів, то кориснішими помічниками вони для нас ставатимуть.

www.ar25.org/node/45104

 
Страницы: 123456