Публічний договір про користування сервісом Валютний аукціон PRO

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. ТОВ «МІНФІНМЕДІА» спільно з ФОП Гончаров Владислав Русланович (надалі Виконавець та/або Компанія та/або Мінфін) публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг про користування сервісом Валютний аукціон PRO на інтернет-сайті Виконавця www.minfin.com.ua
2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором та у випадку прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (надалі Користувач ) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.
3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
      1. Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться у цій Угоді, включаючи всі її додатки;
     2. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;
     3. Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІНФІНМЕДІА», юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана. 1-Б, 3-ій поверх та ФОП Гончаров Владислав Русланович, дата та номер запису в ЄДР: 10000001073894 від 04.12.2017 р.;
     4. Сайт - www.minfin.com.ua - інтернет-сайт, який адмініструється Компанією та є комунікаційною платформою для розміщення тимчасових оголошень, що підлягають класифікації (далі по тексту - Сайт);
     5. Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Компанії;
     6. Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана iз наданням сервісу, який використовується в процесі виконання певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
      7. Послуга/сервіс Мінфін - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення і т.д., і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайту;
      8. Сервіс «Валютрий аукціон PRO» - сервіс на сайті www.minfin.com.ua, який полягає у наданні Користувачеві додаткового функціоналу до стандартного валютного аукціону, а саме: можливості бачити на сторінці аукціону Мінфіна оголошення з інших дошок оголошень у мережі Інтернет; можливості бачити оголошення на 5 хвилин раніше, ніж їх бачать користувачі, в яких не підключений сервіс «Валютний аукціон PRO» в тому числі «Новий кабінет Валютного аукціону Pro»; можливості редагувати свої оголошення; можливості додавати коментарі та відмітки до оголошень, які будуть видимі тільки даному користувачеві поки в нього є доступ до сервісу «Валютний аукціон PRO».
      9. Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача у функціональній системі Сайтів, що дає право Користувачеві додавати оголошення на Сайт;
     10. Мої оголошення – сторінка, що стає доступною зареєстрованому Користувачеві після розміщення першого оголошення і завдяки якій він може керувати своїми оголошеннями.
       11. Реєстрація - процедура, протягом якої Користувач шляхом заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для користування сервісами Сайту. Реєстрація вважається завершеною лише у випадку успішного проходження всіх її етапів згідно з опублікованими на Сайті інструкціями.
Якщо Користувач не згоден з цими умовами повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний Сайт. Цi умови регулюють використання Користувачем Сайту і послуг Мінфін. Користування послугами Мінфін означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови.
Починаючи користуватися сервісом «Валютний аукціон PRO»  на сайті www.minfin.com.ua, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному об’ємі, без будь-яких застережень та виключень. У випадку незгоди Користувача з будь-якими із положень цієї Угоди, Користувач не має права користуватися сервісом «Валютний аукціон PRO» .
Цим  Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет користуватися своїм сервісом на умовах, викладених у цій Угоді.
Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про послуги з метою, в тому числі, але не виключно, наступної покупки або продажу послуг іншими Користувачами.
Всі угоди укладаються безпосередньо між Користувачами. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення оголошень.
 
2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ СЕРВІСУ «ВАЛЮТНИЙ АУКЦІОН PRО» ТА РОЗМІШЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
1. Користувач зобов’язаний зареєструватися на Сайті з метою отримання доступу до  сервісу «Валютного аукціону PRO», заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ лише Користувач, зворотнього паролю, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронного листа з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації.
2. Використання можливостей і сервісу Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов’язань дотримуватись правил та інструкцій з користування послугами Сайту.
3. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його логіну  та паролю для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісом Сайту лише за допомогою логіна й паролю.
4. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність переданого йому паролю і не розкривати його третім особам.
5. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його  логін і пароль, якi використовуються для входу на Сайт, а також електронна адреса були розкриті або можуть бути використані третіми особами.
6. Користувач, який розміщує оголошення про продаж послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них згідно з цією Угодою та інструкціями, викладеними на Сайті, а також надати точну і повну інформацію про послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про послугу, Користувач підтверджує, що має право надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.
7. Користувач гарантує, що послуги, які він пропонує, відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються, та вільні від претензій на них третіх осіб.
8. Користувач гарантує, що послуги, які він пропонує, у випадку, якщо їх надання потребує спеціального дозволу, будуть надані у відповідності з вимогами законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.
9. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про послуги, розміщенi ним на Сайті, та, у випадку виявлення невірної інформації, додати необхідні данi в опис послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістивши інформацію про послугу.
10. Користувач зобов'язується не підтримувати активно та не розповсюджувати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, як-то, але не виключно:
     1. інформацію про інші сайти оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
     2. інтернет-ресурси, що пропонують товари й послуги, заборонені для продажу на Сайті.
Компанія має право перенести, завершити або продовжити термін демонстрації послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. 
 
3. ДАНІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ
1. Компанія зберігає за собою право зв’язуватись з Користувачем: надсилати інформаційні повідомлення на електронну адресу, вказані при реєстрації, а також надсилати повідомлення на мобільний телефон Користувача.
2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.
3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, у відповідності з загальними правилами інтернет-повідомлень, використовується Компанією з метою, пов’язаною із обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснене з’єднання Користувачем).
4. Компанія зберігає дані останнього доступу в систему Користувача з метою забезпечити високу якість сервісів, що надаються і пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.
5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання – сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступної виключно після введення ним логіну й паролю принаймні один раз протягом сесії.
6. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість користування сервісами Сайту в цілому.
7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.
8. Користувачеві забороняється надавати інформацію в порушення цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:
     1. вульгарних, образливих виразів;
     2. пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
     3. заклики до насильства та протиправних дій;
    4. дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
     5. інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживанню довірою;
     6. інформацію, що призводить до здійснення угод із викраденими або підробними предметами;
     7. інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
      8. особисту інформацію других осіб або інформацію, що ідентифікує їх, без явно вираженої згоди цих осіб;
     9. інформацію, що містить дані, які зазіхають на недоторканість приватного життя, ображають честь, гідність або ділову репутацію будь-якої людини;
     10. інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь-кого;
     11. інформацію, що має характер порнографії;
     12. інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
     13. інформацію, що є неправдивою і вводить в оману;
     14. віруси або будь-які інші технології, здатні завдати шкоди сайту, компанії або іншим користувачам;
     15. інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, такі як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
     16. посилання або інформацію про сайти, що конкурують із сервісами компанії;
     17. інформацію, що є «спамом», «листами щастя», «схемами пірамід», або небажану чи неправдиву комерційну рекламу;
     18. інформацію, що розповсюджується інформаційними агентствами;
     19. інформацію із пропозиціями заробітку в інтернеті, без зазначення фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
     20. інформацію із пропозиціями франшизи, багаторівневого й мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, що потребує вербування інших членів, субагентів, субдистриб’юторів та ін.;
    21. інформацію, що іншим чином порушує законодавство юрисдикції, для якої призначене оголошення.
 
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
1. Всі об’єкти, доступні завдяки сервісу Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів та інших правовласників.
2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісу можливе лише в рамках функціоналу, запропонованого сервісом Сайту. Жодні елементи, що містяться на сервісі Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісі Сайту, не можуть бути використані іншим способом без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, у тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, розповсюдження на будь-якій основі і т.д.
3. Щоб надати Компанії право публікувати дані, надані Користувачем, Користувач надає Компанії діюче всюди, безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензоване право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення відносно авторських прав, публікацій і баз даних, яке має Користувач, а також відносно наданих ним даних, зображень і фото на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Користувач зобов'язується:
     1. не здійснювати ніяких дій, що можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
     2. не користуватися автоматичними програмами для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії;
     3. не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не розповсюджувати та на представляти громадськості будь-яку інформацію, що присутня на Сайті (крім даних, наданих самим Користувачем), без попереднього письмового дозволу Компанії;
    4. не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті, не перешкоджати роботі автоматичних систем або процесів, а також не вживати інших заходів з метою перешкодити чи обмежити доступ на Сайт;
     5. не використовувати дані, надані іншими Користувачами, з іншою метою, крім здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем , без письмової згоди іншого Користувача. У цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.
Користувачу заборонено:
     1. обговорювати дії модераторів та адміністрації Сайту іншим способом, крім електронної переписки з модераторами;
     2.використовувати імена Користувачів, схожі на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе та писати повідомлення від їхнього імені.
Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий лише за наявності письмової згоди Користувача на такий доступ або з метою виконання вимог відповідного законодавства.
Компанія зобов’язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов’язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісу Сайту та нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за виключенням випадків, передбачених законодавством.
Компанія може періодично встановлювати обмеження на користування сервісом Сайту. Компанія припиняє доступ Користувача до сервісу в разі його не оплати. Компанія має право відключити Користувача від сервісу в разі грубого порушення правил Сайту та цієї Угоди без повернення Користувачеві оплати за послугу сервісу.
Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо адміністрація Сайту сповістила Користувача про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту та права третіх осіб. Компанія залишає за собою право у будь-який момент заблокувати або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувачеві про таке відключення на свій розсуд та не несучи при цьому відповідальності за свої дії перед Користувачем і третіми особами.
Компанія має право передати Сайт з усіма їхніми сервісами та змістом, включаючи особисту інформацію Користувачів, своєму правонаступнику за договорами або на інших підставах. Передача та сповіщення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Користувач має право надсилати скарги стосовно роботи Сайту через форму зворотного зв’язку  info@minfin.com.ua, що будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації стосовно суті скарги.
Компанія залишає за собою право у будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, які він вказав при реєстрації, і попросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи (зокрема – копії/завірені копії документів, що посвідчують особу), ненадання яких на розсуд Користувача може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. Якщо дані Користувача, вказані в наданих ним документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, якщо дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до користування Сайтами з попереднім сповіщенням Користувача або без нього.
 
5. ОПЛАТА ПОСЛУГ
1. Замовлення (акцептування) платного Сервісу «Валютний аукціон PRO» здійснюється Користувачем на Сайті за адресами http://minfin.com.ua/currency/auction/pro/http://minfin.com.ua/currency/auction/pro/new/http://minfin.com.ua/currency/auction/pro/subscribe/.
2. Користувач зобов’язується ознайомитися з цінами на Сервіс «Валютний аукціон PRO» в тому числі «Новий кабінет Валютного аукціону Pro», розміщеними на Сайті, після чого може замовити цю послугу. Детальна інформація про вартість усіх послуг зазначена на сторінці http://minfin.com.ua/currency/auction/pro/http://minfin.com.ua/currency/auction/pro/new/http://minfin.com.ua/currency/auction/pro/subscribe/.
3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється за допомогою іншого сервісу оплати..
4. Повернення сплачених коштів за ненадані послуги здійснюється Компанією в таких випадках:
        1. Якщо з причини будь-якої технічної неполадки послуга не надавалась, повернення оплачених коштів здійснюється уповноваженим Компанією адміністратором Сайту після надання Користувачем доказів оплати. 
       2. Кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені товари, послуги, пропозиції, список яких зазначений  був вище, при блокуванні облікового запису не повертаються.
При систематичних (два і більше разів) порушеннях умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем коштів здійснюється на підставі рішення адміністрації Компанії після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачеві, який систематично (грубо) порушує умови Угоди.
 
6. ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE
1. Файл cookie – це програмний файл, що містить рядок символів та надсилається на комп’ютер користувача, який відвідує певну сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні цього веб-сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер користувача. Файли cookie здатні зберігати налаштування Користувача та інші дані.
2. Технологія, що використовується на Сайті, відправляє дані на пристрій Користувача: один або кілька файлів cookie.
3. Компанія використовує cookie для спрощеного доступу Користувача до деяких сервісів Сайту, для збору статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії Користувача з сайтом, а також для отримання інформації, пов’язаної з маркетинговими заходами.
4. Така інформація представлена в агрегованій формі й не містить персональних даних.
5. Дані можуть передаватися таким третім особам:
      1. системам збору статистики відвідувань Мінфін (Google Analytics, Gemius, Yandex.ru, Bigmir);
     2. соціальним мережам, плагіни яких розміщені на Сайті (наприклад, Facebook, Vkontakte).
Співробітники Компанії або треті особи, з якими ми співпрацюємо, можуть мати доступ до даних файлів cookie.
Компанія може надавати інформацію третім особам, якщо того вимагає законодавство, для захисту законних прав або вжиття заходів щодо потенційно незаконної діяльності.
Користувач має можливість відмовитись від збору вказаної вище інформації, виконавши такі дії:
      1.в налаштуваннях браузера встановивши «Я не приймаю cookie»;
      2.в налаштуваннях браузера встановивши «Видаляти cookie».
 
7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
1. Скориставшись сервісом Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт та його сервіс на свій страх і ризик «як є», оцінює й несе всі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Компанія, у тому числі її керівництво, співробітники й агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки та втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень.
2. Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або її стороною. Сайт є комунікаційною платформою, що надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати й купувати дозволені законом послуги у будь-який час, звідки завгодно та за будь-якою ціною.
3. Компанія не може контролювати достовірність розміщуваної користувачами в оголошеннях інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті здійснення угоди або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.
4. Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів або за пропоновані ними послуги, зазначені в оголошеннях, які вони розміщують. Усі суперечки та конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.
5. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання сервісу Компанії та/або будь-якої інформації про користувачів, що зберігається на них, а також за будь-які помилки, віруси, «троянських коней» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.
6. Якість, безпека, законність та відповідність послуги їхньому опису, а також можливість Користувача продати чи придбати послугу знаходяться поза контролем Компанії.
7. Компанія закликає Користувачів дотримуватись обережності та зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач має взяти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Користування послугами Компанії передбачає, що Користувач усвідомлює та приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії чи бездіяльність з боку Користувача.
8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж та придбання будь-якої послуги є дійсними й легальними, виходячи з факту розміщення, продажу та придбання послуги на Сайті. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайту. Користувач бере на себе повну відповідальність за свої дії.
9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті користування останнім послугами Сайту, Користувач погоджується пред’явити ці претензії самостійно та без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (разом з її дочірніми компаніями, афілійованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими та співробітниками) від усіх відомих і невідомих вимог, зобов’язань, компенсацій із відшкодування шкоди, збитків, втрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, що виникли в результаті або у зв’язку з такими претензіями.
10. Бездіяльність з боку Компанії у випадку порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права вжити відповідних заходів, спрямованих на захист своїх інтересів, пізніше, а також не означає відмову Компанії від своїх прав у випадку скоєння в майбутньому таких або подібних порушень.
11. Користувач має право повідомити Компанію про факт порушення його прав іншим Користувачем, направивши лист на електронну адресу info@minfin.com.ua. У випадку обґрунтованості скарг Користувача Компанія видаляє оголошення, що порушує права Користувача.
12. Компанія не несе відповідальності за невиконання або труднощі при виконанні зобов’язань із наданням доступу до Сайту через непередбачувані обставини непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові суперечки, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т.д.).
13. Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.
14. За жодних умов Компанія, її керівництво, співробітники й агенти не несуть відповідальності за пряму, непряму, випадкову, умисну шкоду та збитки (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків) у результаті використання Сайту та його сервісу Користувачем, включаючи без обмеження випадків, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту та його сервісу.
15. Нічого в Угоді не може сприйматися як встановлення між Користувачем і Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин за сумісною діяльністю, відносин особистого найму або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою .
16. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісі Сайту, у межах, встановлених законодавством.
17. Компанія не несе відповідальність за здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти Користувачами Сайту. За порушення порядку та умов здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти, в тому числі і за порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 № 15-93; Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281; Інтсрукції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 р № 502, інших нормативно-правових актів, Користувачі, які винні в таких порушеннях, несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.
 
8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТОМ
1. Ця Угода вступає в силу з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту та діє безстроково.
2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це Компанії та пояснення причин.
3. У випадку, якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Угоду, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити користування сервісом Сайту. Факт не припинення користуванням Сайтом вважається підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.
4. Розірвання Угоди з боку Компанії може відбутися у випадках:
      1. порушення положень цієї Угоди, заподіяння будь-якої шкоди Компанії, у тому числі її репутації або користувачам Сайту;
      2. виконання інших дій, що суперечать політиці Компанії.
Правовідносини можуть бути відновлені лише після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.
 
9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН В УГОДУ
1. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального сповіщення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною у цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Діюча редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою http://minfin.com.ua/publichna_oferta_va_pro.
 
10. ІНШІ УМОВИ
1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, доставляються за електронною адресою, наданою Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У випадку небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.
2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті та/або розсилаються за електронними адресами Користувачів, що підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень у процесі публікації оголошень/реєстрації на відповідному Сайті.
3. Користувачі мають право відмовитись від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відписатись від розсилки», що є в обліковому записі Користувача.
4. При виникненні між Сторонами спорів і суперечок за цією Угодою або у зв’язку з нею Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, суперечки або вимоги, що виникають з цієї Угоди або у зв’язку з нею, у тому числі такі, що стосуються її виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, тоді ці спори розглядаються у відповідності з чинним законодавством у судовому порядку.
5. Ця Угода регулюється і тлумачиться у відповідності з законодавством України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України. Всі можливі спори, що витікають з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.
 
Реклама