Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Політика конфіденційності (Згода на обробку персональних даних)

«25» листопада 2022 року

Я, (надалі – Власник персональних даних) в процесі будь-якого використання веб-ресурсів https://minfin.com.ua/ та\або https://finance.ua/ та/або інших пов’язаних з ними веб-ресурсами (далі -  Веб-сайти, окремо – веб-сайт), а саме, здійснюючі процес реєстрації на веб-сайті, заповнюючи заявки, у тому числі на участь в акціях та/або заходах, на оформлення договорів депозиту та/або інших фінансових послуг з урахуванням Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», форми, натискаючи клавіші, проставляючи відмітки, що виражають мою згоду на надання інформації щодо себе, надаю свою добровільну, передбачену Законом України «Про захист персональних даних», згоду/дозвіл на обробку своїх персональних даних Адміністратору веб-ресурсу, а також пов’язаним/афілійованим з ним особам, банкам, в розумінні чинного законодавства України про регулювання фінансового ринку – далі ФК, та іншим юридичним особам на:

  1) обробку Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Власника персональних даних, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, та іншої інформації, наданої користувачем у процесі використання веб-ресурсів (надалі -"Персональні дані") Власника персональних даних;

 

Метою обробки Персональних даних Власника персональних даних є:

1. Ознайомлення Власника персональних даних, за допомогою технічних та програмних засобів онлайн сервісу, з  рекламно – інформаційними матеріалами та пропозиціями, які розміщені на веб-сайті.

2.  Виконання Власником персональних даних дій на веб сайті https://finance.ua/ (залишення заявки на отримання фінансових послуг, залишення персональних даних, надання згоди на їх використання та ін.), метою якої є отримання послуги у учасника фінансового ринку;

3. Здійснення запитів учасників фінансового ринку та іншими особами з використанням Персональних даних Власника до сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством України, надають інформацію про Власника персональних даних та отримання додаткових даних щодо мене з наступною обробкою таких даних.

4. Показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу, здійснення процедури ідентифікації суб’єкта персональних даних, отримання телефонних дзвінків, SMS, MMS-повідомлень, чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, акції та іншу маркетингову інформацію.

Власник персональних даних, здійснюючи реєстрацію, заповнюючи форми, надаючи документи та іншу інформацію щодо себе на Веб-сайті, підтверджує, що він:

  • повідомлений про володільця персональних даних та осіб якими будуть передані персональні дані;

  • про склад та зміст зібраних Адміністратором Веб-сайту Персональних даних;

  • про включення Персональних даних до бази персональних даних Адміністратору Веб-сайту, банкам, та іншим юридичним особам;

  • про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»;

  • про мету збору Персональних даних та третіх осіб, яким передаються Персональні дані;

  • засвідчує, що склад та зміст Персональних даних в повній мірі є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної цією Згодою мети їх обробки.

Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних володільцю Сервісу, Володілець персональних даних не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

Володілець персональних даних не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Політики конфіденційності будь-який Учасник має право звернутися до володільця сервісу для отримання роз'яснень щодо положень Політики конфіденційності.

Володілець сервісу має право вносити зміни в дану Політики конфіденційності. Усі внесені до Політики конфіденційності зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Політики конфіденційності, за адресою https://minfin.com.ua/. Усі зміни до Політики конфіденційності набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Послуги або Сайт, Страхувальник підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності в редакції, що діє на момент використання Страхувальником Послуг та/або Сайту.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, проте не менше як 3 (три) роки та не обмежено простором.

В разі незгоди з цими умовами використання персональних даних, Власник персональних даних зобов’язаний припинити використання онлайн сервісу/Веб-сайту.