я в отчаянии...депозиты не возвращают...проценты тоже...отправил жалобу в нацбанк

иванов иван иванов иван
22 апреля 2014, 22:03
1
Голові Національного банку України
Кубіву С.І.
01601, м. Київ, вул… Інститутська, 9

Соколова Юрія В’ячеславовича
який мешкає за адресою: 94200, Луганська область, м. Алчевськ,…

СКАРГА

16.01.2014 між мною, Соколовим Ю.В. та Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі начальника відділення №94 Попеску А.І. укладено договір банківського вкладу «Новорічний подарунок «Квартальний» №728832/2014, відповідно до якого мною розміщено у Банку строковий вклад на умовах депозитного продукту «Новорічний подарунок» в доларах США на строк 13 місяців, з дня укладення Договору, з щомісячною виплатою процентів. Сума вкладу становить… Вкладний рахунок №26357120300828, код банку 380537.
16.01.2014 між мною, Соколовим Ю.В. та Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі начальника відділення №94 Попеску А.І. укладено договір банківського вкладу «Новорічний подарунок «Квартальний» №728817/2014, відповідно до якого мною розміщено у Банку строковий вклад на умовах депозитного продукту «Новорічний подарунок» в національній валюті на строк 13 місяців, з дня укладення Договору, з щомісячною виплатою процентів. Сума Вкладу становить… Вкладний рахунок №26353120300509, код банку 380537.
За умовами пункту 1.6 Договорів Клієнт має право закрити вклад, звернувшись до Банку в усній формі в перший день після закінчення кожного тримісячного періоду дії вкладу. У цьому випадку Банк зобов’язаний здійснити повернення вкладу та нарахованих процентів в перший день після закінчення кожного тримісячного періоду дії вкладу.
Першим днем після закінчення першого тримісячного періоду дії вкладу за Договорами є 16.04.2014.
16.04.2014 я, Соколов Ю.В., звернувся до Банку із письмовими заявами про закриття вкладів за договорами банківського вкладу «Новорічний подарунок «Квартальний» №728832/2014 від 16.01.2014, №728817/2014 від 16.01.2014 та видачу мені, відповідно до пункту 1.6 Договорів, вкладів та нарахованих процентів.
Згідно пункту 5.2.2.8 Правил відкриття та обслуговування вкладних та поточних рахунків фізичних осіб в ПАТ «ВіЕйБі Банк», які є пропозицією Банку для укладення договору банківського вкладу, та застосовуються при укладені Банком з вкладником договору банківського вкладу (Правила розміщені на інтернет-сайті Банку www.vab.ua), Банк зобов’язаний на вимогу вкладника видати вклад.
Пунктом 10.11 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 (далі за текстом – Інструкція) встановлено, що незалежно від того, на яких умовах укладався договір банківського вкладу (на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу з закінченням установленого договором строку чи на інших умовах повернення вкладу), банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника — фізичної особи.
Згідно пункту 10.12 Інструкції, після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з
вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок.
Згідно пункту 10.13 Інструкції, видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника рахунку.
Згідно пункту 1.7 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України від 21.01.2004 №22, кошти з рахунків клієнтів списуються лише за дорученням власників цих рахунків.
За умовами пункту 1.2 Договорів Банк відкриває на ім’я вкладника картковий рахунок, на який перераховує нараховані проценти за збереження вкладу та може бути перерахований вклад по закінчені строку його дії.
Отже, відповідно до наведеного законодавства та умов договорів, Банк по закінчені строку дії вкладу, може перерахувати вклад на картковий рахунок за умови лише наявності доручення (розпорядження) власника депозитного рахунку про перерахування вкладу.
Банком у порушення вимог Договорів та на мої письмові вимоги від 16.04.2014 не видано мені вклади та нараховані проценти готівкою.
Банком вклади та нараховані проценти за договором 16.04.2014 перераховано на карткові рахунки, платіжні картки за якими мені було видано при укладені договору.
У заявах від 16.04.2014 про закриття вкладів та про видачу мені вкладів та нарахованих процентів мною не надавалося доручення Банку здійснити перерахування вкладів з депозитних рахунків на карткові рахунки.
Банком обмежено видачу коштів у національній валюті, які зараховано на картковий рахунок №2625450010/040000331612. За добу за платіжною карткою з карткового рахунку можна зняти кошти лише у сумі до 1000 грн…
Банком не видаються кошти у іноземній валюті, які зараховано на картковий рахунок №2625450010/040000331615.
Я не маю змоги отримати вклади та використати їх після припинення договорів банківського вкладу.
Банк безпідставно використовує належні мені кошти (вклади та нараховані проценти).
Отже Банком не виконано умови договорів банківського вкладу щодо видачі мені вкладів у зв’язку із закриттям вкладів.
18.04.2014 я, Соколов Ю.В., звернувся до Банку із письмовими вимогами невідкладної видачі мені депозитних вкладів та нарахованих процентів готівкою за договорами банківського вкладу «Новорічний подарунок «Квартальний» №728832/2014 від 16.01.2014, №728817/2014 від 16.01.2014 та повідомити мені підстави перерахування Банком вкладів з депозитних рахунків на карткові рахунки, підстави обмеження Банком видачу коштів у національній валюті та підстави відмови Банком у видачі мені коштів у іноземній валюті з карткових рахунків.
Банком до цього часу не видано мені на мою вимогу депозитні вклади та нараховані проценти, не повідомлено мені підстави перерахування Банком вкладів з депозитних рахунків на карткові рахунки, не повідомлено мені підстави обмеження видачі коштів у національній валюті та відмову у видачі коштів у іноземній валюті з карткових рахунків, що є порушенням вимог статей 51, 55, 56 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст… 1058 ЦК України.
Відповідно до ст..7, 55 Закону України «Про Національний Банк України», ст… 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність» прошу вжиті заходів до Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» з приводу порушення ним банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, та зобов’язати цей Банк невідкладно повернути мені депозитні вклади та нараховані проценти готівковими коштами відповідно до моїх вимог, які викладено у заявах до Банку від 16.04.2014.

Додаток:
1. Копії договорів банківського вкладу «Новорічний подарунок «Квартальний» №728832/2014 від 16.01.2014, №728817/2014 від 16.01.2014.
2. Копії листів до Банку від 16.04.2014 – 2 шт.
3. Копії листів до Банку від 18.04.2014 – 2 шт.

З повагою,

Вкладник Ю.В. Соколов
« 21 » квітня 2014 року

Комментарии (1)

+
0
иванов иван
иванов иван
22 апреля 2014, 22:07
Луганск
#
Я не верю ни банковским работникам ваб банка… да и сайт ничего не решает… кому эта инфа из сотрудников банка попадает??.. посмотрите на количество
отзывов по ваб банку… да уж ситуация

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться