Пишем жалобы в НБУ

aminas aminas
15 апреля 2014, 7:45
без оценки
Учитывая, что банк неплатёжеспособен, пора вводить в него временную администрацию и т.д. тогда появится шанс получения своих денежных средств. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает процедуру вывода неплатежеспособного банка с рынка и осуществления временной администрации в банке на следующий рабочий день после получения официального решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных.Фонд начинает выплату средств вкладчикам не позднее семи дней со дня принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Поэтому, кинутым вкладчикам вместо обивания порогов этих мошенников, следует обращаться в НБУ с требованием проведения проверки Банка на предмет его платежеспособности.
Образец:
ГОЛОВІ
Національного банку України
Кубів Степану Івановичу
вул. Інститутська, 9,
01601, м. Київ
E-mail: info@bank.gov.ua

— — СКАРГА

Доводжу до Вашого відома, що ……… 2013 року року між мною, та ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» було підписано Договір банківського вкладу №………
……2014 року строк депозитного вкладу закінчився, однак, ___________відділення №___ ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» відмовилося повернути грошові кошти як в день закінчення договору так і усі наступні дні.
Керівник відділення …… мотивує відмову тим, що ……………
Отже, всупереч умов даного договору Банк взяті на себе зобов'язання по поверненню грошового вкладу після вимоги Вкладника, не виконує.
Незважаючи на усні та письмові прохання про отримання належного мені грошового вкладу Банк не реагує і в поверненні вищевказаного грошового вкладу мені відмовлено.
Відповідно до частини другої статті 1060 Цивільного кодексу України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
Згідно ст. 1066 п.2. Цивільного кодексу України: «Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами».
Ст. 1066 п.3. Цивільного кодексу України гарантує, що: «Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.»
Ст. 1074 Цивільного кодексу України встановлено: «Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом».
Отже, починаючи з ……… 2014 року Банк «Фінансова ініціатива» привласнив мої кошти та безпідставно ними користується на власний розсуд, ігноруючи мої права вкладника та власника цих коштів.
Працівники банку відмовляються видавати мені письмову відмову у виплаті депозиту без вказівки причин і термінів погашення.
Дії банку з неповернення депозиту є протиправними. Крім умов договору порушуються норми Цивільного кодексу, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України
Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.
Метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках.
Під час здійснення банківського нагляду Національний банк України має право вимагати від банків та їх керівників усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності.
На підставі викладеного,

Прошу Вас

1. В найкоротший термін здійснити позапланову перевірку ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» для припинення порушень законодавства та відновлення мого права на повернення моїх грошових коштів.
2. У разі виявлення неплатоспроможності ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» оголосити його банкрутом, ввести тимчасову адміністрацію, вжити інших заходів з метою забезпечення отримання вкладниками ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» своїх коштів через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
3. Про вжиті заходи в реагування на мою скаргу повідомити в мою адресу письмово поштою.

Комментарии (22)

