Незаконные действия банка!!!

romawka romawka
6 августа 2013, 16:23
без оценки
На каком основании банк передает кредитные договора коллекторам, которые представляются «отделом досудебного заседания»?!!! Нет таких отделений! Угрожают приехать домой на опись! Занимаются вымогательством! Это все противозаконно!!! К банку обращаешься с жалобами или с заявлениями о реструкторизации — игнорируют! В отделениях начальство по требованию не вызывают! На консультации у юриста мне просто сказали, что нужно писать заявления в милицию и прокуратуру, что явно я и сделаю!!!
Ответ банка
Банк Форвард (Forward Bank)
6 августа 2013, 18:01
Добрый день, уважаемая romawka!
Благодарим Вас за обращение.
Обращаем внимание, что взаимоотношения Клиента и Банка в рамках кредитного договора регулируются «Условиями предоставления и обслуживания кредитов ПАО «Банк Русский Стандарт». В пункте 7 данных Условий значиться:
«7.1. Банк має право відступити повністю або частково свої права вимоги за Договором, Договором застави третій особі, при цьому:
7.1.1. Банк має право розкривати такій особі, а також його агентам та іншим уповноваженим ним особам необхідну для здійснення такого відступлення інформацію про Кредит/Заборгованість Клієнта та Товар, що знаходиться в заставі, а також надавати таким особам відповідні документи, в тому числі Анкету, Заяву та ці Умови;
7.1.2. Банк повідомляє Клієнта про здійснене відступлення (зазначивши в ньому найменування та платіжні реквізити особи, якій відступлені права вимоги за Договором, а також інформацію про відступлені Банком права вимоги за Договором, Договором застави) із зазначенням рахунку для здійснення платежів відносно відступлених прав вимоги. В цьому випадку виконання Клієнтом своїх грошових зобов‘язань за відступленими правами вимоги повинно здійснюватись Клієнтом на рахунок вказаної Банком особи та в тому порядку, які будуть обумовлені у відповідному повідомленні.
7.1.3. можлива зміна черговості погашення Заборгованості.
7.2. Цим Клієнт доручає Банку у випадку, якщо у відповідності з п. 7.1. Умов права вимоги за Договором відступлені (повністю або частково) третій особі, списувати грошові кошти, що надійшли на Рахунок, на користь третьої особи, якій відступлені вищезазначені права вимоги, до виконання Клієнтом своїх зобов‘язань, на яких ґрунтуються відступлені права вимоги. При цьому таке доручення не може розглядатись як обмеження права Банку на списання з Рахунку (в тому числі без розпорядження Клієнта) грошових коштів для погашення Заборгованості Клієнта безпосередньо перед Банком (з огляду на те, що права вимоги Банком за Договором були відступлені частково), списання грошових коштів з Рахунку в погашення Заборгованості перед Банком, в будь-якому випадку може бути здійснене Банком до виконання доручення Клієнта, викладеного вище.»

Комментарии (1)

+
0
romawka
romawka
7 августа 2013, 14:11
#
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОБРАЩАТЬСЯ К ТРЕТЕЙ СТОРОНЕ — НИ БАНК, НИ ЗАЕМЩИК!!! ТРЕТЬЯ СТОРОНА ВОБЩЕ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!!!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться