Судебное решение по ФИ

Alex4321 Alex4321
9 октября 2014, 13:40
без оценки
Привет всем кто не может забрать свой депозит.
Многие сообщают «надо идти в суд, другого выхода нет!»
Кто нибудь имеет опыт судебного разберательства и реального получения своих «кровных»???

Комментарии (12)

+
+1
gorbenkos
gorbenkos
9 октября 2014, 14:32
#
О! только об этом писал в другом топе!
у меня был судебный опыт в другом банке, 2 года назад.
подаешь в суд, первое слушанье перенеслось, так как не пришел представитель ответчика. назначили второе, дождался. и казалось все бы хорошо, вроде суд сказал что я прав. а банк подал на аппеляцию…
3 слушанье…
между каждым интервал даже не месяц, а 2 или 3…
дальше больше… счастливый я побежал в исполнительную службу где на меня грустно посмотрели и отложили мою бумажку в «долгий ящик». На мою просьбу о форсировании процесса заявили о желании 10% от суммы взыскания…
и это для них нормальная практика…
а сейчас каждый своим долгом сходить в суд! судьи перегружены, слушанья ждать все дольше и дольше… а исполнительная служба все также хочет кушать…
это одна сторона медали.

а вот другая сторона — выплаты по судебным решениям если не дай бог введут ВА идут в 5 или 6 очереди. То есть вам полюбому ничего не хватит.

Решайте сами надо ли оно вам.
+
0
20alexa20
20alexa20
9 октября 2014, 23:43
#
Откройте положение и уточните этот вопрос. Первостепенно выплачиваются депозиты, потом деньги с текущих счетов и тд. После того как вы получили решение деньги какбы переходят из статуса депозитных в статус «судебное решение».
+
0
20alexa20
20alexa20
9 октября 2014, 23:43
#
Чтобы не тянули надо платить.(
+
0
50cent
50cent
13 октября 2014, 14:42
#
За 10% можно было и не морочить голову с судом…
+
0
Sergey62
Sergey62
9 октября 2014, 16:46
#
Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат
та здійснення платежів.
+
0
red666
red666
9 октября 2014, 22:09
#
Человеческим языком через суд это и затратно и слишком долго??? таки да
+
0
electron1981
electron1981
9 октября 2014, 22:24
#
52 стаття про кошти вилучені від продажі активів.

Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів 1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та реалізації майна банку, спрямовуються уповноваженою особою Фонду на задоволення вимог кредиторів у такій черговості: 1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян; 2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених цим Законом, у тому числі щодо повернення цільової позики банку, наданої протягом здійснення тимчасової адміністрації з метою забезпечення виплат відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 цього Закону, та щодо покриття витрат Фонду, передбачених у пункті 17 частини п’ятої статті 12 цього Закону; {Пункт 3 частини першої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012} 4) вимоги вкладників — фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом; 5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування; 6) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності); 7) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом; 8) вимоги за субординованим боргом. 2. Оплата витрат, пов’язаних із здійсненням ліквідації, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат, затвердженого Фондом. До цих витрат, зокрема, належать: 1) витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду та інформації про реалізацію майна банку; 2) витрати, пов’язані з утриманням і збереженням активів банку; 3) витрати на оцінку та реалізацію майна банку; 4) витрати на проведення аудиту; 5) витрати на оплату послуг осіб, залучених уповноваженою особою Фонду для забезпечення здійснення покладених на уповноважену особу Фонду функцій; 6) витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку; 7) витрати на охорону майна та приміщень банку. 3. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право за погодженням з уповноваженою особою Фонду звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому чинним законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна. У разі якщо обсяг коштів від реалізації заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої цим Законом. 4. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від реалізації майна банку після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі якщо обсяг коштів, одержаних від реалізації майна, недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредиторові однієї черги. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги уповноважена особа Фонду не враховує суму грошових вимог цього кредитора. 5. Фонд має право звернутися з вимогою до власників істотної участі, контролерів та керівників банку про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів банку в разі, якщо дії чи бездіяльність таких осіб призвели до понесення банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку. У разі отримання Фондом відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, встановлений Фондом, Фонд має право звернутися до суду з вимогою про стягнення майна з таких осіб для задоволення вимог кредиторів. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна банку, вважаються погашеними. 6. У разі якщо після закінчення строку ліквідації залишилися нереалізованими активи банку і їх реалізація не вбачається за можливе, уповноважена особа Фонду (навіть за наявності незадоволених вимог кредиторів) здійснює списання таких активів або передає їх благодійним організаціям у порядку здійснення благодійництва. {Частина шоста статті 52 в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014} 7. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається Фонду.
+
0
20alexa20
20alexa20
9 октября 2014, 23:45
#
То есть 7 очередь?)
+
0
electron1981
electron1981
10 октября 2014, 13:41
#
Ні. 52 стаття це розподіл грошей від продажі активів банку… А от як там справи з чергою на відшкодування ФГВ…
+
0
Sergey62
Sergey62
10 октября 2014, 9:29
#
Наверное, но не в первую очередь это точно.
У меня был опыт с Укрпромбанком.
Реестр вкладчиков(кроме тех кто судился или уже получил судебное решение) сначала перебросили в Росток банк, а он тоже того.
Короче, я получил через фонд в Ощадбанке где то через месяц после анулирования лицензии НБУ.
По суду получали после продажи имущества Укпромбанка ликвидационной комисией через аукцион, значительно позже.
+
0
red666
red666
10 октября 2014, 16:22
#
Короче суды — путь в никуда.
+
0
erika99
erika99
15 октября 2014, 21:50
#
Суды это последнее дело

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться