Минфин - Курсы валют Украины

Установить
Lysenko86

Яна Лысенко

0 подписчиков0 подписок

Был на сайте 13 марта 2023 в 07:48

Киев

юрист БТИ Консалтинг

На Минфине с 3 декабря 2014

Заблокировать

Раздел недвижимого имущества в натуре

Записи

2

29 января 2016, 10:42

Зміни щодо порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2016 році.

З 13 грудня 2015 року набрав чинності Закон України № 834-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Також затверджено постановою КМУ від 25 грудня 2015 року № 1127 Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Дані нормативні акти спрямовані на спрощення вказаної процедури та врегулювання процедурних питань, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Серед основних змін слід відмітити наступне: Змінюється та збільшується коло суб’єктів, які мають право проводити державну реєстрацію. А саме, повноваження з проведення держаної реєстрації передаються органами Міністерством юстиції України до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних та районних у містах державних адміністрацій. Крім того, державну реєстрацію тепер мають право проводити нотаріуси як державні так і приватні. Розширення кола осіб, які тепер зможуть проводити держану реєстрації речових прав на нерухоме майно являється альтернативою вибору, так як громадяни тепер матимуть змогу самостійно вирішувати куди звернутися для проведення державної реєстрації, чи то до органу місцевого самоврядування чи до нотаріуса, що мінімізує корупційні ризики та бюрократію, а також створює доступність такої послуги. З 2016 року вже не видаються Свідоцтва про право власності та Витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підтвердженням проведення державної реєстрації тепер є рішення реєстратора про реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна, яке буде формуватися в електронному вигляді і доступ до якого буде здійснюватися заявником нерухомості через веб-портал Міністерства юстиції України. За бажанням заявника, рішення реєстратора може бути надано у паперовій формі шляхом його друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора . Дані зміни є досить суперечливими, так як наші громадяни звикли до паперової форми документів на нерухомість, які мають бути оформлені на державних бланках зі ступенями захисту, мати печать та підпис органу, який видавав даний документ. Це дуже добре, що ми запроваджуємо методику західних країн, але даний процес та зміни мають бути поступовими з урахуванням суспільної адаптації і сприйняття даних змін нашими громадянами. Крім того, у наших громадян відсутня повна довіра до державних органів в тому числі і стосовно 100% захисту даних, які містяться та зберігаються в державних реєстрах в електронному вигляді. На мою думку, факт проведеної державної реєстрації має підтверджуватися як в електронні формі так і в паперовій, тобто дублювати одна одну. Змінено ставки адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру: · за держану реєстрацію права власності на нерухоме майно ставка адміністративного збору становить 140,00 грн. за термін, що не перевищує 5 робочих днів; 2760,00 грн. – протягом 2 робочих днів; 6890 ,00 грн. – протягом 2 годин. · за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності ставка адміністративного збору становить 70,00 грн. за термін, що не перевищує 5 робочих днів; 1380,00 грн. – протягом 2 робочих днів; 3450,00 грн. – протягом 2 годин. · за державну реєстрацію обтяжень ставка адміністративного збору становить 70,00 грн. за термін, що не перевищує 24 години; 690,00 грн. – протягом 2 годин. · за внесення змін до записів Державного реєстру прав , в тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника ставка адміністративного збору становить 60,00 грн. · за надання інформації у паперовій формі – 35,00 грн.; за надання інформації в електронній формі – 18,00 грн. Оскаржити рішення, дії або бездіяльність суб’єкта державної реєстрації (державного реєстратора, нотаріуса) тепер можна буде не лише в судовому порядку, а й шляхом звернення до територіального органу Міністерства юстиції України за місцем знаходження нерухомого майна з відповідною скаргою. Дану скаргу органи Міністерства юстиції розглядатимуть протягом 30 календарних дій з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, нотаріуса, а також залучення скаржника чи інших осіб, МЮУ та його територіальні органи можуть подовжити строк розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів .

Нет голосов

Комментировать

11 декабря 2014, 16:15

Раздел недвижимого имущества в натуре

Как показывает практика, распространенной является ситуация, когда у одного дома есть несколько владельцев. При этом, отношения между совладельцами этого дома могут быть не самые лучшие. Бывают ситуации, когда совладельцы могут способствовать в отключении газоснабжения, тепла, воды, «ставить палки в колёса» и тому подобное. Одним словом, распоряжаться своим имуществом в полной мере является проблемой. В такой ситуации наиболее эффективным решением является разделение имущества в натуре, так сказать создание условий для независимости совладельцев друг от друга. Разделение недвижимого имущества осуществляется по общему желанию совладельцев недвижимого имущества (ст. 367 ГКУ), путем заключения договора о разделе имущества в натуре, который заверяется нотариально. Также, основным требованием при проведении раздела есть техническая возможность проведения такого разделения недвижимого имущества на самостоятельные объекты недвижимости. Не подлежат разделу объекты недвижимого имущества, в состав которых входят самовольно построенные (реконструированные, перепланированные) объекты недвижимого имущества. Так вот, если у вас есть желание, согласие с соседями и техническая возможность раздела недвижимого имущества, тогда вам нужно пройти несколько этапов: 1. Подготовка заключения о технической возможности разделения в натуре объекта недвижимого имущества и изготовление технических паспортов на объекты, образовавшиеся в результате разделения. И одно и второе изготавливают техники, инженеры — которые осуществляют техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества (п. 1.1, 1.2 Инструкции о проведении разделения, выделения и расчета долей объектов недвижимого имущества от 18.06.2007 года № 55); 2. Заключение и нотариальное удостоверение договора о разделе имущества в натуре. Одновременно с удостоверением договора о разделе имущества в натуре жилого дома, здания или сооружения нотариусом удостоверяется договор о разделе в натуре на местности земельного участка (п. 6.9 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины от 22.02.2012 № 296/5); 3. Присвоение почтового адреса объекту, путем обращения с соответствующим ходатайством в разрешительный центр соответствующей районной государственной администрации. 4. Проведение государственной регистрации с выдачей свидетельств о праве собственности на объекты недвижимого имущества, которые образовались в результате разделения недвижимого имущества, путем обращения в Государственную регистрационную службу Украины по месту нахождения недвижимого имущества (п. 57 Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений от 17.10.2013 г… № 868). Итак, следует отметить, что договор о разделе имущества в натуре, который удостоверяется у нотариуса, не подлежит государственной регистрации как правоустанавливающий документ на недвижимое имущество, а является основанием для проведения государственной регистрации права собственности с оформлением свидетельств о праве собственности в Государственной регистрационной службе Украины.

+3

8


Главная/

Яна Лысенко