Вимога 2 - продовження.

kokon03 kokon03
22 октября 2014, 22:27
без оценки
а також повідомити про дату взяття моєї вимоги на облік за позабалансовим рахунком №9806 «Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку» згідно „Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України“, затвердженої Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. №280 та згідно п.3.3. Постанови НБУ « Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 № 516, яким встановлено:
«3.3. У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) (далі — вимога) банк зобов'язаний:
прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку;
взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком».
Додаток: копія вимоги від ___________ 2014р. вх. №_____________ (надати копію Вимоги 1).

Дата підпис

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться