Постанова НБУ

VanVo VanVo
25 июня 2014, 20:04
без оценки
Сегодня начальник отделения, предложил забрать валютный вклад в гривнах и сказал, что в случае отказа, он обязан подать жалобу на вкладчика (!!!) в НБУ, согласно какому-то постановлению.
В постановлении № 328 zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0328500-14/paran35#n35 не нашел ничего подобного.
Как и раньше нельзя снять на сумму больше чем 15000 грн в эквиваленте и все…

Может есть еще какая-то? Не нашел…

К стати, почему в дополнении №1 к этому постановлению VAB значится как ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК», хотя на договорах и на сайте ПАТ «ВіЕйБі Банк»?

Комментарии (15)

+
0
andg
andg
25 июня 2014, 20:19
#
А санкции не озвучили?
+
0
VanVo
VanVo
25 июня 2014, 20:23
Киев
#
Нет :-)
+
0
First90
First90
25 июня 2014, 20:29
#
Они предлагали Вам весь депозит сразу получить, только в гривнах?
+
0
VanVo
VanVo
25 июня 2014, 20:31
Киев
#
Нет конечно…
+
0
First90
First90
25 июня 2014, 20:35
#
Вас хотят взять на пушку. Все, что они будут предпринимать — не законно. Есть договор, есть гражданский кодекс и Конституция. Никто не вправе распоряжаться Вашими деньгами по их усмотрению и навязывать Вам другой вариант.
+
0
First90
First90
25 июня 2014, 20:43
#
По поводу разных названий банка — то меня это тоже настораживает. Не удивлюсь, если в конечном итоге этот трюк с разными названиями окажется мошенническим.
+
0
VanVo
VanVo
25 июня 2014, 20:44
Киев
#
Нет, там ЕДРПОУ прописано — это главное
+
0
VanVo
VanVo
25 июня 2014, 21:36
Киев
#
Значит так.
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
П О С Т А Н О В А 03.12.2003 N 516
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.
Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним проценти:
у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника — в іншій іноземній чи в національній валюті;

2.4. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона
(банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї
грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати
вкладникові цю суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на
умовах та в порядку, установлених договором. ( Пункт 2.4 глави 2 в
редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

3.2. Грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних
осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого вкладного
(депозитного) рахунку або поточного рахунку і повертаються банками
готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі
рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на
інший його рахунок.

и т.д.
+
0
VanVo
VanVo
25 июня 2014, 21:44
Киев
#
Правда есть нюанс… если депозит закрыт, то «возвращают деньги» на «поточный счет». Кто нибудь разбирался, чем регулируются обслуживание поточных счетов и выдача наличных с них?
Здесь?
Постанова Правління Національного банку України 12.11.2003 N 492
ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
Или есть еще что-то?
+
0
VanVo
VanVo
25 июня 2014, 22:17
Киев
#
Постанова Правління Національного банку України 01.06.2011 N 174

8. Банк під час здійснення касових операцій має
забезпечувати:
своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет)
національної та іноземної валюти, у тому числі під час здійснення
сплати платежів;

задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за
рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній
мережі, а в разі її недостатності — отримання підкріплення
готівкою в територіальному управлінні, придбання її в інших
банках;
+
0
VanVo
VanVo
25 июня 2014, 22:28
Киев
#
Ну и еще

Закон України від 07.12.2000 № 2121 «Про банки і банківську діяльність».

Глава 9
Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких
товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної
особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Стаття 58.
Банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном
відповідно до законодавства.

Стаття 59.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його
рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або
фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту
відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків,
передбачених Законом України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму» ( 249-15 ). Зупинення видаткових операцій
здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків,
коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних
2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора,
строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому;
+
0
Геннадий гаврилович Гаврилович
Геннадий гаврилович Гаврилович
26 июня 2014, 3:03
киев
#
Ключевым для нас-вкладчиков- является содержание ст.58 ЗУ. Имущество. Основной актив банка- право требования возврата выданных кредитов! И обеспечено оно, как правило, залогом.Что в залоге у ВАБ и как отличается рыночная стоимость имущества, которое в залоге, от его оценочной стоимости? Ведь Бахматюк выдал кредиты своим бахмачам. Оцениваю ситуацию как критическую.
+
0
VanVo
VanVo
26 июня 2014, 10:10
Киев
#
Это понятно. Но мне имущество банка ни к чему :-),
Я просто, думаю может появилась очередная инструкция или постановление или нормативный акт, в том ключе, что если тебе предложили гривны вместо долларов, а ты отказался — то ты вроде как и не требовал выдать?
+
0
asz3502
asz3502
26 июня 2014, 11:13
#
Со слов начальника отделения в Киеве при конвертации долларов с текущего счета в гривну с 23.06 банк ввел комиссию в 15%
+
0
VanVo
VanVo
26 июня 2014, 11:15
Киев
#
Это есть в тарифах? что за тарифный пакет?

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться