По результатам встречи

pinmkdtpp pinmkdtpp
23 марта 2014, 0:47
1
Добрый вечер!
Ситуация в VAB-банке, отношение персонала к клиентам, уровень обслуживания и свобода доступа к своим средствам не устраивают очень многих клиентов банка. У многих сложилось впечатление, что сотрудники получили устное указание от руководства банка способствовать как можно меньшему выводу средств из банка, а именно: в отделениях настоятельно рекомендуют обслуживаться там, где был заключен договор, в противном случае выдавать деньги из кассы отказываются; в кассах отсутствует валюта, не отдают средства даже в лимитах НБУ, настоятельно рекомендуют забирать средства в гривнах; гривна в кассах часто отсутствует или есть в ограниченном количестве; не организован процесс выдачи средств клиентам банка, фактически сотрудники предлагают дежурить в отделениях точно при этом не зная завезут ли средства.
Все эти искусственно созданные меры значительно затрудняют свободное пользование клиентов банка своими средствами. У многих сложились сложные личные ситуации ввиду невозможности пользоваться своими деньгами.
На сегодняшний день требуется приложить значительные усилия для того, чтобы забрать деньги с текущего счета, забрать средства по депозиту, срок которого закончился или досрочно забрать депозит.
Неоднократные обращения клиентов банка к руководителям отделений или в головной офис VAB-банка результатов не дали, поэтому была организована инициативная группа, которая будет отстаивать интересы клиентов в вышестоящих инстанциях.
На первом этапе было принято решение организовать сбор заявлений клиентов г. Киева и регионов для подачи в НБУ. Абонентский почтовый ящик, на который клиенты банка смогут выслать заявления из регионов Украины будет открыт 24.03.2014, его номер сообщим позже.

С требованиями к оформлению обращений граждан можно ознакомиться по следующей ссылке: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64975
Вимоги до письмових звернень громадян:
Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. У разі порушення цих вимог звернення повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження до Національного банку України.
Исходя из требований НБУ предлагаем следующую форму заявления:

Голові Національного банку України
01601, вул. Інститутська 9,
м. Київ, Україна.

Прізвище, ім'я, по батькові
Адреса
Тел.:

ЗАЯВА
про вжиття заходів реагування
на порушення банківського законодавства

Відповідно до ч. 8, 9 статті 7 Закону України «Про Національний банк України” Національний банк України здійснює банківське регулювання та нагляд, веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках.
Згідно до ч. 3 ст. 55 цього Закону Національний банк України здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об'єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів.

Суть заяви.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про звернення громадян” громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
У зв'язку з наведеним,
ПРОШУ:
Провести перевірку дотримання Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, притягнути його до відповідальності за їх порушення під час надання послуг за договором №___ від деньмісяцьрік. У разі наявності підстав, — позбавити банк ліцензій на здійснення банківської діяльності.
Вжити заходів щодо термінового погашення заборгованості з боку Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») за договором №___ з повним та достовірним розрахунком заборгованості за ним на сьогоднішній час.
Відповідь за результатами розгляду моєї заяви прошу надіслати у десятиденний строк за адресою:______. Крім того додатково повідомити за телефоном _______.

Додатки:
Копії паспорту та ідентифікаційного коду заявника (за бажанням)
Копія договору на надання послуг (за бажанням)

Деньмісяцьрік ПІБ
Ответ банка
ВиЭйБи Банк (VAB Банк)
24 марта 2014, 13:27
Спасибо за информацию, мы приняли к сведению.

Комментарии (1)

+
0
Serjio2
Serjio2
23 марта 2014, 11:25
Сергей, Керчь
#
Ждем!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться