Ініціативна група.

kokon03 kokon03
22 октября 2014, 22:15
без оценки
Вимога 1.
Голові правління
ПАТ «Міський комерційний банк»
Від _____________________
Адреса_______________________
Тел. ________________________

Вимога
про виконання зобов'язань по банківському договору.

Вимагаю повернути протягом одного банківського дня _______________ 2014р. мої кошти в повному обсязі згідно умов Договору № __________________ від ___________201__р. в сумі__________________________ через касу банку в порядку, передбаченому п.3.3. Постанови НБУ « Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 № 516, яким встановлено, що:
«3.3. Банки повертають вклади (депозити) та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору банківського вкладу (депозиту) між вкладником і банком.
За договором банківського вкладу (депозиту) незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, розміщених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором».
У разі невиконання моєї вимоги про повернення вкладу (депозиту), вимагаю надати мені письмове повідомлення про невиконання моєї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку;

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться