Минфин - Курсы валют Украины

Установить
OlesyaK

Олеся Клименко

0 подписчиков1 подписок

Был на сайте 11 октября 2023 в 20:51

Женский

Киев

юрист

На Минфине с 3 февраля 2011

Заблокировать

OlesyaK - блог

Записи

17

30 января 2015, 13:16

Продление «строительной амнистии» для самостроев до конца 2015 года

13 января ВР приняла Закон № 92-VIII о принятии в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ , который продлевает до 31 декабря 2015 года упрощенный порядок ввода в эксплуатацию самостроев. К самостроям относятся построенные без разрешения: — индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, построенные в период с 5 августа 1992 до 12 марта 2011 года; — построенные до 12 марта 2011 года: — общественные здания I и II категорий сложности; — здания и сооружения сельхозназначения I и II категорий сложности. Для того чтобы воспользоваться «строительной амнистией», необходимо собрать следующие документы : документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, на котором построен объект; отчет-обследование технического состояния конструкций сооружения (заказывается у сертифицированного специалиста); технический паспорт инвентаризации сооружения. Собрав пакет документов, нужно обратиться в местный департамент или управление Госархстройинспекции. Документация будет обработана и по результатам Инспекция зарегистрирует декларацию о вводе объекта в эксплуатацию. При этом никакие штрафы с граждан взиматься не будут . В новом Порядке будут установлены предохранительные механизмы, которые не позволят недобросовестным застройщикам легализовать самострои, возведенные в течение последних лет. Ведь необходимо будет подтвердить, что объект имеет возраст более чем 4 года . Например, таким подтверждением может быть оплаченный счет за коммунальные услуги. Обращаю внимание, что на данный момент Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины разрабатывает Порядок ввода в эксплуатацию самовольно построенных объектов, который будет утвержден приказом Минрегиона в рамках так называемой «строительной амнистии». Данные нормы заработают весной , ориентировочно с марта 2015 года. Источник: ДАБІ , ЮРЛИГА.

+28

Комментировать

10 декабря 2014, 21:58

Оформлення спадщини в селі та скасування експертної оцінки

05.11.2014 Президент підписав Закон « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування » (надалі — Закон), який спрощує порядок оформлення спадщини у сільській місцевості та відміняє обов’язкову експертну оцінку у випадках успадкування спадкоємцями першого та другого ступеня споріднення за законом та за правом представлення. Отже, що нового було запроваджено нормами цього Закону. З огляду на те, що оформлення спадщини здійснюють тільки нотаріуси, а у сільській місцевості в більшості випадків їх не має. Нормами згаданого Закону мешканцям сільський населених пунктів надали можливість оформити спадщину та провести реєстрацію прав спадкоємців на успадковане ними нерухоме майно в органах місцевого самоврядування сільських населених пунктів. Посадові особи органу місцевого самоврядування у сільських населених пунктах уповноважені вчиняти наступні нотаріальні дії: відкривати спадщину та повідомляти спадкоємців про відкриття спадщини вживати заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчувати заповіти (крім секретних); видавати дублікати посвідчених ними документів; засвідчувати вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; засвідчувати справжність підпису на документах; видавати свідоцтва про право на спадщину; видавати свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя. Отже, починаючи з 1 січня 2016 року селяни зможуть звернутись до уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування для відкриття та подальшого оформлення спадщини. Закон скасовує обов’язкове проведення оцінки майна у випадках спадкування майна спадкоємцями першої та другої черги за законом і за правом представлення (до таких спадкоємців, зокрема, належать діти спадкодавця, онуки, рідні брати та сестри, той з подружжя, який його пережив, батьки тощо), а також у випадку спадкування спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою податку. Дані положення набудуть чинності вже на наступний день після офіційного опублікування Закону. Наголошую, що положення даного Закону не відміняють 5% податок на дохід фізосіб для спадкоємців другої черги, як помилково може здаватись та не вносить відповідних змін до Податкового кодексу України. Скасовується лице експертна оцінка майна. Нагадую, як і раніше, за нульовою ставкою податку (НДФЛ=0%) оподатковується ( пп. 174.2.1. Податкового кодексу ): «… а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення; б) вартість власності, зазначеної в підпунктах «а» , «б» , "ґ" пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах «а», «б» пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом; в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем..».

25 ноября 2014, 15:17

Открыт доступ к Госреестру недвижимости

25.11.2014 вступил в силу Закон № 1701-VII « О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей », согласно которого открывается публичный доступ к Реестру вещных прав на недвижимое имущество. Любые физические или юридические лица могут получить информацию исключительно по объекту недвижимости (т.е. указав адрес местонахождения недвижимости) в электронной или бумажной форме: — в электронной форме информация может быть предоставлена через официальный сайт Государственной регистрационной службы; — в бумажной форме – путем подачи заявления лично или отправить по почте в органы Госрегистрации прав или нотариусу в порядке, который определит Кабмин. Также, предусмотрена возможность для владельца недвижимости получить информацию в виде Выписки о тех, кто получил сведения о зарегистрированных правах и их обременениях, принадлежащих ему (ст. 28 ЗУ «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений») Таким образом, долгожданные нормы о публичности информации о недвижимости вступили в силу, однако сегодня Госреестр еще далек до полного заполнения информацией по сравнению с фактическим положением дел. Информация о многих объектах недвижимости до сих пор еще не перенесена в Реестр вещных прав, что может дать шанс злоумышленникам фальсифицировать данные и регистрировать на сторонних лиц с последующей перепродажей. Поэтому, во избежание неприятностей и недоразумений, важно провести перерегистрацию своей недвижимости в Реестре Вещных прав.

+31

2

20 октября 2014, 14:46

Декларацию (уведомление) о начале строительных работ можно зарегистрировать он-лайн

Уведомление и декларацию о начале выполнения подготовительных или строительных работ можно зарегистрировать в Интернете. 17.10.2014 г. в Минрегионе состоялся круглый стол, в ходе которого были презентованы пилотные электронные административные услуги в сфере строительства в рамках реализации совместного проекта Государственного агентства по вопросам электронного управления, Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) и Координатора проектов ОБСЕ в Украине. Граждане и юридические лица, которые начинают строительство (реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт) объектов I-III категории сложности , могут получить необходимые документы без посещения органов власти. Указанные услуги заказчик может получить через Интернет на веб-сайте e-dabi.gov.ua , заполнив необходимую электронную форму уведомления или декларации и подписав ее электронной цифровой подписью . По словам руководителя ГАСК, данные пилотный проект направлен на упрощение и облегчение порядка получения гражданами услуги со стороны ГАСКа. При этом, у заявителя появится возможность не выходя из дома заполнить и подать декларацию о начале выполнения стройработ, а также отслеживать прохождение регистрации документа он-лайн. Данные меры позволят уменьшить очереди в Центрах предоставления админуслуг и снизят корупцию. Однако, воспользоваться данной услугой смогут только те, кто имеет личный электронный ключ и действующий усиленный сертификат, которые будут использоваться для наложения электронной подписи на форму Декларации (Уведомления). Так, электронный ключ можно оформит через Центр сертификации ключей, опять же потратив на это свое время. Таким образом, если порядок предоставления электронного ключа окажется максимально прост, данная электронная админуслуга действительно даст толчок к развитию электронных услуг в строительстве.

+35

2

29 сентября 2014, 13:59

Спрощення декларації ДАБІ

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) спростила декларацію про введення в експлуатацію для об’єктів, які починали будуватися шляхом подання Повідомлення. Відповідні зміни будуть внесені до постанови №461 Кабінету Міністрів України «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», згідно рішення Урядового комітету з питань регіонального розвитку від 23.09.14 ухваленого на пропозицію ДАБІ. Обсяг декларації буде суттєво скорочено – з 15 до 7 пунктів, а об’єм – до 2 х сторінок. Зникне більшість складних таблиць, не потрібно буде вписувати інформацію про відповідальну особу з технагляду, генпідрядника та генпроектувальника, детальну характеристику споруди, основні її показники тощо. Це надасть можливість зменшити масив технічної інформації, що є заплутаною та складною для звичайної людини, залишаться тільки загальнозрозумілі дані. Отже, заповнити спрощену декларацію буде значно легше. Крім того, можна буде вводити в експлуатацію окремо будівлі та споруди , які за будівельним паспортом входять до єдиної групи будівельних споруд. Після того як постанову ухвалить уряд, громадяни, які починали будівництво шляхом подання повідомлення, вказуватимуть у Декларації лише наступне : — інформацію про об’єкт; — інформацію про замовника; — дані щодо повідомлення про початок будівельних робіт; — інформацію про поштову/будівельну адресу; — реквізити документу, що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою; — характеристику індивідуальних житлових, садових, дачних будинків та нежитлових будівель (за результатами технічної інвентаризації); — інформацію про проведену технічну інвентаризацію об’єкта будівництва. Такі зміни до декларації збережуть час та зусилля громадян і стануть черговим кроком на шляху до втілення нових принципів державного управління

3 сентября 2014, 17:13

Смена порядка подачи деклараций в ГАСК

С 1 сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины меняет порядок предоставления админ. услуг, в частности декларации принимать больше не будет. Подавать декларации и получать их после регистрации нужно будет в Центрах предоставления администартивных услуг, созданных при Киевской городской администрации, городских советах (их исполнительных органах) населенных пунктов, являющихся административными центрами областей. Так, центры предоставления административных услуг будут принимать следующие документы: — декларации (изменения к декларации) о начале выполнения подготовительных работ; — декларации (изменения к декларации) о начале выполнения строительных работ; — декларации (изменения к декларации) о готовности объекта к эксплуатации. Таким образом, с 01.09.2014 года для подачи документов на регистрацию деклараций гражданам следует обращаться только в такие региональные Центры.

+15

3

28 июля 2014, 16:42

Зміни до сплати земельного податку власниками нерухомості

22 липня 2014 р. Народний депутат А. Лабунська внесла на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо окремих питань сплати земельного податку) розташованих на земельних ділянках, право власності чи постійного користування якими не оформлено)” (зареєстрований за № 4338а ). Дана ініціатива була зумовлена відсутністю прямої норми щодо оподаткування суб’єктів, що оформили право власності на будівлю чи споруду, однак не оформлюють відповідне право на земельну ділянку , а отже ця прогалина призводить до нехтування обов’язком сплати земельного податку й до недоотримання коштів місцевими бюджетами. Проектом пропонується привести у відповідність норми податкового кодексу України, щодо оподаткування власників будівель та споруд (їх частин), які користуються земельними ділянками під такими об’єктами нерухомості, однак не сплачують земельний податок в силу відсутності відомостей про них у державному земельному кадастрі. Так, згідно даного законопроекту: « земельний податок — обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), постійних землекористувачів , а також з власників будівель, споруд (їх частин) розташованих на земельних ділянках, право власності чи постійного користування якими не оформлено ». При цьому підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру та дані державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нагадую, що відповідно до п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу, від сплати земельного податку звільняються наступні категорії фізичних осіб: — інваліди першої і другої групи; — фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; — пенсіонери (за віком); — ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ; — фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: — для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари; — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара; — для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара; — для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара; — для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

+12

3

16 июля 2014, 10:47

Новые реформы в сфере регистрации прав на недвижимость

15 июля в пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ в рамках инициативы «Закон для всех» состоялся Круглый стол " Регистрация прав на недвижимое имущество: современное состояние и пути реформирования системы". Министерство юстиции Украины, совместно с Укргосреестром и экспертами правительства Грузии разрабатывают новую модель работы регистрационных служб в Украине , которая должна исключить коррупционную составляющую, многократно повысить качество и скорость предоставления регистрационных, и других административных услуг. По словам министра, сейчас ведомство занимается разработкой закона и новой процедуры предоставления административных услуг. «Мы уже провели „стресс-тест“ существующей системы, выявили все ее недостатки, и приняли решение вывести на базе центра админуслуг на Соломенке новый алгоритм действий регистраторов. Во-первых, мы снимем то напряжение, которое сейчас есть в Соломенском районе, там очень много очередей, во-вторых мы протестируем новый порядок оказания админуслуг и регистрации недвижимости, с меньшим количеством документов, с четким регламентом действий для консультантов, администраторов, регистраторов» — рассказал Петренко. В «тестовом» центре административных услуг в Соломенском районе будет работать система бэк-офиса и фронт-офиса. «Эти офисы будут разделены и работа будет построена таким образом, чтобы исключить общение регистраторов с заявителями и возможность коррупционных схем . Мы хотим на протяжении месяца посмотреть, как это будет работать, чтобы проанализировать перспективы внедрения системы на всей территории Украины уже с осени» — заявил министр. Центр должен быть запущен еще до конца июля, он проработает весь август. «А в сентябре мы будем принимать общие решения для всей страны» — добавил Павел Петренко. В работе центра будет перенят опыт работы грузинских служб административных услуг. «Нашей инновацией будет передача функций регистраторов местным органам власти , это будет украинская модель. Я думаю, что мы будем перенимать и тот грузинский опыт, который связан с работой самого реестра. Те софты и сервисы, которые есть сейчас у Грузии, на сегодня — одни из самых продвинутых сточки зрения IT в мире. Нам тоже нужно к этому идти» — подчеркнул министр. «Если парламент не примет решение об открытии реестров — это будет еще одна соответствующая оценка действиям депутатов на предстоящих выборах. Без публичного реестра движения по реформе, связанной с предоставлением прозрачных админуслуг, — не будет. И самое основное — это будет серьезной преградой в борьбе с коррупцией» — заключил Павел Петренко. Источник: Liga.net

+5

2

3 июля 2014, 16:17

Что запрещается при перепланировке помещений

В связи с тем, что в ближайшее время ожидается упрощение и отмена разрешений для осуществления перепланировок жилья согласно законопроекта Минрегионбуда «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переобладнання та перепланування жилих приміщень», Госархстройинспекция Украины призывает граждан быть особенно внимательными , не производить работ, которые могут принести вред зданию, и пользоваться советами специалистов в строительной отрасли. Госархстройинспекция обещает контролировать соблюдение норм и стандартов перепланировки и жестко наказывать нарушителей. Поскольку граница между перепланировкой и реконструкцией или капитальным ремонтом очень тонкая, закон можно нарушить нечаянно, по незнанию правил перепланировки. Особенно внимательными следует быть жителям многоквартирных домов, т.к. самовольными действиями можно навредить не только себе, но и соседям. Госархстройинспекция Украины обращает внимание на необходимости придерживаться норм и стандартов, которыми при перепланировке помещения запрещается : увеличивать или уменьшать жилую площадь за счет демонтажа или обустройства перегородок в подсобных помещениях; обустраивать или закрывать дверные или оконные проемы в капитальных стенах ; демонтировать камины, печи без перекрытия вентиляционных шахт, дымоходов; устраивать вспомогательные помещения (санузлы, душевые, ванны); устраивать помещения на чердаках домов; увеличивать площадь санузлов за счет жилых помещений ; объединять лоджии и балконы с помещениями путем демонтажа внешних стен, окон и дверей; переносить на лоджии и балконы приборы систем отопления; демонтировать, перекрывать или устраивать вентиляционные шахты и дымоходы; утеплять пол за счет подключения центрального отопления дома; переносить газовые сети. Инспекция просит граждан не относиться к проблеме перепланировки жилья легкомысленно, пользоваться услугами специалистов, придерживаться законов Украины и государственных строительных норм.

+37

15

26 июня 2014, 12:53

Перепланировка жилья станет возможна без получения разрешений

25 июня 2014 г. Кабинет Министров одобрил законопроект разработанный Минрегионом « О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно переоборудования и перепланировки жилых помещений », которым отменяются требования относительно получения разрешения исполкома советов на выполнение работ по переоборудованию и перепланировке жилого дома или помещения, не предусматривающие вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы. Данный проект Закона исключает двойное регулирование одних и тех же процедур, унифицирует их и упрощает. Законопроект предусматривает перечень объектов строительства (к которым в частности относятся квартиры в многоквартирных жилых домах) и строительных работ, которые могут проводиться без получения документа , дающего право на их выполнение, и после завершения которых объект не требует принятия в эксплуатацию. Таким образом, в случае принятия и вступления в силу данного Закона, переоборудование и перепланировка не потребует никаких разрешений, а осуществление реконструкции и капитального ремонта квартир, других частей зданий и сооружений будет значительно упрощено. Их категория сложности как отдельного объекта строительства будет ниже, что существенно повлияет на требования относительно экспертизы проекта и разрешительные процедуры.

+15

1


Главная/

Олеся Клименко