+
+2
zalexx
zalexx
15 апреля 2014, 9:07
александр, киев
#
Зачем тратить время и нервы? Банк работает в нормальном режиме учитывая ситуацию в стране! Главное без паники!
+
0
victor1
victor1
15 октября 2014, 18:45
Виктор, Киев
#
Ты что с луны свалился — вот уже вторую неделю банк не отдает партнерский вклад начальник отделения Белая Церковь говорит денег нет Киев не подкрепляет нужно срочно сделать им проверку НБУ но я думаю Бахматюк там уже подмазал кого нужно
+
0
candidat
candidat
16 октября 2014, 14:36
#
Ничего, что сообщение, которое вы прокомментировали, было написано еще 15 апреля, т.е. полгода назад? Кто еще с луны свалился.
+
+1
aminas
aminas
15 апреля 2014, 9:44
#
Очевидно, для Вас он и работает, а вот для остальных кинутых занимается очковтирательством!
Вы называете «нормальным режимом» полный отказ в выдаче валютных депозитов? полный отказ в переводе денежных средств в другой банк? подачки вкладчикам в виде 500-1000 грн. выплат со счетов?
+
0
zalexx
zalexx
15 апреля 2014, 17:06
александр, киев
#
Мне исправно платят проценты по валютным депо! нужно учитывать экономическую обстановку и не валить ФИ.
+
0
candidat
candidat
21 апреля 2014, 4:53
#
Честно говоря, в последнее время все больше хочется сказать владельцам ВАЛЮТНЫХ депозитов — так вам и надо! Может, о своей стране начнете думать.
+
0
insider777
insider777
15 апреля 2014, 10:37
#
Ув. aminas — подобную жалобу писал еще в феврале 2014 и в териториальное управление нац. банка и на Институтскую,9 — в главное управление нац. банка Кубиву.
В жалобе также логично и последовательно были указаны фактические нарушения по пунктам договоров — депозитного вклада, текущего счета, карточного счета, перечислены статьи указанных выше законов Украины, которые также грубо нарушаются, а также отказы в письменном объяснение многочисленных отказов в выдаче средств. В результате — получил письменный ответ:
1. от нац. банка териториального управления: «Наразі Управлінням з'ясовуються обставини Ваших взаємовідносин із Банком та перспективи вирішення проблеми. Про результати Вам буде повідомлено додатково після отримання відповіді від Банку. Начальник управління З.Д. Никифорчин». С момента этого ответа прошло уже больше 30 дней. Новых писем так и не поступало.
2. от нац. банка с Киева: «… Статтею 71 Закону «Про банки і банківську діяльність» та Положенням про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженим постановою Правління Національного банку Ураїні від 17.07.2011 №276, не передбачено здійснення Національним банком України перевірок банків на підставі звернень громадян...» Также логично и последовательно указаны статьи, где нац. банк снимает с себя всю ответственность и указывает на невозможность хоть как-то повлиять на ситуацию, при этом рекомендует — у Вас есть полное право обратиться в суд.
Кроме того — общался с представителем терит. нац. банка по обращениям граждан — в телефонном режиме. Объяснила — мы не можем заставить банк выдать вам Ваши средства и вообще никак повлиять на банк ФИ не можем, сейчас такое положение дел в целом по стране, имеете полное право подать в суд, радуйтесь — что вам хоть по 1000 грн выдают…

Т.е. нац. банк полностью игнорирует все жалобы, заявления, и никак не реагирует.

Начальник же Хмельницкого отделения №6 банка «Финансовая инициатива» Вавренчук Михаил Андреевич ведет себя, как-будто банк — его личная коммерческая структура — сам решает кому, сколько и когда выдавать наличности (при это наличность в кассе банка есть всегда — лично наблюдаю как заняты все секции купюр в ящике кассира). Уверен, что с головного офиса банка поступила на все отделения четкая установка: максимально долго удерживать и не выдавать средства, у каждого отделения свой лимит в день на выдачу, кто успел — получил в день свою тыщёнку, кто не успел — приходите после обеда, а лучше — завтра… Таким образом, отток средств значительно сокращен, банк ФИ ими свободно и уверенно пользуется, и в тоже время перед нац. банком есть оправдания — мол — мы отдаем частями, в меру возможностей…

Как изменить этот беспредел банка «Финансовая инициатива» и бездеятельность нац. банка???
+
0
helenagor
helenagor
15 апреля 2014, 10:37
#
А вы с Крыма если не ошибаюсь?
+
0
insider777
insider777
15 апреля 2014, 10:42
#
Нет. Причем здесь Крым? Если Вы внимательно читаете, то там написано про Хмельницкое отделение, следовательно — я с Хмельницкого.
+
0
helenagor
helenagor
15 апреля 2014, 10:46
#
Когда писала свой комментарий вашего еще не было.
+
+2
cat1
cat1
15 апреля 2014, 13:03
#
Уважаемые, нельзя допустить ликвидации банка.
Я понимаю, у вас небольшая сумма и вам главное быстрее забрать свои деньги, но есть еще вкладчики с большими суммами, в валюте, юридические лица, другие кредиторы, которые не подпадают под страхование ФГВ.
При этом планируется организовать инициативную группу и требовать от центробанка не реагировать на подобные провокации.
Уже было отправлено письмо на имя премьера и председател НБУ о недопустимости введения в банк временной администрации и выплаты через фонд.
Большинство клиентов банка согласны отсрочить получение вкладов на 1-2 года, а также ограничением их выплаты для поддержания банка.
+
0
Kyy
Kyy
15 апреля 2014, 14:24
#
— При этом планируется организовать инициативную группу и требовать от центробанка не реагировать на подобные провокации.
— Кацапстан?
+
0
hilton
hilton
15 апреля 2014, 16:30
#
Центробанк… вообще-то в Украине Нацбанк.
Конечно, не нужно на «провокации» обманутых вкладчиков реагировать.
И кем же было отправлено это письмо премьеру о недопустимости введения ВВ?
+
+1
Kyy
Kyy
15 апреля 2014, 17:25
#
Вообще-то в Украине есть только Национальный банк.
А новоиспеченным кацапам из Крыма… Так и надо.
Так что не палитесь хоть здесь своим «центробанком»
+
0
hilton
hilton
15 апреля 2014, 20:00
#
И о каком таком большинстве вы говорите? данные о вкладчиках банка изучали? или так, навскидку прикинули?
+
+1
aminas
aminas
15 апреля 2014, 17:14
#
Письма, товарищ cat1, не помогут.
Позиция «большинства» зрозуміла как ясный день.
Во-первых их меньшинство, исходя из количества вкладчиков, а не размеров вкладов.
Во-вторых, это лица, которым грозит не получение всей суммы вклада при ликвидации банка.
А коллективные обращения этого самого «большинства» ничего не стоят с точки зрения закона.
Мнение «большинства» не спасло ни банк Форум, ни Ерде банк и т.д.
На Нацбанк, игнорирующий свои обязанности и принимающий решения в пользу конкретного банка при очевидном нарушении последним прав вкладчиков, найдется управа в Генеральной прокуратуре по вполне конкретным статьям УК.
Вот для реакции прокуратуры и важна массовость обращений вкладчиков в Нацбанк и отсутствие с его стороны должного реагирования на эти обращения.
+
0
hilton
hilton
15 апреля 2014, 20:02
#
+ заявления в милицию по факту нарушения прав и закона, далее — суд и Прокуратура
+
0
Sibel
Sibel
17 апреля 2014, 12:11
Sibel
#
Потом апеляция, касация, евпропейский суд по правам человека…
А когда все это закончится вы оглянитесь и увидите, что все уже год как поличили свое.

Долго все эти суды, я думаю банк быстрее перейдет в штатный режим.
В Надре в 2008/09 было такое, кто в суд подал самый последний получил.
+
0
cat1
cat1
15 апреля 2014, 21:46
#
Уважаемые, кто имеет экономическое образование знает, что в любой стране есть центробанк. Национальный банк в данном случае и есть центральным банком, который принимает решение о введение и изменение учетных ставок, регулирует деятельноть банков, а также многие другие вопросы.
И абсолютно не имеет значение кто из Крыма, кто из России или Индии. Другой вопрос как будут проводиться выплаты.
Всем хорошо известно, как это происходило на Кипре. И это хороший пример, когда вместо дивидентов вкладчики становятся акционерами проблемного финансового учреждения.
Ликвидировать банк проще, но какие будут последствия.
Все равно вы заболеете, а доктора скажут давайте усыпим больного, да не будем мучаться.
+
0
cat1
cat1
15 апреля 2014, 21:49
#
Kyy, вы научитесь культуре сначала, а кто хохол кто кацап, это уже ушло в 90-е и сейчас национальный вопрос не актуален.
Просто вы себя унижаете.
+
0
cat1
cat1
15 апреля 2014, 21:57
#
Aminas, я частично согласен. вами относительно бездействия центробанка. Но проблема гораздо глубже. На Украине большинство банков это шарашкины конторы и спекулянты.
Они у вас взяли взаймы а другим выдают кредит. В данном случае вы кредитуете господина Бахматюка. Но вот кредитный комитет банка должен быть независим в своих решениях относительно выдачи кредтов. Они должны полностью оценить и срогнозировать вероятность обесценивания залогового имущества и других моментов.
Вы очень верно написали что это уже вопрос к правоохранительным органам, если необходимо то и международным в том числе. Преступники должны ответить по закону а банк нужно реанимировать путем возврата незаконно выданных средств.
+
0
cat1
cat1
15 апреля 2014, 22:01
#
Aminos, в банке Форум мы пытаемся что-то сделать, но там еще и политический вопрос плюс много своих ньюансов.
Если влиятельные люди которые не хотт, чтобы Новинский руководил банков и они уже из так называемой новой власти

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться