Открытое письмо 1 Председателю Правления Экспобанка Гетьманенко Ю.И.

koval1 koval1
22 августа 2011, 21:15
без оценки
Голові правління АТ «КБ «Експобанк»
Гетьманенко Ю.І.
працівників Миколаївської Філії
АТ «КБ «Експобанк»

Відкритий лист
Шановний Юріє Івановичу!

До Вас звертаються працівники Миколаївської філії АТ «КБ «Експобанк».
22 липня 2011 року на розширеному засіданні Правління АТ «КБ Експобанк» було прийняте рішення про припинення діяльності «Філії Миколаївське РУ» АТ «КБ Експобанк». Зокрема у ньому зазначалося: «Рішення про закриття було прийняте з причини систематичної збитковості філії та відсутності реальної перспективи її виходу зі збиткового стану».
08 серпня 2011 року вийшов наказ №84 «Про тимчасове призупинення діяльності філії «Миколаївське РУ» АТ «КБ «Експобанк». Проте, у додатку до наказу йдеться не про тимчасове призупинення діяльності Миколаївської філії, а про її повну ліквідацію. Пункт 19 цього додатку засвідчує: «Провести процедуру звільнення працівників філії. Підготовка прийняття з 01.09.2011 в штат ГО колишнього головного бухгалтера і колишнього директора філії на посаду регіональних представників банку». При цьому в жодному з пунктів не зазначено порядок звільнення працівників.
09.08.2011 вийшло розпорядження №38 «У доповнення до протоколів Спостережної Ради від 08.08.11 стосовно призупинення діяльності філії «Миколаївське РУ» АТ «КБ «Експобанк» в м. Миколаєві та філії «Одеське РУ» АТ «КБ «Експобанк» у м. Одесі (далі філії)». У розпорядженні зокрема зазначено: « До 01.09.2011 р. зобов`язую:
П.8. Філіям забезпечити нарахування заробітної плати, компенсацій за невикористану відпустку та розрахуватися по всіх податках до 25.08.11 із виплатою працівникам 31.08.11».
Нас дуже дивує, що питання нашого звільнення вже вирішене без нас.
09.08.2011 р. до Миколаївської філії приїздив начальник управління філійної мережі Іванічкін О.В. У присутності директора Миколаївської філії Слабуна В.В. він проводив персональну розмову з кожним працівником філії особисто і пропонував такі варіанти звільнення:
1. За власним бажанням.
2. За згодою сторін.
На запитання працівників філії, чому їх не звільняють за скороченням штату, як це передбачено чинним законодавством, пан Іванічкін відповів, що керівництво «Експобанку» нікого звільнювати за скороченням штату не буде. Після 18.00 год. 09.08.2011 р. Олександр Вікторович провів збори всього колективу філії і знову наполягав на тому, що банк скорочувати нікого не буде, щоб всі писали заяви за згодою сторін.
Такі дії начальника управління філійної мережі Іванічкіна О.В не відповідають ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), яка передбачає «можливість розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності у випадку змін в організації виробництва і праці». У п.1 цієї статті під змінами в організації виробництва і праці розуміють, зокрема, ліквідацію, реорганізацію, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Стаття 492 КЗпП передбачає, що про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Законодавство не містить заборони щодо попередження працівника про переведення на іншу посаду або про звільнення у зв’язку з неможливістю переведення на іншу посаду раніше двомісячного терміну. Але в цьому випадку має бути вказана точна дата майбутнього вивільнення. Зазначена стаття не вимагає письмової форми попередження про звільнення, проте з метою недопущення можливих спорів щодо самого факту попередження про звільнення або щодо його змісту таке попередження доцільно робити в письмовій формі (за підписом власника або уповноваженого ним органу) і ознайомлювати з ним працівника під розписку.
Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці (частина третя ст. 492 КЗпП). Частиною третьою статті 184 КЗпП встановлено заборону звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179).
Із кожним працівником банку під час прийому на роботу був укладений трудовий договір. У ст. 8 зокрема, зазначено:
8.2 Цей Договір припиняється у відповідності до чинного законодавства України.
8.3. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Банку Працівнику надаються гарантії та компенсації згідно із законодавством України, за виключенням окремих випадків, спеціально обумовлених в цьому Договорі та Додатках до нього. Про дострокове розірвання Договору з ініціативи Банку Працівник повідомляється у відповідності до чинного законодавства України.
Працівники філії обурені діями керівництва філії «Миколаївське РУ» АТ «КБ «Експобанк» і Головного банку, як такими, що призводять до порушення прав працівників філії, у тому числі Максимішиної Г.П., яка із 14.06.2011 перебуває у декретній відпустці і днями має народити дитину.
Колектив філії «Миколаївське РУ» АТ «КБ «Експобанк» звертається до Вас із проханням здійснити процедуру звільнення працівників філії із дотриманням вимог чинного законодавства, через скорочення штату при ліквідації підприємства, із виплатою коштів, передбачених у КЗпП.
Заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін ми писати відмовляємось. В разі, якщо наше звільнення відбудеться із порушенням вимог чинного законодавства, ми залишаємо за собою право в судовому порядку оскаржити дії керівництва банку, згідно зі ст. 6 п.8 трудового договору: «Спори, що виникають між Сторонами цього договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України», а також опублікувати цей відкритий лист у ЗМІ.

Працівники Миколаївської філії АТ «КБ «Експобанк».

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться